Nuclear Throne is Vlambeers latest action roguelike-like about mutants fighting their way through a post-apocalyptic world. The radioactive waste in the world allows mutants to get ahead by mutating new limbs on the fly, the abundant availability of powerful weaponry make the quest to become ruler of the Wasteland one frought with peril.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (2,873 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 11 ต.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Nuclear Throne was originally created during MOJAM 2013 as a tiny, two day prototype called 'Wasteland Kings'. We never stopped adding little things to the game, even as we moved on to other projects. We had livestreamed development during MOJAM, and decided to continue doing that while we worked on a full version of the game.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“The game will be in Early Access until it is done, at which point it'll launch on PC, Mac, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4 and PlayStation Vita. Until that point, we release weekly updates (each weekend) and livestream every Tuesday and Thursday frmo 1PM CET to 5PM CET on http://twitch.tv/Vlambeer.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“Nuclear Throne will feature seven full worlds of procedural action, four main bosses, tons of secrets, more than 75 weapons, 10 mutants, dozens of powerful mutations and local multiplayer.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The game is fully stable and playable, and has new additions made to it every weekend.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“If you want to wait until the game is done, it'll be available for $11,99 after development is complete. We're not doing any sales or bundles until the game is out of Early Access - we want people that really care about the game to buy and play it now. If you're curious as to how a game like this evolves or grows, now is the time to jump in.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“We livestream development every Tuesday and Thursday from 1PM CET to 5PM CET, are very active in our forums and upload a new build every single weekend.”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Nuclear Throne

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Vlambeer makes fun games that I can play over and over again. Nuclear Throne is an adorably brutal shooter."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (112)

25 กรกฎาคม

Update #83 - Ultra Update - Weekend of July 24thThis is probably one of the biggest updates we've ever done! Shit.

First of all, we've done a massive amount of interface and menu work. This includes a brand new mutation and pause screen, and a lot of tiny tweaks helping make things flow a bit more. We've added convenient alt+F4 rage-quitting, and you no longer need to look at the beautiful Vlambeer logo every time you go back to the menu (we know, we'll miss that too). We've ironed out a ton of bugs in the process, so hopefully things should be a bit more smooth now!

We're re-introducing something the game used to have in some of the earliest versions this week as well. Justin sketched new Boss Intros that Paul then painstakingly pixeled. The two of them worked extraordinarily hard to get this thing in, and we're convinced it's some of the coolest art we have in the game.

Now, for actual gameplay things: For starters there's a fun late-game shell weapon now that allows you to do some fun long-range bouncing tricks. It should be pretty viable in the late game, especially with Trigger Fingers.

That's not all, there is really a ton more exciting stuff in this one! Please continue reading, play the game, and let us know what your thoughts are!

We're aware that a lot of things are still in a kind of rough unpolished state, but we are getting very close to having most of the features we want for Nuclear Throne in place. This means that we can move on to actual hardcore polishing soon, which is super exciting to us!

Oh, and, for all the nice things we added this week, do you like the IDPD? There are Elite versions of them now. They're basically Throne Butt versions of the mutants they're similar to. You can figure out for yourself what that means for the Shielders.

  Features
 • Boss intros.
 • Brand new mutation screen.
 • Brand new pause screen with futuristic functionality, like access to the settings.
 • Elite IDPD. There'd be a joke here if it wasn't so serious. Hope you enjoy getting trashed on loops.
 • New late-game shell weapon: Hyper Slugger.
 • New sound effects for the Jungle Assassins, Jungle Flies, Turtles, Turrets, Exploding Guardians, Dog Guardians, Crystal Spiders, Mimics and the Golden Scorpion! Whew!

  Balancing
 • Tweaks to the Frozen City algorithm.
 • Snowtanks are more agressive.
 • Scrapyard difficulty curve has been tweaked a bit, slightly fewer Ravens.
 • Plutonium Hunger attract range for ammo and HP has been slightly decreased.
 • Small enemies can't deal melee damage when on their hurt animation now.
 • Gamma Guts burst size has been increased again.
 • More IDPD Grunts the further you loop.
 • Flames from Flame Traps and Salamander no longer linger around when hitting a wall.
 • IDPD Inspectors have a lower Telekinesis range now.
 • Long Arms no longer has a gap!
 • Looping now clears cursed weapons.

