Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress. Explore a random generated world populated by dangerous creatures, build a dwarf fortress, gather resources, and craft all the items, weapons, and armor you need.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (1,391 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ:เกมระหว่างการพัฒนานี้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในตลอดช่วงเวลาของการพัฒนา หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นเกมนี้ในช่วงสถานะปัจจุบันนี้ คุณอาจต้องการที่จะรอจนกว่าความคืบหน้าในการพัฒนาเกมไปไกลมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

“Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress.
The game is still under development. This means the game will be improved on a regular basis, through updates that add new features, content and bug fixes.

We invite you to give us your feedback and suggestions to help us create the best game possible.

This Early Access build features the first world of the game, and in few weeks we are going to release the second (Snow) world.
The core gameplay mechanics are ready to be played but many things are still being worked on.

During development, Craft The World is available for purchase at a discounted price, which will gradually increase up to its final retail price as the game nears completion. So by ordering now, you get the game in its current state, and you'll get all future updates for free.”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Craft The World

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"[EARLY ACCESS] Charming dwarf colony sandbox sim with exploration, crafting, building, monsters, treasure, etc! Watch my getting started video below!"
Read the full review here.

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (32)

17 ตุลาคม

Update 0.9.036

Update 0.9.036
+ Added new languages: French, Italian, Spanish, Japanese, Korean, Chinese. Corrected misprints in Russian, English and German localization. You can switch languages in the Options dialog.
+ Improved pathfinding
• Finding the nearest stockpile when using several stockpiles.
• Now dwarves cut down bushes on their way when turning on the siege mode.
• Improved finding the nearest available block if block marked by player is inaccessible.
• Now dwarves are trying to place block they carry before they begin to attack closer monster instead of throwing the block away and attack the monster immediately.
• Now dwarves remember their tasks better if something interrupts them on their way.
+ Added few surprises which become active during Halloween eve.
+ Improved behavior of mages and archers when they use ranged attack.
+ For better performance all creatures are displayed like icons when scaling far enough.
+ Now mages don’t use healing spell for sleeping dwarves.
+ Probability to fall while climbing was decreased 2 times.
+ Improved loading screen.
+ Added ability to change screen resolution in the options dialog.
+ Improved view of illuminated blocks.
+ Balanced comfort calculation when using pyramid blocks as shelter walls.
+ Fixed few bugs with achievements.
+ Saved game files were made more stable.
+ Fixed bug with appearing of tutorial dialog in the start menu.
+ Fixed bug with invisible enemies killing dwarves.
+ Fixed bug with elevators when dwarves didn’t completely enter inside the elevator cabin.
+ Fixed bug with magic attack through several blocks.
+ Fixed bug with level generation when ants’ nests were placed over the pyramids.
+ Fixed bug with multiple statue destroying inside the pyramid.
+ Fixed some crash issues.
+ Other minor bug fixes.

Обновление 0.9.036
+ Добавлена поддержка новых языков: французский, итальянский, испанский, японский, корейский, китайский. Исправлены ошибки в существующих языках: русский, английский и немецкий. Переключение языка производится в диалоге опций.
+ Улучшен алгоритм поиска пути:
• поиск ближайшего склада при использовании нескольких дополнительных складов;
• при включении режима осады гномы теперь рубят кусты, мешающие им пройти;
• улучшен поиск ближайшего доступного блока, если отмеченный игроком блок недоступен;
• гном пытается сначала установить переносимый блок вблизи врага, а лишь потом атаковать его, вместо того, чтобы сначала бросить блок и сразу атаковать;
• улучшено запоминание гномами текущих задач, если им что-то помешало в пути.
+ В связи с приближающимся Хэллоуином добавлена парочка сюрпризов, которые проявят себя во время праздника.
+ Улучшено поведение магов и лучников при использовании удаленной атаки.
+ Для увеличения производительности все существа при большом отдалении заменяются своими пиктограммами.
+ Теперь маги не применяют заклинание лечения на спящих гномах.
+ В 2 раза уменьшена вероятность сорваться для гномов, ползущих по стене.
+ Улучшен внешний вид заставки при загрузке игры.
+ Добавлена возможность переключения разрешений игры в диалоге опций.
+ Улучшено отображение уровня освещенности блоков.
+ Сбалансирован расчет комфорта дома при использовании блоков пирамиды в качестве стен.
+ Исправлены некоторые ошибки при получении достижений: бессмертный, шопинг.
+ Файлы сохранения игры сделаны более устойчивыми к сбоям.
+ Исправлен ошибочный вывод диалога обучения в главном меню.
+ Исправлена ошибка с появлением невидимых врагов, которые атаковали гномов после смерти личинок.
+ Исправлена ошибка размещения гнома в лифте, когда он мог в некоторых случаях не зайти в кабинку целиком.
+ Исправлены некоторые случаи атак заклинаниями сквозь несколько слоев блоков.
+ Исправлен алгоритм генерации мира для случаев наложения гнезд муравьев на блоки пирамид.
+ Исправлена возможность многократного разрушения статуи в пирамиде.
+ Исправлены некоторые случаи аварийного завершения игры в т.ч. при переодевании гномов.
+ Прочие небольшие исправления и доработки в интерфейсе.

17 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

19 กันยายน

Update 0.9.035

Update 0.9.035
+ Added collectible cards giving access to badges, profile backgrounds and smiles.
+ Improved dwarves AI. Now dwarf takes items while moving to the stockpile if one has empty spaces in the backpack.
+ Fixed AI bug when dwarves forget about their tasks if they went astray when falling for example.
+ Fixed AI bug when dwarves don’t want to take different tasks if there were several construction tasks but there weren’t enough resources at the stockpile.
+ Dwarves mages now don’t use powerful spells for weak foes or for the group of harmless animals e.g. snails.
+ Fixed delays at displaying of the dwarves pictures when changing their armor and weapon.
+ Fixed periodical wrong positioning on the inventory page when clicking on the resource at the craft table.
+ Fixed bug with dragon freezing when scaling.
+ Fixed mana wasting when player make prolongation of the portal while it is closing.
+ Fixed several crash issues when closing red monsters portals.
+ Fixed restart button on the locked planets of the campaign.
+ Several minor bug fixes e.g. goblins camp fire now doesn’t burn under water, sand doesn’t fall from the dwarf when he climbs on the back wall under water.

Обновление 0.9.035
+ Добавлены коллекционные карточки, дающие возможность создавать значки, получать фоны для профиля и смайлики.
+ Улучшен ИИ гномов: если гном идет относить вещи на склад, и у него есть свободное место в рюкзаке, то он подбирает другие предметы, встречающиеся по пути.
+ Улучшен ИИ гномов: гном мог забыть о своем задании, если сбивался с пути, например, вследствие падения.
+ Улучшен ИИ гномов: гномы не брали другие задачи, если существовали активные задачи на строительство, а нужных блоков на складе не было.
+ Гномы маги теперь не будут тратить мощные заклинания на одного слабого противника, а также на группу существ, не представляющих опасности (улитки).
+ Исправлены случаи задержки обновления внешнего вида гномов при изменении их снаряжения.
+ Исправлены случаи периодического неправильного позиционирования на нужной странице склада при клике на ячейке стола мастерской с ресурсом.
+ Исправлено: при увеличении масштаба драконы переставали летать, и застывали на одном месте.
+ Исправлены случаи траты маны впустую в момент продления заклинания портала.
+ Исправлены периодические случаи аварийного завершения игры при закрытии порталов монстров.
+ Заблокирована кнопка переигрывания уровня на пока еще недоступных планетах кампании.
+ Прочие небольшие исправления, в т.ч. костер в лагере гоблинов больше не горит под водой, из-под гнома больше не сыпется песок, когда он взбирается по стене под водой и т.п.

15 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

Craft The World is a unique sandbox strategy game, the mix of Dungeon Keeper, Terraria and Dwarf Fortress.
Explore a random generated world populated by dangerous creatures, build a dwarf fortress, gather resources, and craft all the items, weapons, and armor you need.


GOD-SIMULATION
You control a tribe of dwarves by giving them commands to dig in certain places, attack enemy creatures, and build houses and other structures. You'll need to provide your dwarves food and clothing, as well as help them with magic when fighting against other inhabitants of the world. You start the game with one dwarf and gain additional dwarves as your experience level increases.

SANDBOX GAME
Each game level has many layers of earth to explore, from the sky down to boiling subterranean lava. The level is randomly generated as an island, restricted by natural boundaries: oceans on the edges, lava beneath it, and the sky above. Other features include day and night and changing weather conditions. The worlds differ in size, humidity, temperature, terrain, and flora and fauna. Abandoned halls and rooms with treasure are hidden somewhere deep within the islands.

CRAFTING
One feature of the game is a user-friendly system of recipes for crafting. The recipes are organized and easily accessible. You can craft dozens of different items: building blocks for houses, furniture, decorations, weapons, armor, ammunition, and food for your dwarves.

RTS
At the outset you find the recipes for basic tools and items, and build a small house with places to sleep and eat. Then, the size of the tribe increases and catches the attention of other inhabitants of the world. Most of them are night creatures and dwell underground. The worlds are full of fantasy creatures like zombies, skeletons, goblins, beholders, ghosts, giant spiders, and others. Some of them pay little attention to the dwarves, as long as the dwarves do not come into their field of vision. Others gather into quite large groups and try to break into the dwarves’ residence.

TOWER DEFENSE
Especially dangerous are the waves of monsters that appear from time to time from portals. So, do not neglect to build a safe haven with strong walls and numerous trapdoors, cells, firing towers, and secret passageways.

MAGIC
As a divine being, you possess various spells. You can speed up the movement of the dwarves, open small portals, illuminate dark caves to scare away monsters, evoke natural magic in the form of rain or tree growth, hurl fireballs at the monsters’ heads, and find useful resources and hidden rooms underground, thereby helping to speed up resource extraction, exploration of the world, and the population growth of your assistants.

ความต้องการระบบ

PC
Mac
  Minimum:
  • OS: Windows XP or later
  • Processor: 2.0 GHz Dual Core CPU
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Intel Graphics
  • DirectX: Version 8.1
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 7 or later
  • Processor: 2.4 Ghz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 512 MB graphics memory (Radeon HD 4600, GeForce 8600)
  • DirectX: Version 8.1
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Minimum:
  • OS: 10.6
  • Processor: 2.0 GHz Dual Core CPU
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Recommended:
  • OS: 10.9
  • Processor: 2.4 Ghz Dual Core CPU
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Drive: 200 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
38 จาก 53 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
73.1 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This game deserves to be looked at. Made by a russian developer, this game doesn't fall short.

Pro:
+ updates, Updates, UPDATES! This developer stands for early access, this game never laggs behind and delivers new content on a very common basis.
+ Gameplay: this game is morelike, you give orders, and somedwarf will do it. If you dig for this "indirect commanding" this is your thing... if not... take controll of the dwarf and do it yourself.
+ Progression: there are many things to achieve, enough to build and enough to kill.
+ "Settler-effect": you can see those little dwarfs running around your monitor, and watch them doing the housework.

Neutral:
* Grafics: it's a matter of taste, if you love this tableski style of game, alright, if you want battlefield-4-grafic's engine... well, tough luck
* Progression: You can't craft everything "right away" you need to, build enough of the previous items in the "itemlist"... it's not for everyone's taste.
* Sound: also matter of taste, I switched off both right away (snoring dwarfs... snoring dwarfs everywhere)

Negative:
- routing and object-retrieving: it's still not very polished, right now. Still some issues with the "item-grabbing" from far away. You can't tell a dwarf to "pick something" up.... he has to do it himself.
- no defined jobs: While now dwarfs have skills, it's still not save to give a attack order, and believing, just melee dwarfs (or archers), will get to it. No, gueriilia-style. You can loose your best miner/workshoper, when he fails to retrait.
- skills are only gained, if they know the basics. They CAN use the item (cooking-base, while no cook is around), but won't gain any skills; while a cook would get some. New skills can only be unlocked with books. There are pretty rare.


Overall: Solid game, worth the money and effort. If you are not sure, wait for the next sale to come up. I recomment it fully!
โพสต์: 6 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.8 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This is a great game, somewhat like terraria but in this game you control a tribe instead of one guy.
The crafting system is very solid. There is loads of things you can craft. The craft tree unlocks more crafting recipes the more things you craft which makes this game really fun because you discover new ways to protect your base and you do this how you want it to be done.
โพสต์: 24 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
38.2 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Such a great game they made it so much better with the update and its a great game in all. Maybe in the snow world and desert world they can have a differnt tech tree and ores for coal put sulfur and titanium for mithril? Great game highly reccomended.
โพสต์: 5 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.9 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This is a beautiful exploring, strategy, and adventure game that is honestly a ton of fun! It's randomly generated worlds means that no two games will be the same. You gather resources to try and craft weapons, armor, and a home. You can build your home above, or below ground. However, watch out for the night when the baddies come out, and also watch that timer that shows when the most dangerous baddies will invade you and try to destroy everything you've worked so hard to accumulate and build up!

Watch my 1 hour+ video as I play and demonstrate this game my first time for a good idea of how it all works...
https://www.youtube.com/watch?v=0vQDNhcSTZo

โพสต์: 8 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
309.0 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I've played the game for many hours now.... and I find it both interesting and addictive. The graphics are perfect, and the game stability is pretty good, with only one crash in all the time I've played so far.

The developer is quick to respond to my detailed bug reports, and that says a lot... most game dev's couldn't give a rat's ♥♥♥ about bug reports, or the community.

As a player of Dungeon Keeper (hundreds of hours both when it came out and later as abandonware) I was pleasantly surprised to find a game that fills my need to control minions.
โพสต์: 21 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.5 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
สนุกเกินคาด ลองเล่นแล้วจะรู้ว่า อยู่เป็นฝูงดีกว่าอยู่ตัวเดียวแน่นอน
โพสต์: 15 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่