Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress. Explore a random generated world populated by dangerous creatures, build a dwarf fortress, gather resources, and craft all the items, weapons, and armor you need.
Κριτικές: Πολύ θετικές (3,690 κριτικές) - Το 91% από τις 3,690 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Νοε, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Craft The World

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (47)

13 Ιανουαρίου

Update 1.2.005

Update 1.2.005

+ Added snail - the icon designating bad network connection.
+ Ice biome now contains two witches which can respawn.
+ Fixed animation of the Dark Lord.
+ Fixed the number of objects in a quick slot - is not reduced if player lay out dishes on the table with holding down CTRL key.
+ Fixed incorrect displaying of fishing.
+ The initial quantity of resources at the entrance to biomes is increased.
+ Fixed: in multiplayer it was possible to connect each other with different versions of the game (if other player invites you in the game).
+ Fixed: after death at least one dwarf in the multiplayer game, their maximum quantity was reduced to 5.
+ Fixed: ghosts of dwarves sometimes didn't reach Soul Keeper.
+ Fixed: zombies were gone in waves in The Land of Winter Heaven and the Land of Dry winds.
+ Fixed: problem of synchronization of construction of blocks in multiplayer.
+ Fixed: the opponent could change a configuration of constructions of other player with mouse click.
+ It is forbidden to place blocks inside the castle of the Dark Lord now.
+ Fixed: the damage from traps on opponent’s dwarves wasn't set off at calculation of a victory in a multiplayer.
+ Fixed: in Single game dwarves could hit the totem with arrows.
+ Optimization of a network traffic.

Обновление 1.2.005

+ Исправлена анимация Темного Лорда.
+ Исправлено: количество предметов в быстром слоте не уменьшалось при выкладывании на стол с помощью клавиши CTRL.
+ Исправлено: когда гном рыбачил за пределами экрана в воздухе оставалась висеть пойманная рыба.
+ Увеличено начальное количество ресурсов при входе в биом.
+ Исправлено: при игре по сети через приглашение было возможно соединение клиентов с разными версиями игры.
+ Исправлено: после смерти хотя бы одного гнома в сетевой игре, их максимальное количество становилось 5.
+ Исправлено: призраки гномов иногда не долетали до хранилища душ.
+ Исправлено: в волнах в Зимнего и Песчаного мира пропали зомби.
+ Исправлено: проблема в синхронизации строительства блоков в сетевой игре.
+ Исправлено: оппонент мог изменять конфигурацию построек другого игрока кликом мыши.
+ Запрещено строительство в замке Темного Лорда.
+ Исправлено: срабатывание капкана не засчитывало очки за урон при подсчете победы в мультиплеере.
+ Исправлено: в одиночной игре при стрельбе из лука гномы могли попасть в свой тотем.
+ Добавлено: улитка - иконка, обозначающая плохое сетевое подключение.
+ В Ледяном биоме теперь две ведьмы, которые респавнятся со временем.
+ Оптимизация сетевого трафика.

47 σχόλια Περισσότερα

19 Δεκεμβρίου, 2015

Update 1.2.001

Update 1.2.001

+ Added a multiplayer mode and 3-biomes for online battles including
• unique loot
• 2 game modes: cooperative and PvP,
• different maps for each game mode,
• the original aspects of the gameplay, which single player doesn't have,
• new monsters,
• gathering resources for the source world
• the opportunity to join an existing game,
• selecting the priority of visiting the biomes.

+ Added the Soul Keeper and Resurrection Potion for dead dwarves.
+ Added a schematic mini-map.
+ Added achievements for multiplayer and 4th world.
+ Increased priority of attacks for marked enemies.
+ Increased the damage of the 1st level Tesla towers and base damage from mage's staff.
+ Increased force of staffs: Wizard's Staff 1.5x -> 2 and Mithril Staff 2 -> 3.
+ Improved dwarves AI, including, some cases of improper behavior near the Beware Sign.
+ Fixed destroying of blocks under the buildings.
+ Limited maximum number of fish in a single pond.
+ Added ability to completely fill out the table with selected dish by clicking as usual on the table while holding the Ctrl key.
+ Changed prices in the Shop: mana potion 3 potions for 1 coin -> 3 potions for 2 coins.
+ Fixed task with Compass spell.
+ Many other small fixes and improvements.

More about Multiplayer
• A biome is a small level where a unit of dwarves is temporarily sent. Different parts of the biome contain well-guarded rooms with various bonuses: weapons, resources, etc. They are marked on the map with glowing symbols.
• Cooperative mode involves players banding together to defeat a common foe that has fortifications in every biome. The players receive a reward based on their contribution to the victory.
• In a competitive game, all of the opponent’s dwarves must be destroyed and the loot goes to the winner.
• Dwarves belonging to another player are marked on the mini-map with an aura of a particular color. When they are closer to their own base they have additional protection which is displayed above their heads as shield badges.
• You can call dwarves from the original world to replace the fallen (there is a button with an arrow by their number), but you cannot exceed maximum unit size. Dead dwarves can be resurrected upon completion of the biome using the special Soul Store building or you can wait for new dwarves to come to the world.
• Because of biome is far from the original world, magic is spent quicker the further away from the portal you move. Because of this, dwarves cannot take heavy weaponry and a supply of items into the biome. Once they achieve victory they can only take a limited number of simple resources back home as well.
• You can return home at any moment by clicking the portal, but you will lose all of your loot.

How to get to a multiplayer?
• To start multiplayer game the player shall improve the stockpile in the initial world and have at least 5 dwarves.
• After enhancement of the stockpile, the player can apply special spell and choose multiplayer options.

46 σχόλια Περισσότερα

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress.
Explore a random generated world populated by dangerous creatures, build a dwarf fortress, gather resources, and craft all the items, weapons, and armor you need.


GOD-SIMULATION
You control a tribe of dwarves by giving them commands to dig in certain places, attack enemy creatures, and build houses and other structures. You'll need to provide your dwarves food and clothing, as well as help them with magic when fighting against other inhabitants of the world. You start the game with one dwarf and gain additional dwarves as your experience level increases.

SANDBOX GAME
Each game level has many layers of earth to explore, from the sky down to boiling subterranean lava. The level is randomly generated as an island, restricted by natural boundaries: oceans on the edges, lava beneath it, and the sky above. Other features include day and night and changing weather conditions. The worlds differ in size, humidity, temperature, terrain, and flora and fauna. Abandoned halls and rooms with treasure are hidden somewhere deep within the islands.

CRAFTING
One feature of the game is a user-friendly system of recipes for crafting. The recipes are organized and easily accessible. You can craft dozens of different items: building blocks for houses, furniture, decorations, weapons, armor, ammunition, and food for your dwarves.

RTS
At the outset you find the recipes for basic tools and items, and build a small house with places to sleep and eat. Then, the size of the tribe increases and catches the attention of other inhabitants of the world. Most of them are night creatures and dwell underground. The worlds are full of fantasy creatures like zombies, skeletons, goblins, beholders, ghosts, giant spiders, and others. Some of them pay little attention to the dwarves, as long as the dwarves do not come into their field of vision. Others gather into quite large groups and try to break into the dwarves’ residence.

TOWER DEFENSE
Especially dangerous are the waves of monsters that appear from time to time from portals. So, do not neglect to build a safe haven with strong walls and numerous trapdoors, cells, firing towers, and secret passageways.

MAGIC
As a divine being, you possess various spells. You can speed up the movement of the dwarves, open small portals, illuminate dark caves to scare away monsters, evoke natural magic in the form of rain or tree growth, hurl fireballs at the monsters’ heads, and find useful resources and hidden rooms underground, thereby helping to speed up resource extraction, exploration of the world, and the population growth of your assistants.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows XP or later
  • Επεξεργαστής: 2.0 GHz Dual Core CPU
  • Μνήμη: 1 GB RAM
  • Γραφικά: Intel Graphics
  • DirectX: Έκδοση 9.0
  • Αποθήκευση: 200 MB διαθέσιμος χώρος
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: Windows 7 or later
  • Επεξεργαστής: 2.4 Ghz Dual Core CPU
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: 512 MB graphics memory (Radeon HD 4600, GeForce 8600)
  • DirectX: Έκδοση 9.0
  • Αποθήκευση: 200 MB διαθέσιμος χώρος
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: 10.6
  • Επεξεργαστής: 2.0 GHz Dual Core CPU
  • Μνήμη: 1 GB RAM
  • Αποθήκευση: 200 MB διαθέσιμος χώρος
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: 10.9
  • Επεξεργαστής: 2.4 Ghz Dual Core CPU
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Αποθήκευση: 200 MB διαθέσιμος χώρος
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
211 από 253 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
13.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Νοεμβρίου, 2015
Please don't let the Negative review fool you- Craft the World can be a really fun game when it wants to be. I bought this game after Terraria, Gnomoria and Dwarf Fortress were feeling a little stale, and after reading that from the Store Page that it draws so much from similar games, I thought "Well, this is the game for me!"

CtW does a LOT right- it has a great allocation of resources, a Tech Tree that rewards the player (though still in need of a good bit of work on some of the later technologies), graphics that inspire a friendly and positive player experience, and a great base-building simulation.

So why is it a Negative review?

Because it's a Mobile game. Everything about CtW reeks of "The App Store is our major goal". No key bindings, a crafting menu COMPLETELY designed around touchscreens, and even a big Dwarf holding an iPad when you load up the game just ruins the experience for me. Despite it's initial release on Steam, Craft the World makes PC users feel like an afterthought. Everything is dragging, everything is awkward, and you'll need to head to the wiki if you want to figure out any Hotkey shortcuts. However, my overall negative review comes from more than a moral standing-

The game fails to deliver on population management completely. If you select an enemy, ALL of yours Dwarves will drop everything they do to fight it. If you mine a tunnel, you're going to have a conga line of Dwarves picking up resources in the LEAST sensible way possible. If you start a task, cancel it, and restart it, you're going to have a Dwarf standing around while another Dwarf, often from the other side of the map, comes to handle the task for some odd reason.

The Evil Portal event feels like an artificial restraint on my fun, making me have to pause everything I'm doing for a night while trying to herd my Dwarves into their home quick enough to survive, and the zombie waves are just a lot of "keep smacking them until they go away(win)/until they break your door down(lose). The Goblin events are frustrating at best; I don't know how the developer thought putting in a random surge of enemies without ANY warning would be a great idea, but it's still more fun than the Evil Portal event.

A lot of mechanics are frustrating to deal with and calling them unintuitive would be a major complement. Selecting a single space and having four different options for that space pop up makes me think "How much better could this have been if they'd put effort into making it better for Mouse/Keyboard users?"

All in all, Craft the World is fun. Sometimes. Every time I play this game, it wants me to have all the fun in the world, right up until it trips over its own shoelaces and falls face-first onto the floor. When Dekvoir makes a release better tailored for PC users, I'll gladly change my review. Until then, don't pick the game up until it goes on sale.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
133 από 171 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
254 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
1.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Δεκεμβρίου, 2015
Me: Hey, go build a bridge.
Dwarf: Okay. Oops, I fell.
Me: Um, why did you walk off the edge? I told you to build a bridge, not jump from it.
Dwarf: Okay. Oops, I fell.
Me: Useless. I'll do it. *takes control of Dwarf* There, see? Now, walk across that bridge!
Dwarf: Okay. Oops, I fell.
Me: Off the bridge? Seriously? It's a straight line in a 2D view, how do you fall off? There is no depth to fall from!

Me: Go collect that stuff.
Dwarf: I'm tired.
Me: Go rest.
Dwarf: No bed.
Me: Okay, you need wool, go kill that sheep.
Dwarf: I'm tired.
Me: ... Fine, don't sleep.
Dwarf: Oops, I fell.

Me: How do I craft this thing?
Game: Make this picture with stuff.
Me: Dragging things one at a time?
Game: Of course! The more time you spend in the inventory, the less time you spend building or worrying about the dwarves jumping from your bridges!
Dwarf: Oops, I fell.
Me: Dude, go put some sand and dirt under the bridge.
Dwarf: I'm tired.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
213 από 306 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
73.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Σεπτεμβρίου, 2015
It looks like a simulation, but don't be fooled. It's an obstacle course. You must build six items from group A to build 8 items from group B to build 10 items from group C to finally build something that you actually want. So you have no meaningful choices. You can run the obstacle course efficiently or inefficiently, based on how well you understand the system. And learning the system is fun for a while. But once you've learned that system, you'll play every map in exactly the same way. There's no room for individual taste or trying out different strategies. To win, you must do exactly what the designers intended for you to do.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
31 από 50 άτομα (62%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
5.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Οκτωβρίου, 2015
Do you want to Craft The World? TOO BAD.

Avoid this "game" like the plague. From the videos and screenshots it looks like a mix of Terraria and user-friendly Dwarf Fortress. It's not.

This is a mobile game masquerading as a desktop game. There is no content here past "leveling up" and that feels like a hollow and pointless experience.

Probably the worst part of this whole game is the "Tech Tree" which seems like it would be a feature. Instead it's your chains. Do you want to craft a single wood helmet? Do you have the wood? yes? TOO BAD. Instead first you have to craft 5 ladders first because.... you wouldn't know how to make a helmet without first making ladders. You want a wooden door? Do you have all the required materials for it? yes? WELL TOO BAD you still have to craft 10 "Locks" first. I'm not kidding. This ruins the game as even if I have the materials for things I can't craft them until way later because of the tech tree. The prerequisites for items don't even make sense.

The one upside of this game is that it's fairly well polished. It's pretty, has decent music, and runs smoothly. Unfortunately the downside is pretty much everything else. Save yourself the money and more importantly those hours of your life that you cannot get back. Avoid this game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
12 από 15 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
28.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου, 2015
Though not a Game of the Year by any means, Craft the World is a fun game that will keep you entertained in short bursts. It can be best described as Terraria if it were an RTS where you were in charge of a tribe of dwarves instead of just your hero and, of course, there was significantly less content to discover.

Your tasks in the game include gathering resources, feeding and caring for your dwarves, researching technologies, building defensive structures, and digging deeper and deeper. Each and every dwarf is an individual with skills that can be learned and improved and equipment that can be upgraded as you develop the technology and acquire the neccessary resources t ocraft it. Though it was exciting to acquire new technology, it was often tedious working through the previous tech to fill your research bar as you are required to craft the same three or four items many, many times.

Though it is enjoyable and I believe that it is worth it at a sale price under $10, the game does grow old rather quickly and, if you're anything like me, you'll find yourself burning out toward the end of the first of five worlds. I recommend this for fans of resource gathering and building games (Terraria/Minecraft), though, as stated earlier, it is more of an RTS as you are in charge of several dwarves at a time.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία