Tired of invading dungeons? It's time you built your own! War for the Overworld is a Dungeon Management Game that employs your favourite aspects of the RTS and God Game genres. Carve out your Dungeon and conquer the Overworld!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (100 บทวิจารณ์) - 85% จาก 100 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (2,556 บทวิจารณ์) - 77% จาก 2,556 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 2 เม.ย. 2015

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ War for the Overworld

ซื้อ War for the Overworld Underlord Edition

Underlord Edition includes additional content, see below for more details

ซื้อ War for the Overworld Gold Edition

Gold Edition includes all content from the Underlord Edition and the Heart of Gold expansion

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (189)

9 ธันวาคม

Patch 1.5 Preview 4: MutatorsDarkest greetings Underlord,

We bet you’re itching to get your hands on Patch 1.5 with all the goodies it’s bringing: the new Crucible mode, community translation, and mutators! Wait, what’s that? We haven’t talked much about mutators yet, have we?

Well fear not because today in our final preview we’re going to be looking at the third big feature of Patch 1.5: Gameplay Mutators!


Gameplay Mutation

Mutators are gameplay modifications that we’re allowing you to apply to your Skirmish, Sandbox, and Multiplayer games. Through these you can tweak a number of core game elements such as speed, XP multiplier, research rate, and much more! Just take a look at this list:


There are around two dozen mutators in total. We had to design a new menu just for them!

With all these options you might find that there are a few specific configurations that you want to come back to time and again. Fortunately we’ve got you covered on that! We’re introducing the ability to save and load presets of your mutators, allowing you to quickly recall your preferred set(s).

Naturally we want players to be aware if they’re going into a match with mutators, so when you join a lobby you’ll now be able to see the mutator set that is in play, as well as being able to open the mutator menu yourself to see exactly what changes have been made.

And we’re not stopping there! We already have plans for more mutators post Patch 1.5, and if we have our way there’ll be some truly crazy options coming your way.


Availability Modifiers

We recognise that not every player is going to want to delve deeply into mutators to overhaul the gameplay. Fortunately working on mutators has allowed us to introduce a few other long-requested custom features, chief of which is toggling the availability of units and Aspects.


Hate Chunders? Well now you can make them extinct. (You devil, you.)

Via the menus you’ll be able to change the availability of units, rooms, defences, spells, rituals – pretty much everything – for all players in the match. For the Veins of Evil this means you’ll be able to switch an Aspect between being unlocked from the start, researchable through the Veins, or not unlockable at all. Units meanwhile can have their spawning enabled or disabled.

With all these tweakable options making their way towards Skirmish, Sandbox and Multiplayer modes we can’t wait to see how this affects the flow of the game, and what unique ways you’ll find to spice up your subterranean escapades!


Crucible Unit Preview: Chunderful!

We couldn’t let you leave without one last preview, and we have no doubt that it’ll prove to be the most popular one yet! There’s no big mystery here, just a gaggle of Chunders. But what is truly special is that this family portrait gives us an unprecedented insight into the secret lives of these beautiful creatures.


“Alright then, look this way, and say, ‘Cheese!’”

You see, as is common knowledge, Chunders are literally what they have eaten. Or more specifically, they are what their parent has eaten. That is to say when a Chunder devours something quite extravagant, it will vomit out an offspring likely to have inherited some property of the food. Can you guess what each Chunder’s parent was scoffing down?

Well, that about wraps us up here, Underlord. But we shall be seeing you again very soon on Monday, when Patch 1.5 is released!

Cheers!

– Brightrock Games Team


Click here to discuss this update on our forums
Click here to chat about this update on our Discord

Never miss an update! Sign up to our newsletter!

1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

6 ธันวาคม

Patch 1.5 Preview 3: Survival Mechanics


Darkest greetings Underlord,

Patch 1.5 draws ever closer but there’s still more to share before it goes
live. Come take your metaphorical seat and let us regale you with a deeper look into the mechanics of Mendechaus’ vicious Crucible.

But first, if you missed last week’s pair of updates be sure to read up on the fundamentals of the Crucible mode, as well as the insight we gave into the new community translation tools which are on their way.


Throwing you a Lifeline

Looking at all the horrors that are set to beset you in the Crucible you might think that we’re throwing you in with nothing but a prayer. Well that’s certainly true, but at least we’re throwing you in with a prayer that can be answered – three in fact!Apocalypse will obliterate enemies that come within a hair’s breadth of your Dungeon Core!


Lifelines are a new mechanic that we developed especially for Crucible mode. Each of these three incredibly powerful spells will no doubt be pivotal in saving your bacon from that other, angry bacon that will soon be rampaging through your dungeon. You see, each Lifeline has the power to destroy or delay your enemy, giving you more breathing room.Goldstones taking a pummelling? Safeguard will make them immortal for a short while.


However, powerful as these spells may be we can’t just let you use them without a care in the world. Each time you unleash one of these devastating abilities you’ll find the gold cost to unleash it again has increased. Use one without forethought and you’ll find yourself paying through the nose to unleash it again.It’s difficult to capture the fact that Respite delays the next wave, so here’s a picture of our art director, Pat, and a clock instead.


Lifelines ultimately won’t save you from a fate worse than death, but at least they’ll delay the inevitable long enough for you to get a new high score! Speaking of which…


The Leading of the Boards

Ever since the original Survival Prototype made its way into the game we’ve seen regular requests for a leaderboard to be added so that the most competitive Underlords can compare their scores.

Well at long last we’re pleased to announce that the Crucible will include fully-functional leaderboards in the Steam version of the game!There’s some serious board leading occurring here.


What else is there to say on the topic of leaderboards that you don’t already know we wonder. Well at the very least we can say that each map and challenge combination has its own leaderboard, so if you’re not so savvy in one combination then perhaps another will see you rising through the ranks.


A Challenge for All

But what are these challenges we mentioned? Well to put it simply they are collections of changes and mutators that adjust your experience in Crucible mode. This could be anything from making gold incredibly scarce, to making it so that every enemy you see is a Chunder!

Although we’ll only be launching Crucible mode with two challenges – the standard mode and a “master” mode – you can rest assured that there are plenty more in the works.So you think yourself a master? Mendechaus would like to put that theory to the test.


Crucible Unit Preview: Hearts of Gold

What do we have here? Some of Kasita’s pet treasures gone wandering? I suppose nobody told them that gold isn’t the strongest metal in Kairos, and rather unfit for combat.Golden soldiers – be bewitched at your peril.


That about wraps us up for this preview, but we’ve still got one more on the way this Friday. Mendechaus is almost ready to put you through his Crucible. Are you ready for your impending trial?

Click here to discuss this update on our forums
Click here to chat about this update on our Discord

Never miss an update! Sign up to our newsletter!

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“...a deeply strategic and absorbing experience with a pitch-perfect sense of dark humour.”
Wired UK

“It’s evident this game was made with nothing but love for the series it’s so shamelessly inspired by. Subterranean knows exactly what was so thrilling about playing the part of a malicious tyrant.”
7.5/10 – The Jimquisition

“Subterranean look like they’re onto something. This is really a game made by fans for fans, and that passion and knowledge runs throughout.”
The Sixth Axis

Patch 1.4 & MoreHeart of Gold will release alongside patch 1.4, which will introduce a huge range of changes and improvements to the base game including:

 • Dynamic tutorial system
 • Revamped Titan system
 • Revamped combat
 • New unit voices, VFX, animations and behaviours
 • Significant performance improvements
 • New systems such as the peace warband to keep specific units out of combat
 • Improved AI which makes use of Titans and Artefacts properly
 • Improved UI including a new payday overlay
 • Many balance improvements including a revamp of the unit leveling system, making high level units more valuable
 • New localisation into French and German

Underlord EditionPurchase the Underlord Edition to receive these additional features:

Sovereign Dungeon Theme


In War for the Overworld, each and every Underlord is their own unique being. A dungeon is a direct reflection of an Underlord’s presence and individuality.

By purchasing the Underlord Edition, you can don the Sovereign Dungeon Theme in Multiplayer and Skirmish to demonstrate your dedication to evil!

The Sovereign Theme contains unique models and textures for:

 • Dungeon Core including unique VFX and SFX
 • Walls and Tiles
 • Tile and Door Toppers
 • Workers

Soundtrack Download

We’ve assembled the complete collection of all 16 music tracks used in the game. All of which can be yours to listen to in the comfort of your own Underground Lair or Torture Chamber.

The Dungeoneer’s Guide to the Underworld

A 48-Page PDF that serves as a love letter to the old-style manuals that you used to get with games. Filled to the brim with awesome art and lore about the world of Kairos and it's Denizens, there's no better way to discover the world you're going to conquer!

All that is Gold - Short Story Compilation

A PDF collection of three short stories that follow the adventures of a heroic dwarf during the events of the "Heart of Gold" expansion.

เกี่ยวกับเกมนี้

Tired of invading dungeons? It's time you built your own!

Do you feel you are in a slump? Monotonously disembowelling evil guys in endless quests for gold and a slightly better pair of boots? You are starting to wonder... are heroics really your calling? Welcome to the War for the Overworld!

War for the Overworld is a Dungeon Management Game that employs your favourite aspects of the RTS and God Game genres. You play an all-powerful, malevolent Underlord, long banished to the Aether. With unrivalled dark power and an insatiable desire for bloody conquest, you will arise once more, and reclaim your realm!

In your absence, the Underworld lost its way. It became feeble and afraid of the Empire of the Overworld, which grew strong and boldly comfortable in its quiet retirement from evil-slaying. Carve out your dungeon from the soil and stones of the Underworld, and build dozens of unique rooms to attract a myriad of creatures to your halls to work and fight for you.

In addition to your faithful followers, you have destructive spells and powerful rituals to cast upon any unsuspecting goodly Hero (or rival Underlord) who dares to breach your unhallowed halls. With your unmatched dark powers and mighty army of bloodthirsty minions, you are ready for your War for the Overworld!

Key Features

 • Build Your Dungeon - Excavate and build your dungeon beneath the earth of the Overworld. Design its layout as you see fit, creating an underground fortress filled with a wide variety of rooms, each with a unique use and purpose.

 • Evil Is Back - Play as an Underlord who has awakened from a deep slumber after countless years drifting in the Aether. This realm hosts a variety of enemies — both Heroes and Underlords will stand in your path as you fight for dominance of the Overworld

 • Veins of Evil - Choose from over 60 rooms, spells, potions, rituals, defences and constructs in the Veins of Evil as you progress through the game. There are a plethora of possible Vein combinations you can use to conquer the Overworld. Create your own unique flavour of evil!

 • Fortify Your Domain - Build a wide variety of defences within your walls to defend against — and destroy — those who seek to invade your domain.

 • Cast Wicked Spells - Call down unholy magic to strengthen your dungeon, route enemy forces, flood corridors with Micropiglets, or simply turn a meddlesome Hero into a geyser of giblets.

 • Unleash Devastating Rituals - Punish your foes or empower your own forces with game-changing Rituals that can do anything from raising an undead army, to instantly fortifying your entire dungeon.

 • Command Powerful Minions - Over 20 minions await your call, and will gladly work and fight under your banner... if you provide them with all the creature comforts they demand.

 • Conquer the Overworld - Play through a feature-length campaign, facing off against the Emperor of the Overworld as you fight for complete supremacy in the Realm of Kairos

 • Destroy Your Rivals - Take the fight to your rival Underlords in Skirmish or Multiplayer matches with up to four players.

 • Challenge Ruthless AI - Team up with a friend or fly solo and challenge devastatingly sophisticated AI Opponents in Skirmish or Multiplayer!

 • Shape the Underworld - Create entirely new Skirmish, Scenario, Sandbox and Multiplayer levels in the Map Editor and share them with other Underlords via Steam Workshop!

 • Test Your Mettle - Run the gauntlet of the prototype Survival mode and see if you can top the high score against waves of enemies!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10
  • Processor: Dual Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT400 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
  • Hard Drive: 7 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Recommended:
  • OS: Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
  • Processor: Quad Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT500 series with 1GB RAM or better, ATI 5870HD with 1GB RAM or better
  • Hard Drive: 10 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Minimum:
  • OS: OS X 10.6 and higher (64-bit)
  • Processor: Dual Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT400 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
  • Hard Drive: 7 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Recommended:
  • OS: OS X 10.6 and higher (64-bit)
  • Processor: Quad Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT500 series with 1GB RAM or better, ATI 5870HD with 1GB RAM or better
  • Hard Drive: 10 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 or higher (64-bit)
  • Processor: Dual Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT400 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
  • Hard Drive: 7 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 12.04 or higher (64-bit)
  • Processor: Quad Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT500 series with 1GB RAM or better, ATI 5870HD with 1GB RAM or better
  • Hard Drive: 10 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้วในเดือนกันยายน 2016! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (100 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (2,556 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
1 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่ลบ)
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