Amnesia: The Dark Descent, a first person survival horror. A game about immersion, discovery and living through a nightmare. An experience that will chill you to the core.
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (8,591 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8 Σεπ, 2010

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Amnesia: The Dark Descent

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Amnesia Collection

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Amnesia: A Machine for Pigs, Amnesia: The Dark Descent

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Rich in atmosphere and big on scares, Amnesia: The Dark Descent goes where survival-horror fears to tread."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

The last remaining memories fade away into darkness. Your mind is a mess and only a feeling of being hunted remains. You must escape.
Awake...
Amnesia: The Dark Descent, a first person survival horror. A game about immersion, discovery and living through a nightmare. An experience that will chill you to the core.
You stumble through the narrow corridors as the distant cry is heard.
It is getting closer.
Explore...
Amnesia: The Dark Descent puts you in the shoes of Daniel as he wakes up in a desolate castle, barely remembering anything about his past. Exploring the eerie pathways, you must also take part of Daniel's troubled memories. The horror does not only come from the outside, but from the inside as well. A disturbing odyssey into the dark corners of the human mind awaits.
A sound of dragging feet? Or is your mind playing tricks on you?
Experience...
By using a fully physically simulated world, cutting edge 3D graphics and a dynamic sound system, the game pulls no punches when trying to immerse you. Once the game starts, you will be in control from the beginning to the end. There are no cut-scenes or time-jumps, whatever happens will happen to you first hand.
Something emerges out of the darkness. It's approaching. Fast.
Survive...
Amnesia: The Dark Descent throws you headfirst into a dangerous world where danger can lurk behind every corner. Your only means of defense are hiding, running or using your wits.
Do you have what it takes to survive?

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: 2.0Ghz - Low budget CPUs such as Celeron or Duron needs to be at about twice the CPU speed
  • Memory: 2 GB
  • Hard Drive: 3GB
  • Graphics: Radeon X1000/GF 6 - Integrated graphics and very low budget cards might not work.
  Minimum:
  • OS: Mac OS X 10.5.8 or newer
  • Processor: 2.0Ghz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Radeon X1000/GeForce 6 (Integrated Intel Graphics not supported)
  • Hard Drive: 2GB space free
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS, Mint 13 LTS, Fedora 16, fully updated
  • Processor: 2.0Ghz - Low budget CPUs such as Celeron or Duron needs to be at about twice the CPU speed.
  • Memory: 2 GB
  • Graphics: Radeon X1000/GeForce 6 - Integrated graphics and low budget cards might not work.
  • Hard Drive: 3 GB
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
455 από 507 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
22 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
41.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Νοεμβρίου, 2014
By far, the strongest laxative ever made.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
139 από 178 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
3.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Νοεμβρίου, 2014
You go insane after looking at bald, naked men.
Ken/10.
What even.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
58 από 60 άτομα (97%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Ιανουαρίου
A true classic and the benchmark by which all other horror games are judged.

Amnesia is an old school horror experience where it is what you can't quite see that terrifies you more than what you can see. It puts you on the edge of madness and terror and keeps you there without ever pushing you to the point where it because mundane.

The story is actually very engaging, with the protagonist being an Englishman suffering amnesia, stumbling around a dark castle searching for answers. But those answer are unlikely to bring you joy. However whilst the story is horrific enough, the true brilliance of this game is the way it injects you with a feeling of utter helplessness and despair. You never feel like you have any options other than to run and hide, and even those options feel temporary, simply putting off the inevitable for a little longer. And yet run and hide you do.

And no game I have ever played has used darkness so effectively. It is both your best friend and greatest enemy at the same time. It will hide you from the terrors, but it will expose you to the insanity brewing in your own mind. So you flit from light to dark, never able to truly feel comfortable in either.

Everything about this game works well to produce a true feeling of fear. The sound and the visuals are great and the game mechanics are actually very cool. Pushing and pulling items around, moving chairs in front of doors, it all works to give that genuine horror movie experience.

If you like horror games this is a must have. And I dare you to play it at night, with the lights off and headphones one :)

I recorded my full play through and you can watch it here : https://www.youtube.com/watch?v=xQyIjLHJg70&list=PL5204B6DA22162CC3&index=1

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
69 από 77 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
2.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Νοεμβρίου, 2014
1.) Bought Game
2.) Played for 2 hours
3.) ♥♥♥♥ my pants
4.) Uninstall Amnesia and Steam
5.) Throw my Computer out of window
6.) Clean my pants


10/10
3 spooky 5 me.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
44 από 57 άτομα (77%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
7.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Νοεμβρίου, 2014
Your enjoyment of Amnesia: The Dark Descent hinges almost entirely on what you expect to get out of it.

