รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
The Witcher is a story-driven, next-generation open world role-playing game, set in a visually stunning fantasy universe, full of meaningful choices and impactful consequences. In The Witcher, you play as Geralt of Rivia, a monster hunter tasked with finding a child from an ancient prophecy.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (23,252 บทวิจารณ์) - 94% จาก 23,252 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันที่วางจำหน่าย: 18 พ.ค. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ The Witcher 3: Wild Hunt

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ The Witcher Trilogy Pack

มี 3 ผลิตภัณฑ์: The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut, The Witcher® 3: Wild Hunt

ซื้อ The Witcher 3: Wild Hunt Game + Expansion Pass

มี 2 ผลิตภัณฑ์: The Witcher 3: Wild Hunt - Expansion Pass, The Witcher® 3: Wild Hunt

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A big, beautiful, sprawling action RPG full of rich stories, and suffused with an oppressive darkness."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (15)

23 ตุลาคม

Patch 1.11 - Changelog

Patch 1.11 is here! Check the list of changes and fixes that the patch brings:

ACHIEVEMENTS

 • Fixes issue whereby glyphs added within Hearts of Stone expansion would disappear from slots subsequent to game being saved and loaded.
 • Alters difficulty balance of arachnomorphs in quest titled Open Sesame! forming part of Hearts of Stone expansion.
 • Fixes issue whereby cellar could be looted without fighting archgriffin in quest titled A Surprise Inheritance forming part of Hearts of Stone expansion.
 • Fixes issue whereby Roach could appear to change into a black mare with Hearts of Stone expansion installed.
 • Fixes issue whereby some players could not sell anything to Countess Mignole.
 • Alters difficulty balance of bosses in Hearts of Stone expansion, adding distinct statistics for individual difficulty levels.
 • Renders selection of items from Hearts of Stone expansion transferable to New Game + mode.
 • Fixes issue whereby master blacksmiths could craft Venomous Viper set. Said set now craftable only by grandmaster blacksmiths.
 • Adds resistance to knockdown by Aard Sign to Ofieri Mage in Hearts of Stone expansion.
 • Fixes issue whereby Enchant effect was removed from armor when armor was transferred into New Game + mode.
 • Fixes issue whereby arachnomorphs were immune to effects of Dancing Star bomb.
 • Adds entries for Enchanting feature to Glossary and Tutorials.
 • Introduces a number of changes to difficulty balance in New Game + mode.
 • Fixes issue whereby combat could prevent players from unequipping censer item.

PERFORMANCE:
 • Improves performance in Oxenfurt sewers location.

QUEST:
 • Fixes issue whereby players had to buy Ofieri set from merchant to start quest titled From Ofier's Distant Shores.
 • Fixes rare issue whereby objective remained incorrectly marked as incomplete under certain scenarios in quest titled Dead Man's
 • Party in Hearts of Stone expansion.
 • Fixes issue whereby minor quest titled Tinker, Hunter, Soldier, Spy was not tracked in Treasure Hunts tab in Journal.
 • Fixes issue whereby minor quest titled The Sword, Famine and Perfidy was not tracked in Treasure Hunts tab in Journal.
 • Fixes issue whereby Vlodimir claimed to have rescued fire-eater even if said character was killed during quest titled Dead Man's Party.

[/b]VISUAL:[/b]
 • Fixes issue whereby highlights indicating memories in quest titled Scenes From a Marriage in Hearts of Stone expansion were adversely affected with Color-blind mode activated.
 • Improves depiction of rivers and waterfalls in multiple locations throughout Hearts of Stone expansion.
 • Fixes issue whereby rain could be seen falling in Oxenfurt sewers during Hearts of Stone expansion.
 • Fixes issue whereby rain was visible inside lighthouse located north west of Temple Isle.
 • Fixes issue whereby rainfall could occur inside Temple of Lilvani in Hearts of Stone expansion.
 • Alters shadow drawing processes in Oxenfurt in Hearts of Stone expansion.
 • Fixes issue whereby number of insects appearing was excessive when players equipped Roach with item called Caparison of Lament.


-DLCs-

GENERAL:
 • Adds missing download image for Skellige Armor content.
 • Fixes issue in DLC quests whereby occasionally human foes could have empty Health bars and could not be killed.
 • Adds missing interaction to chest in quest titled Scavenger Hunt: Wolf School Gear.
 • Fixes issue whereby Nilfgaardian gauntlets could cause unsightly red box to appear beneath Geralt's feet.

QUEST:
 • Fixes incorrect appearance of notice starting quest titled Where the Cat and Wolf Play... on notice board in Oreton.
 • Fixes issue occasionally preventing players from completing quest titled Skellige’s Most Wanted.
 • Fixes issue preventing players from starting quest titled Scavenger Hunt: Wolf School Gear.
 • Fixes issue preventing players from examining pigs during quest titled Fool's Gold.
 • Fixes rare instances of pig spawning incorrectly during quest titled Fool's Gold.
 • Fixes duplication of werewolf corpse after quest titled Contract: Skellige's Most Wanted has been completed.
 • Fixes issue whereby declining quest titled Contract: Skellige's Most Wanted resulted in display of incorrect objective.

VISUAL:
 • Fixes visual issue, occurring in certain scenes, with necklace included in Triss' alternative look.


-Main Game-

GAMEPLAY:
 • Fixes assorted issues with quest and enemy scaling in New Game + mode.
  Modifies diagram for Enhanced Legendary Wolven Gauntlets, now craftable without Griffin Gauntlets.
 • Fixes rare issue whereby one monster in quest titled Contract: Phantom of the Trade Route could prove invincible.
 • Fixes issue whereby fully charged Rend ability would deal less damage than intended.
 • Fixes issue whereby foe could be attacked again after fight in quest titled Fists of Fury: Champion of Champions.
 • Fixes issue whereby some merchants were selling merchandise balanced for 71-80 level range in New Game + mode.
 • Fixes issue whereby some item statistics and levels changed to incorrect values when transferred into New Game + mode.
 • Fixes rare issue whereby player level was not raised to 30 when starting New Game + from certain save files.
 • Fixes New Game + mode issue whereby some loot found in world could have level requirement in excess of 70.
 • Fixes issue whereby some herbs were not correctly transferring into New Game + mode.
 • Fixes issue whereby using Whirl ability against foes armed with heavy weapons could block regeneration of Stamina.
 • Fixes issue whereby players could not cause Geralt to walk if attempting to do so while aiming crossbow.
 • Fixes issue whereby foes struck by Aard Sign would always fall opposite to direction in which they were facing, even when struck in the back.
 • Fixes issue in New Game + mode whereby armor and weapons crafted prior to installation of 1.10 patch would change in terms of level and statistics subsequent to loading of a relevant game save.

GUI:
 • Fixes corrupted characters in names of preset graphics settings in Options menu.
  Fixes issue whereby no screenshots were displayed for game saves when choosing save file to start New Game +.

LOCALIZATION:
 • Fixes handful of textual issues in descriptions of Trophies in Korean version.

QUEST:
 • Fixes issue whereby ghouls failed to appear as intended near shrine in White Orchard.
 • Fixes issue whereby quest titled Reason of State would be labeled as failed in Journal despite having been completed.
 • Fixes rare issue whereby some players could not find key to stable in quest titled Payback.
 • Fixes multiple issues whereby updates of objectives in Journal and Character entries would appear out of order.
 • Fixes rare issue with whereby incorrect scene was triggered in quest titled From a Land Far, Far Away.
 • Fixes rare issue whereby quest titled Little Red occasionally could not be progressed.
 • Fixes issue whereby, if relevant crystal was given to Yennefer in Skellige, characters would not appear correctly in megascope scene in quest titled Redania's Most Wanted.
 • Fixes rare issue whereby some gameplay functionalities remained locked after quest titled Through Time and Space was completed.
 • Adds monetary reward for completion of quest titled Without a Trace.
 • Fixes issue in New Game + mode whereby container with treasure would disappear when approached in quest titled Berengar's Blade.
 • Fixes issue whereby crystal required in quest titled Scavenger Hunt: Wolf School Gear could not be found.

UI:
 • Adds option to show/hide HUD/Mini-map using single press of 'Home' key on keyboard.

93 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

8 ตุลาคม

Patch 1.10 - Changelog Part 5/5

Patch 1.10 is here! The list is very long, this is the fifth part of it (all annoucements here)! Check the list of changes and fixes that the patch brings:

QUEST

 • Adds new romance-related segments in conversations with Triss and Yen in quest titled The Sunstone.
 • Fixes infinite loading screen occuring after thrid gwent victory at Vegelbud Manor during quest titled A Matter of Life and Death.
 • Fixes issue whereby wraiths failed to spawn as intended during fight against botchling in quest titled Family Matters if Axii Sign was attempted and failed.
 • Fixes issue whereby messenger sent by witch hunters would be revived briefly after being killed during quest titled Count Reuven's Treasure.
 • Fixes issue where messenger sent by witch hunters would stand idle instead of lying on floor as intended after scene during quest titled Count Reuven's Treasure.
 • Fixes issue whereby quest titled Payback could not be completed if player first visited stable and found related key.
 • Fixes issue whereby Keira Metz failed encase herself in magic shield when attacked by rats in quest titled Wandering in the Dark.
 • Fixes issue whereby Ciri failed to follow Yennefer into laboratory during quest titled Child of the Elder Blood.
 • Fixes infinite loading screen occurring after horse race scene in quest titled Ciri's Story: The Race.
 • Fixes issue whereby Keira Metz's wraith during quest titled Wandering in the Dark dealt damage not commensurate with level classification.
 • Fixes issue whereby player could abandon designated game area of Tir na Lia in quest titled Through Time and Space.
 • Fixes prolonged loading screen occuring after cut scene in quest titled The Calm Before the Storm.
 • Fixes issue whereby door in quest titled Scavenger Hunt: Bear School Gear could be permanently locked if chest was looted before lever in throne room was pulled.
 • Fixes issue whereby Cleaver's thugs could appear on second floor of Whoreson's Casino during quest titled Get Junior though said thugs were not encountered outside as intended.
 • Fixes issue where, on higher diffculty settings, katakan monster in quest titled Now or Never healed too quickly.
 • Fixes issue whereby Geralt and Yennefer were teleported to different room in cut scene during quest titled Redania's Most Wanted.
 • Fixes issue in New Game + mode whereby Dandelion dealt excessive damage during quest titled Cabaret.
 • Fixes issue whereby Sofus took 280 crowns instead of 140 if player agreed to fight during quest titled The Play's the Thing.
 • Fixes issue whereby Geralt and Triss were teleported to different part of room after cut scene in quest titled Redania's Most Wanted.
 • Fixes infinite loading screen occuring when catching Abbe Faria past tunnel and before ladder in quest titled The Great Escape.

PERFORMANCE
 • Decreases chance of unwarranted screen blur occurring during play.
 • Fixes rare infinite loading screen appearing upon loading of save made during Broken Flowers quest.
 • Fixes performance issues near the Cave of Dreams in Skellige.
 • Improves game performance during quest titled Practicum in Advanced Alchemy.
 • Improves general game performance in location Whoreson's Arena in Novigrad during quest titled Get Junior.
 • Improves game performance throughout Swamps location in Velen.
 • Improves game performance when bombs are used, especially with Cluster Bomb skill active.
 • Improves game performance in areas with toxic clouds and when said clouds are ignited.
 • Improves game performance in Novigrad Bathouse, especially during quest titled Blindingly Obvious.
 • Improves overall game performance in Bald Mountain location.
 • Improves game performance during quest titled The Battle of Kaer Morhen.
 • Improves game performance in Kaer Trolde during quest titled King's Gambit.
 • Improves game perfromance during quest titled Family Matters.
 • Improves game performance during burial and feast scenes in the quest titled The King is Dead - Long Live the King.
 • Improves game performance in Keira's hut during quest titled Wandering in the Dark.
 • Improves game performance during ritual forming part of the quest titled Family Matters.
 • Improves game performance during quest titled Pyres of Novigrad.
 • Improves game performance during quest titled A Towerful of Mice.
 • Improves game performance during quest titled A Favor for a Friend.
 • Improves game performance during quest titled For the Advancement of Learning.
 • Improves game performance and stability on Fyke Island.
 • Improves game performance in scene featuring gwent croupier during quest titled A Matter of Life and Death.
 • Improves game performance on close-ups in conversation between Geralt and Whoreson Junior during quest titled Get Junior.
 • Improves game performance during combat in Ermion's laboratory during quest titled The King is Dead - Long Live the King.
 • Improves game performance at site of cataclysm on Skellige during quest titled Echoes of the Past.
 • Improves game performance during necromancy ritual in quest titled Nameless.
 • Improves game performance during quest titled The Calm Before the Storm.
 • Improves game performance in Crookback Bog location.
 • Improves game perfromance on lifting of curses in quests titled Soldier Statuette and Nobleman Statuette.
 • Improves game performance in mountains surrounding Kaer Morhen.
 • Improves game performance during fight against Fugas in quest titled Bald Mountain.
 • Improves game performance for concert scene at Kingfisher Inn during quest titled Broken Flowers.
 • Improves game performance on Temple Isle in Novigrad at night and in rain.
 • Improves game performance in Dark Valley in quest titled Through Time and Space.
 • Improves game performance when using torch near bodies of water.
 • Improves game performance during conversation with Yennefer at Kaer Morhen.
 • Improves game performance during conversation with Eskel (katakan dissection sequence).
 • Improves game performance during quest titled Va Fail, Elaine.
 • Improves game performance upon ignition of explosive toxic clouds.
 • Improves game performance when using Northern Wind bomb with Cluster Bomb skill active.
 • Improves game performance when using Devils Puffball bomb with Cluster Bomb skill active.
 • Improves game performance when using Dragon's Dream bomb with Cluster Bomb skill active.
 • Improves game performance following scene with Josta on Skellige.
 • Improves game performance in sauna pool during quest titled The Calm Before the Storm.
 • Improves game performance in selected Velen locations.
 • Improves game performance during quest titled Ciri's Story: The King of the Wolves.

5/5

156 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“ONE OF THE BEST GAMES EVER MADE”
10/10 – GameSpot

“AMAZING”
9.3/10 – IGN

“ONE OF THE BEST RPGs EVER MADE”
9.8/10 – Game Trailers

เกี่ยวกับเกมนี้

The Witcher: Wild Hunt is a story-driven, next-generation open world role-playing game set in a visually stunning fantasy universe full of meaningful choices and impactful consequences. In The Witcher you play as the professional monster hunter, Geralt of Rivia, tasked with finding a child of prophecy in a vast open world rich with merchant cities, viking pirate islands, dangerous mountain passes, and forgotten caverns to explore.

PLAY AS A HIGHLY TRAINED MONSTER SLAYER FOR HIRE
Trained from early childhood and mutated to gain superhuman skills, strength and reflexes, witchers are a distrusted counterbalance to the monster-infested world in which they live.
 • Gruesomely destroy foes as a professional monster hunter armed with a range of upgradeable weapons, mutating potions and combat magic.
 • Hunt down a wide range of exotic monsters from savage beasts prowling the mountain passes to cunning supernatural predators lurking in the shadows of densely populated towns.
 • Invest your rewards to upgrade your weaponry and buy custom armour, or spend them away in horse races, card games, fist fighting, and other pleasures the night brings.

EXPLORE A MORALLY INDIFFERENT FANTASY OPEN WORLD
Built for endless adventure, the massive open world of The  Witcher sets new standards in terms of size, depth and complexity.
 • Traverse a fantastical open world: explore forgotten ruins, caves and shipwrecks, trade with merchants and dwarven smiths in cities, and hunt across the open plains, mountains and seas.
 • Deal with treasonous generals, devious witches and corrupt royalty to provide dark and dangerous services.
 • Make choices that go beyond good & evil, and face their far-reaching consequences.

CHASE DOWN THE CHILD OF PROPHECY
Take on the most important contract to track down the child of prophecy, a key to save or destroy this world.
 • In times of war, chase down the child of prophecy, a living weapon of power, foretold by ancient elven legends.
 • Struggle against ferocious rulers, spirits of the wilds and even a threat from beyond the veil – all hell-bent on controlling this world.
 • Define your destiny in a world that may not be worth saving.

FULLY REALIZED NEXT GENERATION
 • Built exclusively for next generation hardware, the REDengine 3 renders the world of The Witcher visually nuanced and organic, a real true to life fantasy.
 • Dynamic weather systems and day/night cycles affect how the citizens of the towns and the monsters of the wilds behave.
 • Rich with storyline choices in both main and subplots, this grand open world is influenced by the player unlike ever before.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
  • Processor: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940
  • Memory: 6 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870
  • Hard Drive: 35 GB available space
  Recommended:
  • OS: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
  • Processor: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290
  • Hard Drive: 35 GB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
36 จาก 38 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
328.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มิถุนายน
MASTERPIECE!!!

Wild Hunt ภาคต่อภาคที่ 3 ของ The Witcher เกม RPG ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสงคราม การเหยียดเผ่าพันธ์และจิตใจอันดำมืดของมนุษย์บนทวีป Temeria ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Witcher นาม Geralt of Rivia โดยเนื้อเรื่องของภาคนี้จะเริ่มต้นด้วยความฝันของ Garath เกี่ยวกับโรงเรียน Witcher ที่ Kaer Morhen ในความฝันเค้าเห็น Ciri ลูกบุญธรรมของเค้ากำลังถูกราชาของเหล่า Wild Hunt จับตัวไป หลังจาก Gerath รู้สึกตัวเค้าจึงถอดวิญญาณ Playboy และสวมวิญญาณ Liam Neeson ออกตามหาเบาะแสของลูกสาวคนนี้ในทันที

การเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดที่สุดของภาคนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องที่ถูกพัฒนาให้เป็นเกม Open World เต็มรูปแบบ โลกของเกมนี้ถึงมันจะไม่ละเอียดเท่าเกมชื่อดังอย่าง GTA แต่ความสนุกและความน่าค้นหาไม่เป็นลองเลยสักนิด โดยเฉพาะเรื่องเควสย่อยที่สนุกแทบจะทุกเควส โดยเฉพาะ Fetch Quest อย่าง Witcher Contracts โดยปกติเควสที่ทำอะไรซ้ำๆ ซากๆ แบบนี้จะเป็นเควสที่ค่อนข้างน่าเบื่อแต่กับเกมนี้มันเป็นอะไรที่น่าหลงใหล ตั้งแต่ต่อลองราคาค้าจ้าง สืบหาเป้าหมายจากร่องลอยที่ถูกทิ้งไว้ เตรียมอุปกรณ์สำหรับต่อสู้และกำจัดเป้าหมาย ที่สำคัญทุกๆ เป้าหมายมันไม่ต่างอะไรกับให้ผู้เล่นได้สู้กับบอสเลย

มินิเกมกับเกม Open World เป็นของคู่กันเสมอแต่มินิเกมแทบทุกชนิดที่มากับเกม Open World ส่วนใหญ่จะค่อนข้างน่าเบื่อแต่กับเกมนี้มันกลับตรงกันข้าม CD Projekt หยิบเอาการ์ดเกมที่ชื่อว่า Gwent ที่นำเหล่าตัวละครในโลกของ Wicther มาใส่ไว้เป็นมินิเกมของเกมนี้ โดยผู้เล่นจะต้องทำการตามหาคู่มือตามเมืองต่างๆ ทำการท้าดวลเพื่อยึดการ์ดหรือเงินที่เดิมพันเอาไว้ ต้องบอกเลยว่าเจ้า Gwent Card เป็นมินิเกมที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมา มันสนุกถึงขนาดที่ผู้เล่นยอมทิ้งภารกิจหลักเพื่อเล่นมันหลายชั่วโมงได้เลยทีเดียว

ระบบต่อสู้อันยอดเยี่ยมของเกมนี้ก็เป็นอีกข้อที่ต้องพูดถึง ตั้งแต่การออกอาวุธ การหลบหลีก การป้องกันไปจนถึงการใช้เวทย์มนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ทุกอย่างมันถูกขัดเกลาเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี ศัตรูแต่ละแบบต้องใช้วิธีที่แตกต่างกัน ต้องใช้จังหวะที่แม่นยำและชั้นเชิงต่างๆ ในการต่อสู้ไม่ใช่เพียงแค่การรัวปุ่มบดขยี้ศัตรูแบบเกมทั่วๆ ไป และเรื่องสุดท้ายที่ต้องชมคงหนีไม่พ้นระบบเสียงของเกมนี้ ทั้งเสียงเพลงและเสียงประกอบของเกมนี้มันน่าตื่นตะลึงมากเลยทีเดียว

แต่ก็ใช่ว่าเกมนี้จะไม่มีข้อเสียเลย ข้อเสียหลักๆ ของเกมนี้จะมีด้วยกัน 3 ข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน หนึ่งคือเรื่อง Curve ความยากของเกมนี้ในช่วงกลางๆ ค่อนไปทางท้ายตัวเกมค่อนข้างง่ายเกินไปถึงแม้ว่าผู้เล่นจะเล่นในระดับยากสุดก็ตามแตกต่างจากช่วง 15 รีเวลแรกที่เกมค่อนข้างท้าทายและมีมิติในการเล่น ผู้เล่นต้องหาจุดอ่อนศัตรู เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และต่อสู้ด้วยความสุขุมแต่บรรยากาศอันท้าทายเหล่านั้นกลับเปลี่ยนไปเมื่อผู้เล่นปลดล็อคยาระดับสูงได้และมีรีเวลที่สูงในระดับหนึ่ง เรื่องที่สองคือการสรุปเนื้อเรื่องของเพื่อนๆ ที่ร่วมพจญภัยมา มันช่างน้อยนิดเสียเหลือเกินและสุดท้าย Bug ยิบย่อยจำนวนมหาศาลของเกมนี้ ที่ทำให้ผู้เล่นต้องโหลด Save อยู่บ่อยๆ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไปลดความสนุกของเกมนี้ลง

สุดท้ายคงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่า The Witcher 3 : Wild Hunt คือการปิดไตรภาคที่สมบูรณ์แบบของซีรีย์นี้ มันเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดเกมหนึ่งเท่าที่เคยมีการสร้างมา แนะนำให้หามาเล่นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนซีรีย์นี้หรือไม่ก็ตาม


-- 9.5/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
26 จาก 28 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
98.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มิถุนายน
สำหรับใครคิดจะซื้อเกมนี้นะครับ

เกมนี้เป็นเกมที่ต้องต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูงพอสมควรครับ ตอนแรกซื้อมากะจะเทสกราฟฟิคเฉยๆ แต่พอเล่นเรื่อยๆ ติดเลยครับ 555+
สำหรับคนที่คิดว่าจะเล่นง่าย combat สู้แบบ 1 ต่อ 20 ได้ เลิกคิดเลยครับ เกมนี้ระบบ combat ต้องมีจังหวะมากไม่ใช่ไปฟันโง่ๆ กดปุ่มเดิมรัวๆแล้วชนะเกมนี้ ไม่ใช่ครับ ศัตรู AI ทั้งคนและสัตว์ประหลาดมีความสามารถพอๆกับเราเลยทีเดียว ทั้งบล็อกการโจมตีเคาท์เตอร์และหลบได้ด้วย
เกมนี้มีระบบ Alchemy หรือก็คือการคราฟ potion ที่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้ อีกทั้งยังมี Oil หรือน้ำมันเคลือบดาบเวลาสู้กับสัตว์ประหลาดต่างๆ เช่น Vampire Oil ใช้สู้กับ vampire ได้ดีขึ้น มีระบบคราฟ bombs ด้วย ซึ่งพวกสูตรการคราฟ bombs หรือที่เรียกว่า Diagram นั้นกระจัดกระจายอยู่ทุกมุมโลก ดังนั้นก็หา loot บ่อยๆละกัน 5555+

เกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้สกิลภาษาอังกฤษเยอะมากครับ บทสนทนานี่ผมคิดว่าเป็น 60% ของเกมเลยทีเดียว แล้วยังมีระบบถามตอบอีกตะหาก ให้เราตัดสินใจว่าจะเลือกทำอะไร ดังนั้นใครไม่ชอบแนวฟังบทสนทนา นานๆหรือว่าไม่ค่อยมีความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษมาก ไม่แนะนำครับ แต่ซื้อมาลองก็ได้นะ ฮ่าๆๆ

เกมนี้ต้องเดินทางไปมาระหว่างเมืองบ่อยมากครับ ไปรับเควสจากทางนู้นมาทำที่นี่ ไปหา herb จากนู้นมาให้นี่ โอ้ย สารพัดครับ
ใครไม่ใช่แนวอาจไม่ชอบ แต่ก็เหมือนเดิมนะ ซื้อมาลองได้ ฮ่าๆๆๆ

เนื้อเรื่องของเกมนี้ดีมากครับ ผมชอบไอ้ตรงระบบการตัดสินใจนี่ละ คือการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเนี่ย ทำตะเตือนไตมาแล้ว หลายรอบ T-T
สำหรับคนที่ไม่เคยเล่น ภาค 1-2 มาก่อน มาเล่นภาคนี้เลยได้ไหม ตอบว่าได้ครับ เพราะผมก็ 1 ในนั้น 55555+
แนะนำดูคลิปนี้ครับ อธิบายหมดเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหน มะก่อนทำอะไรบ้าง
https://www.youtube.com/watch?v=w1xerkHnW78

ให้คะแนนเกมนี้ 9.5/10 ครับ
Good Job CD Projekt Red
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1,646 จาก 1,713 คน (96%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
63 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
286.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มิถุนายน
The best way to embrace the true greatness of this game is to look how the series has improved since the first and second part of The Witcher. You simply won't find anything that hasn't change for the better.

- Vast open world that IS NOT randomly created and filled with dull stuff,
- Story, which engages you from the first 10 minutes to the very end,
- Graphics, even despite the whole controversy of a thing called downgrade, still makes from this game THE BEST LOOKING RPG ever created,
- Soundtrack, it finally goes back to the style presented originally in The Witcher 1, something what makes you forget that's just the video game, it gives you the felling you are in there, in some village , city or that you are fighting with someone / something, which makes from every single battle - an unforgettable thing,
- Every single side quest, and believe me there is A LOT of them, is actually a little story that keeps you playing with the same force as the main quests - I call it - a new quality in RPGs,
- Choices and their impact on the story - even a small choice that seems insignificant at the time can wage on the whole world around you,
- THIS GAME IS MATURE, finally something dealing with a lot of subjects which are usually handled very childish or not at all,
- Combat - nothing more to add, it's decent, though it's nothing to be praised really, you won't be able to mash buttons and win - you have to dodge, use signs, and on higher difficulties get yourself ready to have an oil for a specific enemy and a bomb to put an end to his misery.

The Witcher 3 is not a game without its flaws, although nothing that can't be fixed - some balance issues, economy basically showing Geralt as a very wealth person (which he should not be), small performance problems like stuttering in Novigrad and in my opinion very limited after the end content. Many of the things I struggled with had been already fixed and there is no need to disclose them.

All in all one of the best games in the last few years (even a decade).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
19 จาก 21 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
258.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มิถุนายน
-เดินทางมาตั้งแต่ภาคแรกยันครบไตรภาค
-เผลอเล่นจบแบบ bad ending (140ชม+)
-วางจอยลง ทำใจอยู่เป็นชั่วโมง แทบไม่อยากเคลียเควสที่เหลือต่อ (จริงๆนะ)
-นอกจาก The Last of Us แล้วซีรีย์ The Witcher นี่ล่ะที่ทำใจสั่น
-อินมาก แทบไม่ต้องอ่านนิยายเลย voice actor ในเกมส์แสดงออกมาได้ดี+คอนเทนต์ที่เล่าออกมามันแน่นจนรู้สึกผูกพันกับตัวละครมาก มันคือหนังที่ดูได้เป็นร้อยๆชั่วโมง
-สิ่งที่ชอบที่สุดคือทุกการตัดสินใจส่งผลกระทบที่จะตามมาได้หมดแบบคาดเดาไม่ได้
-side quest เป็นอะไรที่สำคัญและน่าทำมากแถมยาว(มาก) อันนี้โคตรแจ่ม 555
-size map ใหญ่มากกกยิ่งกว่า GTA แต่กินเนื้อที่เพียง 26 Gb + Optimize มาดีมาก รันตั้งแต่ Day1 ไม่มีปัญหาเรื่องบัคเลย(จะมีก็แค่จุกจิกแต่ไม่สำคัญ) อันนี้โคตรน่าชื่นชม
-FREE DLC!!
-mini-game "Gwent" เป็นการ์ดเกมส์ที่เยี่ยม ไม่เหมือนการ์ดแนวไหน ๆ เผลอๆแล้วจะติดโดยไม่รู้ตัว (เควสหลักไม่ทงไม่ทำ)
-เล่นไปหลัง ๆ นึกว่าเนื้อหาจะจบแล้ว อ้าวยังไม่จบเว้ยหลอกกันนี่หว่า อันนี้ก็เซอร์ไพร์สถึงกับเฮเลย
-เป็นไม่กี่เกมส์ที่เรียกน้ำตาผมได้ (แนะนำถ้าจะให้อินต้องรู้เรื่องราวภาคก่อน ๆ)
- "Masterpiece RPG" 12/10 ในชีวิตนี้สักครั้งมันต้องลอง!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
977 จาก 1,063 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
172 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
286.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มิถุนายน
I've been planning to make huge review for this game, but in the end decided to keep it short.

Masterpiece.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน