ข่าวสาร
Insurgency: Sandstorm is a team-based, tactical FPS based on lethal close quarters combat and objective-oriented multiplayer gameplay. Experience the intensity of modern combat where skill is rewarded, and teamwork wins the fight.
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ไม่มีบทวิจารณ์จากผู้ใช้
วันวางจำหน่าย:
12 ธ.ค. 2018
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

พร้อมใช้งาน: 12 ธันวาคม

เกมนี้จะปลดล็อคในอีกประมาณ 3 สัปดาห์

สั่งซื้อ Insurgency: Sandstorm ล่วงหน้า

โปรโมชันพิเศษ! ข้อเสนอจะจบลง 12 ธันวาคม

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (22)

14 พฤศจิกายน

Pre-Order Beta Patch - November 14th, 2018Hello everyone. Today we are releasing a patch to address some issues and respond to some of the feedback from last week’s major update. We hope everyone enjoys the changes, and we look forward to joining you on the servers!

Stability Fixes
 • Added potential fix for “Kicked from server: host closed the connection” issue that some players are facing related to Steam Authentication.
 • Fixed a potential startup crash.
Optimization
 • Changed the default scope setting to use a traditional zoomed in scope view which has better performance. Players may still select the realistic “Picture-in-picture” scope option if they prefer.
 • Ragdolls now enter a sleep mode when they’ve become inactive, so they will no longer simulate client-side physics when nothing is happening to them.
 • Reduced appropriate weapon textures from 4k to 2k resolution including M45, L106A1, Tariq, MP7, Uzi and vehicle mines.
 • Optimized texture streaming for some particle textures.
Bug Fixes
 • AI
  • Fixed an issue with bots spawning inside vehicles during Checkpoint that were intended for the human team.
  • Fixed an issue where bots firing semi-automatic or bolt action weapons would not be audible.
 • Characters
  • Fixed an issue where giant characters could occur when using the bipod.
  • Added various fixes for Headgear and hair for some heads.
 • Weapons
  • Fixed an issue with the Uzi and AKS-74U iron sights being misaligned.
  • Fixed an issue where cycling the bolt of a weapon occured before releasing the mouse button. Firing and holding down the fire button should now properly delay the cycling of a bolt-action rifle or pump action of a shotgun.
  • Fixed an issue where when planting mines there was a slight delay after the animation completed before they would be planted.
  • Fixed duplicate compensators and flash hiders on Insurgent pistols in Coop.
 • Server Admin
  • Fixed an issue with Rcon when submitting an incorrect password.
Gameplay Improvements
 • Reduced horizontal recoil for assault and battle rifles by 10%.
 • Slightly sped up normal (non-sprint) Aim Down Sights speed across all weights.
 • Increased drivable vehicle window health slightly to make players inside less vulnerable.
 • Reduced mine planting time from five seconds to 3.4 seconds.
AI Improvements
 • Reduced bot quota from 6/12 to 3/12 to make lower player counts easier.
 • Bots should be less aggressive with grenades, and try to allow targets some time to flee before they explode.
 • Bots should now properly ignore targets with spawn protection.
User Experience Improvements
 • Settings Menu
  • Added mouse smoothing option.
  • Added gamma option.
  • Updated “Scope Setting” options, which are now referred to as “Normal” and “Picture-in-picture”.
 • Server Browser
  • Added ability to click on a column and sort the results.
  • Added the following filter options:
   • Show Full
   • Show Empty
 • HUD
  • Removed the Fire Mode display for weapons that don't use bullets (e.g. grenades, knives, etc.)
 • Round Victory Screen
  • Improved map voting screen so that longer scenario names (such as “Checkpoint Insurgents”) fit the voting buttons.
 • Loadout Menu
  • Implemented stripper clip and scope deny text support. This indicates to the player if there are any conflicting upgrades when hovering over the upgrade.
 • Server Admin
  • Added server admin config option bCounterAttackReinforce to Checkpoint which allows the human team to be reinforced at the start of every counter-attack. This is not on by default and is intended to be an option for custom servers.
Visual Improvements
 • Animations
  • Updated the menu idle animation.
  • Updated rifle, pistol and launcher sprinting character animations.
 • Customize
  • Improved textures for the following Insurgent items:
   • Polo Plain
   • Polo Striped
   • Button Rolled
   • Button Sleeves
   • Button T
 • Ragdolls
  • Reworked head and neck constraints and added linear damping.
  • Improved the speed at which ragdolls will stop simulating physics if they haven’t encountered any large physical forces. This should reduce instances of jittering ragdolls.
 • Weapons
  • Scaled down the suppressor for the AKM, AK-74 and Alpha AK.
  • Updated the scale of all third person flash hiders and compensators.
 • FX
  • Fixed some scaling issues with third person muzzle flashes.
Map Balance & Fixes
 • Refinery
  • Revised Push Insurgents scenario and expanded it to five objectives.
  • Adjusted Push Security B building to make it capturable on both floors.
  • Improved bot navigation at Security Checkpoint B and Insurgent Checkpoint D.
  • Fixed being able to leave the playable area near the Insurgent starting spawn in Skirmish.
  • Fixed an issue where players could get stuck inside a silo near Push Security B.
  • Made various gameplay adjustments to improve level flow and balance.
  • Made various visual improvements.
 • Farmhouse
  • Reworked a wall that affects line of sight into Insurgent B spawn on Push Security.
  • Improved player navigation around fences at Insurgent A spawn on Push Insurgents.
  • Moved Insurgent B spawn further forward on Push Security.
  • Removed window fence at Insurgent B spawn on Push Security.
Known Issues
 • The weapon ready animation when spawning in doesn't finish playing.
 • Magazine will disappear on a weapon in first person view when you switch to an under barrel grenade launcher.
 • Gas Masks don't show on characters who have equipped them.
 • When a player is ejected from a vehicle after being killed, their ragdoll will disappear.
 • Party members cannot communicate through VoIP.
98 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

9 พฤศจิกายน

Insurgency Sandstorm Pre-Order Beta 2 Hotfix - November 9th, 2018

Hello everyone. Today we are releasing a hotfix to address some of the issues and respond to some of the initial feedback from yesterday’s major update. We plan to continue monitoring feedback through the weekend, and will likely release another patch some time next week.

We are aware of a crash some people are experiencing on startup, which has a fairly easy fix for it. If you are experiencing this crash, try the following:
First, navigate to: %LOCALAPPDATA%\Insurgency\Saved\Config\WindowsClient
Then delete the following file: GameUserSettings.ini
The file will be recreated when you next start the game.

We hope everyone enjoys playing over the weekend, and we look forward to joining you on the servers!

New Features
 • Settings Menu
  • Added SMAA T2x Anti-aliasing option to the setting menu and re-enabled TAA sharpening.

Gameplay Improvements
 • Player Movement
  • Adjusted the Aim Down Sights speed when coming out of a sprint so it now factors in weight instead of just being a fixed delay.

User Experience Improvements
 • Server Admin
  • Added quality of life improvements
   • Admin list/map cyle setup has been simplified and placed into their own text files.
   • Admin kick exemption (team kills/idle).
   • Ability to disable idle kicks by setting the value to 0.
  • Server hostname can be up to 63 characters in length rather than 30.
 • Rcon
  • travelscenario command should now work without having to put the full path to the scenario asset.

Visual Improvements
 • Animations
  • Added new Main Menu idle animations.
  • Added new Loadout menu animations.

AI Improvements
 • Reduced bot respawn pool from 100% to 60-80% of the total player count.
 • Fixed an issue where AI vehicle insertion drivers were invisible during Checkpoint.
 • Fixed bots always trying to utilize vehicle turrets and ignoring any AI deaths while doing so.

Stability Fixes
 • Fixed a crash that could occur on map change.
 • Fixed a crash with Rcon when sending a multipacket response.
 • Fixed a crash caused by color bindings.

Bug Fixes
 • VoIP
  • Fixed an issue with VoIP when playing on matchmaking servers.

 • UI
  • Fixed an issue with the HUD chat element not automatically focusing input from the keyboard without having to be clicked on first.
  • Fixed a bug preventing the admin menu from being accessible in local play.
  • Fixed an issue where if you were a spectator while in the Loadout menu and you clicked confirm, it would not put you back into the spectating state.
  • Fixed an issue where chosen colour presets would not be saved between sessions.

 • Characters
  • Fixed an issue with arm textures forcing them to be discolored under certain lighting.
  • Player ragdolls are no longer invisible when killed inside a vehicle.
  • Added mipmaps and streaming settings to certain character textures.

 • Weapons
  • Fixed an issue where incorrect equip times were being used. This led to items such as grenades not being throwable as soon as they should be.
  • Fixed an issue for ammunition not showing for grenade launchers.
  • Fixed an issue where grenades were missing animations when inside a restricted area.
  • Fixed an issue with the AKM and SVD world models having some missing geometry.
  • Fixed and issue where the Molotov lighter was not showing and the special idle animations were not getting interrupted.

 • Fire Support
  • Fixed an issue with Bomber Drones floating through walls.

 • Cosmetics
  • Fixed an issue where the Covered hair cosmetic was the only female hair option shown when previewing.

Map Balance & Fixes
 • Refinery
  • Fixed an issue with the playable area on Checkpoint, Push and Skirmish.
  • Fixed painted foliage and rocks from popping into view.
  • Added more HLODs.
  • Increased culling distance slightly.
  • Fixed light casting issues on certain meshes and terrain.
  • Added more protection from rockets shot over long distances in Skirmish.
  • Expanded the D capture zone to both floors in Skirmish.
  • Included the balcony at C capture zone in Push Security.
  • Removed broken manhole mesh.
  • Rebuilt navigation.

 • Farmhouse
  • Potential fix for players spawning on top of each other in Firefight East.

Known Issues
 • The weapon ready animation when spawning in doesn't finish playing.
 • Magazine will disappear on a weapon in first person view when you switch to an under barrel grenade launcher.
 • Gas Masks don't show on characters who have equipped them.
 • If using super-sampling zoom scopes will be rendered black
 • When a player is ejected from a vehicle after being killed, their ragdoll will disappear.
108 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“One of the most harrowing and thrilling depictions of combat I’ve ever seen, and I think it’s a goddamn work of art.”
Rock, Paper, Shotgun (preview)

ข้อเสนอการสั่งซื้อล่วงหน้า


*Includes 10% Early Adopter discount available until December 12 + 10% Loyalty Discount.
- To benefit from this offer, make sure you are logged into your Steam account and that Insurgency is available in your library.
- The loyalty discount offer will remain after the release of the game until the end of March.
- Loyalty discount only applies to the PC version of Insurgency: Sandstorm.

เกี่ยวกับเกมนี้

Insurgency: Sandstorm is a team-based, tactical FPS based on lethal close quarters combat and objective-oriented multiplayer gameplay. Sequel to the indie breakout FPS Insurgency, Sandstorm is reborn, improved, expanded, and bigger in every way. Experience the intensity of modern combat where skill is rewarded, and teamwork wins the fight. Prepare for a hardcore depiction of combat with deadly ballistics, light attack vehicles, destructive artillery, and HDR audio putting the fear back into the genre.

An intense atmosphere putting the terror into modern combat

Move with speed and caution as you push through the war-torn environments of a fictional contemporary conflict in the Middle East. Death comes fast, ammunition must be carefully managed, and the environment must be tactically navigated at every step toward victory.

Insurgency: refined and expanded

For the first time in an Insurgency game, customize your character to show your veterancy with diverse sets of clothing, uniforms, accessories, and character voices. Coordinate fire support with your team, engage enemies with vehicle mounted machine guns, and go head to head in small scale high speed competitive matches. Wield new weapons and new upgrades to outmaneuver, outflank, and outsmart the enemy.

War at its realest

Continuing Insurgency’s acclaim as the most atmospheric shooter, Sandstorm is built on Unreal 4 to bring its gritty close-quarters combat into a whole new era of realism. Skill is rewarded, and survival is paramount. Feel every bullet, and fear every impact.

Key Features

 • Sequel to the indie breakout FPS Insurgency, now with 5 million units sold. Sandstorm is reborn, improved, expanded, and bigger in every way.
 • Character and weapon customisation to show your battle-hardiness.
 • Unprecedented audio design with positional voice-chat for realistic teamwork, and heart pounding ambient audio to bring you into the battlefield.
 • Peek around corners, tactically breach doorways, use smoke to cover your team’s advance, and call in air support.
 • Battle across expansive maps in up to 16-versus-16 player game modes, or 8 player co-operative against AI, now with machine gun mounted drivable vehicles.
 • Competitive multiplayer features including matchmaking, broadcasting UI, and replays.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: To be announced soon.
  แนะนำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 49 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
ไม่พบบทวิจารณ์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสามารถเขียนบทวิจารณ์ของคุณเองสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้กับชุมชน ใช้พื้นที่ด้านบนของปุ่มซื้อในหน้านี้เพื่อเขียนบทวิจารณ์ของคุณ