As a horror game, certainly what it’s advertised and probably considered by most to be, it shockingly comes across as rather...uninteresting. It does an amazing job setting a tense, foreboding atmosphere, layering on copious amounts of disturbing exposition and twisted imagery. And then sort of throws it away when it attempts to bring it all to boiling point and scare you out of your wits, relying on a sluggish, rather dimwitted monster which is rather less than frightening and scare tactics which all too quickly become predictable.

The sense of dread I felt when I first awoke in the mysterious castle that makes up Amnesia, was lost after just a few hours, as it became dreadfully easy to guess exactly when and how the game would attempt to scare me, no matter how much I kept hoping that it would reject my expectations. Picking up key items, opening a particularly unappealing door, or finding a note; Amnesia’s list of triggers is short and used liberally, making for an experience that quite frankly left me a bit annoyed at how little it managed to get to me. I was practically begging to be scared by the end, but aside from a few very brief standout sections Amnesia almost does more to set you at ease than it does to freak you out.

I say all this, and yet, Amnesia is still immensely compelling as something completely atypical of what I would have guessed: a traditional adventure game. Behind the gruesome imagery and very effective atmosphere, the excellent puzzle designs and exploration were what kept me intrigued and wanting to come back to the game. Though they’re often simple in design, there’s a rewarding logic to each puzzle that makes them unexpectedly enjoyable to solve. Frictional Games manages to make blind exploration and continual backtracking interesting and continually stimulating, with each area you visit being visually distinct and engaging, and often holding within contextual exposition that creates a great sense of place and causes the castle to feel far larger than just the areas you explore.

When you’re not solving puzzles, the disorganized narrative compels you forward, leaving you vague notes that give just enough information to make you want to learn more while rarely telling you the whole story until the very end. Finding the details of this plot are often disturbing and thoroughly unpleasant, leaving me feeling rather mixed about my protagonists actions but nonetheless complacent as I couldn’t leave this story unfinished. The flashbacks/hallucinations that your character often witnesses gives a look into how the castle used to operate, horribly inhumane and driven by some mysterious supernatural element, but all the same a place I wanted to learn more about if only so I could make sense of my character’s madness.

This madness is perhaps the game’s strongest achievement, distorting the world around you and causing you to see things that may very well not be there. Staying too long in the dark wears on your sanity, requiring you to ransack every room you come across so you can be sure to have enough oil for your lantern and tinderboxes to light candles and torches. I was a bit disappointed that these resources came in such large supply, as it made darkness less of a threat and more of an occasional hindrance to your view, but the mechanic was still engaging enough to cause me to pay more attention to the environment and as a result find things I may otherwise have missed.

It’s a little funny to me that despite being let down by the aspect that I expected would have prevented me from even finishing the game, what I found underneath it proved more than enough to push me through the game. If you’re hoping Amnesia will leave you terrified and sleeping with the lights on, you’ll most likely be let down by the underdeveloped, somewhat lazy frights found here. But if you can appreciate the game without those prerequisites, there’s an eerie and twisted adventure game waiting to swallow you whole into its brilliantly realized darkness.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
51 από 71 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
13.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Νοεμβρίου, 2014
"I make $4M a year by screaming like an idiot into a camera"

"8/10, don't make enough money."
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
29 από 34 άτομα (85%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
4.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Δεκεμβρίου, 2014
The spookiest game of hide and seek I ever played.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
23 από 26 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
5.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Μαρτίου
Competent, Unadulterated Survival-Horror

+ Atmosphere is palpable and relentless
+ The 'insanity' feature is well integrated into the game's environment, and the restrictive nature of needing to stay within a light-source adds a challenging mechanic to one's adventure
+ The little voice-acting present in the game is superb in quality
+ Graphics and textures, though dated, have aged well
+ Level designs are well-planned and make one feel thoroughly immersed
+ Controls are smooth, responsive, and blissfully minimalist
+ The story has multiple endings to choose from, and they differ enough as to be worth seeing
+ The plot is interesting and incredibly well-delivered
+ Pages and mementos are well-worth the effort to obtain, and do well to enrich the experience
+ Supports custom story-quests

- Save for a drive to see the other endings, there is little incentive to replay the main quest
- Plot is advanced through linear exploration and fetch-quests; this does not necessarily detract from the experience, and indeed this was the intended method of gameplay, but gamers uncomfortable with this style may find themselves turning away from the game due to an underlying tedium

If you enjoyed this review, please follow my curator page. Also, feel free to join my group, LockeProposal's Big Day Out for discussion and announcements. Thanks for reading!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
22 από 25 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
30.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Νοεμβρίου, 2014
"YEAH LETS PLAY AMNESIA"

*loads up game*

"LETS DO THIS, I AIN'T NO ♥♥♥♥♥"

*monster noises*

"eh, I have somewhere else to be then playing this game, I'll continue this playthrough never."
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
23 από 29 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
9.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Δεκεμβρίου, 2014
1. open a door
2. see a thing
3. crap yer pants

10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
15 από 15 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
57.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Δεκεμβρίου, 2014
Most of those hours were spent in a closet.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 21 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
7.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Νοεμβρίου, 2014
Do you like getting chased by naked guys? Do you like dead naked bodies of men? Do you like big glowing balls? If so then you're probably gay. And this game is for you. I loved it.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
16 από 19 άτομα (84%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Νοεμβρίου, 2014
2 Spooky 4 Me
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 11 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Ιανουαρίου
Amnesia: The Dark Descent is one of the scariest games i've ever played. It's not because of the amount of monsters, either not the jump scares (Fortunately they don't exist in that game). You wanna know what one thing making this game a true masterpiece? I'll tell you, imagination.

Most of the times we are scared, because of things that are simply happening, like for example self-opening doors, windows, creepy screams from the basements of the castle etc. In that situation you immediately think that there is monster nearby, but you just realised that was a false alarm. You can also hear monster's scream, but that doesn't mean that you'll even spot him. Of course all those "warnings" aren't always fake alarms, so player have to be prepared in every moment! It's also a great survival game, you have to looking for items like oil to your lamp, tinderboxes to set fire to torches for example and other items that will help you complete this adventure!

Soundtrack is great, it fit in game perfectly. In my opinion soundtrack in every games HAVE to be good, especially in horror games. I recommend check some tracks on YouTube.

Game has also an option that allow you put some custom stories created by fans (There are a lot of cool maps to play). Also remember that some of the custom stories were making "for fun" and they aren't scary at all, but still worth to play a couple of them, no doubht about it. So if you completed the main game and You still looking for some cool, scary/fun stories to play, go ahead.

I should also say about the physics in this game. You can pickup almost every items you spot, chairs, boxes, bags etc. You can compare that to Half-Life 2, but in Amnesia this one is more advanced.

You should complete this game in 6-8 hours on the first playthrough in my opinion. I recommend looking for as many items as you can spot, since the inventory is unlimited. There is also one small addon called Amnesia: Justine, it's very short (1 hour) but in my opinion still worth to complete.

I rate this game 8/10 (Very Good), not 9/10 because it's scripted game and you won't have same fun playing this game second time since you'll remember a lot of things.

I didn't say about everything, story in game and other things, but this is my first "big" review. Also my english may be not perfect, but I did my best and i'll improve myself in future for sure!

Buy it!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 9 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Ιανουαρίου
Starting off.. Well to find a really good horror game is one of the rarest things these days, but "Amnesia: The Dark Descent" hit the marks and goes beyond all my expectations.

Turn off your lights, put on some headphones and solve some amazing puzzles or get scared to death by this awesome game, if you’re still sane after playing this, maybe you never were sane to begin with^^

You will never know if the monsters are right behind you!
10/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
3.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Ιανουαρίου
Gr8 b8 m8 i r8 8/8
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
10 από 13 άτομα (77%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
2.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Νοεμβρίου, 2014
Hey, let's pick up this drill part-- bad idea, CRAPasdjkghh;ftihiohiogohbgpbuioebgwequigbwejgbwequigkehnfgdfr vnrafdtttttttttttttttttttttttwefr

*ded*
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
19.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Ιανουαρίου
I take my hat of to Frictionalgames
The atmosphere is terrifying and at times will make you panic on a simple decision which may lead to worse concequences. The castle is huge and ready for you to discover the worst of the unknown. The soundtrack and storyline is simply brilliant.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 6 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
0.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Ιανουαρίου
Bought it during the Steam Winter Sale of '12

Installed the game
Loaded it up
Played for 47 minutes
Heard a monster
Quit game
Uninstalled

10/10 would not play again
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 8 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιανουαρίου
You know how an Italian chef kisses his fingers and says something in Italian that translates to "A masterpiece" after tasting their own dish? That's how I feel about this game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία