Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress. Explore a random generated world populated by dangerous creatures, build a dwarf fortress, gather resources, and craft all the items, weapons, and armor you need.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (1,426 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ:เกมระหว่างการพัฒนานี้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในตลอดช่วงเวลาของการพัฒนา หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นเกมนี้ในช่วงสถานะปัจจุบันนี้ คุณอาจต้องการที่จะรอจนกว่าความคืบหน้าในการพัฒนาเกมไปไกลมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress.
The game is still under development. This means the game will be improved on a regular basis, through updates that add new features, content and bug fixes.

We invite you to give us your feedback and suggestions to help us create the best game possible.

This Early Access build features the first world of the game, and in few weeks we are going to release the second (Snow) world.
The core gameplay mechanics are ready to be played but many things are still being worked on.

During development, Craft The World is available for purchase at a discounted price, which will gradually increase up to its final retail price as the game nears completion. So by ordering now, you get the game in its current state, and you'll get all future updates for free.”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Craft The World

เทศกาลลดราคาวันฮาโลวีน! ข้อเสนอจะจบลง 3 พฤศจิกายน

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"[EARLY ACCESS] Charming dwarf colony sandbox sim with exploration, crafting, building, monsters, treasure, etc! Watch my getting started video below!"
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (32)

17 ตุลาคม

Update 0.9.036

Update 0.9.036
+ Added new languages: French, Italian, Spanish, Japanese, Korean, Chinese. Corrected misprints in Russian, English and German localization. You can switch languages in the Options dialog.
+ Improved pathfinding
• Finding the nearest stockpile when using several stockpiles.
• Now dwarves cut down bushes on their way when turning on the siege mode.
• Improved finding the nearest available block if block marked by player is inaccessible.
• Now dwarves are trying to place block they carry before they begin to attack closer monster instead of throwing the block away and attack the monster immediately.
• Now dwarves remember their tasks better if something interrupts them on their way.
+ Added few surprises which become active during Halloween eve.
+ Improved behavior of mages and archers when they use ranged attack.
+ For better performance all creatures are displayed like icons when scaling far enough.
+ Now mages don’t use healing spell for sleeping dwarves.
+ Probability to fall while climbing was decreased 2 times.
+ Improved loading screen.
+ Added ability to change screen resolution in the options dialog.
+ Improved view of illuminated blocks.
+ Balanced comfort calculation when using pyramid blocks as shelter walls.
+ Fixed few bugs with achievements.
+ Saved game files were made more stable.
+ Fixed bug with appearing of tutorial dialog in the start menu.
+ Fixed bug with invisible enemies killing dwarves.
+ Fixed bug with elevators when dwarves didn’t completely enter inside the elevator cabin.
+ Fixed bug with magic attack through several blocks.
+ Fixed bug with level generation when ants’ nests were placed over the pyramids.
+ Fixed bug with multiple statue destroying inside the pyramid.
+ Fixed some crash issues.
+ Other minor bug fixes.

Обновление 0.9.036
+ Добавлена поддержка новых языков: французский, итальянский, испанский, японский, корейский, китайский. Исправлены ошибки в существующих языках: русский, английский и немецкий. Переключение языка производится в диалоге опций.
+ Улучшен алгоритм поиска пути:
• поиск ближайшего склада при использовании нескольких дополнительных складов;
• при включении режима осады гномы теперь рубят кусты, мешающие им пройти;
• улучшен поиск ближайшего доступного блока, если отмеченный игроком блок недоступен;
• гном пытается сначала установить переносимый блок вблизи врага, а лишь потом атаковать его, вместо того, чтобы сначала бросить блок и сразу атаковать;
• улучшено запоминание гномами текущих задач, если им что-то помешало в пути.
+ В связи с приближающимся Хэллоуином добавлена парочка сюрпризов, которые проявят себя во время праздника.
+ Улучшено поведение магов и лучников при использовании удаленной атаки.
+ Для увеличения производительности все существа при большом отдалении заменяются своими пиктограммами.
+ Теперь маги не применяют заклинание лечения на спящих гномах.
+ В 2 раза уменьшена вероятность сорваться для гномов, ползущих по стене.
+ Улучшен внешний вид заставки при загрузке игры.
+ Добавлена возможность переключения разрешений игры в диалоге опций.
+ Улучшено отображение уровня освещенности блоков.
+ Сбалансирован расчет комфорта дома при использовании блоков пирамиды в качестве стен.
+ Исправлены некоторые ошибки при получении достижений: бессмертный, шопинг.
+ Файлы сохранения игры сделаны более устойчивыми к сбоям.
+ Исправлен ошибочный вывод диалога обучения в главном меню.
+ Исправлена ошибка с появлением невидимых врагов, которые атаковали гномов после смерти личинок.
+ Исправлена ошибка размещения гнома в лифте, когда он мог в некоторых случаях не зайти в кабинку целиком.
+ Исправлены некоторые случаи атак заклинаниями сквозь несколько слоев блоков.
+ Исправлен алгоритм генерации мира для случаев наложения гнезд муравьев на блоки пирамид.
+ Исправлена возможность многократного разрушения статуи в пирамиде.
+ Исправлены некоторые случаи аварийного завершения игры в т.ч. при переодевании гномов.
+ Прочие небольшие исправления и доработки в интерфейсе.

24 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

19 กันยายน

Update 0.9.035

Update 0.9.035
+ Added collectible cards giving access to badges, profile backgrounds and smiles.
+ Improved dwarves AI. Now dwarf takes items while moving to the stockpile if one has empty spaces in the backpack.
+ Fixed AI bug when dwarves forget about their tasks if they went astray when falling for example.
+ Fixed AI bug when dwarves don’t want to take different tasks if there were several construction tasks but there weren’t enough resources at the stockpile.
+ Dwarves mages now don’t use powerful spells for weak foes or for the group of harmless animals e.g. snails.
+ Fixed delays at displaying of the dwarves pictures when changing their armor and weapon.
+ Fixed periodical wrong positioning on the inventory page when clicking on the resource at the craft table.
+ Fixed bug with dragon freezing when scaling.
+ Fixed mana wasting when player make prolongation of the portal while it is closing.
+ Fixed several crash issues when closing red monsters portals.
+ Fixed restart button on the locked planets of the campaign.
+ Several minor bug fixes e.g. goblins camp fire now doesn’t burn under water, sand doesn’t fall from the dwarf when he climbs on the back wall under water.

Обновление 0.9.035
+ Добавлены коллекционные карточки, дающие возможность создавать значки, получать фоны для профиля и смайлики.
+ Улучшен ИИ гномов: если гном идет относить вещи на склад, и у него есть свободное место в рюкзаке, то он подбирает другие предметы, встречающиеся по пути.
+ Улучшен ИИ гномов: гном мог забыть о своем задании, если сбивался с пути, например, вследствие падения.
+ Улучшен ИИ гномов: гномы не брали другие задачи, если существовали активные задачи на строительство, а нужных блоков на складе не было.
+ Гномы маги теперь не будут тратить мощные заклинания на одного слабого противника, а также на группу существ, не представляющих опасности (улитки).
+ Исправлены случаи задержки обновления внешнего вида гномов при изменении их снаряжения.
+ Исправлены случаи периодического неправильного позиционирования на нужной странице склада при клике на ячейке стола мастерской с ресурсом.
+ Исправлено: при увеличении масштаба драконы переставали летать, и застывали на одном месте.
+ Исправлены случаи траты маны впустую в момент продления заклинания портала.
+ Исправлены периодические случаи аварийного завершения игры при закрытии порталов монстров.
+ Заблокирована кнопка переигрывания уровня на пока еще недоступных планетах кампании.
+ Прочие небольшие исправления, в т.ч. костер в лагере гоблинов больше не горит под водой, из-под гнома больше не сыпется песок, когда он взбирается по стене под водой и т.п.

15 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress.
Explore a random generated world populated by dangerous creatures, build a dwarf fortress, gather resources, and craft all the items, weapons, and armor you need.


GOD-SIMULATION
You control a tribe of dwarves by giving them commands to dig in certain places, attack enemy creatures, and build houses and other structures. You'll need to provide your dwarves food and clothing, as well as help them with magic when fighting against other inhabitants of the world. You start the game with one dwarf and gain additional dwarves as your experience level increases.

SANDBOX GAME
Each game level has many layers of earth to explore, from the sky down to boiling subterranean lava. The level is randomly generated as an island, restricted by natural boundaries: oceans on the edges, lava beneath it, and the sky above. Other features include day and night and changing weather conditions. The worlds differ in size, humidity, temperature, terrain, and flora and fauna. Abandoned halls and rooms with treasure are hidden somewhere deep within the islands.

CRAFTING
One feature of the game is a user-friendly system of recipes for crafting. The recipes are organized and easily accessible. You can craft dozens of different items: building blocks for houses, furniture, decorations, weapons, armor, ammunition, and food for your dwarves.

RTS
At the outset you find the recipes for basic tools and items, and build a small house with places to sleep and eat. Then, the size of the tribe increases and catches the attention of other inhabitants of the world. Most of them are night creatures and dwell underground. The worlds are full of fantasy creatures like zombies, skeletons, goblins, beholders, ghosts, giant spiders, and others. Some of them pay little attention to the dwarves, as long as the dwarves do not come into their field of vision. Others gather into quite large groups and try to break into the dwarves’ residence.

TOWER DEFENSE
Especially dangerous are the waves of monsters that appear from time to time from portals. So, do not neglect to build a safe haven with strong walls and numerous trapdoors, cells, firing towers, and secret passageways.

MAGIC
As a divine being, you possess various spells. You can speed up the movement of the dwarves, open small portals, illuminate dark caves to scare away monsters, evoke natural magic in the form of rain or tree growth, hurl fireballs at the monsters’ heads, and find useful resources and hidden rooms underground, thereby helping to speed up resource extraction, exploration of the world, and the population growth of your assistants.

ความต้องการระบบ

PC
Mac
  Minimum:
  • OS: Windows XP or later
  • Processor: 2.0 GHz Dual Core CPU
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Intel Graphics
  • DirectX: Version 8.1
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 7 or later
  • Processor: 2.4 Ghz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 512 MB graphics memory (Radeon HD 4600, GeForce 8600)
  • DirectX: Version 8.1
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Minimum:
  • OS: 10.6
  • Processor: 2.0 GHz Dual Core CPU
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: 10.9
  • Processor: 2.4 Ghz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
10 จาก 12 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
45.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
At first I thought it was going to be a waste of my time, now all I do is waste my time on this game!
There is alot more to it then first meets the eye. Balancing deffensives, food harvesting, general material harvesting (mining and such) and much more, really keeps you busy and wanting more.
It IS a slow-ish pace game to start off, and feels like you're going nowhere for the first bit untill you start getting about 10+ Dwarfs, but then it starts kicking in and you're getting things done.
A lot more planning and thinking goes in to this then originally thought, take care of your resources, plan around them, or you might just find yourself in a delema and hard pressed to get out of it :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
6 จาก 8 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
47.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This was my first jump on to an early access game, and it has been well worth the investment. From the get go, it felt more polished and enjoyable than many complete games I've played. To be sure, there are still some rough around the edges, but the devs are actively updating and improving the game. The game is fun NOW, but you also get the sense there is room to grow. I hope the devs can flesh out the games real potential.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
76.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This is a fun little, casual, game. Won't satisfy any hardcore gamers' gaming appitite. However, it is a great game to pick up and play for those casual moments.

This game is a lot like Terraria meets Dwarves. A bit of a mix and match genre. You have your 'craft the world' genre, allowing you to build anything your imagination allows you to. Combat system for stratagies. Tower defense. Exploration and minning (reminds me of Miner Miner). Instead of playing the whole game as you control the player, you are more the overlord telling your minions what you want done and when.

I was dissapointed by the fact this game feels very much like any game you play on a smartphone or tablet (pretty sure it was designed for tablets). It takes too much to click and access certain items. I really think the crafting system needs an overhaul just to be easier to use. If not an overhaul maybe: 'one-click reciepes' instead of constantly having to add the items to the reciepe box. 'Auto craft' items like food, where the dwarfs will automatically craft food and/or fill the table.

I would love to see more customizablity to the game, such as making your own dwarves. Assigning jobs or duties. Being able to sell stuff to the shop. I would also love to see more item options in the crafting menu and tech tree!! What this game REALLY needs is more tower defense items to help against the attacking hordes. More traps.

If they can step away from generic tablet app design and more cross platform full feature game design, this game has a lot of potential.

(sorry for any misspelling)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This is the game I wanted Minecraft, Terrarira and Dwarf Fortress to be.

With a steady and constant state of progression, tons to explore and discover, colourful and polished artstyle and a huge and intuitive tech tree this game gives you buckets of creative freedom and is well worth playing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 10 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Really fun game, confusing at first, but once you get it down it is one of those games that you can log 4-5 hours a day on. 9.3/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
56.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Losing sooo much time on this game... Love it. It may be an early access game, but apart from 2 crash issues, it has been flawless and fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 15 คน (47%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
112.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
It only gets a thumbs down because of the UI. It's CLEARLY being designed for tablets/ipads and the PC community are being used as the BETA testers. No save function accept an auto save you never see, no load function, no screen res function, no windowed mode function and more. Everything about it screams tablets.

Once it hits the tablets I expect micro-transaction shop to open.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 3 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
My eyes are hurting, because my first session of this game lasted 12 hours. It's like crack!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
41.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Very addictive and already very polished game. I get sucked in with each new world I start.
It could be harder, though, as I have yet to find a real challenge (but I am not yte done with the campain).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
interesting game not bad to check out. Levels take some time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 12 คน (42%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
101.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 12 คน (42%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
61.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
love it 8.5/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
it's a cool game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
32.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
GOOOOOOD sandbox
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 2 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
78.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I absolutely cannot wait for this game to be complete; it's wonderful! A great game for those who love sandbox games such as Minecraft, Terraria, and others, yet would like a break from worrying about falling and breaking your neck, and directly engaging the monsters of the dark -- instead, let your dwarves do it for you! It focuses more on the crafting, exploration, and building aspects, while leaving the work to your dwarves (though, you can take direct control of them as well). I really have no complaints about this game whatsoever, and it is already very polished. While I have no complaints, there are a few features and polish I would like. For starters, a bit of polish could be used for the crafting interface; crafting the same items over and over can be a bit tedious when you have to put the ingredients in the specific slots each time (you can build multiples of the items, but it would be nice once a recipe is discoverd to be able to simply craft it instead of having to plop them all in their locations again. The only other thing I would like, is the ability to control the creation of the world itself a bit more. As it is now, you can select from Forest, Desert, and Snow settings, but it would be nice to have finer control over the creation of the map by increasing or decreasing the different ores found, etc. But this are minor quibbles -- I love this game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 4 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
244.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Really like the game, 220 hours. Nice diversion and building potential. Hope they fix some dwarf issues, such as distance from base, for long paths dwarves will take their building material go part of the way and then turn around back to base. Would also be nice to have the option to turn off hourly monster invasions.

Good to spend some time, but not a keeper. Had to stop playing due to these issues.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 15 คน (33%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
35.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This review was hard for me.

I did enjoy the game. It's unpolished but I don't feel like that's a good reason for a negative review; I prefer to act on the assumption that those things will be fixed later on.

What I don't think will be fixed is why I am not recommending this game to anyone.

Craft The World requires a LOT of micromanaging. Your dwarves don't do anything without your intervention, barely take care of themselves without your intervention, and frequently get off-mission or do something stupid if you happen to look away for five minutes.

This wouldn't be bad except that Craft The World is a progression game. Your rewards are earned by collecting resources (which takes time) to craft items (which takes time) to develop new items (which takes time) so you can collect more resources to craft better items. Etc.

Game play lasts HOURS, and is honestly really boring. It would be REALLY REALLY INTERESTING if you only had to interact with the game for a little bit, then put it on an automated process and return later to see everything that happened. But instead, you're essentially required to devote dozens of hours of staring at the screen, micromanaging every click for every dwarf who's hungry, sleepy, or jobless.

"But wait, buddy. I thought you could click on a ton of things and queue them up for your dwarves to handle?" You can, BUT they can only access two vertical layers without help. So while in theory you can queue up a lot of stuff for them to dig, in practice you queue up a lot of stuff for them to dig, then they start digging and dig themselves into a position where they can no longer reach most of what you want them to do, and then they stop and stand there like idiots.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 5 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Tried repeated times to install this game on my Macbook. Installed for the first time-worked! Crafted an item, it crashed, reinstalled the game and now it wont open up anymore. Wish I could get money back now for a game that wont run on my Mac now.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
0 จาก 11 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
39.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Game not ready - does not launch.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
96.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 ตุลาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Don't be put off by the graphics - this is not a cash-grab 'freemium' style game. It is a fun and entertaining game with tons of personality.

EDIT: After playing a while I have one negative: The human interface for the crafting system is terrible, it is the 'grid' system done wrong. It is childish, repetitive and does nothing but add 5 mouse clicks to what should be a one click task.

I would still recommend this game but with that reservation, and with the hope the devs fix this mistake before release.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่