  Fixes
 • Fixed the "drifting enemy" bug when multiple enemies spawn on top of eachother.
 • The Guardians in 7_3 can no longer spawn Portals.
 • Floors under the Proto Statue now have the proper material.
 • Hyper Crystal no longer takes damage from debris.
 • Fixed a bug related to restarting the game with Patience active.
 • Fixed a graphical glitch that caused Splinter and Seeker weapons to float away when fired a lot.
 • Necromancer should no longer revive enemies inside walls.
 • Fixed the "back to main menu" glitch that made the game blurry.
 • Assassin sounds are now played at the proper moment.
 • Pressing WASD no longer crashes the title screen. Yeah.
 • Pausing now shows dark areas properly, and fog no longer scrolls when paused.
 • The widescreen effect no longer disappears when pausing during the Mutation screen.
 • Mutation Icons are now centered properly.
 • Fixed a bug related to the campfire scene.
 • Fixed lag caused by the Throne beam. We'll have to redo this entire thing eventually.

  Misc
 • You can now pause the game during loading screens.
 • Added a "DELETE DATA" option.
 • Added an option to enable/disable Boss intros.
 • [R] is now a quick restart hotkey in the pause screen.
 • Mutation names stay on the screen for a bit after picking them.
 • Going back to the main menu from in-game now skips the intro.
 • Alt+F4 now insta-quits the game.
 • Throne statues are placed slightly higher now and have updated art.
 • Fancy menu buttons!
 • Assassins now have a new notice effect!
 • The loadout splat has been updated.
 • IDPD Shielder shield sprite has been updated.
 • Crystal's shield shakes again when almost out of time. Fixed some depth things with it as well.
 • New art for the Bouncer projectiles.
 • Started work on the stats screen. More of a drawing test than anything else so far.
 • Character select now properly supports keyboard and gamepad as well.
 • Chicken now plays a sound when trying to throw a cursed weapon.
 • B tracks now only play under more specific conditions.
 • Minor changes to the second Ultra of all mostly triangular characters.

  Broken
 • Coop mode has been broken by the UI overhaul. We're afraid that fixing this will take a few weeks at the least, so if you enjoy co-op, we recommend switching to another branch in Steam. The 'smite' branch would be our recommendation.

That's all folks! Go play the game and get blown up by some Elite Grunt missiles.

58 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

19 กรกฎาคม

Update #82 - Crystal Party! - Weekend of July 17th


We're still going strong with hard work, but got a bit caught by needing to have the update done in the middle of all kinds of huge and exciting changes. We would have had more to show you, but unfortunately there's no time to finish it just this week!

Since we're really starting to tie all the seperate parts of Nuclear Throne together, we might break the game a little bit here and there. No matter how well and carefully you construct the parts, they might always fit a bit weird and require some tuning. That'll be happening in the next few weeks as we push forward.

In the background, a lot of our code is being optimized for both computer and console platforms. Similarly, that means that code-wise things might be a bit unstable, and it will be going through major structural changes as we push forward. While this shouldn't be super noticable, the Windows version should enjoy a significant performance boost in areas with a lot of stuff going on.

More noticeably, we bring you a bit of a rework to the Nuclear Throne, a newly tuned Crystal, smoother portals, a ton of balancing, fixing, and all that good stuff!

Oh, and assassins still deflect, but in a way less lethal way.

  Features
 • Some work on the Throne!
 • Reworked Crystal, with a more mobile, snappier shield, usable Throne Butt, and complete B skin graphics!
 • Portals now look better!

  Balancing
 • Assassins still deflect, but the projectiles won't hurt you! Great way to take out enemies behind you with trick shots. We've also made them a bit meaner again.
 • Lil Hunter's IDPD spawning has been balanced.
 • Blood and Lightning Hammer now spawn earlier.
 • Energy Hammer and Sword now spawn a bit later.
 • Plant's Throne Butt now kills things under 33% HP.
 • We got rid of the HP-loop-change we tried out last week. Turns out giving people less HP reliably gives them more ammo, destroying some of the fun balancing going on there. We'll solve this problem soon when we get closer to reworking loops.
 • Loop Big Bandits now spawn from different positions, which wasn't spurred at all by a certain video last week.
 • Bouncers now have harder impact, more damage, and glow.
 • Bouncer Shotgun now has a higher rate of fire.
 • Super Plasma and Flame Cannon now take longer to reload.
 • Lasers can now damage Crystal in her shield.

  Fixes
 • Fixed Total Recall.
 • After long deliberation, we fixed a tip saying "follow your" and nothing else.
 • Bouncer Shotgun now works with Eagle Eyes.
 • Big Maggots no longer slide when burrowing.
 • Might've fixed a problem that causes the game to freeze.
 • Explosives no longer explode in your face when fired exactly when a Portal opens.
 • Fixed a collision problem with Bouncers.

  Misc
 • Changed the default audio levels.
 • Changed gamepad layout to the old buttons until we implement key customization.
 • Tweaked the colors for the Game Over map when looping a lot.
 • Robot now gets an Ultra Update instead of Ultra Mutation.
 • Art for Bouncer weapons.

Since so much is changing, and things are starting to lock down, your feedback is worth more than ever now, whether you're just starting or a hardened veteran. Let us know what you think, how the game performs, what your concerns are but also the things you love.

As a general 'feedback' reminder - and we've mentioned this earlier in the process - feedback is at its best if you describe the problem rather than trying to offer a solution. When you offer a solution, we still need to dig to figure out what your actual problem is so we can fix it.

Enjoy!

78 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“It’s a rapid-fire, deliciously crunchy randomized romp starring a cavalcade of characters from Vlambeer’s past.”
Rock, Paper, Shotgun

“A brutal game that rewards patience, situational awareness and mastery of trial and error.”
Polygon

“The shootiest of shooters.”
Eurogamer

Join us on weekly development livestreams and updates!

Nuclear Throne development is livestreamed every Tuesday and Thursday from 1PM CET to 5PM CET on http://twitch.tv/Vlambeer. Updates happen every weekend between Friday and Sunday.

เกี่ยวกับเกมนี้

Nuclear Throne is Vlambeers latest action roguelike-like about mutants fighting their way through a post-apocalyptic world. The radioactive waste in the world allows mutants to get ahead by mutating new limbs on the fly, the abundant availability of powerful weaponry make the quest to become ruler of the Wasteland one frought with peril.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows XP
  • Processor: 1.2Ghz+
  • Memory: 1024 MB RAM
  • Graphics: 256MB
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows XP
  • Processor: 2Ghz
  • Memory: 2048 MB RAM
  • Graphics: 1GB
  • Hard Drive: 500 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
13 จาก 13 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
64.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 กรกฎาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
50 hours in, finally made my first loop and I feel prepared to write a review. This game is fantastic. There is a ton of content and it's updated weekly. Additionally, this game is hard. If you don't like hard games that take a lot of practice and concentration to be good at, this isn't a game for you. As I said, I played more than 50 hours before beating it the first time, and I want to go play it again right now. There is a ton of replayability and overall I would tell anyone to buy it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
46 จาก 76 คน (61%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กรกฎาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
You did not reach the Nuclear Throne.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 15 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กรกฎาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I swear to god, this game is super addictive. Great game though! It's packed with 7 different kind of worlds, over 100 guns, 4 bosses (Including the Throne), Different kinds of mutations, updates every week and a lot more! There are also 12 different characters with unique abilities that will help you survive in the apocalyptic world. Do I recommend this game? Hell yeah.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กรกฎาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I am loving Nuclear Throne! It has been on my wishlist for a long while now, but I was still surprised to receive the game as a gift. I have not been disappointed, the music, the art, the gameplay, I am enjoying every bit of the game. The challenging fights coupled with the permadeath and randomly generated levels make each play through a little bit different! To top it of there are a bunch of playable characters to chose from, to change up your play style. I effeminately recommend Nuclear Throne to fans of indie, shootem up, rougelike, or any similar genre.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
67.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กรกฎาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Well after 50hrs of gameplay I finally beat the 1st run-through once. Fifty hours over a 300 deaths, 30 thousand kills or so and an infinite number of wtf moments. In a world of ♥♥♥♥♥♥ AAA's and second rate 8bit's, this game stands out like so many don't. A duel fire recommendation from me and in the wise words of the steroid packed meat grinder that carried me to victory "blurablahrgablbla".
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน