ΑΡΧΙΚΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress. Explore a random generated world populated by dangerous creatures, build a dwarf fortress, gather resources, and craft all the items, weapons, and armor you need.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19 Νοε 2013
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:
Δείτε βίντεο υψηλής ευκρίνειας

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Μάθετε περισσότερα για το Early Access.

Τι λένε οι παραγωγοί:

“Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress.
The game is still under development. This means the game will be improved on a regular basis, through updates that add new features, content and bug fixes.

We invite you to give us your feedback and suggestions to help us create the best game possible.

This Early Access build features the first world of the game, and in few weeks we are going to release the second (Snow) world.
The core gameplay mechanics are ready to be played but many things are still being worked on.

During development, Craft The World is available for purchase at a discounted price, which will gradually increase up to its final retail price as the game nears completion. So by ordering now, you get the game in its current state, and you'll get all future updates for free.”
Περισσότερα

Αγορά Craft The World

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (20)

Update 0.9.023

13 Απριλίου 2014

Update 0.9.023
+ Redrawn pictures and animation of main and additional stockpiles.
+ Redrawn picture and animation of workbench.
+ The type of ground blocks at secret rooms now depends on depth.
+ Redrawn pics of back wall underground blocks.
+ Improved dwarves pathfinding through the floating portals.
+ Player doesn’t receive plain green shirts as a reward for quests.
+ Decreased creature damage from magical explosion spell.
+ Increased durability, distance and inflicted damage for archer towers.
+ Increased damage from Tesla towers.
+ Dwarves can collect items from shop immediately after buying.
+ It’s unable now to kill keepers with sand blocks. They also drop valuable resources after death.
+ Item names now shown for inactive technologies in the tech tree.
+ Fixed bug with stocks quantity displaying.
+ Fixed bug with dwarves self-dying with generating a lot of items.
+ Fixed bug with frostlings climbing.
+ Fixed bug with archers walking animation.
+ Fixed bug with trees growing at the places of cut-down trees. Trees didn’t grow until game restart.
+ Fixed crush while placing block in direct control mode.
+ Fixed displaying of elevator platform for some cases.
+ Fixed bug with tile roof transformation into ground block.
+ Fixed bug with multiple placing of scaffold at the same place.

7 σχόλια Περισσότερα

Update 0.9.022

2 Απριλίου 2014

Update 0.9.022
+ Added new boss-like monsters, which occupy hidden rooms and keep scrolls of stone portal. You have to find and kill all keepers to build up a portal. Keepers are extremely(!) dangerous and can attack by different ways.
+ Added new defense shooting tower which can be built near the beginning of the tech tree.
+ Redrawn Tesla towers pics and animation.
+ Redrawn Smithy pics and animation.
+ Improved archers AI to attack harmless creatures at close distance.
+ Increased skills influence. Now particular work will be waiting for skilled dwarf.
+ Dwarves mages can use magic health elixirs to cure other dwarves.
+ Redrawn fish pictures and animation.
+ Forbidden to disassemble totems in campaign mode.
+ Tesla towers don’t fall through the walls while changing walls configuration.
+ Monsters destroy wooden spikes completely.
+ Dwarves can overtake each other if their speeds differ enough.
+ Improved pathfinding through the portals.
+ Improved dwarves behavior under attack at the elevators.
+ To go through the portal in direct control mode you should use “W” button or “Arrow up” button.
+ Tornado can’t carry away sand block or ground block if there is a heavy construction above it (iron cell, smithy etc.).
+ After demolition of additional stockpile it is broken into pieces with partial loss.
+ While demolition 2 identical wall block the context menu doesn’t appear. Front wall block will be demolished at first then the back wall block will be removed.
+ Unreachable marks won’t be displayed near torches founded in secret rooms if dwarves can’t reach them.
+ Decreased mana cost of imps spell.
+ Fixed bug with cook skill while working with different devices.
+ Fixed bug with dwarf fall from the elevators and trolleys while selecting it and pressing “Go sleep” button.
+ Fixed bug with construction loss after sand block fell to it.
+ Fixed possibility of replacing bas-reliefs with another blocks.
+ Fixed simultaneous placing of blocks by several dwarves.
+ Fixed bug with gathering resources by imps far away from stockpile.
+ Fixed bug with water appearance inside solid blocks.
+ Fixed bug with big creatures animation blinking inside narrow tunnels.
+ Fixed bug with screen yanking while changing scale in direct control mode.
+ Fixed bug with beholder appearance after starting new level.
+ Fixed bug with message about shelter borders after level restart.

Обновление 0.9.022
+ Добавлены монстры-боссы, которые обитают в заброшенных комнатах и являются хранителями свитков портала. Теперь чтобы отстроить портал, нужно будет найти всех хранителей и отнять у них свитки. Хранители очень опасны(!) и применяют различные виды атак.
+ Добавлена новая стрелковая башня защиты, доступная на раннем этапе развития технологий.
+ Новый вид башен Теслы с использованием анимации.
+ Новый вид кузницы с использованием анимации.
+ Усовершенствован ИИ лучников: теперь они не отбегают при атаке на неопасных существ: куриц, овечек и т.п.
+ Реализован больший учет имеющихся у гномов скилов. Теперь определенная работа будет ожидать гнома с соответствующим скилом.
+ Гномы волшебники теперь могут использовать приготовленные игроком бутылочки эликсира, чтобы лечить своих товарищей.
+ Полностью заменены картинки и анимация рыб.
+ Запрещено разбирать тотемы в режиме кампании.
+ Башни Теслы теперь не проваливается при изменении конфигурации стены, на которой она стоит.
+ Рогатки уничтожаются монстрами без остатка ресурсов.
+ Во время движения гномы могут обгонять друг друга при достаточно большой разнице в скорости.
+ Усовершенствован поиск пути гномами через порталы, открытые заклинанием.
+ Доработано поведение гномов в лифте, если их начинают атаковать враги.
+ При непосредственном управлении теперь гном не входит в портал автоматически, а делает это по клавише «стрелка вверх» (или «W»).
+ Торнадо не вырывает блок земли (песка), если сверху на нем стоит конструкция, которую торнадо не может унести (железная клетка, кузница и т.п.).
+ При демонтаже доп. склада, он распадается на ресурсы с их частичной потерей.
+ При демонтаже 2-х однотипных блоков стен, один позади другого, не выводится меню выбора. Вместо этого сначала убирается блок передний стены, затем – блок задней.
+ Метка недоступного блока не отображается на светильниках, найденных в секретных комнатах.
+ Уменьшена цена заклинания вызова импов.
+ Исправлен баг с прокачкой умения повара, независимо от приспособления, на котором работал гном.
+ Исправлен баг: гном выходит из лифта прямо в шахту и падает (или выпрыгивает из тележки), если выбрать его и нажать кнопку идти спать.
+ Исправлен баг с исчезновением предмета (конструкции) при падении на него сверху блока песка.
+ Исправлена возможность замены барельефов на другие блоки.
+ Доработано поведение гномов при одновременной перекрестной установке нескольких блоков.
+ Исправлен баг со сбором импами ресурсов вдали от склада.
+ Исправлен баг с появлением воды внутри сплошных блоков.
+ Исправлен баг с дрожанием анимации больших существ (бехолдеры) в узких тоннелях.
+ Исправлено дрожание экрана при масштабировании в режиме прямого управления гномом.
+ Исправлен баг с появлением бехолдеров на поверхности при старте нового уровня.
+ Исправлен баг при перезапуске уровня в режиме своей игры, связанный с выводом сообщения о нарушении границ убежища.

7 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Σχετικά με το παιχνίδι

Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress.
Explore a random generated world populated by dangerous creatures, build a dwarf fortress, gather resources, and craft all the items, weapons, and armor you need.


GOD-SIMULATION
You control a tribe of dwarves by giving them commands to dig in certain places, attack enemy creatures, and build houses and other structures. You'll need to provide your dwarves food and clothing, as well as help them with magic when fighting against other inhabitants of the world. You start the game with one dwarf and gain additional dwarves as your experience level increases.

SANDBOX GAME
Each game level has many layers of earth to explore, from the sky down to boiling subterranean lava. The level is randomly generated as an island, restricted by natural boundaries: oceans on the edges, lava beneath it, and the sky above. Other features include day and night and changing weather conditions. The worlds differ in size, humidity, temperature, terrain, and flora and fauna. Abandoned halls and rooms with treasure are hidden somewhere deep within the islands.

CRAFTING
One feature of the game is a user-friendly system of recipes for crafting. The recipes are organized and easily accessible. You can craft dozens of different items: building blocks for houses, furniture, decorations, weapons, armor, ammunition, and food for your dwarves.

RTS
At the outset you find the recipes for basic tools and items, and build a small house with places to sleep and eat. Then, the size of the tribe increases and catches the attention of other inhabitants of the world. Most of them are night creatures and dwell underground. The worlds are full of fantasy creatures like zombies, skeletons, goblins, beholders, ghosts, giant spiders, and others. Some of them pay little attention to the dwarves, as long as the dwarves do not come into their field of vision. Others gather into quite large groups and try to break into the dwarves’ residence.

TOWER DEFENSE
Especially dangerous are the waves of monsters that appear from time to time from portals. So, do not neglect to build a safe haven with strong walls and numerous trapdoors, cells, firing towers, and secret passageways.

MAGIC
As a divine being, you possess various spells. You can speed up the movement of the dwarves, open small portals, illuminate dark caves to scare away monsters, evoke natural magic in the form of rain or tree growth, hurl fireballs at the monsters’ heads, and find useful resources and hidden rooms underground, thereby helping to speed up resource extraction, exploration of the world, and the population growth of your assistants.

Απαιτήσεις συστήματος PC

  Minimum:
  • OS: Windows XP or later
  • Processor: 2.0 GHz Dual Core CPU
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Intel Graphics
  • DirectX: Version 8.1
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 7
  • Processor: 2.4 Ghz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 512 MB graphics memory (Radeon HD 4600, GeForce 8600)
  • DirectX: Version 8.1
  • Hard Drive: 200 MB available space

Απαιτήσεις συστήματος Mac

  Minimum:
  • OS: 10.6
  • Processor: 2.0 GHz Dual Core CPU
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: 10.9
  • Processor: 2.4 Ghz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
197 από 224 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1,312 προϊόντα στο λογαριασμό
29 κριτικές
11.3 ώρες στο μητρώο
Despite it being Early Access, there's a lot more game here than many finished products. There's still some very rough edges in so much as the game needs the option of relocating stockpiles to avoid dorfmassacre, and there needs to be some kind of "lose" condition. But considering this is an "alpha" game, it shows -massive- promise, and I hope the devs will take it all the way to being a stellar product.
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
131 από 161 άτομα (81%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
137 προϊόντα στο λογαριασμό
5 κριτικές
50.0 ώρες στο μητρώο
If you are looking for that next crafter/builder sandbox adventure, then this is the one. It has the basis to be great as long as you understand that this is an Early Access game meaning there is a lot more to come.

Better graphics than Terraria and does everything different enough to keep it interesting. Instead of a single hero, you get a team of dwarves to do your bidding.

Tough to rate an Early Access game and would suggest Steam considers against it. Tough to speak negatively in a review on an Early Access game when I have no idea what will be added until considered released. So at this point, all I will say is it has the basis to be one of the great ones.

Update #1 (3/1/14): The dev continues to update this game, it continues to get better and I still feel that it has a strong enough foundation to be considered great. Add mods and this could be legendary.

Update #2 (4/14/14): Same as the last update. The game is continually being updated with fixes and additions. A perfect example of what I expect from an Early Access game, and trust me when I say that it's only a small fraction of EA games that get updated this frequently.
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
151 από 203 άτομα (74%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
149 προϊόντα στο λογαριασμό
3 κριτικές
2.4 ώρες στο μητρώο
I am going to add a weak "not recommended" review, though I should be clear that that applies to the game's current state -- there is a ton of potential here, but due to some questionable design decisions I don't know if that potential will ever be realized. For reference, some of my favorite games are Gnomoria and Dwarf Fortress, though I did enjoy Terraria a lot.

First the good:
* Cute art and adorable dwarves.
* Detailed and interesting world design, though with very limited ecology.
* Deep and varied tech tree.
* Solid-seeming tech foundation for a builder/sim game.
* Ant farm full of dwarves!

The bad:
* Terrible user interface:
* tons of superfluous click-and-drag for crafting -- it gives you the recipe but you still have to click and drag into a grid. Maybe for the first time but subsequently producing an item should be easy. Few games make me long for DF's UI.
* generally lacking polish -- highlighting items won't tell you what they are, meaning you spend time guessing what an icon/sprite means. You cannot speedup time and the game proceeds at a glacial pace, a 2/4/8x bar would be nice, especially in early game.
* obnoxious leveling system -- this is by far the worst part of the game. You don't tech up by building structures, doing research, etc, nor is the entire tech tree available ala Banished -- you tech up in two ways. By crafting 10 ladders you don't need so you can make torches, etc, and by "unlocking" recipes that are "locked" by earning XP -- yes, a builder game with XP grinding, like some casual Facebook game. this mechanic might be able to be kept in if improved, but as it stands it just makes the early game a boring, frustrating clickfest. And the game pauses while crafting, which compounds the already slow speed.

I know these sound like minor complaints, but taken together they really ruin what could be an enjoyable experience. This game has solid technical design and ideas, but I'm not sure where the authors are going with it; the concerns I mention raise alarm bells, for me at least.

I still got some enjoyment out of the game (not done playing yet), and it might be worth picking up on sale, but I really can't advise paying $15 in the current state. Maybe once the dev gets further along or the price drops.
Αναρτήθηκε: 13 Απριλίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
113 από 159 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
25 προϊόντα στο λογαριασμό
6 κριτικές
42.0 ώρες στο μητρώο
I bought the first day it came EA on steam. Best purchase I have made in a long time. I play this over CoD:G and Bf4. Those games were a release disaster... being a "finished" product that was not "finished". This game is EA and is more playable/enjoyable than most retail games. The devs are a refreshing suprise too, constant feedback and replies on the forum. A patch has been released each day since launch, most are fixes for what the community has reported/suggested. The community on the forums are helpful and supporting too. All around, this is too good to pass up for 14.99$. Join us and support this game, lets make this a great title!


Get it! That is all...
Αναρτήθηκε: 19 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
64 από 84 άτομα (76%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
550 προϊόντα στο λογαριασμό
5 κριτικές
21.2 ώρες στο μητρώο
Super fun game - i would argure to say the most finished Early Access game out to this date.
Everything is working except some minor bugs.
I already poured more than 14 hours into it.

It's like a simple version of dwarf fortress in 2D.
It's worth the money in my eyes and the developers are fixing bugs fast!

Great game for the price!
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι