Tired of invading dungeons? It's time you build your own! War for the Overworld is a Dungeon Management Game that employs your favourite aspects of the RTS and God Game genres. Carve out your Dungeon and conquer the Overworld!
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (124 κριτικές) - 88% από τις 124 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Κυρίως θετικές (2,340 κριτικές) - Το 77% από τις 2,340 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2 Απρ 2015

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά War for the Overworld

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Λήγει 4 Ιουλίου

Αγορά War for the Overworld Underlord Edition

Underlord Edition includes additional content, see below for more details

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Λήγει 4 Ιουλίου

Αγορά War for the Overworld Gold Edition

Gold Edition includes all content from the Underlord Edition and the Heart of Gold expansion

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Λήγει 4 Ιουλίου

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (175)

20 Ιουνίου

Celebrate Summer with Aloha Worker!Brightest greetings Underlord!

While you’ve been tunnelling your way through the molten dukedom of Phaestus, summer has arrived (though barely if you live in the UK). Now you step forth onto the northern shores of the world, witnessing golden sands and turquoise seas, flush from the heat of Mount Phaestus!

Your Workers haven’t seen the sun in aeons, and while most skulk away from the light and back away into your dungeon, Aloha Worker is unpacking his suitcase - bucket and spade? Check! Flip-flops? Check! Hawaiian shirt? Most certainly, check!Though judging by his skin tone, he might have forgotten to pack the sunscreen ... Anyway, you’ll need to be careful, Underlord - if this craze catches on the next thing you know you’ll have an entire dungeon full of flowery-coloured minions, more dazzling even than Kasita’s Home Realm!

https://youtu.be/pgGa0gqsl1g

Unpack your Aloha Worker skin on Steam and receive a special summer discount for a limited time - then bask with him in Skirmish, Sandbox, Scenario, and Multiplayer modes!

Priced at just £0.79 / $0.99 / 0.99€, the Aloha Worker is waiting for you on the Steam store.

You can also pick up all our current Worker Skins as part of a single bundle for a small discount!

In addition, backers of our original Kickstarter campaign using the Steam version of the game will receive this skin for free!

Have a lovely summer, Underlord ... And don’t forget the sunscreen.

Cheers!

– Brightrock Games Team


Click here to discuss this update on our forums
Click here to chat about this update on our Discord

Never miss an update! Sign up to our newsletter!

2 σχόλια Περισσότερα

17 Ιουνίου

Patch 1.4.1 Now AvailableDarkest Greetings Underlord,

Reception to Heart of Gold and patch 1.4 has been absolutely fantastic, we’re pleased to see so many of you enjoying the latest iteration of War for the Overworld. As we promised yesterday we have a new minor but not insubstantial patch for you today, chocked full of features and fixes based off community feedback.

It’s also a good day to be a DRM-Free player as we’re finally updating the build from v1.2.3 to this very patch. That means you can finally put the map editor to use and experience all the improvements we delivered in Patch 1.4.

We’re sure you’re eager to see what’s changed so without further ado read on Underlord!

Major Changes

DRM Free Version Updated
 • The DRM-Free build of War for the Overworld has been updated to v1.4.1, if you own the DRM-Free version you can download it via Humble
 • Achievements & Unlockables have been added to the DRM-Free version
 • Be aware Heart of Gold, Steam Workshop, and several other features are not present in the DRM-Free build as they rely on the Steamworks API (see the DRM-Free FAQ)

Cosmetic Fog of War Improvements
 • Revealed areas that are not actively part of current gameplay (such as the top of neutral terrain) are now darkened
 • Important gameplay elements such as gold and claimed territory remain lit
 • This causes these elements of the game pop more compared to the background and helps to reinforce a darker atmosphere while allowing lighting to shine
 • https://youtu.be/GSFm0pTdf5Y

Normalized Unit Spawning
 • We’ve normalized the unit spawning values so you can more reliably figure out how large a room needs to be to attract a certain number of units.
 • 1 Prop per unit:
  • Sanctuary - Cultist or Priestess
  • Archive - Cultist or Priestess
  • Foundry - Chunder or Warden
  • Barracks - Gnarling or Templar
 • 1.5 Props per unit:
  • Spirit Chamber - Witch Doctor
  • Alchemy Lab - Crackpot or Firebreather
  • Torture Chamber - Succubus or Inquisitor
  • Crypt - Necromancer or Matriarch
 • 2 Props per unit
  • Garrison - Augre or Juggernaut
 • 4 Props per unit
  • Arena - Beastmaster or Huntress (Every flat edge tile counts as a ‘prop’)
 • Room tooltips have been updated to display this information.

UI Changes

In-Game UI
 • Added a glow effect to active rally flags, making it clear which flags are currently active
 • Warbands are now automatically expanded when active, displaying the cancel button
 • Improved look of the ability selection in possession UI and added a little number above each ability to show their associated hotkey
 • Room tooltips now show how many units the room has attracted versus how many units it can possibly attract at its current size
 • It is now possible to switch abilities in Possession with the scrollwheel
 • Improved accuracy of the “Zoom To” function eg. when a unit portrait or any other button is right clicked.

Menus
 • The “Heart of Gold Now Available” and “Access Heart of Gold” arrows can now be dismissed permanently by clicking a small X button
 • Updated the descriptions of several Skirmish maps

Tooltips
 • Construction Ritual will now explain that it cannot construct Outposts on certain maps
 • Upgraded Barracks Tooltip now correctly accounts for training support slots which can be used by Gnarlings to support other minions

Map Editor Changes
 • Unidentified artefacts are now random by default, if no weight is set for any effect (previously these would always identify as gold artefacts)
 • Neutral defences can no longer be placed (they were not fully supported and resulted in various issues)
 • Existing Neutral defences on custom maps will self-destruct upon map start

Campaign Changes
Level 11
 • Removed a sequence in Level 11 where the player was forced to view the introduction of a summoning stone

Level 12
 • Delayed the initial rush by Underlord Draven by an additional 4 minutes. Allowing the player more time to prepare

Heart of Gold Level 3
 • Resolved an issue that prevented roaming parties of heroes from attacking your dungeon and providing a steady source of bodies to turn to gold...

Heart of Gold Level 4
 • Reduced the level and number of units that attack the player as they defeat enemy bosses


Other Changes
Gameplay
 • Sentinels and Stone Knights can now be dismissed by throwing them into a Gateway
 • It is now possible to transform critters (micropiglets and rats) into golden statues with the Blood Money spell

Performance Improvements
 • Improved the memory and processor footprint of critters (micropiglets and rats)

Audio Improvements
 • Added sounds to Lava, Lava Falls and Water

Bug Fixes
 • “You have found a neutral minion” alert now correctly plays only when a unit joints your side rather than when it is just visible to any player
 • Fixed Taverns in Seastead II and Flood
 • Fixed HoG outro narrator line could play too fast if user was had game speed set to 150%
 • HoG2 - Empire forces no longer scream when leaving the combat zone peacefully… how disappointing...
 • Disabled one of the Matriarch’s abilities in the Arena to prevent incorrect behaviour
 • Sappers no longer require sleep, enhancing their performance in several campaign levels. The same cannot be said for coders.
 • Fixed a repeating voice line on level 2
 • Fixed level 13 waves being blocked by the main siege door
 • Fixed an issue with the Glacial door which could occur upon loading a saved game
 • While chatting in multiplayer games the spacebar won’t skip our beloved narrator’s lines
 • Beds are once again correctly removed in multiplayer games
 • Clients in multiplayer games will now see units XP correctly
 • Clients in multiplayer games will now correctly see units training in Barracks
 • Titan Stone spawning VFX will now disappear if the stone is destroyed early
 • All clients in multiplayer are now correctly informed if a titan has been slain
 • Fixed the Spirit Chamber flooring issue under the prop
 • Fixed an issue which caused barracks to produce noise even when concealed by fog of war
 • Fixed an issue where Stone Knights would not use the full range of available attack animations
 • Beds are now correctly only shown if their tile is visible
 • Fixed an odd case where a spirit could survive when dropped onto a Spirit Chamber prop
 • Fixed a visual glitch that occured when viewing allied Sanctuaries
 • Fixed a deserialization process in MightyQuest (Which impacted quite a small portion of campaign players)
 • Fixed Survival not finishing on Core death
 • Fixed a rare case where a Unit could still damage another while in Hand or outside Arena
 • Adjusted win condition on C9 to prevent occurrences where it was not possible to win, despite achieving objectives
 • Fixed and issue where the Bonechiller VFX could remain after the bonechiller is destroyed
 • Fixed an issue where unit shields could get left behind if the unit was teleported away and then revived
 • “Unit lost” alerts no longer play when Blood Money is cast on a minion
 • Fixed an issue where Rituals were greyed out, when new Rituals were started and canceled, while a current Ritual was active
 • Fixed an issue where doors would close automatically while a worker is fortifying an adjacent wall from inside the door, which pushed the worker, causing them to restart the task and thereby trapping them in a never ending circle of fortifying hell
 • Fixed an issue where Constructs placed on higher terrain than ground zero (eg. Volcanic bridge) could never be sold
 • Fixed an issue where the barracks in older saved games only had one training slot and only attracted half the correct amount of Gnarlings
 • Fixed an issue where flying units fruitlessly tried to fly on the top of walls, causing no visible issues but a few background errors which in turn lead to lag
 • The Sin Orb will now correctly flash when Mendechaus reminds the player they have a sin available
 • Clients in multiplayer can now correctly see the units current activity in tooltip, unit panel and warband detail panels
 • Fixed an issue where clients in multiplayer were unable to add units to the peace band/group
 • Fixed an issue which didn’t inform the UI for clients in multiplayer about an active rally flag, preventing the rally flag cancel button from being correctly highlighted
 • Fixed several issues found in user logs which may resolve some unreported bugs or lag issues
 • Fixed an issue where loading an original campaign level while playing heart of gold or vice versa would cause the player to load with an incorrect Underlord colour
 • Fixed an issue where enemies killed in the arena would take an extended period of time (to rot and disappear) before their fight slot was once again made available. Enemies slain in the arena now disappear after 3 seconds (down from 120)
 • Fixed an issue on Heart of Gold level 4 where the work slot of a prop could be moved outside of map bounds, making minions unable to find them
 • Fixed an issue where minions that are immune to lava damage were still taking damage from lava if dropped directly onto it from the Underlord’s hand.

That covers this patch for now. Rest assured we’ll be keeping our eyes on your feedback and there’s plenty more to come in the oncoming weeks and months.

Cheers!

– Brightrock Games Team


Click here to discuss this update on our forums
Click here to chat about this update on our Discord

Never miss an update! Sign up to our newsletter!

10 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“...a deeply strategic and absorbing experience with a pitch-perfect sense of dark humour.”
Wired UK

“It’s evident this game was made with nothing but love for the series it’s so shamelessly inspired by. Subterranean knows exactly what was so thrilling about playing the part of a malicious tyrant.”
7.5/10 – The Jimquisition

“Subterranean look like they’re onto something. This is really a game made by fans for fans, and that passion and knowledge runs throughout.”
The Sixth Axis

Patch 1.4 & MoreHeart of Gold will release alongside patch 1.4, which will introduce a huge range of changes and improvements to the base game including:

 • Dynamic tutorial system
 • Revamped Titan system
 • Revamped combat
 • New unit voices, VFX, animations and behaviours
 • Significant performance improvements
 • New systems such as the peace warband to keep specific units out of combat
 • Improved AI which makes use of Titans and Artefacts properly
 • Improved UI including a new payday overlay
 • Many balance improvements including a revamp of the unit leveling system, making high level units more valuable
 • New localisation into French and German

Underlord EditionPurchase the Underlord Edition to receive these additional features:

Sovereign Dungeon Theme


In War for the Overworld, each and every Underlord is their own unique being. A dungeon is a direct reflection of an Underlord’s presence and individuality.

By purchasing the Underlord Edition, you can don the Sovereign Dungeon Theme in Multiplayer and Skirmish to demonstrate your dedication to evil!

The Sovereign Theme contains unique models and textures for:

 • Dungeon Core including unique VFX and SFX
 • Walls and Tiles
 • Tile and Door Toppers
 • Workers

Soundtrack Download

We’ve assembled the complete collection of all 16 music tracks used in the game. All of which can be yours to listen to in the comfort of your own Underground Lair or Torture Chamber.

The Dungeoneer’s Guide to the Underworld (When Complete)

There’s still more to come for the Underlord Edition, we’re working on compiling a collection of our concept art with some snippets of lore for you in our “Dungeoneer’s Guide to the Underworld”, which will help give you a small insight into the realm of Kairos.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Tired of invading dungeons? It's time you build your own!

Do you feel you are in a slump? Monotonously disembowelling evil guys in endless quests for gold and a slightly better pair of boots? You are starting to wonder... are heroics really your calling? Welcome to the War for the Overworld!

War for the Overworld is a Dungeon Management Game that employs your favourite aspects of the RTS and God Game genres. You play an all-powerful, malevolent Underlord, long banished to the Aether. With unrivalled dark power and an insatiable desire for bloody conquest, you will arise once more, and reclaim your realm!

In your absence, the Underworld lost its way. It became feeble and afraid of the Empire of the Overworld, which grew strong and boldly comfortable in its quiet retirement from evil-slaying. Carve out your dungeon from the soil and stones of the Underworld, and build dozens of unique rooms to attract a myriad of creatures to your halls to work and fight for you.

In addition to your faithful followers, you have destructive spells and powerful rituals to cast upon any unsuspecting goodly Hero (or rival Underlord) who dares to breach your unhallowed halls. With your unmatched dark powers and mighty army of bloodthirsty minions, you are ready for your War for the Overworld!

Key Features

 • Build Your Dungeon - Excavate and build your dungeon beneath the earth of the Overworld. Design its layout as you see fit, creating an underground fortress filled with a wide variety of rooms, each with a unique use and purpose.

 • Evil Is Back - Play as an Underlord who has awakened from a deep slumber after countless years drifting in the Aether. This realm hosts a variety of enemies — both Heroes and Underlords will stand in your path as you fight for dominance of the Overworld

 • Veins of Evil - Choose from over 60 rooms, spells, potions, rituals, defences and constructs in the Veins of Evil as you progress through the game. There are a plethora of possible Vein combinations you can use to conquer the Overworld. Create your own unique flavour of evil!

 • Fortify Your Domain - Build a wide variety of defences within your walls to defend against — and destroy — those who seek to invade your domain.

 • Cast Wicked Spells - Call down unholy magic to strengthen your dungeon, route enemy forces, flood corridors with Micropiglets, or simply turn a meddlesome Hero into a geyser of giblets.

 • Unleash Devastating Rituals - Punish your foes or empower your own forces with game-changing Rituals that can do anything from raising an undead army, to instantly fortifying your entire dungeon.

 • Command Powerful Minions - Over 20 minions await your call, and will gladly work and fight under your banner... if you provide them with all the creature comforts they demand.

 • Conquer the Overworld - Play through a feature-length campaign, facing off against the Emperor of the Overworld as you fight for complete supremacy in the Realm of Kairos

 • Destroy Your Rivals - Take the fight to your rival Underlords in Skirmish or Multiplayer matches with up to four players.

 • Challenge Ruthless AI - Team up with a friend or fly solo and challenge devastatingly sophisticated AI Opponents in Skirmish or Multiplayer!

 • Shape the Underworld - Create entirely new Skirmish, Scenario, Sandbox and Multiplayer levels in the Map Editor and share them with other Underlords via Steam Workshop!

 • Test Your Mettle - Run the gauntlet of the prototype Survival mode and see if you can top the high score against waves of enemies!

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10
  • Processor: Dual Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT400 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
  • Hard Drive: 7 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Recommended:
  • OS: Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
  • Processor: Quad Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT500 series with 1GB RAM or better, ATI 5870HD with 1GB RAM or better
  • Hard Drive: 10 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Minimum:
  • OS: OS X 10.6 and higher (64-bit)
  • Processor: Dual Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT400 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
  • Hard Drive: 7 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Recommended:
  • OS: OS X 10.6 and higher (64-bit)
  • Processor: Quad Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT500 series with 1GB RAM or better, ATI 5870HD with 1GB RAM or better
  • Hard Drive: 10 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 or higher (64-bit)
  • Processor: Dual Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT400 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
  • Hard Drive: 7 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
  Recommended:
  • OS: Ubuntu 12.04 or higher (64-bit)
  • Processor: Quad Core CPU @ 2.0GHz
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GT500 series with 1GB RAM or better, ATI 5870HD with 1GB RAM or better
  • Hard Drive: 10 GB available space (may increase in the future)
  • Sound: Speakers or headphones
Κριτικές πελατών
Το σύστημα κριτικών πελατών ενημερώθηκε! Μάθετε περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (124 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Κυρίως θετικές (2,340 κριτικές)
Πρόσφατα αναρτημένες
Marshall
( 108.0 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 29 Ιουνίου
If you remember the classic game that was Dungeon Keeper back in the day... and you enjoyed it. Then this is definetly the game for you!! Amazing AI. Amazing Graphics. Amazing gameplay, which takes you straight back to the feeling of playing the original Dungeon Keeper. I Have played the campaign several times. Theres bonus objectives throught the game so if you miss any, you can go back and re-play them, so theres plenty of re-playability aswell. This game will keep you hooked for a very long time!!! The expansion pack is also spot on!!! The fact that this just started as a kick starter game... It has come a long way, and has made excellent progress. One of the best titles out there. AND! its not expensive like other games!!! So value for money aswell.

Its like the developers dont care about the money, the just care about listening to their fans and pleasing them as much as possible!

Thankyou so so much to the developers of this game. I have been waiting since the 90s for this :D
Sssakkaa
( 41.9 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
I was kind of nervious when I bought the game that it would not hold up to the old Dungeon Keeper series. Not old did it surpass expectations it added a few features that I feel make it better. This game is now my goto game on steam. I have already recomended it my friends.
timmir
( 5.1 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
Great base strategy game, love the voice over in it.
Thulium
( 51.7 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 28 Ιουνίου
Very, -VERY- well done spiritual successor to that one game we all know and love :-)

GOOD:
++ Great support on the forums and bug tracker by the devs
+ Good humor
+ Original Narration by Richard Ridings!!!
+ Innovative in it's own way, it's the same genre, not the same game! It really has it's own spirit!

BAD:
Before naming them, this only reflects current state!

- Multiplayer is a bit buggy from time to time, this is a known issue and the devs are bloodhunting the bugs that cause it. It can range from crashes to minor visual bugs
- Doesn't run as smooth at all times. My AMD 8-core/GTX970 sometimes has issues handling is, but the devs are also really working on this.

For a reference: https://wftogame.com/patch-1-4-1-release-notes/

VERDICT:
I really recommend this game to people who want to improve on their nostalgia with a game that looks familiar, but still is refreshing!
megancoriale
( 11.1 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
Yes. Yes. Yes. Yes.

The spiritual successor of Dungeon Keeper. It's great!
GoodHumor
( 11.2 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
Pros: Feels like Dungeon Keeper. Sounds like Dungeon Keeper. Looks like Dungeon Keeper.

Cons: Game will sometimes crash, and when it does, you lose all your progress in the level you are currently playing.

Bottom Line: It is a fun game, I am enjoying my play through of it. The crashing is making it very difficult to play through the entire game. I hope the game becomes more stable with future patches. I would still recommend this game to anyone who enjoyed playing the old Dungeon Keeper series.
Lightmeow
( 3.5 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
If you have ever played the old Dungeon Keeper game then this will feel like an old friend with some new tricks. You play the overlord of your dungeon, commanding your minions to dig, build, and kill RTS style. Thumbs up for sure, this is a great game, bringing back fond memories and still keeping the gameplay fresh with it's own version of units. And the voice acting is wonderful and humerous!
lovethebanana
( 13.7 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
its a worthy replacement for dk!
I Smoked Your Nanna's Ashes
( 35.6 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
I love this game, at first it was abit buggy (earlier versions) and with every patch they make this game better and better. There are still bugs yes but this is still in ALPHA/BETA and honestly I think they are doing a great job. They fix bugs more or less instantly when you report them and constantly add new content or improve old content to give it a better design via listening to users in the community. You know DayZ? Five years and only added one car and two new weapons? Yeah not these guys. Serious fans of the DK series and do their best to make this game the best it can be.

Also if you do want to speak to the developers we have a Discord chat where the QA team and Development team are online constantly and always talk to the community in real time. Good luck finding another game with these kind of guys behind it, interact with the community, listen to you, and actually respond. I wish all developers were like these as they are so in-touch with their fan base.

These guys/girls are a fine example of exactly how to develop a game from ALPHA and keep your community strong and enertained, and bring in new content very very regularly. Abit of effort and hard work - Well done to you guys, a shining example of how it should be.
✵ Contessa ✵
( 20.3 ώρες στο μητρώο )
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
As a major fan of the old Dungeon Keeper games, all I can say is that...
THIS IS SO FREAKING AWESOME!

I was alittle unsure after reading some reviews but then decided to give it a try and truly see if it's what I was expecting.
It was much more. So many memories this game brought back and so many fun moments while playing.
There are a few different things, obviously, but they make the game more enjoyable in my opinion.
I've only tried the campaign so far and it doesn't disappoint at all. Some levels are fast paces others are chill and you can enjoy your stay.

I would fully recommend this game!
It's Good to be Bad ;D
Πιο χρήσιμες κριτικές  ΣΤΙΣ 30 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
19 από 19 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
109.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Μαΐου
I've supported this game since I found out about it back when it was still in Kickstarter. It had some problems early on, but the developers have been active and their support of it has been strong. They've kept their word about everything they've promised, and this has become a game I truly love. If you loved either of the Dungeon Keeper games, you will absolutely love this game too. And if you ever feel the campaign missions are too fast paced for you, I encourage you to check out the Heart of Gold DLC. The campaign missions for it are exactly what you would be looking for.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
 
Ένας δημιουργός απάντησε στις 30 Μαϊ στις 2:34μμ
(προβολή απάντησης)
33 από 49 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Δεν προτείνεται
5.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιουνίου
This game succeeds in replicating all of the fun we once had in the dungeon keeper titles. Unfortunately that is where the problem with this title is as well. I would not so much say that this game isn't recommended. It just is not worth the price that it currently goes for. When this goes on special (75% off at least)- take it.
It does have replayability in exactly the same sence as the old dungeon keeper games had - that is to say, doing exactly the same over and over again (because it was fun). For me, this doesn't translate so much in modern gaming.
Further more, it was a massive surprise to learn that coop wasn't available for the campaign. The campaign itself is rather easy and very short. Skirmish and sandbox modes are pretty much just free for all bash - ups being made moderately fun by the swathe of different map designs out there.

Does this game succeed in what it sets out to do? Absolutely. It brings an old, nostalgic experience into modern times. That in itself begs the question - do you buy this game or get Dungeon Keeper 2 to work on your current os? The latter wont cost you any money and all you sacrefice is the graphics.

Technically this game is a disaster. It chews up pc resources equal to something double its size and depth. The graphics are pretty, particles are sweet and animations are "okay" - yet this beast eats up more resources on both my pc's than just about anything I have. I'd go so far as to suspect that there may be some serious memory leakage going on or just not very clever design.

Again, this game isn't all that bad but I can find very few reasons to recommend it based on its current price. As someone who played dungeon keeper for years, this game could hardly provide me with any reason to do so beyond 5 hours (that is how long it took me to complete the campaign). Mind you, it appears the average playtime for the campaign varies between 6 to 12 hours, so do not use my time as the average. Some of us grind harder than others :)

Coupled with the lack of any kind of intelligable innovation, the technical presentation of this title is atrocious. Something "appearing" of this quality should at least be half way better designed. I'm not sure if it is bad resource management or perhaps bias towards more mainstream hardware combinations. What I can say is that between the group of friends I play with, all of us experience this kind of issue where the game is just hogging an inordinate amount of resources. Things like this can be polished out with further tweaks from the developers whom appear to be quite active in community engagement (although, i would note in a very quetionable manner not befitting PR).

Multiplayer:
Coop campaigns are not existing yet. It doesn't look like they will either.
Multiplayer is stock standard player vs player or player & player vs AI (this is what they deem coop - beware those steam tags).
The game devours resources so you can imagine what a horrible experience multiplayer becomes with 4 players on a large map. That is, IF you can get the game to work on multiplayer.
Multiplayer requires you to download their little guide (or just go read the resources) so as to unblock the required ports and the likes. Yes folks, we are talking peer to peer multiplayer. Not only is this problematic for a whole swathe of players to set up, but (do i need to say this really?) it is NOT SECURE. Not recommended (dont take my word for it - use google).

In closing,

The game is one of those "could have beens". It could have been great, it could have been really fun. And, hey, it still is for a few hours. But not at that price. You can buy 4 good indie games for the same price that would each provide you four to five times the play time.
Thus this is purely a title you'll invest in out of nostaliga and nothing else. Guaranteed.

My recommendation:
Buy it on special!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
Προτείνεται
22.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Ιουνίου
Good game, no gamebreaking bugs. Wish you can have like 10 gates though so you can have like 100+ creatures under your control, although I don't think my computer will last :P

Back to the topic, the devs are very open and very sincere, and quick to help out with any bugs/problems. You can see from all the negative reviews having the devs wanting to know more about the bugs so they can fix them, and this is CONSISTENT and QUICK. So an extremely good customer support well done!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
6.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Ιουνίου
Standout Features: It's Dungeon Keeper. Branching tech tree allows for interesting decisions over the course of a match. It's Dungeon Keeper. Lengthy and varied campaign mode for single player experience. It's Dungeon Keeper.

Pros: It's Dungeon Keeper. Also, no microtransactions.

Cons: Emulates its source material a bit too well. Units are still guided more than controlled directly. Targetting specific units in a horde can get tricky.

Recommended to: Fans of Dungeon Keeper. RTS fans who enjoy the base building more than the combat. Gamers who enjoy city/town development games looking for something a bit darker and more dangerous.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
136.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιουνίου
I must apologize; I wrote a review last year declaring how awful it was. YWar for the Overworld has come a very long way from it's humble beginnings. It's now fantastic. The development team has been actively improving it.

Heart of Gold made it even more fun to play. Being able to steal gold from your enemies, turning them into statues, and the sentinels are amazing.

The voice actors are hilarious. Richard Ridings has the voice of the God, or rather the Devil. Fantastic job well done Brightrock! You turned a hater into a lover.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
11.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Ιουνίου
It's come a long way since the initial release. If you're a fan of the Dungeon Keeper formula, you owe it to yourself to give this game a shot.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
20.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Ιουνίου
As a major fan of the old Dungeon Keeper games, all I can say is that...
THIS IS SO FREAKING AWESOME!

I was alittle unsure after reading some reviews but then decided to give it a try and truly see if it's what I was expecting.
It was much more. So many memories this game brought back and so many fun moments while playing.
There are a few different things, obviously, but they make the game more enjoyable in my opinion.
I've only tried the campaign so far and it doesn't disappoint at all. Some levels are fast paces others are chill and you can enjoy your stay.

I would fully recommend this game!
It's Good to be Bad ;D
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
23.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Ιουνίου
Haveing played Dungeon keeper 2 for years since it first came out even., quite enjoying this game esentualy dungeon keeper 3. however there are certin things i dont like.
the main one being steam itself causeing lag on the game.
(none steam version on identical machine runs far better)

in regards to if i would recomend it.
Entirely depends on if you played dk1 and 2, if you did then you will like this.
if you didnt then you better love long god management games.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
Προτείνεται
28.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιουνίου
This game had a really rocky start, the developers should not have released the game when they did.
Put that aside the game is really well polished and patched now. Game looks beautiful and runs smoothly.

I really like what they did with the game, Well done developers!

This game is fairly priced and I think it is worth a buy. The campaign is average but it still has some fun to be had if you are a Dungeon keeper fan, Like I was.

I really like the Heart of gold campaign, but I will put my review of it there. :)
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία