Insurgency: Sandstorm is a team-based, tactical FPS based on lethal close quarters combat and objective-oriented multiplayer gameplay. Experience the intensity of modern combat where skill is rewarded, and teamwork wins the fight.
Όλες οι κριτικές:
Χωρίς κριτικές χρηστών
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
12 Δεκ 2018
Δημιουργός:
Εκδότης:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Διαθέσιμο: 12 Δεκεμβρίου

Αυτό το παιχνίδι θα ξεκλειδωθεί σε περίπου 4 εβδομάδες

Προ-αγορά Insurgency: Sandstorm

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Η προσφορά λήγει 12 Δεκεμβρίου

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (21)

9 Νοεμβρίου

Insurgency Sandstorm Pre-Order Beta 2 Hotfix - November 9th, 2018

Hello everyone. Today we are releasing a hotfix to address some of the issues and respond to some of the initial feedback from yesterday’s major update. We plan to continue monitoring feedback through the weekend, and will likely release another patch some time next week.

We are aware of a crash some people are experiencing on startup, which has a fairly easy fix for it. If you are experiencing this crash, try the following:
First, navigate to: %LOCALAPPDATA%\Insurgency\Saved\Config\WindowsClient
Then delete the following file: GameUserSettings.ini
The file will be recreated when you next start the game.

We hope everyone enjoys playing over the weekend, and we look forward to joining you on the servers!

New Features
 • Settings Menu
  • Added SMAA T2x Anti-aliasing option to the setting menu and re-enabled TAA sharpening.

Gameplay Improvements
 • Player Movement
  • Adjusted the Aim Down Sights speed when coming out of a sprint so it now factors in weight instead of just being a fixed delay.

User Experience Improvements
 • Server Admin
  • Added quality of life improvements
   • Admin list/map cyle setup has been simplified and placed into their own text files.
   • Admin kick exemption (team kills/idle).
   • Ability to disable idle kicks by setting the value to 0.
  • Server hostname can be up to 63 characters in length rather than 30.
 • Rcon
  • travelscenario command should now work without having to put the full path to the scenario asset.

Visual Improvements
 • Animations
  • Added new Main Menu idle animations.
  • Added new Loadout menu animations.

AI Improvements
 • Reduced bot respawn pool from 100% to 60-80% of the total player count.
 • Fixed an issue where AI vehicle insertion drivers were invisible during Checkpoint.
 • Fixed bots always trying to utilize vehicle turrets and ignoring any AI deaths while doing so.

Stability Fixes
 • Fixed a crash that could occur on map change.
 • Fixed a crash with Rcon when sending a multipacket response.
 • Fixed a crash caused by color bindings.

Bug Fixes
 • VoIP
  • Fixed an issue with VoIP when playing on matchmaking servers.

 • UI
  • Fixed an issue with the HUD chat element not automatically focusing input from the keyboard without having to be clicked on first.
  • Fixed a bug preventing the admin menu from being accessible in local play.
  • Fixed an issue where if you were a spectator while in the Loadout menu and you clicked confirm, it would not put you back into the spectating state.
  • Fixed an issue where chosen colour presets would not be saved between sessions.

 • Characters
  • Fixed an issue with arm textures forcing them to be discolored under certain lighting.
  • Player ragdolls are no longer invisible when killed inside a vehicle.
  • Added mipmaps and streaming settings to certain character textures.

 • Weapons
  • Fixed an issue where incorrect equip times were being used. This led to items such as grenades not being throwable as soon as they should be.
  • Fixed an issue for ammunition not showing for grenade launchers.
  • Fixed an issue where grenades were missing animations when inside a restricted area.
  • Fixed an issue with the AKM and SVD world models having some missing geometry.
  • Fixed and issue where the Molotov lighter was not showing and the special idle animations were not getting interrupted.

 • Fire Support
  • Fixed an issue with Bomber Drones floating through walls.

 • Cosmetics
  • Fixed an issue where the Covered hair cosmetic was the only female hair option shown when previewing.

Map Balance & Fixes
 • Refinery
  • Fixed an issue with the playable area on Checkpoint, Push and Skirmish.
  • Fixed painted foliage and rocks from popping into view.
  • Added more HLODs.
  • Increased culling distance slightly.
  • Fixed light casting issues on certain meshes and terrain.
  • Added more protection from rockets shot over long distances in Skirmish.
  • Expanded the D capture zone to both floors in Skirmish.
  • Included the balcony at C capture zone in Push Security.
  • Removed broken manhole mesh.
  • Rebuilt navigation.

 • Farmhouse
  • Potential fix for players spawning on top of each other in Firefight East.

Known Issues
 • The weapon ready animation when spawning in doesn't finish playing.
 • Magazine will disappear on a weapon in first person view when you switch to an under barrel grenade launcher.
 • Gas Masks don't show on characters who have equipped them.
 • If using super-sampling zoom scopes will be rendered black
 • When a player is ejected from a vehicle after being killed, their ragdoll will disappear.
107 σχόλια Περισσότερα

8 Νοεμβρίου

November 8th Update Now Live!Hi everyone my name is Jon Higgins, and I am the Marketing and Communications Director here at New World Interactive. Today we are rolling out a major update to the ongoing pre-order beta test for Insurgency: Sandstorm.

The core of this update is a codebase upgrade from Unreal Engine 4.19 to Unreal Engine 4.20. This was a very time-consuming process, but should yield significant benefits for both now and the future by allowing us to take advantage of new features in Unreal. During the upgrade, the rest our team has been hard at work adding new content and features such as the Alpha AK assault rifle, community server tools, a new map, tattoo cosmetics, and more. We’ve also been doing a lot of optimisation, and continuing to refine the core experience based on community feedback. The full change log runs at almost 18 pages long and can be found at the bottom of this post.


The new Alpha AK is available for the Insurgent Advisor class as well as the Security Advisor in Coop.


Gameplay Changes

This update features improvements to gameplay including adjustments to recoil, sway, focus, player movement, and more. We’ve made changes to the visual recoil to become more “punchy” and altered recoil values in general for many weapons, especially those with 7.62 caliber rounds. More weight will now mean your time to aim down your sights will be slower. We’ve also added “tagging”, which means a player’s speed is reduced when they take damage.

Comparison of updated recoil, between Insurgency (Left) and Insurgency: Sandstorm (Right)

New Map

As some of you may know, we intended to release a new map called Precinct with this update. Unfortunately, during testing this week we noticed several issues that were causing the map to underperform. Because of this, and because of the fact that this map is considerably more complex than the others, we’ve decided to hold off on adding it until we can optimise it further. However, we have noticed our fans’ desire for more map variety in the beta, and in particular have received a lot of community requests to re-introduce Refinery (known as Oilfield during our Closed Alpha). So we have decided to add it back into the map pool as requested to give everyone something new to enjoy.Refinery features intense close quarters firefights in an industrial setting with a unique vertical gameplay style. Both teams must navigate a dense system of pipes, warehouses, and catwalks as they vie for control of the facility. We have done several iterations on Refinery since it was last shown to testers, and are keen to hear more player feedback.

Performance and Optimisation

Today's update features many changes aimed at optimising the game and improving the overall performance as we get closer to launch. The exact performance change will be unique to each player and dependant on numerous factors including the details of the person’s system and any other programs being run. However, we have made significant steps towards reducing CPU and memory requirements, and hope to announce our official minimum system requirements shortly. Performance improvements are by no means done, however this update should reduce microstutter and hitches experienced by players in previous versions of the Beta. We ask that any players who still encounter performance issues after this patch to read the following thread and post their game settings along with their DxDiag file to help our team better identify issues.

Easier Cosmetic Unlocks

We received a lot of feedback regarding the rate at which players are able to unlock cosmetic items as they progress. In addition to the news that pre-order beta players will be able to carry over 50% of their earned Appearance Credits into the full release, we have also made changes to the overall time it takes to unlock cosmetics. Most item tiers have seen a 33% reduction in cost, and we have also made the decision that upon launch players will start the game with 1000 Appearance Credits. The combined effect of this will enable players to purchase a few base cosmetic items for each team right at the start, and obtain a unique identity in the game earlier in their experience.

AI Improvements

For fans of our Coop game mode Checkpoint, the enemy AI has seen a number of improvements. Bots should now reach objectives faster, have better accuracy at close range, and will throw grenades into windows when they try to retake objectives during counter-attacks. The Explosive Drone fire support AI has also been improved, allowing it to enter through windows and detonate inside buildings.

Community Servers

Along with this update we have also released our dedicated server application so that fans can host community servers. We are in discussions with various server providers to allow players to host their own custom servers more easily. If you are interested in hosting a dedicated server, you can find a setup guide here.


Summary

The full 18 page change log featuring hundreds of changes included in this update can be viewed here. As always, player feedback during this beta test is vital to our iterative development process and enables us to continue making these changes based on your suggestions. So we encourage all players to join in discussion on our forums with constructive feedback as we start to finalise our experience leading up to launch.


Known Issues

There are a few known issues with the build that we’d like to communicate to players. We are actively in the process of fixing these and hope to release hotfixes for the game in the near term to address them accordingly. If you notice any other critical issues please report them on the Steam forums so we can have a strong hotfix effort in the aftermath of this major update.

 • VoIP is not working correctly on matchmaking servers despite working correctly on community dedicated servers.
 • The ready animation when spawning in doesn't fully play on weapons.
 • Security 3P arms are pitch black when shaded.
 • Magazine disappears on weapon when you switch to an under barrel grenade launcher in first person.
 • Gas Masks don't show on third person character models.
 • Insertion Truck characters are not showing online.
 • Woman hair preview is always a hijab whatever the selected haircut is.
 • When a player is ejected from a vehicle after being killed their ragdoll will disappear.

Insurgency: Sandstorm releases December 12th 2018 on PC and coming to PS4 and Xbox One 2019. Pre-order now to get instant access to the pre-order exclusive PC Beta from now until launch.

https://store.steampowered.com/app/581320/Insurgency_Sandstorm/
134 σχόλια Περισσότερα

Κριτικές

“One of the most harrowing and thrilling depictions of combat I’ve ever seen, and I think it’s a goddamn work of art.”
Rock, Paper, Shotgun (preview)

Προσφορά προαγοράς


*Includes 10% Early Adopter discount available until December 12 + 10% Loyalty Discount.
- To benefit from this offer, make sure you are logged into your Steam account and that Insurgency is available in your library.
- The loyalty discount offer will remain after the release of the game until the end of March.
- Loyalty discount only applies to the PC version of Insurgency: Sandstorm.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Insurgency: Sandstorm is a team-based, tactical FPS based on lethal close quarters combat and objective-oriented multiplayer gameplay. Sequel to the indie breakout FPS Insurgency, Sandstorm is reborn, improved, expanded, and bigger in every way. Experience the intensity of modern combat where skill is rewarded, and teamwork wins the fight. Prepare for a hardcore depiction of combat with deadly ballistics, light attack vehicles, destructive artillery, and HDR audio putting the fear back into the genre.

An intense atmosphere putting the terror into modern combat

Move with speed and caution as you push through the war-torn environments of a fictional contemporary conflict in the Middle East. Death comes fast, ammunition must be carefully managed, and the environment must be tactically navigated at every step toward victory.

Insurgency: refined and expanded

For the first time in an Insurgency game, customize your character to show your veterancy with diverse sets of clothing, uniforms, accessories, and character voices. Coordinate fire support with your team, engage enemies with vehicle mounted machine guns, and go head to head in small scale high speed competitive matches. Wield new weapons and new upgrades to outmaneuver, outflank, and outsmart the enemy.

War at its realest

Continuing Insurgency’s acclaim as the most atmospheric shooter, Sandstorm is built on Unreal 4 to bring its gritty close-quarters combat into a whole new era of realism. Skill is rewarded, and survival is paramount. Feel every bullet, and fear every impact.

Key Features

 • Sequel to the indie breakout FPS Insurgency, now with 5 million units sold. Sandstorm is reborn, improved, expanded, and bigger in every way.
 • Character and weapon customisation to show your battle-hardiness.
 • Unprecedented audio design with positional voice-chat for realistic teamwork, and heart pounding ambient audio to bring you into the battlefield.
 • Peek around corners, tactically breach doorways, use smoke to cover your team’s advance, and call in air support.
 • Battle across expansive maps in up to 16-versus-16 player game modes, or 8 player co-operative against AI, now with machine gun mounted drivable vehicles.
 • Competitive multiplayer features including matchmaking, broadcasting UI, and replays.

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • Απαιτείται επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα 64-bit
  • Επιπλέον σημειώσεις: To be announced soon.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • Απαιτείται επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα 64-bit

Τι λένε οι επιμελητές

59 επιμελητές αξιολόγησαν αυτό το προϊόν. Πατήστε εδώ για να τους δείτε.
Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν

Μπορείτε να γράψετε την κριτική σας για αυτό το προϊόν για να μοιραστείτε την εμπειρία σας με την κοινότητα. Χρησιμοποιήστε την περιοχή επάνω από τα κουμπιά αγοράς σε αυτή τη σελίδα για γράψετε την κριτική σας.