ข่าวสาร
Crash land on an hostile planet where you'll have to build the strongest defenses if you wish to live to escape from it. But be warned... this planet is merciless. Build strong, and smart; else physics may flood or destroy your only hopes of survival.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (84) - 76% จาก 84 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (2,500) - 91% จาก 2,500 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
10 ก.ค. 2018
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Dig or Die

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (49)

11 กรกฎาคม

Thank you! + Hotfixes

The game was released yesterday, and it got an amazing reception! Even better than the Early Access launch, all records have been broken :-)

I'll try to be worthy of your trust, and to offer you someday something even better, a completely new experience - and that will be entirely thanks to all of you.

About the future of Dig or Die, as I explained in the forum I don't know yet how things will go. There is so much to add (modding !), and I have also this new game concept I really want to develop. So best solutions could be to hire someone to continue update the game (I work alone for now), or find a partnership with another studio... That might be also a way to port the game to console. I'll keep you updated!

But first step is to fix the game issues, so here is a first little hot fix about issues some people got with the the volcano eruption from the Hazardous Events. I've removed it temporary from those events, until I fix it properly - but the normal eruption you discover later in the game is still there!

I'll update this post if/when I have to do other hot fixes.

So of course don't hesitate to give feedback on the forum if you see any problem!


v1.0 (Build 785) HOT FIX
- Temporary remove the Volcano Eruption from the Hazardous Events in Solo/Multiplayer game modes
- Deactivate the volcano eruption (triggered by basalt destruction) in Base Defense mode that was destroying everything
- Reduce the Meteor Shower damages (but still high enough!)
23 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

10 กรกฎาคม

Dig or Die v1.0 released!

After 3 years of Early Access, the game is finally complete!

To all of the Early Access supporters, I'll never thank you enough. You made my Indie Dev dream come true ; thanks to you I was able to work full time on the game for those last years and to develop much more content than initially planned.
To all future players, I hope you'll enjoy the game and what I tried to do with it.

Too much emotion for me, so let's go straight to the v1.0 feature list:

v1.0 (Build 784):

3 new game modes:

- Under the Sea: Players start in a cave located under a huge ocean of 300 blocks high, with a huge water pressure. Ideal for exploring a new world full of surprises, and / or having fun with the water physics engine.
- Sky World: A world composed of hundreds of flying islands, procedurally generated, offering high replayability value.
- Base Defense: This is a tower defense inspired mode. No exploration here, players only build a base and defend it against the successive waves of attacks.

Creative Mode option with:

- All items free, cheated weapons and armour (those ones were already in "post game" mode).
- Dimensional Brush: to modify terrain & minerals as you wish (press shift for bigger area)
- Water / Lava / Sponge Pistol: to generate (or absorb) water and lava. Be careful! (press shift for more!)
- Monster Gun: spawn monsters and boss at will (press shift for them being aggressive)
- Plan Gun (that I like to call "Totoro gun"): anything that could grow in certain conditions will grow instantly (press shift for bigger area)

Hazardous Events option, to trigger random events about 1 time a day:

- Heat Wave: no rain, fast evaporation, some plants spontaneously burn.
- Rain Flood: massive rain flood.
- Meteor Shower: meteor falling from the sky and destroying everything... have fun!
- Volcano eruptions.
- Earthquake: increases all structures' weight.
- Restless Night: more monsters (occurs only at night).
- Quiet Night: no monsters (occurs only at night).
- Gravitational Waves: a very rare stars alignment lowers the gravity (jump higher, buildings stronger).
- Acidic Water: water and rain turns into acid (green color, and damage to players).
- Drowsiness: all monsters move slowly.
- Mating Season: monsters aggro distance is increased a lot, and they move fast.
- Lucky Day: monsters drop every time. Crital hit for players at every shot.
- Sun Eclipse: instant night during the day (with monsters attacks).
- Mist: lights range are reduced, day darker, screen is grayed out.
- Electromagnetic disturbances: electric system shuts down.
- Sharkstorm: combination of Flood + raining sharks :-)

Soundtrack: 9 new tracks

______________________________________________________________

All previous saved games (since v0.3) are compatible. You can also activate Hazardous Events on a previous save by using console commands.

If you wish to discuss about those new features, best is to use this forum topic:
https://steamcommunity.com/app/315460/discussions/0/1727575977597731961/

In addition to those major v1.0 features, there is also the v0.99 pre-release I published about a month ago in order to be tested as best as possible before release.

v0.99 most important features:
- New music dynamic system: musics change depending of the "tension" of the current situation and other various specificities
- New console commands: /event (to launch an event), /find (to find an item on the map), /music
- Picked up items displayed in console. Bosses loot now auto-picked.
- Players now respawn near the autobuilder (and never inside a block)
- Improved pathfinding for monsters and drone
- Heavy changes in plants life conditions
- Various balance on drone, shield, crush damage, water evaporation, etc.
- Various bug fixes and minor improvements

The full change log is in this announcement: https://steamcommunity.com/games/315460/announcements/detail/1653264230330850584
______________________________________________________________

And here are the change that were released those last few weeks, since this v0.99:

Changes since v0.99 release:

General
- Full localization in: English, Dutch, French, German, Korean, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Japanese
- New achievments (auto-builder progress)
- Drag & Drop items from your inventory directly to another player or its name (even if he is far away)
- Add a proximity sensor (detect monster or players in the cell)
- F4 mode to show a lot of information in creative mode: quantity of water, exact light, forces, content HP, achievement infos (and a few infos in normal mode)
- Improve & optimize the spawning repartition of monsters: better take into account stucked monsters in order to better spawn monsters (species and position that let monster reach the player)

Bug Fix
- Fixed various bugs within the Hazardous Events and the Creative Mode tools
- Hide UI fix: reactivate menu buttons, hide console texts
- Fix language of system texts, if the host/client has a different language than your one
- Fix bug that prevented monsters to go through platforms in some situations
- No Peaceful difficulty in Base Defense mode
- Fixed Fire & Miniaturizor input option modification (now works)
- Fix issues with AI sentences

Balance
- Rocket Launcher: reduced push force, increased cooldown and damage
- ZF-0: additional damages on time when locked on an ennemy (from 7 to 12, +1 every 5 hits)
- Drone: goes faster, do not attack species that player didn't kill yet, reduced cost (10=>2 gold for drone, 10=>6 gold for combat drone, 10=>6 gold and 5->4 thorium for war drone)
- Meteors do much more damage, less in water
- Water pump modification (no more Perpetual Motion)
- Sun lamps, teleport and Storm gun light emission slightly modified to prevent self-generating sun lamp + solar panel
- Base defense balance: start game earlier in the day, prices of MK2+ much higher (even more for repair turret, no increase for electricity items). More water, hydroelectric generation should be easier. Added the bosses (only for fun in Creative / Post game mode)
- A little more blood dropped in easy (0.6->0.8), a little less in hard/brutal (0.25->0.2)
- Water sensor, Proximity sensor and Wire Crossing doesn't burn (from lava) anymore

Minor
- Add build version warnings (if hosts and clients don't run the same game version), technical improvements
- Add Discord link in the main menu (instead of facebook) and the multiplayer window, add icons.
- Chat input closed by pressing Escape
- Multiplayer: minor improvements of player names display
- Volume option: more precise (+ left/right keys when mouse over button for max precision)
- Remove achievements in multiplayer (as it actually didn't work client)
- Various netcode improvements
- Multiplayer: a "host is reloading" message is displayed on client when host reloads
- Add some global stats on weapons to help me balance them
36 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Explore, fight, craft and build your defenses! Enjoy a unique and innovative game:


Strategy: survive massive attacks each night by building strong walls and placing turrets wisely.
Physics: build wisely or your structures will collapse! And you will need them to defend your base, or build bridges and high towers to access remote locations
Water cycle: rain, infiltration, underground rivers and lakes... be careful during the heavy rains, or you could be surprised by a sudden water level rise!

You are a representative of the CRAFT & Co company. You are selling automated fabrication tools across the galaxy when your spacecraft crashes into a hostile planet. Use the tools you sell and the local resources to build up all of what you'll need to survive and eventually be able to escape the planet.

New content!

• Play classic solo or multiplayer co-op, or try the custom game modes: Under the Sea (start in a cave under a huge ocean!), Sky World (a random world composed of hundreds of flying islands), or Base Defense (no exploration, only base building and defense).
• Activate the Hazardous Events option to trigger various surprises like Meteor Shower, Rain Flood, Earthquake, Volcano Eruption or even a Sharkstorm!
• Enjoy Creative Mode and produce all items for free. This includes cheated items and tools to modify terrain or even create water and lava!

Gameplay:

Fun from the start: no awfully slow digging, so you can concentrate on the exploration, fights and strategy.
Game's final objective: you must build a rocket ship to escape the planet.
Strategy survival: the game is a survival game in a strategic meaning. No hunger needs, the whole point of the game is to survive to the massive attacks each night. And to do that, you will have to explore the world to gather resources and craft your defenses.

Fights:

• No swords, magic or flying clown monsters here! It's a consistent science-fiction world, with fast and fun laser guns fights!
Intelligent monsters: they will find the best path to attack your defenses. And be careful: even if they can't move through walls, they can still destroy them!
Difficulty progression: only the species of monsters you have already killed before attack during the night (they must have taken ill!). So you can progress at your own pace and choose when you are ready to move forward and fight stronger monsters.
AI. companion: your crashed ship contains an AI that survived and will give you useful advices (or not!). Build him a drone so he can follow you and even help you fight the monsters!

World Simulation:

• Huge world with global real-time simulation of the environment, physics, water cycle and lighting.
Electricity: build solar panels or functional hydroelectric generators to power your base’s most advanced items!
Plants simulation: plants naturally grow and spread if their life-conditions are met. Create some farms with artificial sun lamps and irrigation.
Procedurally generated world: Major areas locations are specific to benefit from a logical game progression, but detailed layout of surface, caverns, ores, etc. are unique at each playthrough.

Crafting and Building:

Crafting: You dig minerals, harvest plants and kill some monsters and bosses in order to craft better items and defenses. But the digging is really fast, your inventory space is infinite and all crafting recipes are displayed, so you don’t waste all your time on grinding or wikis and can concentrate on setting up better defenses.
Base construction: You build a fortress, not a holiday house. So you won't find hundreds of flowerpots or tapestries, but rather turrets, strong walls and useful machines. Remember the Starship Troopers or Aliens movies atmosphere!

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • หน่วยประมวลผล: Intel 2.4 GHz, Amd FX-8350 or better
  • หน่วยความจำ: แรม 1 GB
  • กราฟิก: 256MB video memory, capable of shader model 2.0
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Mouse, Keyboard. Edit on 2016/03/25: caution, the game doesn't work on some Win XP 32bits hardware (not everyone), and i'm not sure if i'll be able to fix it. So you can ask a refund if that's the case for you
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...