Space Engineers is a sandbox game about engineering, construction and maintenance of space works. Players build space ships and space stations of various sizes and utilization (civil and military), pilot ships and perform asteroid mining.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (37,539 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 23 ต.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Space Engineers is an Early Access game, which means that it is still under development but already in a very playable state and contains a vast amount of new features that have been added since its first release (e.g. Multiplayer, Survival mode). The game is being improved on a regular basis through updates that add and polish features and content, optimizations and bug fixes.

We invite you to give us your feedback and suggestions to help us create the best game possible.

Buy now, play on Steam and receive all future updates for free.

Please be sure to read the list of current features before you buy the game. It will give you an insight on what is or isn't actually working: http://www.SpaceEngineersGame.com/features.html

Everything in the game is subject to change”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Space Engineers

ซื้อ Space Engineers 4-Pack

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Medieval Engineers and Space Engineers

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Medieval Engineers, Space Engineers

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"An Sandbox Game in Early Access, which is still worth a look, think Minecraft in Space with good graphics and different mechanics."

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (96)

28 พฤษภาคม

Update 01.084 - DirectX 11, Station rotation

DirectX 11 renderer has been added to the game. It is available as an option in Graphics settings and players can choose between the old DX9 and the new DX11. The main advantages of the DX11 renderer are better game performance and visual look of the models. The renderer is still in early stages of development, so some bugs and visual issues may be present.
The DX11 renderer of the game uses physically based rendering (PBR), which helps to achieve a more realistic look, especially for metallic surfaces. For modders, it means that they will have to create a new set of textures for DX11. We will be slowly replacing old placeholder models with reworked assets. Five updated blocks are released in this update (Beacon, Gyroscope, Warhead, Projector, Spotlight).

Additionally, players will now have the option to rotate a static station by switching to rotating mode (via pressing the 'B' button). The station created in the Station rotation mode will not allow blocks separated from it to be merged again.Full list of new features and fixes:

DX11 modding guide:

21 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม

Space Engineers: New EULA

We have updated the EULA for Space Engineers, so please don’t be surprised if you see a notification asking you to accept the new terms (probably after the release of the new update this Thursday). The updated version includes additional information about the Source Code access and applicable limitations on its use.

The EULA can be found here:

16 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Space Engineers makes welding, joining and glazing seem like the best jobs in the world. It looks superb.”
Rock Paper Shotgun

“Buy, unless you are bereft of even the slightest shred of creativity”
PCGamesN

“Space Engineers generates its own unique brand of fun, whether you're more interested in constructing things or blasting them to bits”
IGN

Steam Workshop

Share your creations with the Community (upload and download worlds)

เกี่ยวกับเกมนี้

Space Engineers is a sandbox game about engineering, construction and maintenance of space works. Players build space ships and space stations of various sizes and utilization (civil and military), pilot ships and perform asteroid mining.

Space Engineers utilizes a realistic volumetric-based physics engine: all objects can be assembled, disassembled, damaged and destroyed. The game comes with two game modes: creative and survival.

Volumetric objects are structures composed from block-like modules interlocked in a grid. Volumetric objects behave like real physical objects with mass, inertia and velocity. Individual modules have real volume and storage capacity.

Space Engineers is inspired by reality and by how things work. Think about modern-day NASA technology extrapolated 60 years into the future. Space Engineers strives to follow the laws of physics and doesn't use technologies that wouldn't be feasible in the near future.

Space Engineers concentrates on construction aspects, but can be played as a tactical shooter as well. We expect players to avoid engaging in direct man-to-man combat and instead use their creativity and engineering skills to build war machines and fortifications. Space Engineers shouldn’t be about troops; it should be about the machinery you build.
 

Early Access

 • Game modes
  - Creative – unlimited resources, instant building, no death
  - Survival – realistic management of resources and inventory capacity; manual building; death and respawn
 • Single-player – you are the sole space engineer
 • Multiplayer - alpha version (not a final version)
  - Creative and survival mode with your friends
  - Cooperative and competitive
  - Privacy customization: offline, private, friends only, public
  - Max 16 players (this may increase in the future)
  - Weapons on/off
  - Copy-paste on/off
 • Scenarios
  - Easy Start 1 – start on an asteroid platform with one large ship and two small ships
  - Easy Start 2 – start in a green asteroid station with several large and small ships (this is a large scene!)
  - Lone Survivor – start on an abandoned asteroid platform with no ships
  - Crashed Red Ship – your mother ship just crashed...
  - Two Platforms – competitive two-team multi-player world
  - Asteroids – start in a rescue ship with very limited resources
  - Empty World – no asteroids, no ships; suitable for creative mode
 • Dedicated servers - allow players to connect to a third party host, rather than using a player-host, in a peer-to-peer set-up. The result is a faster connection and a more fluent multiplayer performance with less lag
 • Ships (small and large ships – build them, pilot them and crush them
 • Space stations
 • First-person & Third-person
 • Super-large worlds – the size of the world to 1,000,000,000 km in diameter (almost infinite)
 • Procedural asteroids - adds an infinite number of asteroids to the game world
 • Exploration - adds an infinite number of ships and stations to the game world; discover, explore, acquire and conquer!
 • Drilling / harvesting
 • Manual building in survival mode – use welder to assemble blocks from components; use grinder to disassemble and reuse components
 • Deformable and destructible objects – real proportions, mass, storage capacity, integrity
 • Building blocks - light armor (cube, slope, corner), heavy armor, interior wall, interior light, small cockpit, large cockpit, cargo container(s), drill (character, large/small ship), ore detector, gravity generator, nuclear reactor, thruster, gyroscope, assembler, medical room, magnetic landing gears, spotlight, catwalk, cover wall, stairs, ramp, window(s), pillar, decoy, wheels, automated turrets, weapons, artificial mass, conveyor, collector, connector, merge block, camera, sensor, timer, text panel
 • Magnetic landing gears – attach your ship to a surface (another ship or asteroid)
 • Electricity - all blocks in a grid are wired in an electrical and computer network; electricity is generated by nuclear reactors
 • Gravity – produced by gravity generators. Spherical gravity generator also available.
 • Rotors – create rotating objects
 • Advanced rotors – able to function as a conveyor system
 • Refinery - process harvested ore to ingots
 • Assembler - manufacture components from ingots
 • Oxygen - take off character's helmet, generate oxygen out of ice by using the oxygen generator
 • Symmetry/Mirroring Mode - useful in creative mode when building structures that require symmetry
 • Weapons - automatic rifle, small and large explosive warheads, small ship gatling gun, small ship missile launcher
 • Solar panels - produce energy depending on the amount of light that they catch from the sun
 • World management – generate new worlds, “save as” to multiple copies, auto-save every 5 minutes (can be turned on/off), edit world settings
 • 32-bit & 64-bit - 64-bit version expands the amount of objects, ships and asteroids (almost unlimited)
 • Steam Workshop - Share your creations with the Community (upload and download worlds)
 • Modding - world files, shaders, textures, 3D models
 • Source code access – modders can get complete access to the game’s source code that can be found on Github (https://github.com/KeenSoftwareHouse/SpaceEngineers). This offers the opportunity for more and better modified content.
 • Localized interface (WIP) - Czech, Danish, Dutch, German, Icelandic, Polish, Spanish-Spain, Spanish-Latin America, Finnish, French, Hungarian, Italian, Portuguese-Brazil, Estonian, Norwegian, Swedish, Slovak, Ukrainian, Russian
 • Custom colors for blocks – Customize your creations by using any color you like
 • Cargo ships - auto-piloted vessels (miners, freighters and military) that carry ore, ingots, constructions components and other materials from sector to sector. They can be looted but beware, they often contain booby traps!
 • Environmental hazards – protect your character and your creations from meteor storms (Safe, Normal, Cataclysm, Armageddon)
 • Conveyor, Collector, Connector (IMPORTANT: this is a first work-in-progress version and a realistic version will be added later) - Conveyors move items from inventory to inventory. Collectors can collect small objects (ore, ingots, components, tools) into inventory. Connectors can throw items from inventory to space (in future update could be used to connect two ships/stations and transfer items)
 • Artificial mass – can be used to add gravity-affected mass to ships, useful in machine ships or cars
 • Wheels - use them with rotors and artificial mass to build vehicles
 • Automated turrets – gatling, missile and interior. Turrets are used mostly as defense mechanism rather than shooting other players. They aim on decoys (automatically by default), meteorites, missiles or all moving objects (eg. small/large ships) - targeting can be changed in the control panel
 • Large weapons - missile launcher (for large ships)
 • Large and small ship grinder and welder – assemble and disassemble blocks faster and in larger amount
 • Batteries - enables players to store the energy generated by solar panels or reactors at an efficiency rate of 80%
 • Pistons - offers the option to build more advanced machinery
 • Factions - create and join factions, determine ownership of blocks and manage the relations between them (hostile/ally). NOTE: Factions are currently Work-in-Progress. There are still many things to be added (eg. chat and communication) and some bugs/issues are yet to be fixed.
 • Remote ship control – control ships without being inside the ship’s cockpit (drones)
 • Remote turret control - control turrets directly
 • 3D printing - export (CTRL+ALT+E) and 3D print the creations that you design in the game (http://www.SpaceEngineersGame.com/3d-printing.html)
 • Modding API - brings a lot of new possibilities to modders and allows them to alter the game by writing C# scripts which have access to in-game objects (WIP - more features will be added in the future)
 • Blueprints - save your ship or station on a blueprint and paste it into your game
 • Projector block – project blueprints and weld the projection
 • Sensor – detects ships, palyers, asteroids, stations, floating objects and their state (friendly, neutral or enemy) and ownership
 • Sound block - reproduce predefined sounds such as alarm or siren for announcements
 • Programmable block – players can write small programs executed by the block
 • Communication – chat between players and factions
 • GPS - create, send, receive and manage GPS coordinates in the game
 • Voxel hands - shape and form the asteroids and change their material (creative mode only)
Please be sure to read the list of current features before you buy the game. It will give you an insight on what is or isn't actually working: http://www.SpaceEngineersGame.com/features.html
 

How to Play

Start by watching this video tutorial:
http://www.SpaceEngineersGame.com/how-to-play.html
 

Performance Notes

Space Engineers is in development and undergoing frequent optimizations. The performance will get better.

The performance depends on the complexity of your world and the configuration of your computer. Simple worlds run smoothly even on low-end computers, but a more complex world with rich object interactions could overload even high-end computers.

Please read our performance advices: http://www.SpaceEngineersGame.com/performance-advices.html

Minimum requirements represent the bare minimum to run simple scenes and don’t guarantee a perfect experience.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Microsoft Windows XP (latest SP)
  • Processor: Intel Core2 Duo 2.0 GHz (or AMD equivalent)
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 3870 / Intel HD Graphics 4000
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 2 GB available space
  • Sound Card: DirectX® compatible on-board
  • Additional Notes: No internet connection required to play the game
  Recommended:
  • OS: Microsoft Windows 7 (latest SP)
  • Processor: Intel Quad Core i5 @ 2.5 GHz (or AMD equivalent)
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 7800 series
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 5 GB available space
  • Sound Card: DirectX® compatible on-board
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
38 จาก 47 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
214.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
A good space sandbox game with plenty of building options to build all kinds of ships and space stations while mining astroids, working with friends or crashing into them. With block deformation you can end up with cool looking wrecks too.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
25 จาก 28 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
630.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Perhaps you'd like to hear about the game from the perspective of somebody besides those who have played the game for a half-hour, ragequit, then posted a negative review? If so, read on.

If you've ever wanted a game that allowed you to build your own spaceship from scratch, pilot it, take it into combat, and walk around inside of it...this is the game for you. More about this kind of awesomeness in a moment; but first let me mention some of the rough edges.

The game is still in Alpha (early development), and is an Early Access title...meaning that you're not going to have the same level of polish as something that sits shrink-wrapped on the shelf at GameStop or Wal-Mart. At the moment, the multiplayer experience is quite laggy and can be frustrating. The single-player mode does not feature any AI opponents. If you're not willing to deal with this right now....put Space Engineers on your wish list and come back in 6 months or so. No, seriously.

For me, two things keep me playing: the potential the game offers, and the dedication of the developers at Keen Software House. Every single week, including during Christmas and New Year's, they have released an update for this game. Not just bug fixes, but often new functionality. You'd be hard-pressed to find another Early Access developer with such a reliable schedule. When you look at these updates week-to-week, it may not be that impressive; but when you consider what they add over the course of a month or two, it's amazing. And the game keeps getting better.

Some negative reviewers have given SE a thumbs-down simply due to the developer's comments regarding the recent Steam paid mods debacle. The truth is, Keen Software House has not committed to paid mods at this time, but rather is adopting a "wait and see" approach. What they have done, however, is provide excellent modding support to their game -- which is more than what one can say about many other titles out there, from far larger studios.

By the same token, some negative reviewers have implied that Keen Software House isn't supporting the game now that they've started work on their newer title, Medieval Engineers. This is demonstrably false, as the level of support for Space Engineers has not changed. Additionally, the developer has repeatedly stated that they have hired a completely separate team to work on the other game.

So let's talk about what makes Space Engineers so awesome.

 • It has a fully 3D, procedurally-generated environment. Think Minecraft....in space. While there are options to generate smaller playing areas, the game is capable of supporting a playing area as large as our inner solar system. Mineable, destroyable asteroids are generated on the fly...with larger bodies (small planets) coming in the near future. This isn't a top-down, only-move-in-two-dimensions kind of game.
 • Gravity. Even though gravity generators do exist in the game, often you'll be working in a zero-G environment. Ore you mine and parts you drop may float away. More complex gravitational fields will generate interesting effects and can even be used for weaponry.
 • Physics and block deformation. Most objects in the game have inertia, and won't stop on a dime. Collisions will occur. Weapons can cause knockback and explosions. When damage occurs, the damaged blocks don't disappear: they will be torn, deformed, or even blown off.
 • Blueprints and Steam Workship integration. Create a cool ship? You can share the blueprints with your friends both in-game or through the Steam Workshop. Likewise, you can find a lot of really cool ship designs -- ranging from original creations to those inspired by Star Trek, Star Wars, Babylon 5, Firefly, Battlestar Galactica, etc -- that you can easily bring into your own game. Likewise, there are hundreds of community-created mods available that you can use with just a couple of clicks.

No, I'm not associated with the developer nor do I have any financial stake in the game other than the $25 I originally spent on it. I do think that it is one of the most promising and unique sandbox games out there. If you're still not sold on SE, I would encourage you to check out both the forums on the developer's site as well as /r/spaceengineers on Reddit. Read the comments and ask questions, so you can make an informed decision on your potential purpose. I suspect you'll like what you see.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
15 จาก 17 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,302.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
An absolutely fantastic game in the process of becoming even more fantastic. For instance, we have been promised planets to land and build on. They are in the process of upgrading from DirectX 9 to DirectX11 support (without ditching DX9 for older cards). There has been talk of AI. The multiplayer is being completely rebuilt into something far superior. If you liked your space legos like I did, this is a game for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
42 จาก 66 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
41 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
My brother broke my ship, We floated off into space never to be seen again.

10/10 Would vanish again
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 13 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,173.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
My favorite game. Ever. The Devs are great, working to provide weekly updates and great content. Many of the negative reviews say that they are having to split time between Medieval Engineers and Space Engineers, which is completely un-true. There are two equally capable teams for each game, giving both games the attention it deserves.

If you like using your creative side of your brain, Space Engineers is for you. The possibilities are endless in this game. First thing I would recommend is to join a server to play on. Playing with others is TONS more fun. :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
16 จาก 21 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
118.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Space engineers is simply a fantastic game for the gamer who is into creation in a sci-fi atmosphere. Basically, the point of the game is single/group/multiplayer (vs) survival (or sandbox) creation of ships and stations in space. Player vs. player combat is virtually nonexistent, as the point of the game is to create ships and bases to do the combat for you. The building possibilities are relatively endless, as new parts are added with each update. It is somewhat 'HD Minecraft'-esque in that all parts are geometric (though the asteroids are not). It is rather graphically demanding for the texture quality, however this is somewhat expected in a game where hundreds of objects are rendered constantly, at once. The multiplayer experience is so-so, in that private servers are a ton of fun, but public servers ultimately lead to griefing of your structures the moment you log out. There are other space games other there, like KSP, but it is hard to compare the two in a which-is-better way, as their playstyles are far too different.

tl;dr: 8.5/10 Fun sandbox creation game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
13 จาก 18 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,018.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Ignore every ♥♥♥♥♥ who read a status limited to 140 characters by the developer's CEO about the whole paid mod fiasco and decided to give this game a negative review. They're just crying because Marek Rosa is engaging in conversation about the issue.

Look at the screenshots, look at the community ( forums.keenswh.com ), look at the workshop, and then decide if you think it's worth your time.

The devs are incredibly responsive to the community of the forums, and there's been a tonne of discussion about the paid mod fiasco and what it would do to the game. It's highly doubtful (Read: Never going to happen) that Space Engineers will implement paid mods.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 29 คน (62%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
480.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Newtonian physics based Minecraft is space; Weekly updates, what's not to like?

If you like to build and ram things into other people's stuff, this game will swallow your soul.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
63.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Amazing for serious survival players aswell as chill creative players. Survival can get boring sometimes, but then all you have to do is go raiding the NPC ships, and it will not be boring anymore. One of my favorite sandbox games of all time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 11 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
86.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Amazing sandbox. Developers are constantly updating. Looking forward to additional features. Especially more survival and end-game features.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2,260.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Though this game is still in Alpha, and has a few annoying bugs and Glitches, I still love the Hell out of it. I'd recommend this game to anyone in a heart beat.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
48.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
You think its hard at first but its really super simple and awesome. Ship building is so easy
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
33.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
One of my favorite "open world" games when really its Open SPace. I love this game. me and my friends always had a blast when playing and im so happy to see its become even better. THIS is how you make an indie came. TAKE NOTES
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
48.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Crashing lots of crashing. (Ships crashing not the game)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
236.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I've been playing a following SE for over a year and a half, and it is one of the best building games around. A lot of crap has been thrown around lately, and most of it has nothing to do with SE. So here is an actual review of the game

Pros:
-Building stuff in space!
-Weekly updates
-Constant interaction from the devs on the official forum
-Awesome modding community (some are even incorporated into the base game)
-Hilarious bugs

Cons:
-Sometimes game-breaking bugs (usually fixed within a few days of appearing)
-No real goal in game (just survive/build stuff)
-Multiplayer bugs (was added due to community request, works, but it's buggy)
-Long term bugs (asplody-pistons/rotors)

It is a work in progress that is actually progressing quite nicely. So what if the devs like the idea of the modding community getting paid for their work? It isn't mandatory for the mod publishers to charge, and most of the publishers are against forcing payment.

TL;DR: Awesome game. Updated weekly. Still has its issues. Paid mods won't affect SE.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
34.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I love this game! It's great how they update every thursday! The game really grows and is so fun now! I HIGHLY reccomend this game to anyone who plays games like Minecraft or Terraria, and if they like space, then this is perfect! It may eem a bit pricy, but it's really worth it! So again, I love and reccomend this to, well, ANYONE!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
125.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I can only say positive things about the team that is currently developing Space Engineers. They are easily the most dedicated and reliable developers I've ever had the pleasure of watching. Over the past.. year and half? I don't know, whatever, they have grown what was little more than a tech demo into a game that is incredibly immersive.

If you like sandboxes, space, and physics, this is the game for you.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 เมษายน
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Its a great Game Love It, But why no mac vertion please make one PLLLLZ
and when you do ill act like awesome sauce
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
26.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
badass game! has a great mod community and provides so many fantasys to live in! like star wars etc
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 พฤษภาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Great sandbox game, even if only in Early Access! Enjoying it immensely, love to play multiplayer with my mates!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน