Space Engineers is a sandbox game about engineering, construction and maintenance of space works. Players build space ships and space stations of various sizes and utilization (civil and military), pilot ships and perform asteroid mining.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (40,825 บทวิจารณ์) - 93% จาก 40,825 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันที่วางจำหน่าย: 23 ต.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Space Engineers is an Early Access game, which means that it is still under development but already in a very playable state and contains a vast amount of new features that have been added since its first release (e.g. Multiplayer, Survival mode). The game is being improved on a regular basis through updates that add and polish features and content, optimizations and bug fixes.

We invite you to give us your feedback and suggestions to help us create the best game possible.

Buy now, play on Steam and receive all future updates for free.

Please be sure to read the list of current features before you buy the game. It will give you an insight on what is or isn't actually working: http://www.SpaceEngineersGame.com/features.html

Everything in the game is subject to change”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Space Engineers

ซื้อ Space Engineers 4-Pack

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Medieval Engineers and Space Engineers

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Medieval Engineers, Space Engineers

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"An Sandbox Game in Early Access, which is still worth a look, think Minecraft in Space with good graphics and different mechanics."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (116)

8 ตุลาคม

Update 01.103 - Performance & bug fixes, Armor box turret hack fixed

This week we have another batch of improvements and bug fixes for you. We’ve applied changes that are improving the turret performance and also increase the framerate when there are many ships in great distance (there will be no memory consumption from ships that are on the edge of visibility). We’ve also fixed the armor box turret hack and speed-up the g-screen when opening for the first time.
Lastly, we would like to add that our development is focusing more and more on the new updates and features that we are planning to release in the near future. Stay tuned!

https://www.youtube.com/watch?v=clWwSNb9c8A

Full list of new features and fixes: http://forum.keenswh.com/threads/7369924

PS: Special thanks to Andrew Woodall for submitting the G screen performance fix through github!

49 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

1 ตุลาคม

Update 01.102 - Performance & bug fixes, Character's jump corresponds to gravity strength

The performance issues related to thrusters, turrets, rotors, sensors and rendering have been fixed. We’ve also applied several other bug fixes such as game crashes caused by landing gears. We’ve also updated the wheels so they behave more realistically - this is the first iteration and more improvements will follow in the next updates. Additionally, the character’s jump is now reflected more realistically according to the gravity strength. Lastly, we would like to thank all of you for helping our team by reporting issues that you find in the game. It is really very important for us! Sometimes things might not go as expected and bigger issues might appear, but you should know that we are always doing our best to fix everything on time and provide the best gameplay experience possible.

https://www.youtube.com/watch?v=0AMcPrW5WtM

Full list of new features and fixes: http://forum.keenswh.com/threads/7369341

EDIT 10/02/2015:
Update 01.102.10
- fixed crash when cutting ship with player sitting inside
- fixed crash when using thruster boost
- fixed crash with oxygen refilling
- fixed ship tools not working when pressing LMB
- fixed broken radio antenna noise has no distance limit
- fixed oxygen generator and other blocks ignoring power "off" after savegame load
- fixed projections have functional access terminals

88 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Space Engineers makes welding, joining and glazing seem like the best jobs in the world. It looks superb.”
Rock Paper Shotgun

“Buy, unless you are bereft of even the slightest shred of creativity”
PCGamesN

“Space Engineers generates its own unique brand of fun, whether you're more interested in constructing things or blasting them to bits”
IGN

Steam Workshop

Share your creations with the Community (upload and download worlds)

เกี่ยวกับเกมนี้

Space Engineers is a sandbox game about engineering, construction and maintenance of space works. Players build space ships and space stations of various sizes and utilization (civil and military), pilot ships and perform asteroid mining.

Space Engineers utilizes a realistic volumetric-based physics engine: all objects can be assembled, disassembled, damaged and destroyed. The game comes with two game modes: creative and survival.

Volumetric objects are structures composed from block-like modules interlocked in a grid. Volumetric objects behave like real physical objects with mass, inertia and velocity. Individual modules have real volume and storage capacity.

Space Engineers is inspired by reality and by how things work. Think about modern-day NASA technology extrapolated 60 years into the future. Space Engineers strives to follow the laws of physics and doesn't use technologies that wouldn't be feasible in the near future.

Space Engineers concentrates on construction aspects, but can be played as a tactical shooter as well. We expect players to avoid engaging in direct man-to-man combat and instead use their creativity and engineering skills to build war machines and fortifications. Space Engineers shouldn’t be about troops; it should be about the machinery you build.
 

Early Access

 • Game modes
  - Creative – unlimited resources, instant building, no death
  - Survival – realistic management of resources and inventory capacity; manual building; death and respawn
 • Single-player – you are the sole space engineer
 • Multiplayer - alpha version (not a final version)
  - Creative and survival mode with your friends
  - Cooperative and competitive
  - Privacy customization: offline, private, friends only, public
  - Max 16 players (this may increase in the future)
  - Weapons on/off
  - Copy-paste on/off
 • Scenarios
  - Easy Start 1 – start on an asteroid platform with one large ship and two small ships
  - Easy Start 2 – start in a green asteroid station with several large and small ships (this is a large scene!)
  - Lone Survivor – start on an abandoned asteroid platform with no ships
  - Crashed Red Ship – your mother ship just crashed...
  - Two Platforms – competitive two-team multi-player world
  - Asteroids – start in a rescue ship with very limited resources
  - Empty World – no asteroids, no ships; suitable for creative mode
 • Dedicated servers - allow players to connect to a third party host, rather than using a player-host, in a peer-to-peer set-up. The result is a faster connection and a more fluent multiplayer performance with less lag
 • Ships (small and large ships – build them, pilot them and crush them
 • Space stations
 • First-person & Third-person
 • Super-large worlds – the size of the world to 1,000,000,000 km in diameter (almost infinite)
 • Procedural asteroids - adds an infinite number of asteroids to the game world
 • Exploration - adds an infinite number of ships and stations to the game world; discover, explore, acquire and conquer!
 • Drilling / harvesting
 • Manual building in survival mode – use welder to assemble blocks from components; use grinder to disassemble and reuse components
 • Deformable and destructible objects – real proportions, mass, storage capacity, integrity
 • Scenario editor - players can create missions and game modes which can be played by other players. Capture the flag, deathmatch, racing or campaign driven missions - all can be done by using the scenario editor, with your own rules and designs
 • Building blocks - light armor (cube, slope, corner), heavy armor, interior wall, interior light, small cockpit, large cockpit, cargo container(s), drill (character, large/small ship), ore detector, gravity generator, nuclear reactor, thruster, gyroscope, assembler, medical room, magnetic landing gears, spotlight, catwalk, cover wall, stairs, ramp, window(s), pillar, decoy, wheels, automated turrets, weapons, artificial mass, conveyor, collector, connector, merge block, camera, sensor, timer, text panel
 • Magnetic landing gears – attach your ship to a surface (another ship or asteroid)
 • Electricity - all blocks in a grid are wired in an electrical and computer network; electricity is generated by nuclear reactors
 • Gravity – produced by gravity generators. Spherical gravity generator also available.
 • Rotors – create rotating objects
 • Advanced rotors – able to function as a conveyor system
 • Refinery - process harvested ore to ingots
 • Assembler - manufacture components from ingots
 • Oxygen - take off character's helmet, generate oxygen out of ice by using the oxygen generator
 • Symmetry/Mirroring Mode - useful in creative mode when building structures that require symmetry
 • Weapons - automatic rifle, small and large explosive warheads, small ship gatling gun, small ship missile launcher
 • Large weapons - missile launcher (for large ships)
 • Jump drive – a traveling mechanism that allows players to travel big distances in a short period of time
