A fast paced multiplayer shooter that pits aliens against humans in a strategic and action-packed struggle for survival!
Κριτικές: Πολύ θετικές (6,304 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Οκτ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Natural Selection 2

Αγορά Natural Selection 2 - Deluxe Edition

Αγορά Natural Selection 2 - 4-pack

Includes four copies of Natural Selection 2 - a copy for yourself and three copies to send to your friends!

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Natural Selection 2 - Mega Pack

Συμπεριλαμβάνει 6 αντικείμενα: Natural Selection 2, Natural Selection 2 - Deluxe Edition Upgrade, Natural Selection 2 - Kodiak Pack, Natural Selection 2 - Reaper Pack, Natural Selection 2 - Reinforcement Pack, NS2: Combat

Αγορά Natural Selection 2 Deluxe Edition Upgrade

Upgrade your Standard Edition to the Deluxe Edition!

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A team based FPS with some strategy elements. A lot of fun that relies on teamwork whether your the Marines or the Aliens."

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (112)

31 Ιανουαρίου

Update 274 ReleasedIt's common knowledge that Natural Selection 2 has no bugs, issues, or problems.* It has never had any bugs. Ever. Fact. Full stop. Ok, maybe a few... And maybe Update 273 had a few too many. Some say that Onoses (Onii? Onosii?) were very upset by seriousr problems with their damage type.

Never fear though, Update 274 has arrived quickly from the Community Development Team, and it addresses some major issues that crept into the game in 273! Enjoy!

*This statement may not be entirely accurate.

Changelog

Remove erroneous file exists check in particle handling (fixes Shotgun & other bad hitching)
Ensure servers actually try to update all mods on changemap
Remove curl progress reporting spamming server consoles
Fixed damage types; Onos, bile bomb, Flamethrower, axe & Welder. (Onos were upset. Not good.)
Fixed lua error on linux for users with certain locale settings

13 σχόλια Περισσότερα

22 Ιανουαρίου

Update 273 Live!Natural Selection 2 has just received its first update for 2015, courtesy of the Community Development Team. Read all the details in their release blog post!

Changelog

Improvement
Added ability to click on a player’s row in the scoreboard to check their Steam/Hive profiles
Added option to mute Text chat
Added icon to the scoreboard indicating if someone is your friend on Steam
Made it so the scoreboard shortens the player name if it overlaps
Muting a player’s voice/text chat will last 6 hours so it’s persistent across map changes
Rookies will always show the “(rookie)” tag in chat even if they’re not in your own team
Spectators are now sorted above ReadyRoom players
Dropping structures as a Marine Commander will display the location name and status of the Power Node for the structure
Missing files will now show up in the log instead of being silently ignored
Added a new variant of Alien Vision based on Huzes’ AV – Thanks Huze!
Added no_ip material which disallows placement of Infantry Portals on this surface
Added a separate bind for movement override for commander
Added consistency checking for hmp files

Fixes
Stop sounds from playing on destroyed entities
Stop Insert from running destructors on uninitialized memory
Linux should now support non-ascii
Fixed being able to tell who’s the enemy Commander by their chat color
Fixed that commanders bots did not work or got kicked by the AFK kick
Fixed that the Alien Buy-Menu messed up with some translations (e.g. Russian)
Fixed embryos not having a taunt in the ready room
Fixed Babblers being invisible when cloaked by a shade
Fixed menu being unresponsive if mousing over webview while a window was loading
Fixed sending blank chat messages causing messages to overlap
Fixed being able to place an IP in eclipse where you shouldn’t be able to

Steam
Prototype – Added Utils\WorkshopBackup, a simple server to allow servers ops to add backup download for mods. See ns2\utils\workshopbackup\readme.txt for details.
Added support for servers to point clients to a list of backup servers and clients to download from backup instead of Steam
Backup servers also solves the problem of the server running an old version of a mod
Fixed bug that required all http request to finish inside 15 seconds
Made clients more stubborn when it comes to requesting downloading mods (10 retries)
Improved progress reporting

Performance
Relevance calculation offloaded from main server thread, freeing up about 5-15% main thread CPU. It is now recommended to run the server on at least 2 cores.
Servers running close to the edge will now show up as Loaded in the performance browser

Known Issue
The progress indication on mod download is broken – it stays zero until download complete. Late build blocker forced a revert, should be fixed in 274

Maps
Removed holiday themed ready rooms

Kodiak
Fixed stuck spot in hangar bay vent for fades

Eclipse
Fixed FPS problem in access alpha

Docking
Removed random pipe prop in locker room

16 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

"NS2 is a genius mash of Counter Strike and Starcraft"
Kotaku
"This is getting close to my idea of the ultimate game"
Machinima

Strategy Meets ShooterNatural Selection 2 is a First Person Shooter and Real Time Stategy game rolled into one! Each team, alien and human, has a Commander. The Commander looks down on the battlefield and issues orders, places structures, collects resources, researches technology, and deploys abilities.Here's some gameplay examples: A human Commander could drop health packs and ammunition to a trapped marine squad, and deploy sentry guns to help them defend their position. Or an alien Commander could grow a new Hive to spread infestation throughout newly captured territory, allowing more alien eggs to spawn...

Two Unique SidesAliens players choose to evolve into one of five lifeforms: The fast, fearsome Skulk can run on walls and deliver massive damage with is jaws. Lerks fly and deploy gasses to support their teammates in battle. Gorges heal other lifeforms and build tunnels, hydra turrets, walls, and other tactical structures. Fades blink in and out of battle, picking off marines with giant scythes. Finally, the giant Onos is so massive and so tough, that even entire marine squads can't take it down.Marines wield rifles, shotguns, grenade launchers, pistols, and other weapons. Cluster grenades can clear ventilation shafts of sneaky Skulks, flamethrowers make short work of alien structures and infestation, and boosts dropped by the commander Commander like nano-shields and catalyst packs increase combat effectiveness.

When attacking on foot doesn't cut it, marines can construct hulking Exosuits wielding miniguns and railguns, and equip jetpacks for high speed assaults on alien Hives.

Long Term DevelopmentNatural Selection 2 receives constant updates. This year (2014), it has received a major update, on average, once per month! These updates are created by the Community Development Team, supported by Unknown Worlds.

Mod Tools Come StandardNatural Selection 2 comes with all the tools we used to make the game. All game code is open source. That means you can create, and play, an endless variety of mods. Publish, share, and download mods from the Steam Workshop, and automatically download mods when you join modded games.

Ψηφιακή έκδοση πολυτελείαςDigital Deluxe Edition includes:

Official Soundtrack - 1 hour of tribal, industrial music composed by David John and Simon Chylinski
Digital Art Book - 40+ pages of art by Cory Strader, including environments, creatures, weapons and more
Exclusive Wallpapers and Avatars - Unique views of the NS2 universe by artist Rantology
Exclusive in-game marine model - A new marine model with custom visor and armor plating

Σχετικά με αυτό το παιχνίδιNatural Selection 2 pits alien against human in an action-packed struggle for survival. Wield devastating weaponry as a Frontiesman marine, or become the xenomorph as a deadly. Kharaa life-form. While both teams fight each other in first person, two commanders look down on the battlefield in a top-down Real Time Strategy view. These Commanders can issue orders, build structures, collect resources, research technology, and deploy abilities to help their team overcome the enemy.

Απαιτήσεις συστήματος

  Minimum:
  • OS:Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
  • Processor:Core 2 Duo 2.6 ghz
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:DirectX 9 compatible video card with 1GB VRAM and support for Shader Model 3 (e.g. ATI X800, NVidia 8600 or better)
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:5 GB HD space
  Recommended:
  • OS:Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
  • Processor:Core 2 Duo 3.0 ghz
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:DirectX 9 compatible video card with 1GB, AMD 5770, NVidia GTX 450 or better
  • DirectX®:9.0
  • Hard Drive:5 GB HD space
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
Δεν υπάρχουν δημόσιες κριτικές για αυτό το προϊόν στη γλώσσα σας
Μπορείτε να γράψετε την κριτική σας για αυτό το προϊόν για να μοιραστείτε την εμπειρία σας με την κοινότητα. Χρησιμοποιήστε την περιοχή επάνω από τα κουμπιά αγοράς σε αυτή τη σελίδα για γράψετε την κριτική σας.