Nylig hjælp-anmodningsaktivitet
Anmodnings-kategori
De seneste 24 timer
  Typiske svartider
 
Refunderingsanmodninger 204,102   47.97 minutter til 1.53 timer
Kontosikkerhed og -genskabelse 26,782   2.39 timer til 12.06 timer
Support til køb og afregning 9,034   1.56 timer til 7.24 timer
Teknisk Support til spil og Steam 3,858   4.04 timer til 1.90 dage