 • Solar panels - produce energy depending on the amount of light that they catch from the sun
 • World management – generate new worlds, “save as” to multiple copies, auto-save every 5 minutes (can be turned on/off), edit world settings
 • 32-bit & 64-bit - 64-bit version expands the amount of objects, ships and asteroids (almost unlimited)
 • Steam Workshop - Share your creations with the Community (upload and download worlds)
 • Modding - world files, shaders, textures, 3D models
 • Source code access – modders can get complete access to the game’s source code that can be found on Github (https://github.com/KeenSoftwareHouse/SpaceEngineers). This offers the opportunity for more and better modified content.
 • Localized interface (WIP) - Czech, Danish, Dutch, German, Icelandic, Polish, Spanish-Spain, Spanish-Latin America, Finnish, French, Hungarian, Italian, Portuguese-Brazil, Estonian, Norwegian, Swedish, Slovak, Ukrainian, Russian
 • Custom colors for blocks – Customize your creations by using any color you like
 • Cargo ships - auto-piloted vessels (miners, freighters and military) that carry ore, ingots, constructions components and other materials from sector to sector. They can be looted but beware, they often contain booby traps!
 • Environmental hazards – protect your character and your creations from meteor storms (Safe, Normal, Cataclysm, Armageddon)
 • Conveyor, Collector, Connector (IMPORTANT: this is a first work-in-progress version and a realistic version will be added later) - Conveyors move items from inventory to inventory. Collectors can collect small objects (ore, ingots, components, tools) into inventory. Connectors can throw items from inventory to space (in future update could be used to connect two ships/stations and transfer items)
 • Artificial mass – can be used to add gravity-affected mass to ships, useful in machine ships or cars
 • Wheels - use them with rotors and artificial mass to build vehicles
 • Automated turrets – gatling, missile and interior. Turrets are used mostly as defense mechanism rather than shooting other players. They aim on decoys (automatically by default), meteorites, missiles or all moving objects (eg. small/large ships) - targeting can be changed in the control panel
 • Large weapons - missile launcher (for large ships)
 • Large and small ship grinder and welder – assemble and disassemble blocks faster and in larger amount
 • Batteries - enables players to store the energy generated by solar panels or reactors at an efficiency rate of 80%
 • Pistons - offers the option to build more advanced machinery
 • Factions - create and join factions, determine ownership of blocks and manage the relations between them (hostile/ally). NOTE: Factions are currently Work-in-Progress. There are still many things to be added (eg. chat and communication) and some bugs/issues are yet to be fixed.
 • Remote ship control – control ships without being inside the ship’s cockpit (drones)
 • Remote turret control - control turrets directly
 • 3D printing - export (CTRL+ALT+E) and 3D print the creations that you design in the game (http://www.SpaceEngineersGame.com/3d-printing.html)
 • Modding API - brings a lot of new possibilities to modders and allows them to alter the game by writing C# scripts which have access to in-game objects (WIP - more features will be added in the future)
 • Blueprints - save your ship or station on a blueprint and paste it into your game
 • Projector block – project blueprints and weld the projection
 • Sensor – detects ships, palyers, asteroids, stations, floating objects and their state (friendly, neutral or enemy) and ownership
 • Sound block - reproduce predefined sounds such as alarm or siren for announcements
 • Programmable block – players can write small programs executed by the block
 • Communication – chat between players and factions
 • GPS - create, send, receive and manage GPS coordinates in the game
 • Voxel hands - shape and form the asteroids and change their material (creative mode only)
 • Xbox controller support
Please be sure to read the list of current features before you buy the game. It will give you an insight on what is or isn't actually working: http://www.SpaceEngineersGame.com/features.html
 

How to Play

Start by watching this video tutorial:
http://www.SpaceEngineersGame.com/how-to-play.html
 

Performance Notes

Space Engineers is in development and undergoing frequent optimizations. The performance will get better.

The performance depends on the complexity of your world and the configuration of your computer. Simple worlds run smoothly even on low-end computers, but a more complex world with rich object interactions could overload even high-end computers.

Please read our performance advices: http://www.SpaceEngineersGame.com/performance-advices.html

Minimum requirements represent the bare minimum to run simple scenes and don’t guarantee a perfect experience.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Microsoft Windows XP (latest SP)
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.0 GHz (or AMD equivalent)
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 3870 / Intel HD Graphics 4000
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 2 GB available space
  • Sound Card: DirectX® compatible on-board
  • Additional Notes: No internet connection required to play the game
  Recommended:
  • OS: Microsoft Windows 7 (latest SP)
  • Processor: Intel Quad Core i5 @ 2.5 GHz (or AMD equivalent)
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 7800 series
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 5 GB available space
  • Sound Card: DirectX® compatible on-board
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
good
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
246 จาก 269 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
15 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
143.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 กันยายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
My Experiance online

_lost looking for a group to join

_ found one

_get shot and die by those meanies

_Plan For Revenge

_Make small base nearby

_Make a Large heavyly armoured ♥♥♥♥ shaped war ship

_Crash said ship through center of meanies Space Station Ruining thier lives


10/10 would ruin meanies lives again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
131 จาก 141 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
471.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กันยายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
How to play Space Engineers:

1. Buy game
2. Think tutorials are useless
3. Try jumping straight into a survival server
4. Either:
a) Suffocate to death after wandering around aimlessly in space having no clue what to do
b) Get shot to pieces by hostile ships (unmanned or manned)
c) Crash into an asteroid at 104 m/s after thinking braking is instant
5. Rage quit
6. Boot the game up after a while
7. Spend about and hour going through tutorials
8. Start up a solo creative server to build a small all-purpose ship
9. Marvel at your engineering prowess
10. Go to the workshop to publish your majestic ship
11. See infinitely better ships the size of small moons
12. Weep in failure

10/10 would die helplessly and make designs that look like the work of a preschooler again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
48 จาก 52 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
344.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กันยายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
my Space Engineers experience

1. buy game

2. learn how to play game via tutorials etc.

3. play for a long ♥♥♥ time

4. get bored and stop playing

5. come back a month later

6. 9,000,000 updates

7. open game

8. mind explodes

thank god for active devs
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
26 จาก 37 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กันยายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Space Engineers is an Early Access game and have been for quite a while. It is in Early Access game with quite a bit of content and more is being added on constantly.

What is in the game?

This is an open sandbox game with lots to explore, it is not your typical sandbox game, it is a unique sandbox-space game. There is lots to do, you can build spaceships, explore outerspace, build space stations, have ship fights with friends in your almost fully destrutible enviroment.


Is this game worth the money?
 • Personally I think it is worth it, there is so much to do in this game, there is two game modes, Survival and Creative. Pretty self explanatory but Survival is where you are trying to gather your supplies and trying to survive and create your spacestation, but in creative you get to create your own spaceship or spacestation or whatever you want to make with all the tools at your fingertips.
 • Yes the game is a bit expensive 25$ at the moment, it did go up recently from 20$ if you dont want to spend that much then just wait for a sale when it will be much cheaper.
 • The game is fun but even more fun with some friends to mess around with.

  Pros
 • Huge Workshop, there are over 150 thousand workshop submissions from Spacestations, Spaceships, and all kinds of machines.
 • Regular updates to the games, some great devolopers working on this game they update 1-2 times a month.
 • Great game there is so much to do, you can have huge space battles with friends, build an army of spaceships, have races in fast spaceships, build a deathstar.
 • There is a great high detailed tutorial that helps you figure out this game which can be pretty complicated at first.

  Cons

 • Again this game is a bit expensive, 25$ is quite expensive for some people but it does go on sale and when it does you should get yourself a copy and maybe one for a friend.
 • The controls for flying ships are a bit hard but once you get used to them it becomes more enjoyable.
 • It does take a while to build stuff and can be challenging and frustrating when a friend or someone or even yourself destroys your creation in a matter of seconds

  My final thoughts and opinion of Space Engineers
  This game is still in Early Access and is one of the better sandbox games i have seen and played so far. There is 100s of hours of gameplay to offer and maybe even thousands. There is plenty of mods to try out and play. There isnt very many gamebreaking bugs (or none that i have found or heard of) but the developers are always updating and patching bugs. This is a great game for early access and i am excited to see what is to come later, i highly recommend this game to fans of sandbox games, and fans of building games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน