Besiege castles and raid villages in Chivalry: Medieval Warfare, a fast-paced medieval first person slasher with a focus on multiplayer battles
วันที่วางจำหน่าย: 16 ต.ค. 2012
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
ดูตัวอย่างทั้ง 2 ตอน

ซื้อ Chivalry: Medieval Warfare

ซื้อ Chivalry: Medieval Warfare 4-pack

แพ็คเกจที่รวมในเกมนี้

ซื้อ Chivalry: Complete Pack

มี 2 รายการ: Chivalry: Medieval Warfare, Chivalry: Deadliest Warrior

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (65)

45+ Team Objective Maps submitted for the Fortification map contest - Official Testing times

30 มิถุนายน 2014
Hear ye, hear ye, oh noble Lords and Ladies of the Chivalry Community.

The entry period to the Fortification Team Objective Map Contest has come to a close today. Over 45 maps featuring peasant killing, king slaying, town pillaging, ballista shooting, and all other sorts of medieval mayhem have been submitted for a chance to bring home the grand prize of $10,000 USD.

45 maps. That is crazy! All of us here at Torn Banner are incredibly excited to see such an awesome turnout for the contest, and have really enjoyed seeing the progess that content creators have made in these few short months.

Over the next few weeks, all the contenders will be in rotation on the custom map servers dedicated to the contest. Make sure to join a server in your region. There are specific testing times in which we encourage people to not only play these awesome maps, but to also give feedback to the map creators in their forum thread. We will be awarding the super rare peasant hat model to playtesters who post constructive criticism in the contestants feedback thread.

Official testing times are:
Wednesday: 3-6 PM EST
Friday: 3-6 PM EST
Sunday: 3-6 PM EST


We will be testing and judging in the official custom content servers over the next few weeks anonymously with the community. During this time, you are allowed to make tweaks, adjustments, and updates to your map at your own risk. If the map isn't functional when play-tested, it will be disqualified from the contest.


Best of luck to the contestants, and we’ll see you on the Fortification Map battlefields!


Full list of entrants:
https://tornbannerjira.atlassian.net/wiki/display/CHIVCOM/Fortification+Map+Contest+Entrants

P.S. All the lords and ladies who submitted a map for the contest by the deadline will receive a peasant hat as well.

21 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Chivalry: Medieval Warfare Patch 27

28 พฤษภาคม 2014

<span style="color: #ff8c00;">Chivalry: Medieval Warfare Patch 27</span>

***Focus on Fixes and Improvements!***

<span style="color: #ff8c00;">Gameplay
</span>

 • Adjusted the low health Post Process chain to not desaturate your screen as much. This is to help people not hit their teammates as much while they have low health
 • Fixed archer bots on server. They will actually hit players now with ranged weapons.
 • The reach for the halberd and quarterstaff now displays properly in the weapon selection menu.
<span style="color: #ff8c00;">General
</span>

 • Boiling oil splash now shows on servers
 • Fixed 1p double axe sprint animation
 • Fixed crash caused by a reference from an uncleanedup AOCView_Frontend_Customization into the world
 • Players would experience a crash joining a match after having visited the customization menu
 • Fixed a variety of carried weapons visibility in 3rd person
 • Reverted back to old Mason brown primary colour.
 • Re-positioned Mason barb archer helmet to prevent clipping
 • Brightened mason vanguard barb metal chest plate for better emblem visibility.
 • Added original Chivalry Helmets to Barbarians but omitting some of the too small/beard clipping ones
 • Also added DLC2 helms, default basic helms, and knight dlc helms to barbs.
 • Korean translation: Steam build scripts updated, localization .ini added
<span style="color: #ff8c00;">Maps</span>

<span style="color: #ff8c00;">Outpost</span>
 • Fix for players being able to skip the breakable objective
 • Replaced the blaze mesh with a barb
 • Outpost Objective Tweaks.
  • Playspace modifications around falling log.
  • Capture Volume and Barbarians killed required to win now.
  • Condensed Objective Text. Changed language on Outpost to support final objective.
  • More safety checks for the final capture volume
  • Changed outpost chieftains to be wearing cow skull helmets.
<span style="color: #ff8c00;">Coldfront</span>
 • Optimization. Set Barb NPCs to ragdoll as opposed to gibs. Destruction after 5 seconds
 • Improved Cull Distance Volumes on Beach and in the Castle.
 • Removed Ice Rock from "Boat Ramp" path.
 • Removed spec off of the landscape material which should help performance
 • Deleted a few meshes that weren't needed in order to lower drawcalls by a very small amount
 • Lowered number of materials on the keep meshes
 • Coldfront ocean material have significantly fewer instructions, may help performance
 • Replaced all bsp with meshes
 • Added epic blocking volume in harbor area for the floor
 • Replaced fracture mesh doors with static meshes.
 • Added minor Set dressing inside castle walls.
 • Added collision to back wall in throne room
 • Refined playspace around Courtyard.
  • Cover Pass
  • Added more props
<span style="color: #ff8c00;">Hillside</span>
 • Made spectral echo ghostly again
 • Added some blocking volumes on a few exploit spots and adjusted some see-thru wall collisions
 • Added some barrels in caves to prevent stuck collisions
 • Tweaked arch collision
 • Put the breaking wall on precomputed lighting
 • Aligned flames with stationary torch meshes
 • Minor fixing of a couple ruined meshes
 • Garbage cleanup on variant levels
 • Replaced unclothed flags with static mesh versions with lightmaps
 • Created lightmap UV for broken lighthouse
<span style="color: #ff8c00;">Battlegrounds</span>
 • Minor optimization: Replaced a few skeletal meshes,
 • Adjusted some culling distances
 • Removed a few background assets.
<span style="color: #ff8c00;">Darkforest</span>
 • Minor optimization: Non-gameplay relevant particles only show up on medium settings now
<span style="color: #ff8c00;">Stoneshill</span>
 • Removed floating arrows in village
<span style="color: #ff8c00;">Citadel</span>
 • Visual improvements to the broken wall
 • Added culling for all particles
 • Reduced particles for low settings
 • Added in a cheaper tower mesh with 3 rather than 6 material IDs and replaced instances in the background with it.
 • Made changes to the kismet so that the broken wall mesh does not matinee up it just toggles collision off and on

39 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“I saw my body slump to the floor, some distance away and then the hammer-bastard was standing over me, attempting to play croquet with what remained of my face.”
Rock Paper Shotgun

"I’m rather enamoured by the unique flavour of online combat presented by Chivalry. It’s fresh and fun, and like the very best games is easy to get into yet incredibly hard to master."
Ausgamers

Custom Maps and Modding Support!

Discover and download custom, player-made maps for your game. Or create your own to share with the community.

ข้อมูลเกม

Besiege castles and raid villages in Chivalry: Medieval Warfare is a first-person slasher with a focus on multi-player. Featuring competitive online combat that seeks to capture the experience of truly being on a medieval battlefield. Inspired from the intensity and epicness of swordfighting movies such as 300, Gladiator and Braveheart, Chivalry: Medieval Warfare aims to bring that experience to the hands of a gamer.

The game is skill-based and controls like a FPS, but instead of guns and grenades, players are given swords, shields, maces, battleaxes and longbows. Set in a fictional, yet gritty and realistic world, players will fight in fast paced online battles besieging castles, raiding medieval villages and fighting for glory in the arena with up to 32 players.

Key Features:


 • Deep melee combat system provides players with a huge range of responsive combat options
 • Adjust your attacks and blocks in real time with the mouse for precise and full control of the action
 • Wield an arsenal of up to 60 brutal weapons ranging from broad swords and battle axes to longbows and javelins
 • Dynamic objective system brings team tactics and strategy to the forefront as players batter down gates, raid villages and assassinate enemy royalty to achieve victory.
 • Use a variety of siege weapons ranging from catapults, boiling oil, ballista, battering rams and more
 • Vast, lush environments that transport the player to a gritty and immersive medieval world.
 • Offline play options that allow players to gain familiarity with the controls and gameplay before being thrust into the action.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows XP
  • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon X2 2.7 GHz (a dual-core CPU is required)
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: ATI Radeon 3870 or higher, Nvidia GeForce 8800 GT or higher. 512MB VRAM.
  • DirectX®: 9.0c
  • Hard Drive: 7 GB HD space
  • Other Requirements: Broadband Internet connection
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
515 จาก 563 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
1,216.2 ชั่วโมงในบันทึก
Played this game over 1,000 hours and still love (almost) every aspect of it.
I could write a detailed and philosophical review at this point but come on.

**BE AWARE OF THE FOLLOWING BEFORE YOU BUY**

--->Decent internet connection required. No better than usual FPS games, but don't expect the little wired box in your eskimo cabin to cut it simply because it plays RPG games just fine.

--->The game has a learning curve.
Join a game and get killed. Get killed some more. Before you know it, you've gotten much better.
If you're anything like me though, you'll find yourself ragequitting quite often in the beginning. :D

--->The game features unique mechanics. All of them have their own titles.
Dragging is when you move your view around as you swing. Swings are realtime, which means the following when swinging from left to right:
*Stand still while swinging for normal speed.
*Rotate to your right while swinging to accelerate your attack.
*Rotate to your left while swinging to deaccelerate your attack, tricking your opponent into blocking too early.

Feints are cancelling your attacks in order to follow up with a different one. Very useful for making your opponent think you'll attack him, only for him to block too early and be hit by the follow up attack.

So as you see, many different techniques. Get the hang of them. Don't complain about them. It's all part of the game, if these techniques were removed it'd be Chivalry: Stamina Warfare. The game where whoever runs out of stamina first loses.
Instead you're offered a full arsenal of weaponry, a variety of classes, and a mix of fighting styles.

Are you good with a Greatsword?
Feel like picking the Spear and going Oberyn-style?
Maybe you feel safer with the Crossbow?
Or simply popping heads with your Morning Star, perhaps?
There are so many options, it's incredible!

--->Most reviewers are losers.
Are you reading the review section because you're deciding whether or not you want to buy this game? Then reading reviews is indeed a smart decision. But watch out.
There are some negative reviews. 5% of them make a valid point, the other 95% are blatantly ignorant. Why?
Because these negative reviewers would have been better off buying Call of Duty because they were looking for a mindless hop-in-and-own game. You will of course have fun in this game as well, but it's also a game that takes time to master. Be patient.
When I say most reviewers are losers, I mean that pretty much every single negative review about this game is posted by someone with very few hours spent in-game. They joined a match, they weren't used to not getting 1st place like in their mindless CoD games, and then they complained about a part of the game. Vanguards are OP. No, Archers are OP.
Trust me, after spending just a few hours you have no idea what's OP or not. These people didn't have the patience to learn this game.

If you're interested in Medieval Combat, then by all means buy this game. It's well worth the price, take that from someone who has actually played the game for a considerable amount of time.

Of course a peasant isn't a master in swordplay. As you start this game, you'll join the training and become attached to a weapon. And months later you'll look back and laugh at how bad you were at that first point. Because now you are a true soldier. No man can beat you in combat, and no team was ever luckier to have you on it's side.
โพสต์: 17 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
154 จาก 190 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
52 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
5 บทวิจารณ์
1,571.7 ชั่วโมงในบันทึก
"I think it is mostly learning curve. There aren't many successful games now days that have such a high skill ceiling. I think it is actually doing fairly well considering that, but it very much seems like it would have been a huge success back in the late 90's/early 2000's along with the Quakes, Unreal Tournaments, Counter-Strike and Halo 1.

The fighting system is extremely complex and when you come into a game playing against experienced players it is like playing a fighting game for the first time against someone who's put in a 100 hours. You're just trying to learn the moves and they've mastered complex combos and know the counters to everything.

Chivalry is unique because it is mostly melee combat. It still has all of the elements of team based First Person Shooters, but it is actually very similar to a fighting game, especially in 1 on 1 situations.

Complete beginners will just mash swings (just like in fighting games how complete beginners mash buttons)

Eventually you learn all the buttons and use them somewhat effectively. Different swing types, parrying, and feinting. (just like learning all the buttons in fighting games)

Then you figure out how to do effective combos and ripostes (combos and reverses in fighting games).

Then you learn what the best moves to do are in certain situations and the timings of moves and combos (same as fighting games again) Most people don't even get this far in their game skill and knowledge.

Then you eventually play against extremely good people and realize the combat is even deeper than you thought it was and is always evolving. There is a meta game within the game.

Pair all of the fighting game aspects along with all of the things you need to learn in FPS games.

Chivalry is a deep, complex game with an insane skill ceiling."
โพสต์: 24 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
83 จาก 101 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
51 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
297.4 ชั่วโมงในบันทึก
This is not a game. It's more than a game. It's a pure test of your virility. It puts more hair on your chest than drinking olive oil from the bottle or being on the bottom while having sex on ashvalt.

Why haven't you bought it yet? Are you mentally enfeebled? It's been on sale for like $6.50, twice. I bet you're the kind of person who screendrags with a Zweihander or sits on the bridge with a shortbow getting two kills per game. This is a sport, and if you're a rookie you're going to die hard. Prepare to be impaled by that level 50 guy who has played 400 hours on nothing but spear and literally cannot be hit.

Forget your K/D. You're going to get Philip K/Dicked. You're the Man in the High Castle and your teammates would rather bum around on the ballista than save your noob @ss. Do you think training up your longbow skills is going to help you survive? Yarnu has built an entire Youtube channel around running behind enemy lines and shanking archers. That guy has a server named after him. You can't even block with a bow equipped. Get into the frontlines and take your medicine.

And one day you'll pick up a Javelin, start getting a few cheap headshots and feel like you've finally found your calling, you've discovered the niche in the game that nobody else can fully counter, that actually feels like fun. And then a bloke in red and green with a joker symbol on his shield is going to run up to your wimpy buckler and cave your head in because you never realised that shield bash was actually useful for something. Cambridge realised that ages ago. Back to the drawing board, peasant.
โพสต์: 9 มิถุนายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
846 จาก 1,394 คน (61%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
97 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
3 บทวิจารณ์
1,677.5 ชั่วโมงในบันทึก
I'm finally here to write a serious review about this game.
I must honestly say after been playing this game for roughly over a year that I'm quite dissapointed in how the game has evolved after the patches this game has recieved. It started out as something great, but it really just appears that this game was developed with just intentions to earn money, and not to really create this awesome melee game that could have been unique and so much better, for this game is pretty fun due to its unique melee combat mechanics, but the reason why I linger at this game is pretty much for the fact because there is none other game that has simular style than this, otherwise I would have left swiftly. Because I don't think Torn Banner Studios are taking things serious, the game company is lead by a kid who would believe that he knows whats wrong and right in every turn and refuse to accept aid that so many of us players around the community has offered, it has been a pretty ♥♥♥♥y year. They have this forum where they try to communicate to other players, but it has been a complete failure all along due to lack of communication to the player base, and most of the times they seek to avoid questions because they ♥♥♥♥ed up with one patch, and repeated the mistake in the second patch.
Also, there was this one occasion where they had a 'Balance council' going on, where experienced players of the game were handpicked by members of Torn Banner Studios to share their experience with the game and possibly balance out the game once for all, but instead. Steve Piggott who'se the owner of the Game Developing Studio decided to take some changes into his own hands, him and his glorious 300 hours in the game. So for example, there was this weapon, Bearded Axe that has been broken for nearly over a year, since they buffed the 'windup' for the weapon in the first patch after release, and so we all complained about Bearded Axe being too fast for its own good, that the attack animation would just become desyncronizhed, and so later after the Balance patch, Steve Piggott concluded that he would increase the base damage on Bearded Axe since the whole competitive scene of chivalry cried out that the weapon was broken but needed fixing, but no one used the weapon anyways. This gives me as a player the impression that most changes in the game are done on the fly, and that Steve Piggott has NO absolute any idea what the ♥♥♥♥ he is doing most of the times, and since he won't accept any help from others, he is the one making the decisions, so you have to consider that changes will be made depending on his opinion, and his opinion ALONE. This game might seem alright to play if you are just a 'casual' player who just want to play it every now and then, but if you wish to go deep into the game, you will have a pretty much harsh time.

I would not recommand to buy this game due to lack of compitance in the development team, lets just say they had a gold mine that they blew up, and I am eager to see a new game come out that would be simular to Chivalry: Medieval Warfare, but just better and with a much more serious developing team than what Torn Banner Studios can offer.

Don't buy this game!!!
โพสต์: 24 มกราคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
130 จาก 208 คน (63%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
250 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
133.5 ชั่วโมงในบันทึก
I cannot recommend Chivalry anymore.

What started as a promising game with some issues has stayed just that. If you are looking for a fun multiplayer hack'n'slash you'll get that, but the packaging around it is still as rough as ever. Though the combat is fast paced amd genuinly fun, frustration arises from all angles.
The server browser is just bad. Attempting to join a full server will have you load the game and getting kicked afterwards for being full. No chance to qeue a server. Furthermore the settings are frequently resetting to default.
Further problems arise with the combat system. Sometimes mousewheel up and down gets mixed up. The blocking is often really buggy and results in anger as to why a perfectly seeming block resulted in a hit.

All in all I cannot recommend the game because it seems Torn Banner is rather focused on implementing unnecessary features and DLC than polishing the nice combat system to pure beauty. Customization of characters was only implemented to sell DLC hats and breaks the immersion. (Yeah look that Knight with the shiny pink helmet). Furthermore the DLC Deadliest Warrior is just a cash steal based on the prejudices of "cool Ninja combat" etc.

Anyways I've had fun with the game before it became a cash cow and I am looking forward to Kingdom Come: Deliverance for my historical medieval combat fix.
โพสต์: 31 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่

รางวัล

Indie Game of the Year 2012 - IndieDB
Game of the Year Nominee 2012 - Gametrailers
Multiplayer FPS of the Year 2012 - Nofrag