Space Engineers is a sandbox game about engineering, construction, exploration and survival in space and on planets. Players build space ships, space stations, planetary outposts of various sizes and uses, pilot ships and travel through space to explore planets and gather resources to survive.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (1,323 บทวิจารณ์) - 72% จาก 1,323 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (56,264 บทวิจารณ์) - 88% จาก 56,264 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 23 ต.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Space Engineers is an Early Access game, which means that it is still under development but already in a very playable state and contains a vast amount of new features that have been added since its first release (e.g. Multiplayer, Survival mode). The game is being improved on a regular basis through updates that add and polish features and content, optimizations and bug fixes.

We invite you to give us your feedback and suggestions to help us create the best game possible.

Buy now, play on Steam and receive all future updates for free.

Please be sure to read the list of current features before you buy the game. It will give you an insight on what is or isn't actually working: http://www.SpaceEngineersGame.com/features.html

Everything in the game is subject to change”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Space Engineers

ซื้อ Space Engineers 4-Pack

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Medieval Engineers and Space Engineers

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Medieval Engineers, Space Engineers

ซื้อ Space Engineers Deluxe Edition ชุดรวม (?)

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Space Engineers, Space Engineers Soundtrack, Space Engineers First Release

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (186)

12 มกราคม

Update 01.170 DEV - Physics and Render Improvements

Hello, Engineers! This week’s update contains a large amount of fixes including a major one for landing gears which were having issues locking to both voxels and grids. The landing gears 3d model has also been adjusted so that the base of it is more central and does not protrude as much. There has also been other model improvements including updated models for the oxygen tank, blast furnace, upgrade modules and the spotlight. The sliding door block now has emissions that shows it’s status, bringing it in line with the standard door. Some of these changes were in fact made because of comments from the community. So thanks for all of the feedback and you can expect to see more of these visual tweaks in the coming weeks.
We are also adding materials into the ModSDK to fix issues with pink textures with some mods. We appreciate your patience with getting this solution out.

https://www.youtube.com/watch?v=fXyp5HN5GaA
Full list of new features and fixes: http://forums.keenswh.com/threads/7391778

100 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

5 มกราคม

Update 01.169 DEV - Physics and Voxel Optimizations, Deluxe Edition

Hello, Engineers! This week’s update contains some major improvements to the the physics engine and optimizations to voxel performance. Notably, wheels have been given some much needed attention as well as pistons and rotors. Standing and walking around on a fast moving ship should be more stable and you may also notice that you can finally use a piston as a moving platform. Before this update, you character would just slide off. Voxel performance has been increased by around 60% so you should see more gains in FPS on planets.
Lastly, we’ve released a Deluxe Edition of Space Engineers on Steam containing the official soundtrack, concept artwork and a first release of the game from 2013. If you already own the Space Engineers, the Deluxe Edition should appear with a lower price for you on the Steam Store ;)

https://www.youtube.com/watch?v=9Ko_fMnxTPY
Full list of new features and fixes: http://forums.keenswh.com/threads/7391502
Deluxe Edition Bundle: http://store.steampowered.com/bundle/2329/

127 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Space Engineers makes welding, joining and glazing seem like the best jobs in the world. It looks superb.”
Rock Paper Shotgun

“Buy, unless you are bereft of even the slightest shred of creativity”
PCGamesN

“Space Engineers generates its own unique brand of fun, whether you're more interested in constructing things or blasting them to bits”
IGN

เกี่ยวกับเกมนี้

Space Engineers is a sandbox game about engineering, construction, exploration and survival in space and on planets. Players build space ships, space stations, planetary outposts of various sizes and uses (civil and military), pilot ships and travel through space to explore planets and gather resources to survive. Featuring both creative and survival modes, there is no limit to what can be built, utilized and explored.

Space Engineers features a realistic, volumetric-based physics engine: everything in the game can be assembled, disassembled, damaged and destroyed. The game can be played either in single or multiplayer modes.

Volumetric objects are structures composed from block-like modules interlocked in a grid. Volumetric objects behave like real physical objects with mass, inertia and velocity. Individual modules have real volume and storage capacity.

Space Engineers is inspired by reality and by how things work. Think about modern-day NASA technology extrapolated 60 years into the future. Space Engineers strives to follow the laws of physics and doesn't use technologies that wouldn't be feasible in the near future.

Space Engineers concentrates on construction and exploration aspects, but can be played as a survival shooter as well. We expect players will avoid engaging in direct man-to-man combat and instead use their creativity and engineering skills to build war machines and fortifications to survive in space and on planets. Space Engineers shouldn’t be about troops; it should be about the machinery you build.

Early Access

 • Planets and moons – inspired by real celestial objects (Earth, Mars, Alien, Moon, Europa, Titan), fully destructible & persistent, volumetric, atmosphere, gravity, climate zones
 • Game modes
  - Creative – unlimited resources, instant building, no death
  - Survival – realistic management of resources and inventory capacity; manual building; death and respawn
 • Single-player – you are the sole space engineer
 • Multiplayer - alpha version (not a final version)
  - Creative and survival mode with your friends
  - Cooperative and competitive
  - Privacy customization: offline, private, friends only, public
  - Max 16 players (this may increase in the future)
  - Weapons on/off
  - Copy-paste on/off
 • Starting Worlds
  - Earth Easy Start - start on a habitable planet with a set of basic vehicles. Your survival is threatened by attacking pirates who set up shop within range of their drones.
  - Mars Easy Start - become a colonist on a barren, inhospitable planet. Make sure you secure a source of water soon. Also beware of local pirates.
  - Alien Easy Start – the alien planet is a place with very sparse oxygen, not enough to breath freely. There is hostile fauna and pirates who want to claim the riches of this mysterious world and are not willing to share.
  - Moon Easy Start – You start on a moon orbiting a habitable planet. Your base is under attack by pirates.
  - Empty Star System - It is a star system with 3 distinctive planets and their 3 moons. Except for local fauna, planets are uninhabited.
  - Easy Start 1 – start on an asteroid platform with one large ship and two small ships
  - Easy Start 2 – start in a green asteroid station with several large and small ships (this is a large scene!)
  - Lone Survivor – start on an abandoned asteroid platform with no ships
  - Crashed Red Ship – your mother ship just crashed...
  - Two Platforms – competitive two-team multi-player world
  - Asteroids – start in a rescue ship with very limited resources
  - Empty World – no asteroids, no ships; suitable for creative mode
 • Enemy NPCs
  - sabiroids (spiders): can be found on alien planets and on Titan moons. They can destroy metal blocks and attack players. Their favorite hunting strategy is hiding in the ground and un-burrow to surprise their prey. When players kill a spider, new spiders won’t appear in the area for some time. They also store some components inside their bodies from objects and blocks that they consumed.
  - pirate bases: can be found either in space or occupying planetary surface. They have bounty hidden inside their containers that players can loot if they get over the drone attacks.
  - enemy drones: they spawn automatically from pirate bases and attack the players when they venture into pirate territory
 • Ships (small and large ships – build them, pilot them and crush them
 • Space stations
 • First-person & Third-person
 • Planetary bases, outposts, cities!
 • Dedicated servers - allow players to connect to a third party host, rather than using a player-host, in a peer-to-peer set-up. The result is a faster connection and a more fluent multiplayer performance with less lag
 • Super-large worlds – the size of the world to 1,000,000,000 km in diameter (almost infinite)
 • Procedural asteroids - adds an infinite number of asteroids to the game world
 • Exploration - adds an infinite number of ships and stations to the game world; discover, explore, acquire and conquer!
 • Drilling / harvesting
 • Manual building in survival mode – use welder to assemble blocks from components; use grinder to disassemble and reuse components
 • Deformable and destructible objects – real proportions, mass, storage capacity, integrity
 • Scenario editor - players can create missions and game modes which can be played by other players. Capture the flag, deathmatch, racing or campaign driven missions - all can be done by using the scenario editor, with your own rules and designs
 • Building blocks - light armor (cube, slope, corner), heavy armor, interior wall, interior light, small cockpit, large cockpit, cargo container(s), drill (character, large/small ship), ore detector, gravity generator, nuclear reactor, thruster, gyroscope, assembler, medical room, magnetic landing gears, spotlight, catwalk, cover wall, stairs, ramp, window(s), pillar, decoy, wheels, automated turrets, weapons, artificial mass, conveyor, collector, connector, merge block, camera, sensor, timer, text panel
 • Magnetic landing gears – attach your ship to a surface (another ship or asteroid)
 • Electricity - all blocks in a grid are wired in an electrical and computer network; electricity is generated by nuclear reactors
 • Gravity – produced by planets and gravity generators. Spherical gravity generator also available.
 • Rotors – create rotating objects
 • Advanced rotors – able to function as a conveyor system
 • Refinery - process harvested ore to ingots
 • Assembler - manufacture components from ingots
 • Oxygen - take off character's helmet, generate oxygen out of ice by using the oxygen generator
 • Symmetry/Mirroring Mode - useful in creative mode when building structures that require symmetry
 • Weapons - automatic rifle, small and large explosive warheads, small ship gatling gun, small ship missile launcher
 • Large weapons - missile launcher (for large ships)
 • Jump drive – a traveling mechanism that allows players to travel big distances in a short period of time
 • Solar panels - produce energy depending on the amount of light that they catch from the sun
 • World management – generate new worlds, “save as” to multiple copies, auto-save every 5 minutes (can be turned on/off), edit world settings
 • 32-bit & 64-bit - 64-bit version expands the amount of objects, ships and asteroids (almost unlimited)
 • Steam Workshop - Share your creations with the Community (upload and download worlds)
 • Modding - world files, shaders, textures, 3D models
 • Source code access – modders can get complete access to the game’s source code that can be found on Github (https://github.com/KeenSoftwareHouse/SpaceEngineers). This offers the opportunity for more and better modified content.
 • Localized interface (WIP) - Czech, Danish, Dutch, German, Icelandic, Polish, Spanish-Spain, Spanish-Latin America, Finnish, French, Hungarian, Italian, Portuguese-Brazil, Estonian, Norwegian, Swedish, Slovak, Ukrainian, Russian
 • Custom colors for blocks – Customize your creations by using any color you like
 • Cargo ships - auto-piloted vessels (miners, freighters and military) that carry ore, ingots, constructions components and other materials from sector to sector. They can be looted but beware, they often contain booby traps!
 • Environmental hazards – protect your character and your creations from meteor storms (Safe, Normal, Cataclysm, Armageddon)
 • Conveyor, Collector, Connector (IMPORTANT: this is a first work-in-progress version and a realistic version will be added later) - Conveyors move items from inventory to inventory. Collectors can collect small objects (ore, ingots, components, tools) into inventory. Connectors can throw items from inventory to space (in future update could be used to connect two ships/stations and transfer items)
 • Artificial mass – can be used to add gravity-affected mass to ships, useful in machine ships or cars
 • Wheels - use them with rotors and artificial mass to build vehicles
 • Automated turrets – gatling, missile and interior. Turrets are used mostly as defense mechanism rather than shooting other players. They aim on decoys (automatically by default), meteorites, missiles or all moving objects (eg. small/large ships) - targeting can be changed in the control panel
 • Large weapons - missile launcher (for large ships)
 • Large and small ship grinder and welder – assemble and disassemble blocks faster and in larger amount
 • Batteries - enables players to store the energy generated by solar panels or reactors at an efficiency rate of 80%
 • Pistons - offers the option to build more advanced machinery
 • Ion thrusters – suitable for environments without atmosphere (space or moons) / not recommended to be used on planets with atmosphere
 • Hydrogen - hydrogen thrusters, hydrogen tanks and hydrogen bottles
 • Atmospheric thrusters - powered by electricity, working only on planets with atmosphere
 • Factions - create and join factions, determine ownership of blocks and manage the relations between them (hostile/ally). NOTE: Factions are currently Work-in-Progress. There are still many things to be added (eg. chat and communication) and some bugs/issues are yet to be fixed.
 • Remote ship control – control ships without being inside the ship’s cockpit (drones)
 • Remote turret control - control turrets directly
 • 3D printing - export (CTRL+ALT+E) and 3D print the creations that you design in the game (http://www.SpaceEngineersGame.com/3d-printing.html)
 • Modding API - brings a lot of new possibilities to modders and allows them to alter the game by writing C# scripts which have access to in-game objects (WIP - more features will be added in the future)
 • Blueprints - save your ship or station on a blueprint and paste it into your game
 • Projector block – project blueprints and weld the projection
 • Sensor – detects ships, palyers, asteroids, stations, floating objects and their state (friendly, neutral or enemy) and ownership
 • Sound block - reproduce predefined sounds such as alarm or siren for announcements
 • Programmable block – players can write small programs executed by the block
 • Communication – chat between players and factions
 • GPS - create, send, receive and manage GPS coordinates in the game
 • Voxel hands - shape and form the asteroids and change their material (creative mode only)
 • Xbox controller support
Please be sure to read the list of current features before you buy the game. It will give you an insight on what is or isn't actually working: http://www.SpaceEngineersGame.com/features.html
 

How to Play

Start by watching this video tutorial:
http://www.SpaceEngineersGame.com/how-to-play.html
 

Performance Notes

Space Engineers is in development and undergoing frequent optimizations. The performance will get better.

The performance depends on the complexity of your world and the configuration of your computer. Simple worlds run smoothly even on low-end computers, but a more complex world with rich object interactions could overload even high-end computers.

Please read our performance advices: http://www.SpaceEngineersGame.com/performance-advices.html

Minimum requirements represent the bare minimum to run simple scenes and don’t guarantee a perfect experience.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 7 (latest SP) 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core2 Duo 2.0 GHz (or AMD equivalent)
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 3870 / Intel HD Graphics 4000
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 10 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX® compatible on-board
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: NOTE: The minimum requirements are sufficient to run the game but without planetary features.
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 7 (latest SP) 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Quad Core i5 @ 2.5 GHz (or AMD equivalent)
  • หน่วยความจำ: แรม 16 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GTX 660 Ti 2GB / AMD HD7870 2GB
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 10 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX® compatible on-board
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: No internet connection required to play the game
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (1,323 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (56,264 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
38 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่บวก)
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...