Crypt of the NecroDancer is a hardcore roguelike rhythm game. Can you survive this deadly dungeon of dance? Groove to the epic Danny Baranowsky soundtrack, or select songs from your own MP3 collection!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (2,265 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 30 ก.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Earlier in the year we released an alpha build to everyone who pre-ordered, and the feedback we received on that build helped us to vastly improve the game. We're excited to release via Early Access because we know Crypt of the NecroDancer is going to improve greatly as a result. Our community is amazing!”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Our goal is to finish zone 4 and the final bosses in early 2015. However, if the game proves to be popular we hope to continue to add additional features beyond that. We are having a great time developing this game and we want to keep on improving it!”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The full version will include zone 4, the final boss battles, as well as more playable characters.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The current version includes zones 1, 2, and 3. It also includes 5 of the 8 playable characters. Many fans have racked up hundreds of hours of playtime already, so there's no shortage of fun to be had with this current version!”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“The game's base price will be $14.99 both during Early Access, and after.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“We've already taken many suggestions from the community and incorporated them in the game. By expanding our community via Early Access we look forward to doing this even more!”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Crypt of the NecroDancer

ซื้อ Crypt of the NecroDancer + Soundtrack

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Dance or die! Rules to live by generally, but particularly in this delectable fusion of roguelike and accessible rhythm action."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (17)

22 มีนาคม

Update #18: Blood Shovel, Lucky Charm, and a bajillion other improvements!

Hi everyone!

As we get closer to the game's final launch we are tidying up a bunch of loose ends, hence this huge laundry list of improvements and fixes! Enjoy! ːnecroheartː

- Added Blood Shovel item and Lucky Charm item
- The Daily Challenge now requires you to play Cadence, then Melody, then Aria, to win.
- Updated Coral Riff behavior to make him a little more difficult to quick kill
- Made Boots of Lunging do 999 damage on a lunge, and made the lunge not result in taking the killed enemy’s place
- Changed Crown of Teleportation to teleport player into the shop if possible
- Added 'ignore multipress combos’ option (this will help if you often accidentally drop bombs as Bard)
- Added pop-up File Selection dialog to make selecting Custom Music songs easier, on Windows
- Made healing via spell, food, or holy water give invincibility for that beat. (Food now has a use, for Aria!)
- Added code to reduce swarming in zone 3. Also, purple shovemonsters only have 2 health, and new gray ones have 3
- Renamed “Hardcore Mode” to “All Zones Mode” and moved the staircase in the lobby
- Made gold piles different at 50 gold so that you can tell visually when you have enough to summon a leprechaun
- added option to disable pre-boss audio effect
- added option to disable pause on loss of focus
- added option to wipe progress
- added option to disable the "spend diamonds!" reminders
- added option to swap P1/P2
- added option to set a default character
- added option to always show enemy hearts
- added option to always show item names
- added fullscreen toggle (works in Windows only)
- added option to specify resolution (works in Windows only)
- added option for setting a mod by default
- fixed bug where shrine effects persisted in the character select room in all chars mode
- added Coral Riff to level editor
- added rotating bounce traps to editor
- added new shops to editor
- disallowed placing stairs at (0, 0) in level editor
- fixed weird crate/barrel duplication bug in level editor
- fixed inconsistency with deleting/moving at tile (0, 0) in level editor
- allow custom music with level editor levels
- increased green bat probability
- made boots of leaping ignore water
- fixed bug where phasing/piercing damage wasn't hitting armored beetles
- made piercing not affect moles
- fixed bug where piercing weapons were acting like phasing when thrown/fired
- made holy water not hit NPCs
- made boots of pain and golden lute not work from within walls (with ring of phasing)
- fixed issues with not being able to hit enemies that just spawned from crate
- allow weaponless characters (and Melody) to shove barrels/crates
- changed error handling in Windows to log exceptions to log file
- removed 'quit to lobby' option when in lobby
- made deathless mode just start hardcore immediately
- prompt when quick restarting deathless mode with at least 1 win
- changed speedrun timer to counter in deathless mode
- made shovemonsters not kill groove chain when squishing player
- made spell cooldowns work with Dove
- fixed bug where Dove died in the lobby from weaponmaster tiles
- removed arena for Dove, food shop for Aria, Pawn Shop for Monk, and others
- shrine/transmog items are now removed from the item pool
- fix 'song ended' text
- disallow shrines that are useless for certain characters
- changed shrine bomb items to not give items that would be useless for that character
- made duplicate shrines not show up
- no shrine of peace in shriner shop
- made using shriner ensure that no other zone 1 shrine will spawn
- no guaranteed shriner in 1-1 for daily challenge
- added hint text for shrines
- shrine of darkness gives 1 bomb instead of 3
- made shrine of risk only affect 1 player
- made shriner accept coupons, monk
- shrine of war now upgrades mushrooms, bosses
- shrines no longer make pickups in front of them disappear
- fixed issue with ring of courage not protecting from death metal fireball
- made ring of courage give invincibility even if dash can't be performed
- made ring of courage dash ignore water/tar
- made player ignore water/tar when giant
- fixed issue where war drum, boots of leaping, and blood magic could mess up ice slides
- fixed issue where holstered gold weapons weren't creating coins in boss battles
- don't let shove monsters shove when shield is active
- made sounds not start playing if it is already playing (can turn off with delayBetweenRepeat=0 in xml)
- made VO sounds cut each other
- added visual indicator to audio calibration
- fixed issue where weapons would sometimes hit crates/barrels instead of an enemy
- made Monk/Dove able to steal shop items
- made ring of shadows let you steal arena items
- made enemies de-aggro when confusion ends (very helpful for Dove!)
- Took War Drum out of Melody’s item pool
- Fixed crash bug caused by trying to play an old replay file
- added autodetection for XBOX/XBONE/PS3/PS4 controllers on Windows and made HUD text match controller detected
- added ability to use R stick on controllers
- fixed bug where you couldn't assign any keys to RIGHT
- fixed crash caused by trying to watch old version replays in leaderboards menu
- removed custom music leaderboard for bard
- fixed holster/backpack duplication bug
- took away knockback from ring of peace
- fixed level editor bug where generating/playing boss levels with Dove would cause weird behaviour
- Fixed the bug that was causing diagonal-moving enemies to behave more intelligently than desired
- Made the game play VO sfx for Shield, Need, and Enchant spells
- Fixed bug where Coral Riff’s head and tentacles could teleport while frozen
- Removed Blast Helm’s additional armor and made it give you +3 bombs when you pick it up for the first time
- Made coin multiplier text not be red at 3x if the Shrine of Rhythm is active
- Fixed various text/hint issues
- Altered the costs of some rings
- Increased probability of finding a torch
- Make transmute spell rarer, costlier, and increased number of kills required for refresh and the health required for blood magic
- Made Crossbow, Rifle, and Blunderbuss more rare
- added option to enable/disable custom music
- fixed exploit where you could play most of a run with custom music, then switch at the end to submit to normal leaderboard
- Altered the timings of all animations to make them “snap” more on the beat
- Made Blood Drum permit player to dig any wall on the next beat after use
- fixed sideways door bug
- fixed issue with filenames containing ';' causing issues for custom music
- fixed issue where mushroom lights could spawn in shops behind metal doors
- fixed issue where fake walls could spawn in miniboss room after trapdoor

EDIT! Updated to v0.402 with the following changes:
- fixed bug where secret rooms could fail to be created and crates, etc. could show up in walls
- fixed bug where L-shaped rooms could cause enemies/traps/shrines to spawn incorrectly in secret rooms
- fixed bug that caused you to respawn as Cadence after daily challenge
- made it so the game respects command line params over profile for fullscreen/resolution
- fixed bug where window would resize when using custom music filebrowser
- fixed boss generation in level editor (Coral riff was producing Deep blues when played)
- added grey shove monster to beastmaster, level editor
- fixed monkeys/tar monsters on always show hearts mode
- Hm! Looks like we've hit the max length of an announcement post! See this thread for the full list: braceyourselfgames.com/forums/viewtopic.php?f=13&t=2177&p=13900

Edit! Updated to 0.403. Since we've hit the max length of an announcement post, see this thread for the full list of changes: http://braceyourselfgames.com/forums/viewtopic.php?f=13&t=2177

ːredbatː

38 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

22 กุมภาพันธ์

Update #17: Our biggest update EVER! New boss, new characters, new NPCs, and more!

Version 0.400 is our biggest update ever! Check out this massive list of new features:

- Added new boss battle: Coral Riff!
- Added two new characters: Melody and Dorian!
- Added three new NPCs: Shriner, Pawnbroker, and Conjurer
- Added three character options: Random, Deathless, and All Characters
- Made holster use LEFT+RIGHT slot, so you can now store weapons in holster for future throwing
- Added new voiceovers for Aria, Melody, and Dorian
- Added an option to enable VSYNC
- Game now automatically pauses when minimized
- Reduced Dagger of Phasing damage to 2
- Made Dagger of Frost do piercing damage
- fixed issue where killing shopkeeper would affect run RNG
- fixed issue where some characters would die when entering DDR mode
- fixed crash when player 2 steps on single player mode stairs in lobby
- fixed crash from using invisible 'prev page' option in level editor
- fixed issue where you could stall by pressing both a direction and the alternate binding for that direction
- Made the game default to Bard for debug builds, since he’s much easier/faster to test with
- made distinction between phasing and piercing weapons
- fixed issue with leprechauns moving while doing their disappear animation
- fixed crash bug in input class related to custom key bindings (could be the cause of some of the crashes on startup?)
- made giant armadillos able to destroy all destructible wall types
- made it so enemies killed by traps don't count towards spell cooldowns
- made barrels/crates not count for ring of courage, blood weapons, spell cooldowns, etc
- fixed bug where bomb traps were disappearing from level editor levels
- took holy water & boots of lunging out or Dove's item pool
- fixed bug where Aria wouldn't die from missed beat in training mode
- fixed bug where arena items could disappear if a shrine was used on the same level
- fixed bug where teh urn would not collide in certain situations after having been dropped down a trapdoor
- fixed bug where fear would persist across levels
- fixed bugs where minotaur would sometimes charge incorrectly
- added downloaded_mods folder to try to prevent re-publication of mods
- hide confusion particles if you die when confused
- fixed bug that sometimes allowed 2 chests (one normal, one mimic) in one level in hardcore
- made diamond dealer's items not refresh until one is bought
- added glass jaw to shrine of glass and scroll of need effects
- made Eli unable to kick bombs that are inside of walls (with ring of phasing)
- made it so thrown weapons and rifle shots can aggro shopkeepers
- made purple scroll drops deterministic
- made armadillos not charge until the beat after they've been visible
- made all mimics damageable by bombs even when stealthed
- added Hephaestus art
- fixed bug where urns can get stuck in walls in boss level
- fixed bug where janitor wouldn't remove an item from the pending spawn item pool
- fixed bug where frost and knockback weapons were also affecting holy water, boots of pain, etc.
- fixed a few erroneous item pool items
- fixed bug where things like golden lute could be generated by scroll of need, transmuting, etc.
- fixed bug where large enemies could open a metal door and then move again on the next beat
- made enemies that move through walls still seek if player is in walls
- fixed bugs with wraiths + earthquake/freeze spells
- fixed issue where wraiths could spawn too close to player after shrine of war
- made wraiths unable to spawn in secret shops
- fixed bugs with Dove getting hit while submitting scores, and not unlocking zones properly
- fixed bug where rook could castle without the king
- Tweaked some character select stair text
- fixed banshee audio bug
- fixed bug that could cause score message to persist and enemies to not move
- Fixed the monkey code so that Render+Update are always called at the same time on Mac+Lin
- Added new travel rune images for the added NPCs
- Added hammering sound for Hephaestus
- added code to pause the game when the window is minimized (should work with mac/linux too I think)
- moved frame capturing for post-death replay into C++, hopefully will reduce GC time
- Fixed crash bug with Ring of Charisma and non-sale shrines
- Made Dorian not leap in the lobby
- Fixed issue where Dorian and Eli were not animating to the beat properly

EDIT: Updated from v0.398 to v0.399 with these changes:
- fixed issue with freezes/stutters after dying or completing a run
- made shriner lock player in his room after summoning dragons
- fixed bug where shriner dragons were being counted as minibosses for unlocking exit stairs
- fixed bug where shriner dragons could get spawned outside the shop walls
- fixed crash bug when you start a throw, then swap weapons, then move
- made Melody able to gain health
- removed ring of courage from Melody's item pool
- fixed bug where deep blues wasn't castling anymore
- made glass shovel able to dig through 1 shop wall, then break
- fixed bug where flawless victory achievement was unlocking for any character
- fixed bug where teleporting into the boss room could keep music muffled
- fixed bug with trapdoor when landing on stairs on last beat of song
- Fixed bug where some seeds with potions on 1-1 would not have a shriner cracked wall on 1-1
- When dragons appear after bombing shriner, they now drop no gold
- Gave Melody 2 hearts by default and Cadence and Bolt 3
- Reduced chance of finding Golden Crossbow in blood shop
- Fixed bug where freeze spell could make Pawn Shop inescapable
- Made pawn shop not give you a dagger or basic shovel when pawning those slots. It was exploitable via transmogrify to get gold repeatedly
- Made it so Melody’s attacks don’t work while inside a wall with Ring of Phasing
- Fixed bug where freezing during the Coral Riff fight could cause a crash
- Made glass shrine not turn Dorian’s armor into glass
- Made Shrine of Phasing revert Melody + Dorian to their initial builds
- Made Shrine of Peace give Melody 2 heart containers
- Adjusted the locations of post-boss Flawless Victory chests, so they are easier for Dorian to work with
- Made it so that you can only use one Shrine from the Shriner, and you can bomb the shrine you’ve “purchased” afterward, if you wish
- Added Coral Riff to bossmaster
- fixed bug that was causing locked chests to generate gold in non-hardcore mode
- fixed bug where some custom music songs weren't generating a trapdoor when the song ends
- made freezing cancel knockback effects
- made spells visible while cooling down (took away pie)

EDIT: Updated to v0.400 with these changes:
- You can now choose the order of the characters when doing an All Characters run
- Prevent possible cause of slowdown on leaderboard GUI for large replay files
- Fixed teleportation bugs where enemies were sometimes not teleporting
- Made shrine of phasing not take away dagger of phasing, if you already have it
- Fixed bug where activating a shrine elsewhere on the level would cause the shriner not to attack
- Fixed issues with shovels not appearing for Melody
- Made glass shovel not break when digging shop walls if the player is gigantic
- Made glass shovel not break when walking past shop walls while wearing the Miner’s Cap
- Fixed “GODLEN LUTE” typo
- Removed Ring of Gold from Dorian’s item pool
- Removed Ballet Shoes from Bolt’s item pool


We look forward to hearing what you think! ːnecroheartː

43 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Editor's Choice”
Destructoid

“It's just so ingenious!”
Adam Sessler

“It's unlike anything I've played before and represents everything that I treasure about the indie games scene.”
Joystiq

เกี่ยวกับเกมนี้

Crypt of the NecroDancer is a hardcore roguelike rhythm game. Can you survive this deadly dungeon of dance, slay the NecroDancer, and recapture your still beating heart? Or will you be a slave to the rhythm for all eternity?

 • Move on the beat to navigate ever changing dungeons while battling dancing skeletons, zombies, dragons, and more!
 • Groove to the game's epic Danny Baranowsky soundtrack, or select songs from your own MP3 collection!
 • Play with keyboard, controller, or even a USB dance pad!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP, service pack 3
  Minimum:
  • OS: Minimum 10.6 to run the game, 10.7 if you also want to use your own music files
  Minimum:
  • OS: Steam OS and Ubuntu 12.04 are the only supported Linux OSes
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
14 จาก 17 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
33.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This entire game is just a pure joy to play, over and over and over again. Even incomplete, the available game is extremely satisfying to go for increasingly flawless runs with the beautiful music and very fair randomization. Even if you have a "poor" run (being a "roguelike") it's all dependent on your skill, as there is absolutely no guaranteed damage done to your character - the only time you may get hurt if is you make a wrong move.

The enemies are varied enough, the random generation is -usually- never rediculous, the item choices are unique and feel very meaningful and dramatic, you can set your own difficulty with different characters (from the no-rhythm-required Bard to the insanely hardcore Aria that is limited to the starting dagger and half a heart and losing rhythm kills you instantly), your own music can be uploaded and danced to, the pixelated aesthetic is very well-done and doesn't come off as tacky...

Worth every dollar, and I even got it on sale. I'd pay full price for this, easily. Also, as a warning, the songs are -extremely- infectious and I will find myself humming a random song throughout the day and I often wake up each day with one of the songs running through my head.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 20 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
40.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I don't always play PC games, but when I do, I play Crypt of the Necrodancer.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Yes. Just yes. Roguelike is not my favourite genre, but when I find a good one like this, I'm definitely into it. Local Co-op was hilarious and amazing. We played it for hours, stopped for the night, and started playing again the next morning.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
29.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Can cuddle my fancy rat while playing the game with my other hand.

10/10!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Holy crap
It's a dungeon crawler with music
FOLLOW THE BEATS TO MOVE
What's not to like?
Also the shopkeepers sing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Never before have I seen a game quite like this one.
It has just the right amount of challenge and enjoyability that makes me want to replay it, even after dying several times near the very end of All Zones mode.
All the enemies with their different move patterns will catch you off guard at first, but once you learn how to evade them, you can become a God, taking out each zone in tandum without taking a single point of damage.

This game is a 10/10 from me.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 7 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
God tier sound track and fun yet difficult gameplay. in Early Access but still has lots of content. Game went on sale a week after I bought it at full price and im not even mad because its such a fun game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 11 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Cadence:
I am Cadence
(How unique!)
I kill zombies
To the beat

Skeleton:
Throw my arms
In the air
Like I just-

Cadence (*kills skeleton*):
-I don't care

Shopkeeper:
LALALALALALALALALA~
HERE I AM
IN MY GOLDEN CHAMBER
SELLING WARES
IN OPERATIC TENOR~

TL;DR: Whether or not you enjoyed the above, you will enjoy the game far more.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 17 คน (59%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
13.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
if only i could dance and defeat dragons at the same time

((everyone needs to buy this game!!!!))
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Best and only rhythm roguelike game there is. Even if there were more games of this genre, this would most likely still be the best.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
10.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I have a soft spot for a well executed genre mashup, and Crypt of the NecroDancer hits the bullseye of that sweet spot.

It's a smart, slick roguelike where a run takes little more than 10 minutes to play, but is engaging from the start. The inclusion of a rhythm-action mechanic, where you're rewarded for moving on the beat of the music is both novel and fun. It adds a sense of urgency (and sometimes panic), while also opening up a risk/reward mechanic of when it's smart to *not* move, lose your multiplier, but gain a tactical advantage in your approach to a given enemy.

The enemy and powerup design is varied and interesting, allowing each run to play out very differently. There's a very strong feeling of ongoing progressive mastery that happens, as you figure out the right way to defeat new monster types and the best way to utilize the items you pick up.

Of particular note is that you can brush the dust off your old DDR dance pad, and use that to play the game. Any game that allows you use old ludicrous peripherals scores bonus points in my book. Now, who wants to play a couple of rounds of Streetfighter with a Dreamcast fishing rod controller? FIGHT!

Note - while it's still notionally in Early Access at the time that this review is written, it very much feels like a finished game with free content coming down the pike.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
As a rogue-like fan, I must admit that this game is really good despite being an early access game because you can't solely rely on your luck but you also really need to have the skills to complete a level.

Pro(s):
- Good gameplay by combining rhythm with dungeon crawler
- Good design with cute pixel art graphics
- High replayability because you can play with different modes and use different characters
- An awesome soundtrack by Danny Baranowsky (I really enjoyed the music)
- And a little bit tricky (like destroying walls with bomb to get a lot of money :P)

Con(s):
- The content is still not that much right now because it's still an early access but the workshop content from the community can fill the gap
- The shortcut/hotkey for the items and spells is hard to be pressed using keyboard maybe it's different when using gamepad or dance pad since I don't have both
- The enemies have fixed pattern and that makes the enemies predictable maybe the enemies need to have combination of patterns to make it unpredictable

I highly recommend this game because it's challenging and fun and it has awesome soundtrack, you really need to buy the soundtrack as well
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 10 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I have to prevent you, the curse isnt only in the game, you will realize you start to give rythm to your life, are you ready for this?

11/10 would become cursed again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
"Crypt of the NecroDancer is a hardcore roguelike rhythm game. Can you survive this deadly dungeon of dance? Groove to the epic Danny Baranowsky soundtrack, or select songs from your own MP3 collection!" My brother got me this game, and I love it! This game would have to be one of my all time favorites of rouge-like games

Even though I can't get past Zone 1, I still try and try. I normally love frustrating and difficult games, that is another reason why I recommend it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I haven't played much, but it is a really fun game, great music, my body kept moving to the rythym
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 มีนาคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
this game is worth buying . I like the unique mechanics of the game and how it combines music and RPG. Its really awesome game and i recommend it to everyone who has good rhythm. I also love to just stay in shop for a while and listen to shopkeepers singing .
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 28 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
44.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
best rhythm game ever

BUY IT
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
316 จาก 346 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
33.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Necrodance if you want to! You can leave your friends behind.
'Cause your friends don't dance, and if they do dance, Co-op's local not online.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
309 จาก 437 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
19.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Admit it, You're just buying this because of the singing shopkeeper, right?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
74 จาก 88 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
16.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 ธันวาคม 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
if you like roguelikes/roguelites/rouge things, whatever you want to call them - get this game
if you like rhythm games (remember those?) - get this game
if you like both genres - get this game

the music is wonderful, it allows you to use your own music on your PC and has recently added steam workshop support.

also, it has a daily challenge mode, which is always appreciated.

tl;dr - get this game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน