Take control of a nimble janitor to rid the world of dust and debris.
Κριτικές: Πολύ θετικές (1,077 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17 Ιαν, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dustforce

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Dustforce Soundtrack Bundle

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Dustforce DX, Dustforce Soundtrack

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A precision platformer which is catharticly focused around cleaning up leaves. All about perfection, speed and grace with a great replay system."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Dustforce DX Update

Dustforce DX is a free update to the game, which includes 16 new maps, 109 community-made maps, a new music track, bug fixes, and support for Steam Trading cards. It also has a redesigned overworld system that makes the game friendlier to newer players, and more exciting to veterans.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Clean up the world with style! As an acrobatic janitor, you are an adept force against dust and disorder. Leap and dash off walls and ceilings, and deftly traverse precarious environments. Cleanse each level swiftly and thoroughly to achieve mastery in this 2D sweep-'em-up platformer.
Key Features:
 • Over 75 levels varying in difficulty from elegant exploration levels to intense challenges for hardcore players.
 • Over 100 community-made levels included in their own area of the game.
 • Compete on the online leaderboard and instantly watch replays of every players' best attempts.
 • Play against your friends with local multiplayer matches.
 • Roam through a myriad of beautiful environments accompanied by an original soundtrack.
 • Make your own worlds with the level editor, and seamlessly share and play them with the rest of the community.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP, Vista, 7
  • Processor: Core 2 Duo 2.0 GHz or equivalent
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 400MB Free Space
  • Video Card: Dedicated graphics card with Shader Model 2.0 support
  • DirectX®: 9.0c
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later.
  • Processor: Core 2 Duo 2.0 GHz or equivalent
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 400MB Free Space
  • Video Card: 256MB RAM with Shader Model 2.0 support
  • OpenGL: Version 2.1
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
28 από 34 άτομα (82%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
23.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Νοεμβρίου, 2014
I can recommend this game only if you are into platformers fetish, like another run for 0.10s better score, otherwise it is better when you will spent some time making yourself a perfect breakfast which will affect your whole day better than an hour torturing yourself when you arent into this kind of gaming. Dustforce is a very good title as a platformer but, well, not for me.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
24 από 28 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
4.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Απριλίου
Dustforce is a beautiful, traversal style 2D platformer with a lot of parkour, wall running, ceiling hanging with some light combat. If you're the sort of person that likes exploration and collecting in platformers, Dustforce is right up your dirty alley. First is its beautiful art style that makes it stand out from a heap of other platformers. Then you have a great sense of movement control. You can double jump, dash, run up walls for a brief time, wall jump, cling to a ceiling and move along to it before you ultimately fall off. You can slide down slopes and Yaba-Daba-Do your way off inclines at the end to launch yourself.

The game introduces you to all these incredible mechanics via three tutorial levels. One for traversing, another for combat and the third for advanced techniques such as dash jumping into a double jump to run up a wall. I had to return to the advanced techniques 2 hours into the game to complete it. You are never forced to do anything in the game, but there is definitely a need to perfect these skills.

As a member of dust force, your goal is to clean the world of dirt by touching it. Its easy enough to just run across dirt, making it disappear, but the challenge becomes getting up walls, onto ceilings, and beating the dirt from enemies that gives harmless things a sinister new life. The object of each level is to dust trails of leaves, green glop and other forms of dirt all the way up to defeating a few enemies at the end. There's nothing to differentiate these enemies, one dead end full of enemies might not be the dead end full of enemies you're looking for.

Combat gets relegated to two buttons, a weak attack and strong attack. The strong is only good for larger enemies, because defeating a smaller enemy will only scatter the dirt covering them and you'll still need to clean it. Light attacking enemies in the air gives you an extra jump, so you can double jump, hit an enemy and then jump a third time. As you play, you're also building a meter. When it gets full your character will color trail and pressing both attacks will give an automatic beating to enemies and dirt on screen. Assuming your character will be able to reach them.

There are a few different types of enemies, big hopping heads, angry bears. There are more mundane hovering types either balls of leaves or gargoyles. Green balls of goo that will punch you back, hovering barrels dumping goo beneath them. Even a sort of porcupine that shoots quills or sharp leaves at you. The biggest threat is spikes that cover large areas in later parts of the game. Each spike death or pit in the Nexus or in a level will respawn you.

When going through a level, you don't have to sweep every bit of dust or leaves, but at the end you're graded on your completion and finesse. For everything you clean, enemy or trail of dirt, you build a combo. Finesse gets determined by how high of a combo you score in each level. Getting hit or taking too long to clean something new will break your combo and hurt your finesse grade. Each level is also connected to a global leader board. Getting a "S" rank in a level will give you one of three colored keys (copper, silver and gold) to unlock new levels.

The problem is you need to find every level in the game via a hub world called the Nexus. This hub world offers. a real sense of exploration and challenge even to get to these level doors. Some doors are clustered in easy to access areas, but others are for more skilled players. You'll need to slide down ramps and vault over pits, or double cling to ceilings to make it across a bed of spikes. There are even areas that you'll need to time jump, dash, jumps to make it through and then do it again. For every path you take in the Nexus, you'll need to make your way back. Its never as simple as doing the same thing a second time. You'll need to figure out a way to do it or take a different route and hope that it circles back. Other doors are completely hidden and you'll need to get into every nook and cranny to find secrets.

Its not like Metroid where you unlock a new ability, getting there relies completely on your skill. After the first two dozen levels, everything gets a lot more difficult. Its this difficulty that some may love, but it hindered my enjoyment of the game. This Nexus is big and it has to be to fit over 70 levels in it.

Each level starts by letting you select from one of four members of Dustforce. They're all color coated with different looks and ways to clean, but they all play the same. No one has any ability over one another. These characters definitely give the game character and charm. An old man wearing green carrying a vacuum, a brunette in purple with pom poms as dusters, a blue clad janitor with a humble broom and a female version with red overalls.

In fact style summarizes the game as a whole, from the beautiful world with rich backgrounds in a washed out color pallet to the movement and flow of your character. Even the soundtrack has a style that fits the art. Its tranquil synthetic ballads fit perfect into the background of the beautiful cityscape, caves and laboratories.

Outside of the Nexus is a different sort of hub. Its a place that lets you visit the tutorial levels, and even go through previous levels you've beaten. These tomes come in four different books, each for different themes of each level. There's the cityscape, the castle, laboratory and. I'd much prefer flipping through a book to find a level rather than exploring the Nexus, but whatever.

For anyone creative, there's a level editor that lets you make levels in game as rich and beautiful as you'll find in Dustforce. You can even go online to download levels from your web browser. It seems like an extra step that should just be in the game. These levels all have ratings, difficulties and keywords tagged with them so you can find whatever you have a mind for.

There's even local multiplayer survival and king of the hill for up to four local players. I didn't test this or anything so I can't review it until I get a party together on my wide screen to play Dustforce.

Now for the bad stuff, by default there is no controller support, but you can rebind the keys to support your controller. The only problem with that is you still need to hit the ESC key to bring up a menu. Having a menu bind would have been nice, but its hardly a big issue. I've managed to get myself stuck outside of the screen and the camera just wouldn't follow me. Are these enough to ruin a game, no certainly not.

While this is a beautiful game with a lot of fun mechanics, it just feels needlessly difficult to get to levels. Some may like the exploration to find a level or get to a door they see high up above, but it feels like extra padding. Even with all these mechanics the game still just didn't feel like fun. It felt like a chore to go into a level and touch every place with dirt, dust and leaves. Sure I didn't have to, but if I wanted a key I'd have to. In the later hours of my play through I spent more time just getting to the levels.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
15 από 17 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
953.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Φεβρουαρίου
A challenging precision platformer with tight controls and a focus on going fast. It's difficult to overcome the original hurdle of learning the game, but has easy and fun levels to teach you the ropes before hitting the more difficult stuff.

I lost myself about 500 hours ago and I don't see myself resurfacing any time soon. ._.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
27 από 44 άτομα (61%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
107.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Δεκεμβρίου, 2014
You clean bears.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 8 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 29 Νοεμβρίου, 2014
In this unique and challenging platformer you play as an acrobatic janitor, it is very HARD as some levels requires perfection to complete but I never thought that cleaning up leaves could be that funny. The soundtrack is great and the well polished animations makes the game always entertaining.
The only downside is that you need to configure your controller (xbox360) manually.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 9 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
89.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 28 Δεκεμβρίου, 2014
This game... is so much fun !!! Great relaxing soundtrack, smooth non-restrictive gameplay and a lot of hidden techniques to compete with other people. Retrying is extremely quick, dying animations are fast and let you try again instantly. Best leaderboards I've seen in a while. You can watch every single replay whether it's the current world record time or some dudes 10000th ranking try. It's awesome and it's a must buy for everyone who likes to be challenged !
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 8 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
291.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Μαρτίου
*sweep* *whack* *fwoosh*
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
10 από 16 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
0.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Δεκεμβρίου, 2014
Good game!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
170.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Δεκεμβρίου, 2014
Dustforce is what most would classify as precision-platformer, a genre that I disliked. Yet this game somehow managed to be one of my favourite games. This game is just that good.

First thing you'll notice is its gorgeous graphic and sound. It's very pleasant to the eyes and ears, which is something you'll need to soothe the frustration that come from this game's harsh difficulty.

The gameplay is superb. When most games of the genre give you simple controls and requires you to press them at the exact timing, Dustforce has a vast array of traversal techniques for you to choose from. The game also put more emphasis on momentum. Which is why (outside of the tutorial) the game has 64 levels to train (and test) you about the more complicated techniques. Even the overworld itself is designed in a way that requires you to perform difficult techniques to reach harder level.

One last thing, you will want to have the game run at stable 60FPS because any drop in frames can spell doom to your run.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
37.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Δεκεμβρίου, 2014
The controls are a bit complicated at first but once you get used to it, the game plays great.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Μαρτίου
I am not a speed runner. But if i was, this game would be awesome. You play as one of four types of cleaner ninja and try navigate levels in the shortest time with the highest score. After each level you get your leaderboard ranking and can watch runs of other ranked players to try and figure out how they pulled this stuff off. The game also has a level editor and a lot of user created levels. The soundtrack is amazing both in game and out. There is also a multiplayer component that i didn't get to try out. If speed running isn't appealing to you, then you probably won't like this. If its something you are interested in getting into, then yeah give this a go.
Note - If you are visually impared, SOME levels will have contrast issues where distinguishing between various ineractable objects will be difficult.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Απριλίου
This is one of the best games I've ever played. I'm ♥♥♥♥ing serious.

This is the tightest and most fluid aspects of platformers combined and given a steady milkshake of steroids. You will die so many times in this game and you'll love all of it.

The game revolves around the satisfying act of cleaning stuff, albeit very precisely. You swipe and dash through each stage cleaning up leaves, dust, and enemies made of... leaves and dust. The stages can be cleared in a variety of ways but ultimately it is up to you to find the most efficient and fastest route.

There is one single achievement to get, and it requires you finished every stage with an 'S' mark in both 'Completion' and 'Finesse'. Good ♥♥♥♥ing luck with that.

The music is absolutely incredible and as clearly well-made as the game itself. The whole thing just oozes quality and if you like platformers and doing stuff insanely precisely, you'll probably like this.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
56.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Μαΐου
If you dislike speed-running, you won't enjoy this game.

If you aren't willing to try and go faster, the first half is about as exciting as a walking simulator.

If you aren't willing to master the various tricks needed to go faster, the second half will be a lesson in gaming masochism.

But if you do, or are willing to learn,
Broom! Robe! Do not lose them, we are not made of money!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
236.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Μαΐου
This game was built for perfectionists and speedrunners, and any platformer fan who isn't either of the two will become one after playing Dustforce. The soundtrack is INCREDIBLE and the visuals are great - it's got a shockingly soothing atmosphere for such a hard game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1,838.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Μαΐου
pretty sweet
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Μαΐου
How can you not like this game?
 • BEAUTIFUL art-style.
 • Relaxing/enjoyable background music.
 • It is competitive.

  Can't wait to see what Hitbox Team will bring us in the future. Will keep an eye on them!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Ιανουαρίου
Dustforce is slick, fluid, relaxing. Well, providing you're any good at it.

I'm not very good at Dustforce, but I still enjoy it a lot. I'm pretty clumsy with both a keyboard or a controller, I'm fairly certain the input doesn't matter, a skilled player can dance through the levels whilst a clumsier player like myself will find multiple ways to blame the controller whilst really it's the player at fault.

Completing a level isn't good enough, you have to go over and over, to get that S / S rating, shaving off seconds, perfecting a route, figuring the perfect peaceful and flowing pattern that will earn you a perfect and you can move on. Practice makes perfect.

The animations are beautiful and smooth, matching the gameplay style and giving everything a wonderful flow. The soundtrack is amazing, helping your mind hit that half-focused, half-zen-like concentration zone.

I'll never complete Dustforce, I'll never get S / S on many of the levels, I'm not even good enough to even GET to many of the levels in the hub world (they're hidden away out of reach, requiring a certain precision and timing of skills to climb to them)... But I still enjoyed the game, and I'd recommend it to others... It's a fun way to spend a couple of hours. Providing you're not going in for 100% completion, anyway. Only madness or a godlike zen-state await those who would dare.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 5 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
3.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Φεβρουαρίου
why is this game not listed as local co-op?
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 5 άτομα (60%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Δεκεμβρίου, 2014
In short: This game is amazing.
Wish I could clean my house like that.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 7 άτομα (57%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
0.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Ιανουαρίου
Probably the only time I enjoy cleaning !
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία