Take control of a nimble janitor to rid the world of dust and debris.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (1,059 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 17 ม.ค. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Dustforce Soundtrack Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Dustforce DX, Dustforce Soundtrack

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A precision platformer which is catharticly focused around cleaning up leaves. All about perfection, speed and grace with a great replay system."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

Dustforce DX Update

Dustforce DX is a free update to the game, which includes 16 new maps, 109 community-made maps, a new music track, bug fixes, and support for Steam Trading cards. It also has a redesigned overworld system that makes the game friendlier to newer players, and more exciting to veterans.

เกี่ยวกับเกมนี้

Clean up the world with style! As an acrobatic janitor, you are an adept force against dust and disorder. Leap and dash off walls and ceilings, and deftly traverse precarious environments. Cleanse each level swiftly and thoroughly to achieve mastery in this 2D sweep-'em-up platformer.
Key Features:
 • Over 75 levels varying in difficulty from elegant exploration levels to intense challenges for hardcore players.
 • Over 100 community-made levels included in their own area of the game.
 • Compete on the online leaderboard and instantly watch replays of every players' best attempts.
 • Play against your friends with local multiplayer matches.
 • Roam through a myriad of beautiful environments accompanied by an original soundtrack.
 • Make your own worlds with the level editor, and seamlessly share and play them with the rest of the community.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: Core 2 Duo 2.0 GHz or equivalent
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 400MB Free Space
  • Video Card: Dedicated graphics card with Shader Model 2.0 support
  • DirectX®: 9.0c
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Core 2 Duo 2.0 GHz or equivalent
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 400MB Free Space
  • Video Card: 256MB RAM with Shader Model 2.0 support
  • OpenGL: Version 2.1
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
22 จาก 25 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
23.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 พฤศจิกายน 2014
I can recommend this game only if you are into platformers fetish, like another run for 0.10s better score, otherwise it is better when you will spent some time making yourself a perfect breakfast which will affect your whole day better than an hour torturing yourself when you arent into this kind of gaming. Dustforce is a very good title as a platformer but, well, not for me.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 24 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 เมษายน
Dustforce is a beautiful, traversal style 2D platformer with a lot of parkour, wall running, ceiling hanging with some light combat. If you're the sort of person that likes exploration and collecting in platformers, Dustforce is right up your dirty alley. First is its beautiful art style that makes it stand out from a heap of other platformers. Then you have a great sense of movement control. You can double jump, dash, run up walls for a brief time, wall jump, cling to a ceiling and move along to it before you ultimately fall off. You can slide down slopes and Yaba-Daba-Do your way off inclines at the end to launch yourself.

The game introduces you to all these incredible mechanics via three tutorial levels. One for traversing, another for combat and the third for advanced techniques such as dash jumping into a double jump to run up a wall. I had to return to the advanced techniques 2 hours into the game to complete it. You are never forced to do anything in the game, but there is definitely a need to perfect these skills.

As a member of dust force, your goal is to clean the world of dirt by touching it. Its easy enough to just run across dirt, making it disappear, but the challenge becomes getting up walls, onto ceilings, and beating the dirt from enemies that gives harmless things a sinister new life. The object of each level is to dust trails of leaves, green glop and other forms of dirt all the way up to defeating a few enemies at the end. There's nothing to differentiate these enemies, one dead end full of enemies might not be the dead end full of enemies you're looking for.

Combat gets relegated to two buttons, a weak attack and strong attack. The strong is only good for larger enemies, because defeating a smaller enemy will only scatter the dirt covering them and you'll still need to clean it. Light attacking enemies in the air gives you an extra jump, so you can double jump, hit an enemy and then jump a third time. As you play, you're also building a meter. When it gets full your character will color trail and pressing both attacks will give an automatic beating to enemies and dirt on screen. Assuming your character will be able to reach them.

There are a few different types of enemies, big hopping heads, angry bears. There are more mundane hovering types either balls of leaves or gargoyles. Green balls of goo that will punch you back, hovering barrels dumping goo beneath them. Even a sort of porcupine that shoots quills or sharp leaves at you. The biggest threat is spikes that cover large areas in later parts of the game. Each spike death or pit in the Nexus or in a level will respawn you.

When going through a level, you don't have to sweep every bit of dust or leaves, but at the end you're graded on your completion and finesse. For everything you clean, enemy or trail of dirt, you build a combo. Finesse gets determined by how high of a combo you score in each level. Getting hit or taking too long to clean something new will break your combo and hurt your finesse grade. Each level is also connected to a global leader board. Getting a "S" rank in a level will give you one of three colored keys (copper, silver and gold) to unlock new levels.

The problem is you need to find every level in the game via a hub world called the Nexus. This hub world offers. a real sense of exploration and challenge even to get to these level doors. Some doors are clustered in easy to access areas, but others are for more skilled players. You'll need to slide down ramps and vault over pits, or double cling to ceilings to make it across a bed of spikes. There are even areas that you'll need to time jump, dash, jumps to make it through and then do it again. For every path you take in the Nexus, you'll need to make your way back. Its never as simple as doing the same thing a second time. You'll need to figure out a way to do it or take a different route and hope that it circles back. Other doors are completely hidden and you'll need to get into every nook and cranny to find secrets.

Its not like Metroid where you unlock a new ability, getting there relies completely on your skill. After the first two dozen levels, everything gets a lot more difficult. Its this difficulty that some may love, but it hindered my enjoyment of the game. This Nexus is big and it has to be to fit over 70 levels in it.

Each level starts by letting you select from one of four members of Dustforce. They're all color coated with different looks and ways to clean, but they all play the same. No one has any ability over one another. These characters definitely give the game character and charm. An old man wearing green carrying a vacuum, a brunette in purple with pom poms as dusters, a blue clad janitor with a humble broom and a female version with red overalls.

In fact style summarizes the game as a whole, from the beautiful world with rich backgrounds in a washed out color pallet to the movement and flow of your character. Even the soundtrack has a style that fits the art. Its tranquil synthetic ballads fit perfect into the background of the beautiful cityscape, caves and laboratories.

Outside of the Nexus is a different sort of hub. Its a place that lets you visit the tutorial levels, and even go through previous levels you've beaten. These tomes come in four different books, each for different themes of each level. There's the cityscape, the castle, laboratory and. I'd much prefer flipping through a book to find a level rather than exploring the Nexus, but whatever.

For anyone creative, there's a level editor that lets you make levels in game as rich and beautiful as you'll find in Dustforce. You can even go online to download levels from your web browser. It seems like an extra step that should just be in the game. These levels all have ratings, difficulties and keywords tagged with them so you can find whatever you have a mind for.

There's even local multiplayer survival and king of the hill for up to four local players. I didn't test this or anything so I can't review it until I get a party together on my wide screen to play Dustforce.

Now for the bad stuff, by default there is no controller support, but you can rebind the keys to support your controller. The only problem with that is you still need to hit the ESC key to bring up a menu. Having a menu bind would have been nice, but its hardly a big issue. I've managed to get myself stuck outside of the screen and the camera just wouldn't follow me. Are these enough to ruin a game, no certainly not.

While this is a beautiful game with a lot of fun mechanics, it just feels needlessly difficult to get to levels. Some may like the exploration to find a level or get to a door they see high up above, but it feels like extra padding. Even with all these mechanics the game still just didn't feel like fun. It felt like a chore to go into a level and touch every place with dirt, dust and leaves. Sure I didn't have to, but if I wanted a key I'd have to. In the later hours of my play through I spent more time just getting to the levels.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
21 จาก 26 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 พฤศจิกายน 2014
tl;dr -> In Dustforce DX you play as a master warrior-janitor on a never-ending quest to rid the world of all dirt and dirt-spreading creatures while listening to a fantastic electronic soundtrack.

I got this game in a bundle, and was really excited to try it because of all the technical gameplay mechanics - like the complex executions you have to use in order to make your run look as seamless as possible. I had watched a few speedruns on YouTube and was pleasantly surprised with the quality of experience provided by Dustforce DX.

If you like cleaning, artsy and smooth platforming gameplay, a stellar electronic soundtrack, chaining combos, score attacks, and challenging mechanics, then you will really enjoy this game.

The aesthetics are great - the detail in the different levels is very high and well-done. The music and sound effects are awesome, and I will provide a link to the OST here because it is that good; I think the only other game OST I ever linked in my review was NEOTOKYO's.

Dustforce DX OST.

The controls are a bit tricky to learn, but the tutorials are very helpful and will ensure you get a firm grasp on the game's mechanics before you start your janitorial runs. You can try using a controller, but the keyboard bindings work just as well. The learning curve is minimal to moderate - one of the most difficult elements of the game is combining the different actions in order to achieve a smooth run. Combos are also essential for reaching many areas in each level and progressing deeper into the game. For example, you may have to wall run upward, double/wall jump several times, and hit a dustball/enemy at the top in order to reach a higher level (and if you do everything except hitting the object at the top, you will not be able to make the climb). Practising and repeating levels will really hone your skills.

Overall, the gameplay is very quick and technical - chaining the proper actions is critical. Once you can achieve a seamless run, the visual aesthetics are so satisfying and rewarding. The main hub will allow you to access the options and all the levels, however, you must unlock new levels by completing preceding ones. There are a good number of levels available for you to test your skills, and the game offers a lot of time value if you are really into speedruns and 100% completion. During your playthrough, you must complete each level in a set amount of time, while maintaining a smooth (finesse) run. If you can finish the stage within the time limit and maintain a good combo bar, then you will achieve a double S rank (best possible score).

For the achievement junkies, there is only one to collect, and this requires you to complete every level by performing the most perfect possible run. I really, really love this type of achievement system in a game, and not the stupid, meaningless artificial-game-lengthener types found in games like Lucius (which I will be reviewing soon) - where you need 20 and 40 game hours when the game takes ~10 hours to complete. No, in Dustforce DX there's just one, challenging achievement that involves you spending quite a bit of time refining your skills and experience so you can obtain those perfect runs.

The game can get a bit repetitive once you've invested a large amount of time, however, the variety in level layout and different enemy types adds lots of playability. There are also different characters with slightly different attributes, allowing for a unique playstyle depending on who you select (ex: one character has quicker drops and longer jump range).

If you like challenging platformers with an emphasis on finesse and score attacks, then you must give this game a try.

Definitely recommend!

Cheers,
DJSF @DJSF's Rogue Reviews
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
23 จาก 36 คน (64%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
107.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 ธันวาคม 2014
You clean bears.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
10 จาก 14 คน (71%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 ธันวาคม 2014
Good game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
In this unique and challenging platformer you play as an acrobatic janitor, it is very HARD as some levels requires perfection to complete but I never thought that cleaning up leaves could be that funny. The soundtrack is great and the well polished animations makes the game always entertaining.
The only downside is that you need to configure your controller (xbox360) manually.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
73.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ธันวาคม 2014
This game... is so much fun !!! Great relaxing soundtrack, smooth non-restrictive gameplay and a lot of hidden techniques to compete with other people. Retrying is extremely quick, dying animations are fast and let you try again instantly. Best leaderboards I've seen in a while. You can watch every single replay whether it's the current world record time or some dudes 10000th ranking try. It's awesome and it's a must buy for everyone who likes to be challenged !
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
896.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 กุมภาพันธ์
A challenging precision platformer with tight controls and a focus on going fast. It's difficult to overcome the original hurdle of learning the game, but has easy and fun levels to teach you the ropes before hitting the more difficult stuff.

I lost myself about 500 hours ago and I don't see myself resurfacing any time soon. ._.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
291.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 มีนาคม
*sweep* *whack* *fwoosh*
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
37.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 ธันวาคม 2014
The controls are a bit complicated at first but once you get used to it, the game plays great.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
159.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ธันวาคม 2014
Dustforce is what most would classify as precision-platformer, a genre that I disliked. Yet this game somehow managed to be one of my favourite games. This game is just that good.

First thing you'll notice is its gorgeous graphic and sound. It's very pleasant to the eyes and ears, which is something you'll need to soothe the frustration that come from this game's harsh difficulty.

The gameplay is superb. When most games of the genre give you simple controls and requires you to press them at the exact timing, Dustforce has a vast array of traversal techniques for you to choose from. The game also put more emphasis on momentum. Which is why (outside of the tutorial) the game has 64 levels to train (and test) you about the more complicated techniques. Even the overworld itself is designed in a way that requires you to perform difficult techniques to reach harder level.

One last thing, you will want to have the game run at stable 60FPS because any drop in frames can spell doom to your run.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 ธันวาคม 2014
In short: This game is amazing.
Wish I could clean my house like that.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 6 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มกราคม
Probably the only time I enjoy cleaning !
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 เมษายน
Very addictive game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
115.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 มีนาคม
Best game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มีนาคม
I am not a speed runner. But if i was, this game would be awesome. You play as one of four types of cleaner ninja and try navigate levels in the shortest time with the highest score. After each level you get your leaderboard ranking and can watch runs of other ranked players to try and figure out how they pulled this stuff off. The game also has a level editor and a lot of user created levels. The soundtrack is amazing both in game and out. There is also a multiplayer component that i didn't get to try out. If speed running isn't appealing to you, then you probably won't like this. If its something you are interested in getting into, then yeah give this a go.
Note - If you are visually impared, SOME levels will have contrast issues where distinguishing between various ineractable objects will be difficult.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 เมษายน
This is one of the best games I've ever played. I'm ♥♥♥♥ing serious.

This is the tightest and most fluid aspects of platformers combined and given a steady milkshake of steroids. You will die so many times in this game and you'll love all of it.

The game revolves around the satisfying act of cleaning stuff, albeit very precisely. You swipe and dash through each stage cleaning up leaves, dust, and enemies made of... leaves and dust. The stages can be cleared in a variety of ways but ultimately it is up to you to find the most efficient and fastest route.

There is one single achievement to get, and it requires you finished every stage with an 'S' mark in both 'Completion' and 'Finesse'. Good ♥♥♥♥ing luck with that.

The music is absolutely incredible and as clearly well-made as the game itself. The whole thing just oozes quality and if you like platformers and doing stuff insanely precisely, you'll probably like this.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
11.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 ธันวาคม 2014
ninja janitor simulator

yes please
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
8.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มกราคม
Dustforce is slick, fluid, relaxing. Well, providing you're any good at it.

I'm not very good at Dustforce, but I still enjoy it a lot. I'm pretty clumsy with both a keyboard or a controller, I'm fairly certain the input doesn't matter, a skilled player can dance through the levels whilst a clumsier player like myself will find multiple ways to blame the controller whilst really it's the player at fault.

Completing a level isn't good enough, you have to go over and over, to get that S / S rating, shaving off seconds, perfecting a route, figuring the perfect peaceful and flowing pattern that will earn you a perfect and you can move on. Practice makes perfect.

The animations are beautiful and smooth, matching the gameplay style and giving everything a wonderful flow. The soundtrack is amazing, helping your mind hit that half-focused, half-zen-like concentration zone.

I'll never complete Dustforce, I'll never get S / S on many of the levels, I'm not even good enough to even GET to many of the levels in the hub world (they're hidden away out of reach, requiring a certain precision and timing of skills to climb to them)... But I still enjoyed the game, and I'd recommend it to others... It's a fun way to spend a couple of hours. Providing you're not going in for 100% completion, anyway. Only madness or a godlike zen-state await those who would dare.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 กุมภาพันธ์
why is this game not listed as local co-op?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน