Dive into the zombie apocalypse with Zombie Panic! Source: a cooperative, survival-horror first-person-shooter. One of the most popular Half-Life 2 modifications of all time.
Κριτικές:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (56 κριτικές) - 85% από τις 56 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (4,461 κριτικές) - Το 91% από τις 4,461 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28 Δεκ 2007

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Mod φτιαγμένο από την κοινότητα

This game requires that you own a Source engine game such as Counter-Strike: Source, Half-Life 2, or Day of Defeat: Source. Click here for a full list of games that meet this requirement. Please note that Portal: First Slice and the bundled Half-Life 2: Deathmatch do not fulfill this requirement.

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα mod στο Steam.

Εγκατάσταση του Zombie Panic! Source

Mod για το Half-Life 2

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (239)

30 Μαρτίου

v3.0 Info, Release Window, & Now Accepting Team Applications!The development has been, and still is, an incredibly taxing but also enjoyable experience. Despite our team consisting of people from different cultures, with different ideas, opinions and talents, we all share the same passion for ZPS which allows us to be a very productive team.

We have reached a point in the development where we feel comfortable enough to share the news that you have all been waiting for!


Progress of v3.0
The update has come a long way from its beginnings, and JonnyBoy has put together a small showcase of the builds' progress over the months. The video also shows several new features that we are excited to properly introduce!

It's important to take note of a few things in the video though:
 • The features teased in the video are still subject to change, remember that this is the progress of the work over time. Most things have been changed or are still being tweaked in ways.

 • The Workshop for ZPS will not be implemented with the release of v3.0, even though it appears to be a selectable option in the video. However, it will be implemented later once the dedicated server is able to download and update the maps from the Workshop.

https://www.youtube.com/watch?v=xOiLIKYLg8E

We've added many new features and entities as well as made changes to existing ones for several different reasons. We wanted to give more options and add more variety, make it easier to balance things, and give the level designer more control. Some things were suggested by community members, others were just created out of necessity from common sense or issues and ideas that arose through testing.


New Features

Cascaded Shadow Mapping (CSM):
 • We've announced this feature before, but CSM is a new and improved shadow system similar to what CS:GO uses. They dynamically draw the shadows, meaning that a moving objects will have its shadow change depending on the angle the lighting is coming from. CSM can be toggled on/off depending on your preference.

  One minor issue we've ran into with CSM is that certain shades of light have a very noticeable green tint to them. There doesn't seem to be anything we can do about this, the only solution seems to be using a different shade of color if you don't want the green tint.
New "ZP Options" menu:
 • We've created a new options menu where you can find all the adjustable cvars and settings that are exclusive to ZPS. These setting were previously stored under Options - Multiplayer - Advanced, but we decided it would be better to make a new menu which wasn't so hidden.

Awaiting More Players Mode:
 • The first player that joins the round will now be able to walk around and explore the map while waiting for more players. Once another player joins the round, everything will reset and the round will start like normal.

  Stats and achievements will not count while the player is waiting, and the score and items will reset once the round has actually begun. If the map uses "logic_rounds OnRoundStart" then this might keep certain objectives from activating, keeping you from exploring the map completely.
Spotting Ability:
 • A unique ability that allows only the Carrier to temporarily highlight survivors for the zombie team to see, at the cost of feed-o-meter. This helps relay their position to your zombie minions, so you may all converge on their location. Making it easier to cooperate without the need to communicate.

Optional Zombie Respawn Delay:
 • Implemented to help balance particular sections of levels where the zombies spawn very close to survivors, and/or where zombies have a close quarters advantage. This is only adjustable by the level designer via the logic_player_manager entity. You can specify the zombie respawn delay up to a maximum of 5 seconds.
Ammo Requesting & Sharing:
 • When a player uses the "Need Ammo" or "Need Weapon" voice commands, you can share the item directly with them by looking at them and dropping the requested item (when within range). You can only give them one weapon or one box of ammo per request, if they need more they'll have to request more.
HUD Icon for Flashlight:
 • This was implemented so that as a survivor you can tell at a glance how much battery is remaining in your flashlight. Giving you the ability to easier manage its remaining power. However, in hardcore mode the battery level of your flashlight is not shown.

New Zombie Vision Shader:
 • The method for which the old zombie vision shader was implemented no longer works on the 2013 engine. So JonnyBoy had to implement a new and improved zombie vision shader.

  This zombie vision is a dynamic_light attached to the zombie which when activated lights up the surrounding area for that zombie only. Since it's a dynamic light, it's a lot harder on performance than the previous zombie vision. But we've implemented some control over the range the light extends to help keeps things at an acceptable performance for lower-end PCs. You can set these values under the new ZP Options menu.
Optional Anti-Panic Rush:
 • This will make panic unavailable for the specificed duration at the beginning of the round. It is disabled by default, but server owners can choose to enable it via cvar, and specify the max amount of seconds you have to wait before panicking up to a maximum of 5.

  The reason for that limit is because on many of the stock maps, you can encounter a zombie within the first 10-15 seconds of the round. In such scenarios this feature would greatly limit the survivors chance of being able to escape an attack.
Updated Glow System:
 • This will allow level designers to select which color the item_deliver highlight should have. Now it is no longer restricted to only the white color as it was previously.

FMOD Sound Engine:
 • The old MP3 Music system has been replaced with FMOD. This elimates the lag that can occur when the track changes, which creates a smoother transition between tracks. The main ZPS theme music will now also play during the first few portions of the loading screen, and slowly fade out.

  This also gave us the opportunity to implement the logic_music entity. Which gives level designers the ability to override the current music playing, making "stopmp3" obsolete on maps with custom tracks.
New Menu:
 • The old Source UI menu has now been replaced with a new design, to make ZPS more professional and modern.

New Scoreboard:
 • The scoreboard has gotten an overhaul on the design because when there was a certain amount of players - The old Source UI would draw beyond the players screen.
  (However, when playing on low resolution you may still encounter this issue. This is due to the Source UI code, and unfortunately we do not have the access to modify it. It is recommended to play on a higher resolution than 800x600.)

  We've solved this issue by implementing another colum onto the scoreboard. In the process we've improved the look and design as well.


Updated Unload Animation for Pistols:
 • The pistol animations for unloading have been added back. This has also fixed the problem where the holster or draw animation would show the empty version or vise versa, when the weapon wasn't empty in the first place.
Muzzle Smoke:
 • Now after discharging enough bullets through a firearm, the muzzle smoke will come out of the barrel in a trail until it dissipates.

AFK Manager:
 • This feature first moves AFK survivors or zombies to the lobby, then kicks them from the server if they proceed to be AFK for too long. However, spectators are exempt from being kicked. The default time limits are 2 minutes before moving players to the Lobby, and 5 minutes before kicking players from the server, with a max time limit of 30 minutes. These values can be adjusted via cvar to fit each server's need.

  The server owner can choose to turn this feature off via cvar if they wish. But they do so at their own discretion, because we've used this feature to balance unfair zombie spawn points throughout the maps. With this feature we've been able to place zombie spawn points in better locations, keeping zombies from spawning directly in sight of survivors. Now we no longer need to account for AFK players in the spawn placements. We can instead remove them from play so the round can continue on if they're hindering it, and then remove them from the server so they aren't taking up space or data.
Built-in Admin System:
 • This will work similar to SourceMod administration system. You can assign admins to certain groups, you can also specify their immunity, and forcefully set their access to certain abilities such as - reserved slot, basic immunity, kick, ban, ban removal, map change, mute/gag, mute/gag removal, and rcon.

  We felt like these abilities were necessary in efficiently managing a server, so we decided to implement them directly into the game.
Simple Bot System:
 • This was implemented to allow server owners and level designers to test out plugins, entities and scenarios when in testmode. These bots were only programmed for the simplest of tasks. You can force them to crouch, attack, mimic your actions, or teleport them directly to you. However, for the purpose that we implemented these bots - Their ability to interact with the nav mesh was unnecessary and was removed. It is too heavy on network performance and needs to have a lot of time and effort dedicated to programming and optimizing it properly.

  At that point, we would be better off going all the way and implementing fully functional bots, which is an incredibly time consuming task. The bots won’t only have to move around and shoot - They’ll need to be able to clear obstacles, pick up weapons and guns, manage their inventory and stamina, and perform objectives. This is incredibly difficult and time consuming to code, and it simply isn’t worth it for us because there's much more important things for us to be spending our time working on. Perhaps in the future at some point this could be viable, but we have no plans to implement fully functional bots.
SDK Tools for ZPS:
 • Includes our own ZPS Hammer, already configured and ready for level designing. You won't need to use Source SDK anymore. There's also many new models and textures that have been added, fixed, and remade.

New & Updated Entities for Community Mappers

logic_rounds:
 • This entity can check if the round has either started or ended, useful to make sure that only certain entities get triggered when the round actually starts.
logic_player_manager:
 • This is used to control the respawn delay for zombies, as well as set the weapons survivors spawn with. You can specify weapons, completely strip weapons, spawn them with only a random melee, or even give them armor.
logic_hardcoretimer:
 • Level designers can use this to override the hardcore timer, so it can be adjusted appropriately per map. You can also add or substract time as needed, so you can extend the time when survivors complete an objective for example.
logic_wincounter:
 • This will count how many times survivors or zombies have won, and will call the respective outputs when the number is reached. Allowing the level desinger to adjust things according to how a team is performing.
logic_playercounter:
 • We've used this entity to help balance maps according to player count. It counts how many players there are and if it reaches the specified amount or higher, it will call the respective outputs.
trigger_playercount:
 • Similar to logic_playercounter, this trigger will check how many players there are within it and fire the output if it reaches the specified amount.
logic_music:
 • This will override the current music track playing, which makes "stopmp3" obselete on maps with custom tracks.
info_player_carrier:
 • This entity will spawn the carrier there if the spawn exists or is valid, else the carrier will spawn at info_player_zombie.
ambient_generic:
 • This entity has been updated to support more than just 1 SourceEntityTarget. That way it helps save entdata by only having 1 ambient_generic for multiple sources of output throughout the level.

v3.0 Release Window!
We expect the update to be ready to release sometime between Summer and Fall of 2017. Since issues can spring up out of seemingly nowhere, we feel a release window allows us more time to fix potential problems and make sure everything works as intended. As opposed to a release date which could very likely be pushed back, to both you and our disappointment.

The final stages of development require large-scale playtests. What remains to be done is to properly test out the new features and maps, as well as old ones, and make sure they all get some needed balance tweaks.


Now Accepting Team Applications!
We know that community consists of many talented and dedicated people that we are sure would benefit the development. If you’re interested in playtesting, or want to apply for a position on the development team, you can do so in our new Team Applications sub-forum.

It’s essential that you read and follow the Application Rules & Sample Application Format if you wish for your application to be valid.


Weekly Development Streams on Twitch! Every Friday @ 9 PM EDT
We stream every Friday for a few hours starting at 9PM EDT. Come check out our channel if you have any questions about development, want to catch sneakpeeks or just want to hang out and discuss games in general.

You can also go and check out our past broadcasts if there's anything you've missed.Thank You!
It’s been a while since the MOTY 2016 Nominations where we last addressed the community. Sadly, we didn’t make into the Honorable Mentions. But we did land ourselves a nice 85th place on the Top 100 Mods List. We are truly thankful for the huge, and incredibly dedicated, support that you all continue to show us. It keeps us motivated and dedicated in our work.

See you around,
- Zombie Panic! Development Team

66 σχόλια Περισσότερα

14 Δεκεμβρίου 2016

Phase 2 Voting for ModDB 2016 MOTY! + v3.0 InfoA huge thanks to all of you who nominated us during Phase 1! Because of your support we were able to make it into the Top 100!

Phase 2 Voting for ModDB's 2016 MOTY began a few days ago. The voting will be open for 7 more days, until December the 21st, and the victor this time will be crowned MOTY! The Players Choice Mod of the Year Released will be announced on the 29th of December.

As mentioned before, voting enters you into a chance to win games from ModDB's #modlove collection if you cast your vote while logged in. So be sure to register an account and login before voting if you'd like a chance to win! If you don't want to register an account, you can still vote for your favorite mods.

Vote ZP!S for ModDB 2016 MOTY!

Once again we'll need your help with voting ZP!S for ModDB 2016 MOTY! As stated in the previous announcement, due to us winning previous awards we may only be eligible for an honarable mention. Nonetheless, that would still be just as wonderful. We're asking that you please take a moment to cast your vote for us again as well as your other favorite mods, we'd greatly appreciate it.

As another little bonus, we'd like to give you a little more info regarding v3.0 and its progress.


New Item Sharing Feature

One of the new features we'll be adding with the release of v3.0 is the ability to share weapons and ammo with a specific person who is requesting them via the voice commands.

How it work is the person who needs a weapon or ammo opens up the voice command menu and uses the appropriate voice command to request it.Then a player can hand them a weapon or ammo by looking directly at the person requesting it and pressing the key to drop ammo or weapons when within range.

This will give the item directly to the person requesting it instead of dropping it on the ground. That way it goes directly to the intended person and nobody can steal it. Or if you're in a location where there's a risk you'll lose the item if you drop it, you can hand it to your teammate instead as long as they request it. If they don't have room you won't give them the weapon or any more ammo and you'll drop it on the ground instead. You can also only give them one item at a time so you can not grief someone by giving them a bunch of weapons or ammo to slow them down.


Source Code Rewrite

We were given the source code some months ago by Monochrome Inc. so that we could continue development on ZP!S. It comes as no surprise that the code is quite outdated, and thus a lot of things were broken on the new engine and required fixing.

Now after a month of testing this port and continuously running into an odd server crash that we can't find the cause of as well as some other minor issues, we've decided that it would be best to completely rewrite the source code. This way errors because of outdated code will likely not be an issue anymore, and our programmer will be able to figure out what's causing the crashes or other issues as he makes changes/additions. So at this point it's no longer a port, it's a complete rewrite of the source code from scratch.

Don't panic though! This will not delay the release of v3.0 for very long. In fact some testing can still continue while the code is being rewritten, and we'll be completely back on track in no time.

Unfortunately we still do not have a release date to announce for v3.0, nor even an estimate. We need to put everything through the proper amount of testing before we're ready and can be certain of a release date.Removal of ZPA Gamemode in v3.0

We're going to be removing the ZPA gamemode from the v3.0 release for several different reason. The main reason being that the gamemode is broken on the new engine and will require a lot of time and effort to fix. ZPA is also not very popular or practical so we thought it'd be best if we focused our effort on making sure everything else in ZP!S was functioning properly instead.

We also feel like the gamemode itself doesn't make a whole lot of sense and could be much better developed. We either want to revamp ZPA completely, or possibly replace it with a completely different gamemode that maybe draws some inspiration from what ZPA was.

We're very sorry if this disappoints any of you, but it's for the best. Whatever we decide on doing, it will be much better than before.


Weekly Development Streams on Twitch! Every Friday @ 9PM EST

Casei Magnus has been sharing his work on upcoming (and experimental) levels and designs. Join us each week to participate in the discussion, give us some feedback, share ideas, mingle with the devs, and have a good time - all to ensure that the new update ends up being what both our development team and community want out of ZP!S v3.0. Maybe even catch a sneak peek of something special every now and then.

We stream every Friday for a few hours starting at 9PM EST, come check out our channel if you're interested. If there's any questions you want to ask us, stop by and we'll be happy to answer them.

You can also go and check out our past broadcasts if there's anything you missed.
Thanks Again!

We can't thank you enough for the support we've received from all of you! We'll continue working hard and doing our best to provide you the best game possible. Let's keep ZP!S going for many more years!

Happy Holidays,

- Zombie Panic Development Team

29 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“The thrill of fending off a zombie hoard who are being controlled by real people is great!”
ModDB

“Zombie Panic! Source is a truly one-of-a-kind experience for survival FPS lovers.”
Unigamesity

“If you love a fast paced, first person Zombie shooter, this is your game. The positives of this game far outweighs any improvement areas that could be identified.”
Zombie Gaming

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Dive into the zombie apocalypse with Zombie Panic! Source: a cooperative, survival-horror first-person-shooter. One of the most popular Half-Life 2 modifications of all time.
Choose your team as the undead or a survivor. Enjoy their unique abilities, weapons, and challenges in this high-paced, action-packed thriller.

The Teams

As a survivor, unlock large arsenals of firearms, explosives and improvised melee weapons. Can you stop the waves of undead? Will you engage the horde head-on, or barricade and fortify while your friends play sniper? If all else fails, Panic! Then run as if your lives depend on it… for they surely do.

As a zombie, you’re free to hunt the living like the rabid beast you are. Feast upon their flesh and unlock your inner berserker. Heightened zombie night-vision gives you the upper hand in dark environments. Infect survivors as the carrier zombie (patient zero), to weaken their defenses, then sadistically watch them turn on each other. Use it all to your advantage to strategics, ambush, conquer and destroy your oblivious living counterparts.

Gamemodes

Zombie Panic! Source hosts a variety of game modes for excellent replayability. Explore the zombie apocalypse with:

 • Survival Mode: Put your ability to scavenge and survive to the test. Easily the top player choice.
 • Objective Mode: You’re on a mission. Whether it’s to escape or defeat the horde, you’d better use your brainz to find those keys, get the power back on, hack that computer, and get to the chopper! Otherwise… I think you know what happens.
 • Hardcore Mode: For experienced zombie connoisseurs, you and your teammates get to enjoy pitting yourselves against extra tough foes, and even rougher odds.
 • Assault Mode: Capture the Point. Points are awarded for completing side objectives, adding to the overall score of the players’ team which in the end decides the victor.

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP
  • Επεξεργαστής: 1.7 GHz Processor or better
  • Μνήμη: 512 MB RAM
  • Γραφικά: DirectX® 9 level Graphics Card
  • DirectX: Έκδοση 9.0c
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 8 GB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: DirectX 9.0c compatible sound card
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: Windows® 7 (32/64-bits)
  • Επεξεργαστής: Intel® Dual Core 2.4 GHz Processor
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  • Γραφικά: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better
  • DirectX: Έκδοση 9.0c
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 8 GB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: DirectX 9.0c compatible sound card

Τι λένε οι επιμελητές

14 επιμελητές αξιολόγησαν αυτό το προϊόν. Πατήστε εδώ για να τους δείτε.
Κριτικές πελατών Περισσότερα
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ:
Πολύ θετικές (56 κριτικές)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
Πολύ θετικές (4,461 κριτικές)
ΤΥΠΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:


(τι είναι αυτό;)
33 κριτικές ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα ( Θετικές)
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...