ข่าวสาร
Dive into the zombie apocalypse with Zombie Panic! Source: a cooperative, survival-horror first-person-shooter. A fast-paced standalone modification.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (135) - 71% จาก 135 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (4,953) - 89% จาก 4,953 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
28 ธ.ค. 2007
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

เล่น Zombie Panic! Source

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (245)

8 ธันวาคม

v3.0 Changelog [End of the 2.4 Era]

It has been awhile since Zombie Panic! Source got it's major update, but after such a long wait, it's finally here! We have all enjoyed v2.4, but everything has to come to an end, but this time, it's for the better.


Disclaimer
Windows XP Support
Windows XP is no longer supported in Zombie Panic! Source because of it's binaries and some third party libraries being used are not compatible with Windows XP.
In order to play Zombie Panic! Source, you can either upgrade your computer or use another one that runs Windows Vista or higher.

We're deeply sorry about this issue.

Zombie Panic! Dev Team


General
 • Rebuilt ZPS from scratch using Source SDK 2013 MP Branch
 • Switched the install directory to 'Zombie Panic! Source'

Code
 • Added DiscordRPC support
 • Added character: Pedro Rodriguez
 • Added Steam achievements
 • Added survivors bios
 • Added loading logo video
 • Added zombie shader
 • Added AngelScript support
 • Added Linux dedicated server support
 • Added AFK manager system
 • Added built-in admin. system for server owners
 • Added Cascaded Shadow Mapping (CSM) (DirectX 9.0c and higher only)
 • Added optional anti-panic rush
 • Added Steam Workshop support
 • Added breakable doors entity
 • Fixed critical memory leak
 • Fixed security issues reported by many Steam users
 • Improved body hit registration
 • Updated the information when the player looks at their teammates
 • Updated how random_ entities spawn system works
 • Updated VBSP and VRAD compilers for maps
 • Updated Infection system

Particles
 • Added gun smokes
 • Added IED and grenade explosion particles
 • Updated muzzle flashes
 • Updated bullet impact effects

Animations
 • Updated survivor animations
 • Updated all melee animations
 • Updated and fixed firearms animations

UI
 • Added character selection
 • Added vote system (similar to Left 4 Dead 2)
 • Added game Instructor
 • Added ZP Options
 • Updated main menu
 • Updated loading screen
 • Updated score board
 • Updated kill and microphone icons, and game tips

Gamemodes
 • Updated Hardcore
 • Removed ZPA

Maps
 • Added zph_pithole
 • Added zpo_frozenheart
 • Added zpo_zomboeing
 • Updated zpo_aquatica
 • Updated zpo_biotec
 • Updated zpo_corpsington
 • Updated zpo_harvest
 • Updated zpo_keretti
 • Updated zpo_murksville
 • Updated zpo_shreddingfield
 • Updated zpo_subway
 • Updated zpo_tanker
 • Updated zps_asylum
 • Updated zps_blackout
 • Updated zps_cinema
 • Updated zps_clubzombo
 • Updated zps_corpsington
 • Updated zps_deadend
 • Updated zps_hauned
 • Updated zps_keretti
 • Updated zps_nightmare
 • Updated zps_policestation
 • Updated zps_ruralpanic
 • Updated zps_sapidcerebrum
 • Updated zps_silence
 • Updated zps_thrillvile
 • Updated zps_town
 • Updated zps_underground
 • Removed zpa_badbayou
 • Removed zpo_haunted
 • Removed zpa_town

Misc
 • Added VPK format files
 • Added ZPS console commands:
  • status_full
  • zps_anti_bunnyjump
  • zps_anti_panicrush
  • zps_hardcore
  • zps_hardcore_infection_chance
  • zps_hardcore_pillscure
  • zps_hardcore_rounds
  • zps_infection_chance
  • zps_map
  • zps_objective_rounds
  • zps_survival_rounds
  • zps_teambalance
  • zps_testmode_limitweapons
  • zps_waitingforplayersmode
  • zps_shoottrough
  • zps_afk_time
  • zps_afk_time_lobby

 • Updated ZPS Hammer entities:
  • logic_rounds
  • logic_player_manager
  • logic_hardcoretimer
  • logic_wincounter
  • logic_playercounter
  • logic_music
  • logic_script
  • func_precipitation
  • trigger_playercount
  • trigger_barricade
  • trigger_health
  • trigger_nojump
  • trigger_infect
  • trigger_uninfect
  • trigger_escape
  • trigger_capturepoint_zp
  • info_player_carrier
  • info_beacon
  • ambient_generic
  • item_armor (removed item_battery)
  • item_delivery
  • item_ammo_pistol
  • item_ammo_rifle
  • item_ammo_shotgun
  • item_ammo_revolver
  • filter_activator_team
  • filter_activator_type
  • prop_barricade
  • weapons_limit
  • random_ammo
  • random_any
  • random_def
  • random_weapon
  • random_firearms
  • random_melee
  • random_pistol
  • random_rifle
  • random_shotrev
  • game_text

 • Updated ammo boxes texture
 • Updated rain particle
 • Updated sv_alltalk console command
 • Updated random_*, item_ammo_* and weapon_* spawn entities
 • Updated all textures to use the new Shader System
 • Updated Hammer FGD's
 • Updated mod events
 • Updated VGUI
 • Updated plenty of models to support prop_static
 • Fixed many texture issues and other visual glitches

Sound
 • Added FMODEx middleware to handle the musics
 • Added CELT audio codec currently in use in TF2 and CS:GO
 • Added Carrier footsteps
 • Added 3 new soundtracks
 • Added zombie sound cues (Roar and Spotting)
 • Added new soundscapes
 • Added Objective mode soundcues (when escaping and reaching timelimit)
 • Added level specific sounddesign for zpo_frozenheart(Objective sound cue and soundeffects, item_deliver sound effects, event soundtrack)
 • Added level specific sounddesign for zpo_zomboeing(event soundtrack and objective sound cue)
 • Improved Steam Voice support
 • Improved M4 and Winchester reload sounds
 • Improved metal and wood melee weapons dropping sounds
 • Updated infection sound

Weapons
 • Added weapon_pipewrench
 • Added weapon_wrench
 • Added holster animations for melees
 • Added holster animation for IED and grenade
 • Added unload pistol animations
 • Added (fixed) recoil system for firearm weaponry
 • Updated weapon_spanner UV and textures
 • Updated weapon_pot textures
 • Updated weapon_fryingpan textures
 • Updated weapon_mp5 origin placement
 • Updated item_deliver glow system
 • Fixed weapon_frag duplication exploit

Humans
 • Added sharing ammo and weapon directly feature (press the drop button)
 • Added color type at player's name scaled by their HP
 • Added bullet teammate penetration (optional by server owner)
 • Added flashlight icon
 • Updated movement speed
 • Fixed where the max and current speed could be overwritten by external means

Zombies
 • Added Carrier feature: spotting ability
 • Added optional zombie respawn delay
 • Added zombie movement penalty when being shot in the leg
 • Adjusted zombie movement speed
 • Improved Carrier roar's glow effect
 • Updated zombie vision
 • Updated carrier textures and rig
 • Removed knockback in mid-air
 • Fixed where the max and current speed could be overwritten by external means
102 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

4 ธันวาคม

Reviving the Community and Prepare for v3.0 Release!We hope everyone's as excited as our team is, as we're only 4 days away from the release of v3.0! We're working hard on the final polishing of the build, and we can't wait to share our work with you all! You can check our Frequently Asked Questions thread for more information about the v3.0 update, or ask us any questions.


We'll need your help!

As we've mentioned before, we've ran into numerous problems with code that was ported over from ZPS v2.4 which has forced us to rewrite many sections of code to attempt to get things working properly. Unfortunately, it seemed that most of the previous v2.4 code was broken, or would cause issues in some ways. In order to completely fix these issues, we went through a complete overhaul of the code about a month ago, which removed all remaining v2.4 code.

Since we only started testing this overhaul of the code around a month ago, that hasn't left us much time to find and fix issues with it. That means it's very likely that there will be bugs/issues on release that we weren't aware of. In order for us to fix these issues, we'll need your help reporting them to us! We're ready to fix any issues we missed during development as soon as we possibly can!

There's two ways to report bugs or issues to us:
 1. Start a discussion on our Steam Community Hub's Discussion Boards under the Bug Reports & Issues sub-forum.
 2. Post a thread on our new official website's forums in the appropriate sub-forum under Bug Reports & Issues.

This also means that there is a small chance that we could possibly need to delay the release due to newly discovered game-breaking, or major issues - if any are found. We're fixing up remaining known issues, and still plan to release on December 8th, but we'll update you if this changes.


Remaining v3.0 Sneakpeeks

Sadly, the recent rebuild of the game's code, along with a string of other issues, have made it impossible to gather enough footage for a launch trailer. We plan to do one at a later date, and in the meantime will be sharing a few more sneakpeeks from the coming update;


JonnyBoy did an outstanding job creating new first-person viewmodel animations for all melee weapons and firearms while you interact with an item, button or something usable. The video also teases something we'd like to expand upon after v3.0; Making cars, drawers. closets etc. lootable, to increase immersion and put more emphasis on the survival aspect of the game.

https://youtu.be/5lhmMPH7yAU


In the video, you can hear a snippet of the new soundtrack for zpo_frozenheart, by KaempeLaeske. We've decided to publish the soundtracks early, and you can stream and download the new soundtracks from his Soundcloud profile!
ModDB's 2017 MOTY Awards

Phase 1 of the ModDB 2017 Mod of the Year Awards has begun, so go vote and show your support for your favorite mods! Voting also enters you into the draw to win games from their #modlove collection.

We ask that please you give us a vote, but be sure to give your other favorite mods a vote too!
ZPS Steam Avatars

We're happy to announce our official Zombie Panic! Source Avatars on Steam.

You can start using any of them by:
 1. Clicking the Edit Profile button on your Steam Profile's page.
 2. Under the Avatars section, click on "choose from Official Game Avatars".
 3. Look for Zombie Panic! Source among your recently played games, and click on "View all avatars" then select one of them to use. (Or just follow this link to view all the Avatars.)Huge thanks to community-member and Playtester, "Zombielle", who did the Survivor and Zombie portraits!


ZPS Community-Made Projects

Apart from our own initiative to bring back the game, others have begun to bring ZPS to different games and platforms - spreading the news of its revival. We were excited to hear about these projects, and we wanted to share them with you!

It's important to remember that Monochrome, Inc holds the trademark on "Zombie Panic!", and the copyright to the IP, therefore anybody would need permission from them to monetize any derivatives of ZPS. But anybody is allowed to port and use content from Zombie Panic! for non-commercial purposes, and as long as there is nothing disrespectful, offensive, or damaging to our [both Monochrome, Inc, and us, the Zombie Panic! Development Team's] business interests. That, along with permission from us, is the reason why awesome projects like these are allowed to be created!


Zombie Panic! VR

Steam user "Darkghostterran" did a total remake of ZPS for the HTC Vive, called "Zombie Panic! VR". It has all the basic concepts of ZPS; melee weapons, the official map Biotec, and a couple of Contagion's weapons, as well as zombie AI.

You can download the demo from the game's ModDB page and give it a try!
Just Panic! - A GMod's Gamemode

A fan-based project created for Garry's Mod by "Mka0207" and his team. Branching out ZPS's avenue for players and experiences to a whole new horizon.

While ZPS is built on C++, Just Panic! is built on top of LUA, which means easier modifications and creation of new scripts. The mod also brings forth an entirely different barricading experience heavily inspired by Garry's Mod Zombie Survival. This, and more, are meant to create a fresh and unique experience for both players familiar and unfamiliar with Zombie Panic!You can support and learn more about this work on their website here!

Note: The website isn't specifically dedicated to the "Just Panic!" project, but to the FWKZT community as a whole. The name "Just Panic!" is also not associated with KaempeLaeske nor the rest of our team. The name is simply a coincidence.


New Official Website and Forums

While the Steam Community Hub is convenient, we feel it lacks personality and a more complex forum system - and so our programmer, JonnyBoy, put together a new, stunning website for all of us to enjoy!The website is also a viable place to share ideas and suggestions, as well as bugs and other issues with the game. Our team checks both - and the website, being out of direct access to players, is likely to host more serious discussions and topics compared to the community hub. The old website & forums are still up, however it has been abandoned and broken for many years.


Official Discord Server

As some of you may already know, we also have our own official Discord server! But now we're finally verified!Here you can casually chat and banter with other players, playtesters, and developers about everything Zombie Panic! related or unrelated. Join now by clicking on this invite link: https://discord.gg/zps


Conclusion
And with that, we've brought you all completely up to date on what's happening with the Zombie Panic! title.

We are truly entering a new age for this game, and we cannot wait to start a new chapter in this game's long lifespan together with you all!


- Zombie Panic! Development Team


Follow us on social media at:
57 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“The thrill of fending off a zombie hoard who are being controlled by real people is great!”
ModDB

“Zombie Panic! Source is a truly one-of-a-kind experience for survival FPS lovers.”
Unigamesity

“If you love a fast paced, first person Zombie shooter, this is your game. The positives of this game far outweighs any improvement areas that could be identified.”
Zombie Gaming

เกี่ยวกับเกมนี้

Dive into the zombie apocalypse with Zombie Panic! Source: a cooperative, survival-horror first-person-shooter. A fast-paced standalone modification.
Choose your team as the undead or a survivor. Enjoy their unique abilities, weapons, and challenges in this high-paced, action-packed thriller.

The Teams

As a survivor, unlock large arsenals of firearms, explosives and improvised melee weapons. Can you stop the waves of undead? Will you engage the horde head-on, or barricade and fortify while your friends play sniper? If all else fails, Panic! Then run as if your lives depend on it… for they surely do.

As a zombie, you’re free to hunt the living like the rabid beast you are. Feast upon their flesh and unlock your inner berserker. Heightened zombie night-vision gives you the upper hand in dark environments. Infect survivors as the carrier zombie (patient zero), to weaken their defenses, then sadistically watch them turn on each other. Use it all to your advantage to strategics, ambush, conquer and destroy your oblivious living counterparts.

Gamemode

Zombie Panic! Source hosts a variety of game modes for excellent replayability. Explore the zombie apocalypse with:

 • Survival Mode: Put your ability to scavenge and survive to the test. Easily the top player choice.
 • Objective Mode: You’re on a mission. Whether it’s to escape or defeat the horde, you’d better use your brainz to find those keys, get the power back on, hack that computer, and get to the chopper! Otherwise… I think you know what happens.
 • Hardcore Mode: For experienced zombie connoisseurs, you and your teammates get to enjoy pitting yourselves against extra tough foes, and even rougher odds.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows® 7 (32/64-bits)/Vista
  • หน่วยประมวลผล: 1.7 GHz Processor or better
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: DirectX® 9 level Graphics Card
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 8 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX 9.0c compatible sound card
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows® 7 (32/64-bits) or above
  • หน่วยประมวลผล: Intel® Dual Core 2.4 GHz Processor
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิก: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 8 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX 9.0c compatible sound card
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...