รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Gomez is a 2D creature living in a 2D world. Or is he? When the existence of a mysterious 3rd dimension is revealed to him, Gomez is sent out on a journey that will take him to the very end of time and space. Use your ability to navigate 3D structures from 4 distinct classic 2D perspectives.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (45 บทวิจารณ์) - 95% จาก 45 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (8,285 บทวิจารณ์) - 91% จาก 8,285 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 1 พ.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ FEZ Soundtrack Edition

Includes the full game and the original soundtrack!

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Indie Game The Movie Bundle

มี 5 ผลิตภัณฑ์: Indie Game: The Movie, Indie Game: The Movie Special Edition DLC, Super Meat Boy, FEZ, Braid

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (4)

18 สิงหาคม

FEZ 1.12

Update : there have been additional, smaller updates to FEZ 1.12 since its original release, see changes here : https://github.com/renaudbedard/fez-1.12-issues/wiki/1.12-Update-Changelog

--------

A bit more than a year ago, work on FEZ 1.12 officially started.

The goal of this large update to the Windows PC/Mac/Linux version of FEZ was the following :

 • Cut dependencies to OpenTK, the platform framework used by FEZ on Windows. I have had problems with it from the start, from sound card detection issues to windowing problems, to VSync and fullscreen issues… I wanted to give SDL 2.0 a shot, to see if it fares better.
 • Have more efficient music streaming. PC + Mac versions of FEZ used a C# Ogg Vorbis decoder called NVorbis, which seemed like a good idea because it would run on all platforms. I also wrote the streaming code that uses NVorbis and OpenAL, and it made its way into the main MonoGame repository! But it’s also very slow, resource-intensive and heavy on disk access. So I wanted to look into a better solution that wouldn’t break music playback in areas like puzzle rooms and the industrial world.
 • Have a single codebase for all PC + Mac versions of FEZ. As it stood with 1.11, there was a slightly modified codebase for Mac and Linux that ran on a weird hybrid of MonoGame and what would become FNA, called MG-SDL2. The PC version ran on my fork of MonoGame ~3.0 which I did not do a great job of keeping up to date with upstream changes, because when I did it usually broke in mysterious ways. This is not great for maintenance, and centralizing everything on a clean FNA back-end, with as little platform-specific code as I could, seemed like a good idea.
 • Make it the Last Update. Since I shipped FEZ 1.11 I had little intention of making additional fixes or features to the game because I simply don’t have the time with a kid and a fulltime job… and working on FEZ is getting old after 9 years. So I did want to address problems that people have with the game, but I don’t want to do it for the rest of my life. I had spent enough time away from the game that I was somewhat enthusiastic about coming back to it, especially if it’s at my pace, and that it’s my last time doing so.
So I didn’t announce anything, I didn’t announce a date, and I slowly chipped away at making this humongous update to FEZ. It’s been in beta-testing with an army of fans, speedrunners and friends since late January 2016 and over 120 bugs have been reported and fixed.

Below is the full change log for the patch. If you want to read more about what went into it, you can read more about it here.

If you have any problem with the game, the most reliable way to make something happen is to log a bug on the GitHub page for it : https://github.com/renaudbedard/fez-1.12-issues/

Thanks for sticking around, and hope it addresses your issues and motivates you to try the game one more time!

Renaud (@renaudbedard)

-------------

Major Features

- Switched to FNA/SDL2 from MonoGame, which removes dependencies to OpenTK, and should result in better compatibility
- Switched to libvorbisfile (instead of NVorbis) for music decoding, which results in better CPU performance of music decoding
- Music files are precached in RAM instead of streamed from HDD, to avoid disk thrashing which caused cuts and skips
- Game controller remapping has been rehauled and consolidated, now uniquely using SDL2's GameController API
- Native support for any refresh rate, and lower CPU usage when using V-Sync, thereby removing the need for related launch options
- Fully smooth rendering for any refresh rate, by using a mixture of variable timestep (for the camera and some entities) and fixed timestep interpolation (for Gomez)
- Scale mode options (full aspect, pixel-perfect or supersampling from nearest multiple of 720p)
- No more letterboxing or pillarboxing (black bars), unless omitting them would cause an aspect ratio mismatch for the screen/internal resolution combo

Minor Features

- Map previews in save menu
- Speedrun mode (--gotta-gomez-fast)
- OpenGL calls are now done on a single thread to avoid driver-specific issues and crashes during loading
- Added support for hardware geometry instancing for better rendering performance
- Button icons match PS3 and PS4 controller face buttons when connected
- Added PS4 light bar support for Linux
- VSync, lighting, Steamworks support, single-threaded mode, controller deadzone and no-pause-on-lost-focus can be customized from in-game menu instead of launch options
- Clouds fade during rotations in industrial world instead of popping in/out
- Gomez walks to NPCs when talking to them instead of warping at their position
- Talk animation for NPCs does not restart on successive dialogue lines
- Some scenes of the 32-cube end cutscene have received minor polishing touches
- Alt+Enter toggles fullscreen
- MSAA (multisample anti-aliasing) is tentatively supported, but hidden behind the --msaa-option launch option (because it generates some artifacts and blurriness in-game)
- Logger creates a new file for each run of the game, archives day-old (or more) logs to a zip file and cleans up month-old logs
- Change to view rotation limits : there's a limit to how fast you can rotate after 2 successive rotations, but you don't have to wait until the last rotation is completely finished

Bug Fixes

- Scripting fixes in 3D village to avoid a possible soft-lock
- Fix to handling of the waterfall code entry, which should be a lot more consistent now
- Fixes to the behavior of grabbing corner ledges, which prevents Gomez from clipping out of interior rooms
- Finishing the game with all cubes found unlocks all abilities
- Geezer will stand at the right spot in the 2D village no matter how fast you find him
- Glow-bit planes fade out on secret passage doors instead of Gomez clipping through them
- Zoom-through-the-sky level transitions with water are a bit less jarring
- "Solved puzzle" jingle no longer cuts off in the crypt level
- Fixed boiler room double-trigger of the secret resolved sound effect, and the camera becoming unconstrained
- Fixed wall village floating planes, NPCs and art objects
- Fixed that quick pause-unpause stopped music
- Fixed secret passage doors checking for input in the pause menu
- Fixed velocity lingering on as you attach to ladders, which made you attach too high on them
- Fixed that vines made Gomez hug walls while moving (climbing)
- Fixed issues with "impassable vines" where Gomez would clamp to them while trying to jump through vines
- Fixed the DOT dialogue soft-lock when getting the achievement cube in Gomez's house
- Fixed single-frame ground alignment vs. camera follow issue when landing and rotating at the same time
- Ladder and vine grab behavior is now smoother, no more timer that prevented jump-grab-jump movement chains
- Fixed activation of small warpgates, where it would falsely trigger when collecting 8 cube-bits nearby
- Fixed one-frame disappearance of vertically looping levels when rotating
- Changed how NPC rotation is handled so that they can never moonwalk
- Fix to collision tiles for windmill level
- Fixed culling issue with rotating level elements that caused disappearing vines
- Fixed issues with yaw-rotating spinblocks and ledge-grab actions
- Block puzzles no longer auto-solve themselves after changing save slots
- Security question and unfold puzzles will detect the solution without having to rotate one more time
- Removed check to collect cubes while in a warp gate transition to prevent cube duplication
- Fixed that DOT speech doesn't lock the player when she speaks right as you come from a pan-down "continue game" transition
- Nullified horizontal velocity when starting the "lower to straight ledge" action so you can't slide to the side and hold to thin air
- Fixed Gomez alignment when coming out of the sewer pipe
- Fixed the achievement (or map QR) anti-cube from short-circuiting level scripts that spawn and detect collection of anti-cubes based on input codes
- Fixed boiler room out-of-bounds
- Fixed issue with vibrating moving platforms and spawn points which made Gomez fall sometimes in the weightswitch puzzle room
- Slowed down thumbstick movement in world map
- Fixed areas where Gomez could fall forever in looping level
- Removed explosive block that would reappear after reentering mine level
- Fix for visual issue in industrial city star layers
- Fix for crash in world map on Iris Pro GPUs
- Water-level-changing sound now triggers on the first rotation of a water-raising/lowering valve
- Allow stereoscopy on all saves if one save has it
- Fix for ghosts objects (e.g. duplicated moving platforms) when closing the map and after rotations
- Fixes to visual clarity in QUANTUM level (cleaner radius around Gomez)
- Fixed puzzle skip for the tombstone puzzle and the 4-side puzzle
- Fixed chest anticube duplication exploit
- Fixed water height inconsistencies
- Removed floating invisible block in QUANTUM level
- Fixed camera unlocking issue in zu school
- Fixed spacing around numbers in french localization text
- Fixed water first-person transition glitches
- Disabled achievement option if overlay is disabled
- Fixed possible soft-lock when changing to first-person view in front of a tombstone, valve or timeswitch
- Desktop display resolution used on first run instead of imposing 720p
- Sound muted when "pause on lost focus" option is on, and focus is lost
- Fixed alignment of Gomez's sprite when jumping with a bomb
- Fix for falling through platforms in background mode
- Grabbing to push crates no longer allowed when in background mode, since it causes weird visual issues
- Fixed clipping through bombs in background mode
- Entering "tunnels" by pressing up in a tunnel opening can no longer be triggered when Gomez is in background mode
- Fixed a bug on respawn where the player would be appear to float in mid-air after rotating
- Gomez's Z position is now more stable/predictable when he is sandwiched between two walls
- Fixed situtations where Gomez would end up in the background after being adjusted to a ground position when rotating while overlapping a wall in an alcove (that's a mouthful)
- Fixed situations where Gomez could wrap around ledges that weren't visible from the camera
- Fixed respawn glitch that occured when last safe position was a ledge grab, and could cause Gomez to warp behind objects

Known Issues

- Some Intel integrated GPU/drivers have an issue maintaining 60fps when VSync is enabled and might fall back to 30fps after moving from one area to another. The workaround is to disable VSync, or try updating to a newer driver (see : https://github.com/renaudbedard/fez-1.12-issues/issues/113 )
- Since the game now uses SDL 2.0's DESKTOP_FULLSCREEN mode, there is no exclusive fullscreen mode supported and the game always assumes a presentation buffer that matches the screen's native resolution. This means that screenshots and video capture will use the screen's native resolution, whichever internal resolution the game is set to with video settings. (this is more of a "heads-up" than an issue since it will not be addressed)
- PS3 controller not natively supported under Windows, unless you use 3rd party drivers and then you're on your own

123 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

"Fez is joyful. [...] There's a lot to be said for a game that can make a grown woman squeal with glee dozens of times in a playthrough (especially a game that doesn't star Hello Kitty). In short, the long wait for Fez is entirely worth it. Play it, and I dare you not to smile."
100% – Joystiq

"The game's unique artwork, its perspective-shift mechanic, its nostalgia for the 16-bit years and its bewitchingly strange setting all exist in total harmony and make a single, deliberate statement."
10/10 – Eurogamer

"The sum of Fez’s intelligent level designs, perception mechanic, massive number of stages and secrets, and incredible art is so much more than just a shout-out to old-school gaming. Fez is a game in love with games."
9.5/10 – http://ca.ign.com/articles/2012/04/11/fez-review

เกี่ยวกับเกมนี้

Gomez is a 2D creature living in a 2D world. Or is he? When the existence of a mysterious 3rd dimension is revealed to him, Gomez is sent out on a journey that will take him to the very end of time and space. Use your ability to navigate 3D structures from 4 distinct classic 2D perspectives. Explore a serene and beautiful open-ended world full of secrets, puzzles and hidden treasures. Unearth the mysteries of the past and discover the truth about reality and perception. Change your perspective and look at the world in a different way.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows XP SP3 (for Version 1.11, accessible through the 'Betas' tab)
  • Processor:Intel Core 2 Duo 2.8Ghz or equivalent
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:2nd Generation Intel Core HD Graphics (2000/3000), or dedicated GPU with OpenGL 3.0 Support
  • Hard Drive:500 MB HD space
  • Sound:OpenAL-compatible
  • Additional:See https://getsatisfaction.com/polytron/topics/support_for_intel_integrated_graphics_hardware for details on Intel HD Graphics support, not all models are supported. Latest graphics drivers are required to maximize OpenGL feature compatibility.
  OS: Snow Leopard 10.6.8, Lion strongly recommended, 32/64-bit
  CPU: Intel Core 2 Duo 2.8GHz or equivalent
  Memory: 2GB RAM
  Graphics: OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  Hard Drive: 1GB HD space
  Notes: Intel Integrated Graphics (excluding HD and Iris series) WILL NOT WORK WITH FEZ.
  OS: glibc 2.15+, 32/64-bit. S3TC is NOT required.
  CPU: Intel Core 2 Duo 2.8GHz or equivalent
  Memory: 2GB RAM
  Graphics: OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  Hard Drive: 1GB HD space
  Notes: Intel Integrated Graphics (excluding HD and Iris series) WILL NOT WORK WITH FEZ.
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (45 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (8,285 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
14 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่บวก)
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
13.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มิถุนายน 2014
การหมุนจอเป็นแนวคิดที่เจ๋งมากๆ เพราะสามารถนำไปต่อยอด ทำให้เกิดปริศนาแปลกๆ ออกมาอีกเพียบ

กราฟิคสีสันสดใสจัดจ้าน ตัวละครน่ารักน่าหยิก แต่ละโซนจะมีธีมและการใช้โทนสีเป็นของตัวเองให้อารมณ์ที่ต่างกันไป ดนตรีประกอบเข้ากับเกมดีมากๆ ผมรู้สึกว่าความสำคัญของดนตรีประกอบในเกมนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวเกมเพลย์เองเลย เพราะมันช่วยสร้างบรรยากาศให้กับฉากนั้นๆ เข้ากับสไตล์กราฟิคและโลกของ FEZ อย่างที่สุด (http://disasterpeace.com/album/fez-ost)

ปริศนาในส่วนการหมุนจอและกระโดดให้ไปให้ถึงจุดหมาย หรือเก็บไอเท็มต่างๆ ไม่ได้ยากจนเกินไป

แต่ที่ยากและไม่ได้คาดคิดว่าจะมี คือการตีความตัวอักขระประหลาด และคำบอกใบ้ที่มีในฉากต่างๆ (ส่วนตัวไม่มีความพยายามมากพอที่จะตีความด้วยตัวเองเลยพึ่งพา Guide เอา) เพราะถ้าจะแก้ปริศนาได้ส่วนใหญ่ต้องตีความภาษาพวกนี้ให้ออก

ทุกอย่างในเกมลงตัว ดีทุกส่วน ผมชอบในส่วนลูกเล่นๆ แปลกๆ ที่ผู้พัฒนาสอดแทรกเข้ามาเพื่อสร้างความแปลกใจให้ผู้เล่นได้เป็นระยะ ที่น่าติคือปัญหาทางเทคนิคที่เจอเกม Crash ไป 2 ครั้งมั้ง แบบค้างเลย(อันนี้ของจริง ไม่ใช่ Glitch หลอกๆ)

ผมอยากจะใช้คำพูดแบบนี้คือ "FEZ เป็นเกมที่ให้ความสนุกได้สมกับเป็นเกมจริงๆ"

คือมันไม่ใช่เกมประเภทที่เล่นแล้วให้ความรู้สึกเหมือนดูหนัง เพราะเกมฟอร์มยักษ์สมัยนี้มักจะชอบทำให้สมจริง จนเหมือนดูหนัง ทั้งกราฟิค ดนตรี พล็อต บทสนทนา (แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีหรือไม่สนุกนะ...)

แต่สำหรับ FEZ ทุกส่วนคือความบันเทิงแบบเกมล้วนๆ

คงไม่เกินไปที่จะบอกว่านี่คือ เกมแบ่งน้ำหนักได้อย่างสมดุลระหว่างคำว่า งานศิลปะ แอคชั่นแพลทฟอร์ม การไขปริศนา ที่มีเอกลักษณ์จริงๆ เป็นเกมที่ใช้ทุกองค์ประกอบที่มีได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
10.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มิถุนายน
ชอบมากครับเกมนี้
ใครที่ยังไม่เคยเล่นแต่สนใจ
ก็ซื้อเลยครับผมแนะนำ
รับรองว่าสนุกนะ
https://www.youtube.com/watch?v=AGupaEac9oM
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
13.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 กันยายน 2015
เล่นไป แบบอินดรี้ๆ ไม่ได้นะครับ ต้องสมองดีๆนิสๆ เพราะ ปริศนา เต็มไปหมด ไม่ใช่แค่เลื่อนๆกล่อง แต่มันมีโค๊ดด้วย

แนะนำ เปิดบทสรุป เถอะนะ สนุกนะ ที่เล่น เพราะว่า ปริศนา ยังกะภาพยนตร์

สงสารคนพัฒนาเกมนี้มาก เพราะ พวกนักเลงคีย์บอร์ด ทำให้เขาไม่สร้างภาคต่อ ถ้าใครติดตามข่าวจะรู้นะ


ปล. คนพัฒนาเกมนี้ ออก สารคดีเรื่อง Indie Game The Movie ด้วยลองหามาชมดู
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มกราคม
เป็นเกมที่สนุกและน่ารักมาก
ถ้าลดราคา ชอบแนวน่ารัก แก้ปัญหา ผ่านด่าน
อะไรประมาณนี้แนะนำให้ซื้อ
ชอบตรงที่หมุนเปลี่ยนมุมได้ อาศัยมิติของมุมในการไปต่อ
เล่นไปสักพัก รู้สึกว่ายากขึ้น แต่ก็ยังสนุก
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
6.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กันยายน 2013
นี้คือเกม puzzle ที่นำเอาส่วนผสมของ 2d และ 3d มารวมกันได้อย่างลงตัว
ขอชมจินตนาการอันสุดลึกล้ำของผู้พัฒนาจริงๆ เยี่ยมยอด
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
0.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 พฤษภาคม 2013
เกมแนว pixel platform ที่อลังการที่สุดเท่าที่เคยมีมา!!

ข้อดี
- คอนเซปเยี่ยม ภาพสวย ฉีกนิยามของ pixel 2D ทิ้ง เยี่ยมไปเลย
- ฉากถูกออกแบบมาอย่างดี ตัวละครโคตรน่ารัก แอ๊บแบ๊ว

ข้อเสีย
- เล่นแล้วกูจะหลับ เกมช้าไปหน่อย ไอ้เรานึกว่าจะโดดๆจึ๋งๆ คล่องแคล่วแบบมาริโอ
- ฟังเพลงซาวแทรคมากๆก็หลับแระ เพลงหงอยมากๆ
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
10.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 เมษายน 2014
FEZ เป็นเกมแนวแก้ปริศนาที่ดีมาก โดยเราจะได้เล่นเป็น Gomez
รูปแบบการเล่นเป็นแบบ 2 มิติและ 3 มิติในเวลาเดียวกัน (เมื่อเล่นรอบสองจะมีมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพิ่มให้ด้วย)
ตัวละครมีความสามารถหมุนด่าน ใช้ Perspectives ในการเล่น ซึ่งต้องตัดความจริงเรื่องนี้ออกไปจากสมอง
ไม่อย่างนั้นจะงงมาก (แต่บางด่านก็เอา 3 มิติเป็นตัวยึด)

ปริศนามีทั้งง่าย ปานกลาง ยาก ยากมาก
ส่วนที่ยากๆ ก็คนเป็นพวก Anti-Cube ทั้งหลาย
บางแผนที่มีบางที่ต้องใช้พวกแผนที่ ที่ต้องเก็บมาช่วย เพื่อจะเก็บของในด่านนั้นๆ
บางด่านต้องใช้มือถือช่วยแก้ปริศนาเอา Anti-Cube(QR Code)

ตัวละครไม่มีวันตาย ถ้าตกจากที่สูงจะมาเกิดอยู่ที่ๆ เราเหยียบเป็นครั้งสุดท้าย(พื้นต้องไม่ขยับ) แต่บางด่านก็ต้องเริ่มใหม่
จะเรียกว่าด่านมันก็ไม่เชิง เพราะมันสามารถวิ่งเข้าไปอันไหนก่อนก็ได้ กึ่ง Open-World หน่อยๆ

เกมนี้ต้องเล่นจบ 2 รอบ
โดยตัวเกมมีเงื่อนไขว่าถ้าเก็บ Cube ได้ 32 อัน ก็สามารถจบเกมได้
แต่ในเกมมีทั้งหมด 64 อันซึ้ง ถ้าเก็บไม่ครบ แล้วจบก็จะเห็บฉากคนละแบบ
เกมนี้มีเปอร์เซ็นต์ตอนจบจริงๆ จะเป็น 209.4% ถ้าไม่ถึง ถือว่าเล่นไม่จบ

ใช้เวลาเล่นประมาณ 4-10 ชั่วโมง แล้วแต่ว่าจะเก็บของครบรึเปล่า
บางปริศนาต้องใช้อากู๋ช่วย

ให้ 8.9/10 เพราะบางอันยากไปจริงๆ และวาร์ป ลับไม่บอกว่ามันจะไปไหนต้องเสียเวลาลอง
และมุมมองบุคคลที่หนึ่งต้องใช้เม้าส์คลิกซึ่งดูลำบากไปหน่อย
แผนที่สวยดีแต่ดูยากไปหน่อย เพราะมีด่านเกือบ 100 ด่าน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
11.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 พฤษภาคม 2014
สนุกมากครับ เเละเป็นเกมส์ที่เล่นในภาพ 2D บวก กับ 3D ทำให้ดูมี มิติ เเละภาพอันสวยงาม ป.ล. บางคนที่ไม่เคยเล่นเกมสืเเนว SaneBox อาจมี มึนๆป้วดหัวบาง
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
0.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 พฤศจิกายน 2013
เกมอินดี้ยุคต้น ๆ ของแนวคับ เป็นเกมที่ทำออกมาได้เป็นเอกลักษณ์ดีมาก ด้วยภาพที่สีสันสดใส ตัวเกมที่บังคับง่าย เล่นภาพน่ารัก ๆ ของตัวละคร มีรึ.... จะไม่สอยคับ ?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
แนะนำ
16.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 สิงหาคม 2014
เกมทั้งสนุกทั้งลายตา
ปริศนาก็ท้าทายน่าดู
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
โพสต์ล่าสุด
Tanjen™ ♥
2.1 ชม.
โพสต์: 14 ธันวาคม 2015
เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ง่าย
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Fnatec'
30.5 ชม.
โพสต์: 15 กุมภาพันธ์ 2015
I Love FEZ!
You make me excited all the time to play this game. >///<
It Amazing!
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
iamsomeone™
11.2 ชม.
โพสต์: 31 ตุลาคม 2014
เกมดี ภาพสวย และ แนวคิดยอดเยี่ยม แห่งปีๆ คารวะเลย ทำไมคะแนนดีขนาดนั้น
เล่นเพลินๆ ก็ได้ เล่นแบบยากๆ ก็มี (โคตรยากเลยละ ไขรหัสแต่ละอัน TT)
ใครชอบเกม indy ที่ เปลืองสมอง แนะนำ เกมนี้ครับๆ
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Porama6400
5.0 ชม.
โพสต์: 20 มิถุนายน 2014
สนุกมวากๆ งงนิสๆ อะนะ แต่ สนุก มวากๆ
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน