Explore vast worlds, craft hundreds of items, and fight challenging monsters in this ever-expanding sandbox RPG!
Κριτικές: Πολύ θετικές (184 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Ιουν, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι να προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

“Crea has been in active development for over two years. An alpha version has been publicly available for over a year, with thousands of players. We recognized from the beginning that to make Crea the best it can be we would need to look to our community for feedback. Crea has now reached a stage where we are comfortable sharing it with Steam Early Access enthusiasts in hopes to gain even more valuable feedback.

As with all Early Access titles, Crea is still in development. There are some missing features and content along with some bugs. However, a great deal of the game is now available. Below we have outlined all current and planned features and content. As we release updates we will do our best to keep this information up-to-date.

If you have any doubts about Crea, then add it to your wish list and check back occasionally to see what progress is being made.”
Περισσότερα

Αγορά Crea 4-Pack

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Give it a try and get ready to spend a lot of time building up your strength and defeating the evil terrors that lurk in this sandbox world."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (26)

29 Ιουνίου

Weekly Update #8

Largest weekly update ever! You'll quickly find that we have made some substantial changes to Crea.

First and foremost, Channeling as you know it has been more or less removed. Skills are now singular lessing the number of button presses to execute it. To further streamline skill execution there is now a quickbar that skills can be placed onto and executed with a single button press.Channeling is still possible through idols that can be found in treasure chests. There are four Aer idols to channel from; Aegnix, Aeolus, Lacies and Silvan. Channeling these Aer will alter the elemental spells. In the future we hope to add in several more idols and have channeling affect several aspects of the game.

Going along with these changes, elemental resistances have been removed. Now elemental attacks have a chance to inflict elemental status effects.

Another major change is now talents must be unlocked to progress past level 30; however, each character can only unlock 2 talents. This change will help further distinguish characters from one another. For those who wish to max out everything, talent are automatically unlocked on Easy mode.

There are many more changes that you can find below. Much of this absolutely a work in progress so please keep that in mind but also be sure to provide feedback on everything even if you think we're going to be changing something.

Thanks everyone for your continued support!

Some more big news! Kelley and I (Jasson) are going to be showing Crea at MineCon this upcoming weekend. We're at the airport this very moment getting ready to board and fly to London. If you are by chance going to be there then be sure to look for our booth!Features
 • Removed Channel skills from talents
 • Split most "Form" skills into individual skills
 • Several skills were abandoned while a few others were added
 • New Quickbar has been added making it possible to quickly use skills with a single button press
 • Removed elemental resistances
 • Talents must be unlocked to gain TP past LV30 but only 2 Talents may be unlocked (Medium and Hardcore modes only)
 • Channeling can now be done through "Idols" which can be found in treasure chests
 • Weapon attacks may now individually be assigned a stamina cost for more interesting weapons
 • Shields now have a unique stamina cost for blocking as well as a threshold on how much damage can be blocked
 • Unique items can be found in the newer monster horde realms
 • Added in a new fairy furniture set
 • Added a new Katana sword tree
 • Added several new block types: Obsidian Brick, Plaster, Fairy Wall, Leaves, Stripes Wallpaper and Vines Wallpaper
 • Water hole minibiomes can appear in many surface biomes now

Changes
 • Elemental attacks now have a chance to apply a related status effect
 • Skills have once again been rebalanced
 • Quality bonus when crafting lower level items is now limited
 • Lanteed now can appear in more biomes
 • Lanteed sprouts can no longer sow more sprouts
 • Water level in ocean biomes now accounts for the sides being uneven
 • Inferist Rod now has a special attribute which reduces target's MIND
 • Spectral gear now has a special attribute which adds bonus INT based off of character's MIND
 • Reduced shield knockback some and make it only apply on melee attacks
 • Updated tutorial
 • The 'L' and 'R' on the toolbar are now flipped when using a controller

Bug Fixes
 • Corrected issue with monster ranged attacks not increasing properly with levels
 • Fixed regression with shrapnel particles causing bombs to not work properly
 • Resolved issue with flying creatures getting stuck in the ground
 • Resolved issue with monster not dying until stun wore off
 • Fixed mushroom seed planting preview
 • Resolved issue with player not being able to complete chaos crafting if starting with max quality

4 σχόλια Περισσότερα

20 Ιουνίου

Weekly Update #7

I apologize for the missed updated. Life took over while we visited family and moved. We're settled into our new apartment and have begun working hard once more on Crea.

This update focuses on expanding world generation and balancing combat. We're also trying to fill out new content such as a new monster, Lanteed, and two new lower level gear sets. This next week we'll be working on adding more content as well as finally getting around to the nasty multiplayer issues that have been lingering about.

I hope your wallets have survived this Summer Sale. Did you pick up any good games you're super excited about?

Features
 • Introduced a new underground biome: Ice Caverns
 • New ice tile that players and monsters can slide on
 • Paragon sighting: Aegnite
 • A new monster now wanders the lands: Lanteed
 • Eltret has a new attack
 • Added a new low level, "Leaf", gear set
 • Added Agmore equipment that fills the equipment level gap between 8 and 16
 • Items are now dropped with right click
 • Placing grabbed items down can now be done repeatedly by holding the mouse button down

Changes
 • Wood club length was greatly increased
 • Enhanced chasms that can appear in the bamboo forests
 • Slight enhancements to ocean biome floor
 • Horde realms now have foliage
 • Lowered treasure chests and treasure rooms frequency
 • Lowered key drop rate
 • Balanced Stamina cost, damage, and cooldowns of several skills
 • New graphicsd for Baritus Enfeeble form
 • Breath form is now canceled when the caster takes damage
 • When upgrading equipment the attributes will be upgraded over having new attributes added
 • Rebalanced many of the attributes
 • Higher tiered imbuable items can now be imbued: "Refined Oil Slime" -> "Premium Oil Slime"
 • Leather, Lumber and Cloth now will yield higher quality items when crafted with a high quality
 • Paragons avoid teleporting into the ground now
 • Lonis Flower is now harvestable (red flower in Fractured biome)
 • Reworked particle system enabling Crea to have much better particle effects in the future
 • Fixed Telin horde realm

4 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Furthering the emerging sandbox genre, Crea features combat and crafting in randomly generated, fantasy-style worlds for you to explore, tear apart and build back up. Crea differentiates itself in many ways such as RPG-style character progression, several unique systems, extensive mod support and a charming art style.

Current Features

Everything is still a work in progress and subject to change.


 • Character Progression: Level up your character by vanquishing monsters.
 • Talents and Skills: Grow and learn over 75 skills by performing related actions for any of your talents - Arms, Magic, Craft, Gather, and Explore.
 • Engaging Combat: In order to survive you must learn when to strike, block and dodge.
 • Unique Monsters: Crea is populated with original creatures each with unique attacks.
 • Challenging Bosses: Encounter powerful beings that will test your skills.
 • Conflict System: Monsters will spread throughout the world, growing in strength and numbers if left alone.
 • Equipment Upgrading: Find and equip your character with randomly generated gear and then upgrade it how you want.
 • Research and Crafting: Research numerous materials to learn over 200 item recipes for crafting.
 • NPCs: Help bring to life several NPCs that will prove themselves invaluable.
 • Exploration: Traverse procedurally generated worlds that are brimming with life.
 • Quick Travel: Activate Way Crystals spread through the world to quickly travel about.
 • Realms: Explore beyond the world by gaining access to other realms.
 • Maps: Discover what the world has to offer and expand your cartography skills with the help of the Cartographer NPC.
 • Exploratory Storytelling: Uncover the mysteries of Crea and its deep mythos through the environment and item descriptions.
 • Mod Support: Built from the ground up to have extensive mod support. Nearly everything is possible through the power of Python.
 • Cross-Platform Multiplayer: Play with your friends regardless of what system they’re on.
 • Free Content Updates: Continued free updates even after release.

Planned Features

These are features we currently have planned and have every intention to do but please keep in mind that plans can change.


 • Other Steam Features: Steam Achievements and trading cards are on their way
 • Dungeons: Fight your way through procedurally generated dungeons to unlock even more challenging dungeons and additional dungeon scenarios with the Dungeoneer NPC.
 • Refined Systems: All of the game systems will continue to be iterated on and refined.
 • More Content: Tons more items, biomes, monsters, bosses, and everything else.
 • Pending Feedback: We listen to our community and some new features will be guided by everyone's feedback and suggestions.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP or later
  • Processor: 1.7+ GHz or better
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 256+MB and OpenGL 2.1 compatible GPU and 1024x768 resolution
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 256 MB available space
  Minimum:
  • OS: Os X 10.7 or later
  • Processor: 2.0GHz Intel CPU
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 256+MB and OpenGL 2.1 compatible GPU and 1024x768 resolution
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 256 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 x64 LTS or later
  • Processor: 1.7+ GHz or better
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 256+MB and OpenGL 2.1 compatible GPU and 1024x768 resolution
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 256 MB available space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
145 από 198 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
6.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Φεβρουαρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
This is a pretty standard Terraria style game. The only differences are that you craft NPCs and in order to learn new recipes you need to find a material and then research on it. You can craft from chests, which is really nice.

By far the biggest downside is the bugs right now. They simply make the game no fun because you're constantly losing items that you crafted, losing characters, having skills get bugged etc. Give it 6 months or so for them to fix all the bugs and then it'll be worth it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
19 από 29 άτομα (66%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Απριλίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
This game is actually pretty good. It has some really good mechanics in it, like RPG elements and the ability to teleport back home straight from the start, great additions to the sandbox genre. Really good. Addictive and a lot of fun.

I originally found the controls difficult and was moved to write a bad review because of it. I dug a little further and found a community guide on steam that helped me learn the basics. Now changed to a positive review because this game actually deserves it.

If you're willing to be a bit patient for the first hour while you learn some controls, this is great fun and highly recommended.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
29 από 49 άτομα (59%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
3.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Φεβρουαρίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
A decent 2D exploration/adventure game.

Good
• Crafting and research makes progression non-linear and fun.
• Very very easy to mod.
• Creatures are interesting.
• Skill system works well.
• The underground is interesting with many things to find and fight, with many items to come upon.

Bad
• Needs more variation; not enough to do in the game after a point.
• Gravity and movement are a bit stilted and awkward.
• Overworld is very boring.

Of course this game is still in development, so take this review with a grain of salt.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 18 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
47.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Μαρτίου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
I can't say that the artwork is top notch, or the combat is perfect, but damn this game is charming as all get out! The RPG-style exp gain and skill buying, and the research system go a long way to set it apart from other games in the 2D building genre too.

It's not everything you could ever want from a game, but it sure is fun to play, and keeps me coming back for more!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
86.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Μαΐου
ΚΡΙΤΙΚΗ EARLY ACCESS
I am someone who was (and probably still is) a Terraria fanatic. I've put 1500+ hours into Terraria. I liked Minecraft a lot, too. I love open world games that are full of exploration, lots of things to do, and lots of loot to drown yourself in. 2d side scrolling games like this tend to be called Metroidvania games.

Many games have tried to de-throne Terraria as the next great Metroidvania game; Darkout, Edge of Space, Windforge, Asteria, Starbound to name a few. Many games have fallen seriously short and their pages are filled with mixed or negative reviews. Some are still in development and are actually becoming good games, but Terraria still remains king of Metroidvania Mountain.

I first got Crea many months ago and it was rough, unpolished and hard to play. I waited. MANY updates have come out since then so I decided to give it another try a few weeks ago. I am glad I did.

Crea has an in-depth crafting system that actually takes a bit of thought to figure out. You don't just have materials, you have crafting methods. They call it Chaos Crafting. There's a variety of crafting techniques to apply while you are crafting something. It's up to you to find a combination that works well. If you do, you can get some amazing results.

The enemies in Crea are likewise as well thought out. You can't just run up and whack and enemies like you do to Terraria's slimes. Enemies in this game have different attacks, but they all have certain patterns that you can figure out.

What the game needs most is variety in what the player experiences. Once you craft that next tier of armor and weapons you're off to do more of the same, just in a higher level area, battling the same monsters who are simply higher level. The game does have biomes, but as of this review, they're only surface biomes that don't mean a whole lot at the moment.

However, the game is solid enough and enjoyable enough that the $15 price tag is well worth it at this point. Combat is a blast in this game. Since development is still very much underway who knows what we might see for the biomes or maybe even new, different underground zones.

Crea has a ways to go before it could be a contender for king of Metroidvania Mountain. It's not there yet. It's got a ways to go. But it's certainly headed in the right direction.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία