กิจกรรมคำร้องขอความช่วยเหลือล่าสุด
ประเภทคำร้อง
ส่งใน 24 ชั่วโมงล่าสุด
  เวลาการตอบกลับโดยทั่วไป
 
คำร้องขอคืนเงิน 374,421   53.28 นาที ถึง 5.13 ชั่วโมง
การรักษาความปลอดภัยของบัญชีและการกู้คืน 31,536   15.43 นาที ถึง 17.40 ชั่วโมง
การสนับสนุนด้านการสั่งซื้อและการเรียกเก็บเงิน 11,801   3.62 ชั่วโมง ถึง 21.17 ชั่วโมง
การสนับสนุนด้านเทคนิคของเกมและ Steam 4,026   37.85 นาที ถึง 1.23 วัน