Πρόσφατη δραστηριότητα αιτημάτων βοήθειας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 24 ΩΡΕΣ
  ΤΥΠΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
 
Αιτήματα επιστροφής χρημάτων 136,791   51.43 λεπτά έως 3.04 ώρες
Ασφάλεια και ανάκτηση λογαριασμού 28,001   15.37 λεπτά έως 13.86 ώρες
Υποστήριξη αγορών και χρεώσεων 7,718   2.42 ώρες έως 1.09 ημέρες
Τεχνική υποστήριξη Steam και παιχνιδιών 4,209   3.06 ώρες έως 1.82 ημέρες