Скорошна дейност относно заявките за помощ
Категория на заявките
Подадени през последните 24 часа
  Типични времена за отклик
 
Заявки за възстановяване 382,774   52.07 минути до 4.05 часа
Сигурн. на акаунта и възвръщ. 31,720   2.39 часа до 14.35 часа
Поддръжка за покупки и фактур. 13,556   2.48 часа до 18.25 часа
Техн. поддръжка за игри и Steam 4,138   1.11 часа до 1.19 дни