Crypt of the NecroDancer is a hardcore roguelike rhythm game. Can you survive this deadly dungeon of dance? Groove to the epic Danny Baranowsky soundtrack, or select songs from your own MP3 collection!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างที่สุด (2,141 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 30 ก.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

ทำไมถึงอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Earlier in the year we released an alpha build to everyone who pre-ordered, and the feedback we received on that build helped us to vastly improve the game. We're excited to release via Early Access because we know Crypt of the NecroDancer is going to improve greatly as a result. Our community is amazing!”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Our goal is to finish zone 4 and the final bosses in early 2015. However, if the game proves to be popular we hope to continue to add additional features beyond that. We are having a great time developing this game and we want to keep on improving it!”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The full version will include zone 4, the final boss battles, as well as more playable characters.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“The current version includes zones 1, 2, and 3. It also includes 5 of the 8 playable characters. Many fans have racked up hundreds of hours of playtime already, so there's no shortage of fun to be had with this current version!”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“The game's base price will be $14.99 both during Early Access, and after.”

คุณกำลังวางแผนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการพัฒนาของคุณไว้อย่างไร?

“We've already taken many suggestions from the community and incorporated them in the game. By expanding our community via Early Access we look forward to doing this even more!”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Crypt of the NecroDancer

ซื้อ Crypt of the NecroDancer + Soundtrack

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Dance or die! Rules to live by generally, but particularly in this delectable fusion of roguelike and accessible rhythm action."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (16)

22 กุมภาพันธ์

Update #17: Our biggest update EVER! New boss, new characters, new NPCs, and more!

Version 0.400 is our biggest update ever! Check out this massive list of new features:

- Added new boss battle: Coral Riff!
- Added two new characters: Melody and Dorian!
- Added three new NPCs: Shriner, Pawnbroker, and Conjurer
- Added three character options: Random, Deathless, and All Characters
- Made holster use LEFT+RIGHT slot, so you can now store weapons in holster for future throwing
- Added new voiceovers for Aria, Melody, and Dorian
- Added an option to enable VSYNC
- Game now automatically pauses when minimized
- Reduced Dagger of Phasing damage to 2
- Made Dagger of Frost do piercing damage
- fixed issue where killing shopkeeper would affect run RNG
- fixed issue where some characters would die when entering DDR mode
- fixed crash when player 2 steps on single player mode stairs in lobby
- fixed crash from using invisible 'prev page' option in level editor
- fixed issue where you could stall by pressing both a direction and the alternate binding for that direction
- Made the game default to Bard for debug builds, since he’s much easier/faster to test with
- made distinction between phasing and piercing weapons
- fixed issue with leprechauns moving while doing their disappear animation
- fixed crash bug in input class related to custom key bindings (could be the cause of some of the crashes on startup?)
- made giant armadillos able to destroy all destructible wall types
- made it so enemies killed by traps don't count towards spell cooldowns
- made barrels/crates not count for ring of courage, blood weapons, spell cooldowns, etc
- fixed bug where bomb traps were disappearing from level editor levels
- took holy water & boots of lunging out or Dove's item pool
- fixed bug where Aria wouldn't die from missed beat in training mode
- fixed bug where arena items could disappear if a shrine was used on the same level
- fixed bug where teh urn would not collide in certain situations after having been dropped down a trapdoor
- fixed bug where fear would persist across levels
- fixed bugs where minotaur would sometimes charge incorrectly
- added downloaded_mods folder to try to prevent re-publication of mods
- hide confusion particles if you die when confused
- fixed bug that sometimes allowed 2 chests (one normal, one mimic) in one level in hardcore
- made diamond dealer's items not refresh until one is bought
- added glass jaw to shrine of glass and scroll of need effects
- made Eli unable to kick bombs that are inside of walls (with ring of phasing)
- made it so thrown weapons and rifle shots can aggro shopkeepers
- made purple scroll drops deterministic
- made armadillos not charge until the beat after they've been visible
- made all mimics damageable by bombs even when stealthed
- added Hephaestus art
- fixed bug where urns can get stuck in walls in boss level
- fixed bug where janitor wouldn't remove an item from the pending spawn item pool
- fixed bug where frost and knockback weapons were also affecting holy water, boots of pain, etc.
- fixed a few erroneous item pool items
- fixed bug where things like golden lute could be generated by scroll of need, transmuting, etc.
- fixed bug where large enemies could open a metal door and then move again on the next beat
- made enemies that move through walls still seek if player is in walls
- fixed bugs with wraiths + earthquake/freeze spells
- fixed issue where wraiths could spawn too close to player after shrine of war
- made wraiths unable to spawn in secret shops
- fixed bugs with Dove getting hit while submitting scores, and not unlocking zones properly
- fixed bug where rook could castle without the king
- Tweaked some character select stair text
- fixed banshee audio bug
- fixed bug that could cause score message to persist and enemies to not move
- Fixed the monkey code so that Render+Update are always called at the same time on Mac+Lin
- Added new travel rune images for the added NPCs
- Added hammering sound for Hephaestus
- added code to pause the game when the window is minimized (should work with mac/linux too I think)
- moved frame capturing for post-death replay into C++, hopefully will reduce GC time
- Fixed crash bug with Ring of Charisma and non-sale shrines
- Made Dorian not leap in the lobby
- Fixed issue where Dorian and Eli were not animating to the beat properly

EDIT: Updated from v0.398 to v0.399 with these changes:
- fixed issue with freezes/stutters after dying or completing a run
- made shriner lock player in his room after summoning dragons
- fixed bug where shriner dragons were being counted as minibosses for unlocking exit stairs
- fixed bug where shriner dragons could get spawned outside the shop walls
- fixed crash bug when you start a throw, then swap weapons, then move
- made Melody able to gain health
- removed ring of courage from Melody's item pool
- fixed bug where deep blues wasn't castling anymore
- made glass shovel able to dig through 1 shop wall, then break
- fixed bug where flawless victory achievement was unlocking for any character
- fixed bug where teleporting into the boss room could keep music muffled
- fixed bug with trapdoor when landing on stairs on last beat of song
- Fixed bug where some seeds with potions on 1-1 would not have a shriner cracked wall on 1-1
- When dragons appear after bombing shriner, they now drop no gold
- Gave Melody 2 hearts by default and Cadence and Bolt 3
- Reduced chance of finding Golden Crossbow in blood shop
- Fixed bug where freeze spell could make Pawn Shop inescapable
- Made pawn shop not give you a dagger or basic shovel when pawning those slots. It was exploitable via transmogrify to get gold repeatedly
- Made it so Melody’s attacks don’t work while inside a wall with Ring of Phasing
- Fixed bug where freezing during the Coral Riff fight could cause a crash
- Made glass shrine not turn Dorian’s armor into glass
- Made Shrine of Phasing revert Melody + Dorian to their initial builds
- Made Shrine of Peace give Melody 2 heart containers
- Adjusted the locations of post-boss Flawless Victory chests, so they are easier for Dorian to work with
- Made it so that you can only use one Shrine from the Shriner, and you can bomb the shrine you’ve “purchased” afterward, if you wish
- Added Coral Riff to bossmaster
- fixed bug that was causing locked chests to generate gold in non-hardcore mode
- fixed bug where some custom music songs weren't generating a trapdoor when the song ends
- made freezing cancel knockback effects
- made spells visible while cooling down (took away pie)

EDIT: Updated to v0.400 with these changes:
- You can now choose the order of the characters when doing an All Characters run
- Prevent possible cause of slowdown on leaderboard GUI for large replay files
- Fixed teleportation bugs where enemies were sometimes not teleporting
- Made shrine of phasing not take away dagger of phasing, if you already have it
- Fixed bug where activating a shrine elsewhere on the level would cause the shriner not to attack
- Fixed issues with shovels not appearing for Melody
- Made glass shovel not break when digging shop walls if the player is gigantic
- Made glass shovel not break when walking past shop walls while wearing the Miner’s Cap
- Fixed “GODLEN LUTE” typo
- Removed Ring of Gold from Dorian’s item pool
- Removed Ballet Shoes from Bolt’s item pool


We look forward to hearing what you think! ːnecroheartː

40 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

2 กุมภาพันธ์

Update #16: Leprechaun, new items, shrines, and more!

A huge variety of new features in today's update! We hope you enjoy it!

- To summon a Leprechaun, make a pile of 50 gold or more, then wait
- You can now see the seed number for any hardcore run on the pause or death screens
- Arenas now allow you to see the items and select one BEFORE the battle starts.
- Added ability to manually tap out the beat to any custom music song
- Added Boots of Lunging, Ring of Becoming and Shrines of Phasing, Pace, No Return, and Chance
- Significantly improved the Sunglasses and Blast Helm
- Made gold weapons do massive damage on the beat after you’ve gained some gold
- Added bomb traps, metal doors that close behind you, and Weaponmaster NPC
- Made all secret shopkeepers attackable
- Made crossbows, blunderbuss, and rifle not shoot through walls or from inside walls
- Made reassigned multi-keys appear on HUD
- Added a bunch of new sound effects
- Fixed determinism issues arising from using shrines, killing shopkeeper, etc.
- Fixed bug where Gluttony Charm was not triggering HeartThrob achievement if player got to 10 heart containers
- Fixed bug where Glass Jaw was amplifying damage received from blood shop
- Took the Charm of Risk out of Aria’s item pool. It’s too powerful for her!
- Made Charm of Risk only give +2 damage, not +3
- Made the items that give you extra damage a bit more rare
- Made it so some shrines are more common than others, and some never show up in non-hardcore mode
- Made dagger throwable/pickupable for low% runs
- Made gluttony charm only work once
- Gave Aria, Coda, Bolt, and Eli the Nazar Charm by default
- Added text to the pause screen and postgame screen to show if a run is still Low%
- Made sunglasses only cause enemies to be silhouetted, not items + traps
- Made glass jaw double ALL other damage modifiers, not just the base weapon damage
- Removed blast helm’s low vision, made it +1 defense only, and made bombs detonate immediately
- Changed Deep Blues King’s teleport behavior if you throw something at him before he castles
- Made enemies in boss battles drop gold if the player has a gold weapon
- Made enemies in boss battles only drop ONE coin, if they are going to drop any
- Added a glow to the HUD when a gold or blood weapon is about to do 999 damage

Updated to v0.396 with the following fixes:
- made doors disappear if they're orphaned (no wall tiles around them)
- fixed bug where vision wasn't getting updated after opening/closing metal doors
- fixed LT - RT HUD issue with controllers
- Fixed bug where Glass Jaw wasn’t doubling the weapon’s base damage
- Made bombing self while wearing blast helm not break boss flawless, nor trigger ring of shielding, charm of frost, glass armor, etc.
- Fixed bug where players could get a free Nazar Charm by doing a character swap trick in the lobby
- Fixed bug where enemies (including Leprechaun) spawning inside an arena or secret shop would be frozen in place
- Fixed bug where Nazar Charms were appearing in item pools of characters who already started with a Nazar Charm
- Fixed bug where Shrine of Phasing wasn’t properly taking away your weapon
- Hid the hardcore seed number from the pause screen. (It is still on the post-game win/death screen.) Otherwise people can start a run to get the seed, and then learn about that seed on another machine before completing the run on the first.
- Fixed bug where Dove could change her weapon via weaponmaster’s floor plates

Updated to v0.397 with the following fixes:
- added metal doors, bomb traps, new bounce traps, new shrines to level editor
- fixed issue where killing shopkeeper could affect randomness
- changed item generation to pre-generate ordered item pools at the start of a run and take from those
- a separate pool is used for dynamic item generation to minimize impact on determinism
- fixed glass key showing up when weaponmaster wasn't unlocked
- fixed issue where double doors could be orphaned
- Took Nazar charm out of Eli’s item pool
- Fixed bug where the exit for an Arena would sometimes not appear after the battle
- Fixed bug where Shopkeeper was behaving strangely when getting knocked back with flail or Ring of War
- Fixed bug where Glass Jaw was tripling base weapon damage, rather than just doubling it
- Fixed bug where zone 3 conga line was sometimes moving too close to the path to the throne
- Fixed bug where OPEN metal doors would not be destroyed, when orphaned
- Fixed bug where you could get coins by using a gold weapon in the training rooms and bring that gold into the next run
- Fixed bug where leprechaun could spawn inside another enemy or other obstruction
- Fixed bug where dragons weren’t taking damage from bombs created by bomb traps, nor by exploding mushrooms
- Fixed bug where bomb trap bombs and exploding mushrooms could do double damage to enemies

22 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Editor's Choice”
Destructoid

“It's just so ingenious!”
Adam Sessler

“It's unlike anything I've played before and represents everything that I treasure about the indie games scene.”
Joystiq

เกี่ยวกับเกมนี้

Crypt of the NecroDancer is a hardcore roguelike rhythm game. Can you survive this deadly dungeon of dance, slay the NecroDancer, and recapture your still beating heart? Or will you be a slave to the rhythm for all eternity?

 • Move on the beat to navigate ever changing dungeons while battling dancing skeletons, zombies, dragons, and more!
 • Groove to the game's epic Danny Baranowsky soundtrack, or select songs from your own MP3 collection!
 • Play with keyboard, controller, or even a USB dance pad!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP, service pack 3
  Minimum:
  • OS: Minimum 10.6 to run the game, 10.7 if you also want to use your own music files
  Minimum:
  • OS: Steam OS and Ubuntu 12.04 are the only supported Linux OSes
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
18 จาก 18 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
12.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
The thing I love the most about the game is that THIS ONE is 101% fair and is based on your skills, unlike most of other rogue-likes, where 80% of your success depends on your luck and items you find throughout the game.

When combined with the fact that the Crypt of the NecroDancer has a very sweet design and awesome soundtracks, this game can really compete for the title of the best rogue-like ever (just said that because I do not want to overestimate it, of course, heh-heh).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 11 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
27.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
In life, there are a few times when an experience is so powerful that it fills us with an overwhelming sense of sorrow to imagine all of the people who, through no fault of their own, just by being born in the wrong era, or in the wrong place, or to the wrong parents, will never have the privilege of being part of that experience. I have felt this way a handful of times in my life, and about half of those times were while playing Crypt of the Necrodancer.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
14.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
best rhythm game ever

BUY IT
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 10 คน (90%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
8.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
The weird part about this game isn't that it's fun, but that it's actually a good roguelike in addition to being fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Holy Jeezus phuuuck, this is an amazing game.

I highly recommend getting the soundtrack when purchasing, because if you don't you'll wish you had after playing.

A rhythm-game dungeon-crawler rougelike? What about that phrase doesn't spell the word "awesome?" Nothing! There are only the movement buttons: they cover moveing, attacks, items, spells, etc. and it works all so well. You can only move on the beat, and that's what makes the game what it is, and what makes it so fun.

It's a very well executed take on a unique combination of genres. It is HARD, like Nintendo-hard, which is refreshing. When you think you finally get it, the game will hit you with a curve ball. And then you'll think you got it again, and you've re-learned how it *really* works, but NOPE it's shaken things up again.

I'd like to see this ported to consoles, the dev deserves money. Hell, buy it even if you're not going to play it. This was obviously an act of love, and this behaviour should be encouraged.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 5 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I sometimes have to go find the soundtrack on Youtube because its so good.
10/10 music
9/10 gameplay
8/10 content (at the moment)
11/10 replayibility
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
24.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Candence. Can Dence. Can Dance.

Buy this game please. The music alone is fantastic. The shopkeeper sings. You'll chain together a bunch of enemy kills and feel really great after it. You'll hate hardcore mode until you get that one seed that lets you win with enough practice.

but be prepared to have every weapon screw you over somehow at least six times
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Wonderful game.Love the music.Was worth getting the OST with it just to listen to outside of my room! :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
24.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
As a first foray into dungeon crawlers, it would be a really fun dungeon crawler by itself without the rhythm portion, but even better with the rhythm portion.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
12.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
if only i could dance and defeat dragons at the same time

((everyone needs to buy this game!!!!))
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Crypt of the necro dancer is quite a different game. It's a blend of rhythm, fighting and rogue like with the idea of moving and attacking to the beat. This game does alot of things right in very important aspects of their respective genres. The music and visuals are extremely well done! All the music has easy to follow beats and the visuals are pixel art with great design.

The only problem i've had so far is the learning curve is quite steep to the third zone, but other than the curve the game seems pretty good! The developers of this game are extremely responsive to the community asking for ideas, reporting bugs, and trouble shooting with errors and crashes. I fully recomend this game!

TL:DR I entirely recommend this game! The game is an amazing blend of rogue like and rhthym with beautiful visuals and music! I rate 9/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
You *need* this game. Seriously.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
28.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
If you are thinking "Should i buy this game?" ill answer the question for you "YES, JUST BUY IT!" its a super fun addictive game, if your other games are boring just play this one, it solves your problem. SO is this a fun game YES should you buy it YES.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
9.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Mushrooms that dance. I can't tell if I am using drugs or playing a wonderful game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 9 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
The music is made by Daniel Baranowsky... all you really need to know
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
9.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This game is all about being good, and having a good computer so that a lagspike doesn't kill you.

Hell, you don't even have to worry about the latter though. With creators that update this game almost every WEEK, you know you're getting something wonderful. Even after only a few hours, I still can't wait to get into another Disco Dance of Death.

Only problem I ever really had was with the Editor. I just can't figure it out.

'10/10 would fap to' -IGN
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This is a very good game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 กุมภาพันธ์
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This fun "rogue-lite" has you dancing to the beat to destroy monsters and discover the secret of the Crypt of the Necrodancer. Though this game would seem overly simplistic if it were turn-based, the rhythm aspect turns up the heat and keeps you on your toes. Even in early access, this game is a hit. 9/10, would boogie.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
305 จาก 335 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
31.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 มกราคม
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Necrodance if you want to! You can leave your friends behind.
'Cause your friends don't dance, and if they do dance, Co-op's local not online.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
298 จาก 424 คน (70%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
19.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 พฤศจิกายน 2014
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Admit it, You're just buying this because of the singing shopkeeper, right?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน