A COMMUNITY CREATED Hack'n Slash RPG where players can team up and tackle exciting adventures made by other community members in our in-game Adventure Construction Kit - It's DIABLO meets LITTLE BIG PLANET!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (212 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 27 มี.ค. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ:เกมระหว่างการพัฒนานี้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในตลอดช่วงเวลาของการพัฒนา หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นเกมนี้ในช่วงสถานะปัจจุบันนี้ คุณอาจต้องการที่จะรอจนกว่าความคืบหน้าในการพัฒนาเกมไปไกลมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

Adventurers Wanted!

You get access to Fight The Dragon in an early, unfinished but very playable state, where you can go adventuring in SP, Local Split-screen and online MP games as well as create, play and share your own adventures with other players.


This is your chance to get in early and help us shape the final features and content for Fight The Dragon.

Ongoing Development

Fight The Dragon development is in high gear and we are adding new features weekly, fixing bugs promptly and listening to our users feedback and using that to improve the game.

We have a long list of features and content we plan to add and here are just a few of them that are already in development...

- New character classes
- Customisable character skins and heads (including Steam Workshop)
- More enemies and more enemy behaviours
- More loot & weapons including ranged player weapons
- More content for the Adventure Construction Kit
- Procedural dungeon system for alternate gameplay mechanic
- Online PvP death-match arena (battle out your best characters)
+ LOTS MORE

A regularly updated current & planned feature list and FAQ can be found here...
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751660786031250/


Come join us on this awesome adventure and help us make Fight The Dragon the ultimate short form Hack'n Slash game!”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Fight The Dragon

ซื้อ Fight The Dragon Two Pack

Includes two copies of the base game - Send the extra copy to your friends.

ซื้อ Fight The Dragon Four Pack

Includes four copies of the base game - Send the extra copies to your friends.

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (32)

23 กันยายน

Alpha 4.6 - Update 26 - GOTY Edition!

Welcome to Alpha 4.6 - Update 26!

We’ve managed to cook up some real goodies for 4.6, including a few long awaited new features like the Event system and gallery functionality on your world map adventures, plus some new character skins for all of the classes!

You also might have noticed our last two games Cubemen and Cubemen 2 are included in the latest Humble Bundle! You can grab both of them for Steam for PC, OSX and Linux or as DRM free downloads for all of those platforms and Android! There’s a heap of other cool stuff in the bundle as well, so be sure to check out https://www.humblebundle.com and grab a pack.

Now that the shameless self-promotion is out of the way, here’s the details:

Events and Actions
4.6 includes a first pass on our event system, allowing you to connect game logic on a variety of different objects to events in your adventures. A lot of the work so far has been setting up the UI and making the process of connecting events as intuitive as possible, but we have managed to lay down some initial logic on a few different entities.

The system works in three parts - Events, Receivers and Actions.

Events are actions (usually player-driven) that can happen in your adventure, like entering a trigger or killing an enemy. When an event is triggered, it will process all of the actions that are assigned to that event.

Receivers are objects in the world that can process actions and each Receiver can have a number of Actions. An example of a receiver might be a light source which has three actions - Turn On, Turn Off and Toggle.

Actions are the final part of the process. An action will cause something to happen, like spawning an enemy, hiding an NPC or breaking an object.

To help walk you through the system, we’ve made a small intro video that explains how all of these elements work together to create a basic scripted encounter:

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=315789605

Again, this is a first pass and we’ve got a lot more ideas up our sleeve for this system but we’re pretty happy with what you can do with the tools so far.

Local adventure gallery
We know some of you have a pretty huge number of adventures on your map, and searching through them for a specific adventure can be frustrating. To help, we’ve modified the Gallery for use on local adventures. To use it, just open the Gallery like you normally would when hovering over an adventure already placed on your map.

From there, you’ll be able to access a variety of filters as well as search for adventures and creators by name.

Destructible Walls
Destructible Walls are a unique new type of prop that allows you to mark a tile as “destructible” which will be shrunk down to it’s ground level after taking several hits from a player. These tiles will appear to players as normal, but with a pretty subtle cracked texture to signify that it can be destroyed. These are more expensive than your average tile/prop so be sure to use them sparingly.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=317986157

Blocked Adventure Popup
Now when you view Adventure Details for one of your adventures from the Creator Dashboard, if the adventure is blocked, we pop-up a message explaining that it is blocked.

The reason we are doing this is we are working on a system where the reason for your adventure being blocked will be stored in our adventure database and shown to you in the dialogue box, so you know why it was blocked.

This is part of our work to create some curation tools that some selected members of the community will be able to use to help us curate the massive amount of adventures we have and expect to get.

Alpha 4.6 Change List

New
 • Added gallery interface for browsing locally downloaded adventures
 • Added a slight wind shifting effect on trees
 • Added some tutorial prompts on the Home screen when you unlock the Loot Shrine and Dragon Arena
 • Added new adventure tags - “Temple”, “Snow”, “Ice”, “Lte Combat” and renamed Combat Heavy to “Hvy Combat”
 • A new set of alternate skin textures for all classes & genders (customise sign)
 • ACK: Added destructible walls (found on the Destructible Prop palette)
 • ACK: First pass of new Event system
 • ACK: Added a popup for blocked adventures
 • ACK: Added overall adventure RANK to each adventures in the creator dashboard

Changes/Improvements
 • Reworked Greendale pressure plate puzzle
 • Online sign on home screen now reads “Online Multiplayer”
 • Names of enemies/NPC’s will now only appear when player is close
 • Time Of Day should now be correctly synced when joining a multiplayer game in an adventure that changes it’s Time Of Day
 • Pressing CANCEL on the “Are you sure” dialog when quitting the game now returns you to the settings screen
 • You can no longer switch between Online and Local servers when in an online game
 • Deleting tiles on the world map is now done via a context menu
 • Made some cosmetic changes to Beginnings
 • ACK: Made Time of Day and Environment FX UI less transparent - should be easier to read
 • ACK: Added a display in the prop toolbar that shows how many points each prop costs
 • ACK: Converted Decal colour types to variants

Fixes
 • Potentially fixed a problem where the Troll/Minotaur was getting stuck and just standing still while in combat
 • Made the creator rank on dashboard be the same as the leaderboard
 • Close network UI info in menu when game is disconnected
 • Fixed teleporter visual effect not playing on non host machines in online MP games
 • Prevent Advanced Search and Settings buttons from sometimes both being visible in Menu
 • Fixed World Map tile UI staying on when in AdvancedSearch UI

2 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

10 กันยายน

Alpha 4.5 - Update 25 - Post PAX!

Welcome to Alpha 4.5 - Update 25!

We are back from PAX Prime and it was a blast! So many people enjoyed playing FTD, and we got so much great feedback, just from watching players faces as they played :-)

Alpha 4.5 is mainly a polish update but we’ve snuck in quite a few changes and new features that we feel really help key aspects of the game.

Attack Cancelling
Based on feedback from players at PAX, we’ve implemented a system to cancel queued attacks. You can cancel an attack two ways:
-Dodge Roll at any point during the attack. It will cancel the next attack and dodge roll at the end of your current attack. If you don’t have enough stamina, the attack will still end, you just won’t start a dodge roll.
-Block at the end of an attack. Even if you had another attack queued up, blocking will cancel that attack.

This will hopefully make long combos slightly less punishing, since it’s easy to accidentally trigger a 2 or 2 stage combo.

Time Of Day Triggers
Triggers can now change the Time Of Day of an adventure. A single trigger can change the TIme Of Day and the environment effect, so you won’t need to use two triggers to do both. We’ve also changed the layout of the Trigger Inspector based on your feedback, hopefully making it a bit clearer and easier to understand.

Lots of usability stuff
In-person playtesting is always a great opportunity to test your game with new players, and demoing at PAX has highlighted a lot of potentially problematic areas that we might not explain or make as obvious as we could.

This is going to be an ongoing process, but we’ve made a lot of small tweaks and changes in this update to help alleviate some of the problem areas we saw at PAX.


Alpha 4.5 Change List

New
 • Added attack cancelling with Block and Dodge Roll
 • Added monthly and weekly creator leaderboards
 • Added “Favourite Adventure” button to Game Over screen - marks the adventure with a purple icon on the world map (We will be using this data for more features in future)
 • Added a small chance for Rain while at Home
 • Added a small light to the character at night
 • ACK: Added Red/Green colour options for Decals
 • ACK: Triggers can now change the Time Of Day
 • On first play on WIN and LINUX, we push game in native res, fullscreen

Changes/Improvements
 • Added more on-screen help, particularly when using a controller
 • Added a breakdown of class-specific loot types on the New Character screen (even includes some new upcoming item types)
 • Fixed a lot of fog of war shimmering around large props like trees
 • Enemies will now avoid pathfinding through water whenever possible
 • Added some more loading screen hints
 • Player now goes into fall animation when falling off things
 • Enemies being attacked by multiple players will now switch targets more frequently
 • Random adventure filter now switches from EASY to SURPRISE ME after the first download
 • Removed colliders on some smaller props (mostly small plants and crystals)
 • Made NPC dialogue text a bit larger
 • Rock Golems now bleed white
 • Tweaked texture on Mini-Golems to make them stand out a bit more
 • Tweaked visual design of Select Character screen
 • Door Key Icons now appear through Fog Of War
 • Added an outline to some interactive objects (Chests and Home screen objects)
 • (Controller) Input is now blocked while game is ending to avoid accidentally rating adventures incorrectly
 • (Controller) RB+Y Button combination to swap weapon should now be more forgiving
 • ACK: Changed layout of Trigger inspector. Instead of selecting “Change FX” and then selecting “None” to disable an effect, you can choose between “Don’t Change”, “Disable Effect” or “Change Effect”
 • ACK: Can now use the word “Author” in Adventure names and Descriptions

Fixes
 • Fixed enemy health bar disappearing in split screen if one player dies
 • Fixed abilities not displaying enabled/disabled state correctly
 • Fixed enemies not playing hit noises while on fire
 • Fixed enemies spamming hit noises when electrified/poisoned
 • Fixed neutral ratings not being recorded if adventure hadn’t been rated before
 • Loading screen stats should no longer display stats that are 0 eg. “You’ve killed 0 skeletons”
 • Fixed some UI hanging over the opposite side of the screen in Split-Screen
 • ACK: Fixed decals not being the correct colour/size when being placed
 • Fixed showing CLOSE button on class select screen when it's the first character

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Fight The Dragon has a pretty sweet deal going. Awesome custom content through the Adventure Creation Kit, a fun Hack'n Slash combat system, and a unique end-game goal of defeating an epic dragon boss.”
OnRPG

“Overall, Fight the Dragon has been a completely addictive experience and I’ve enjoyed my time with it greatly.”
Universal Gaming Reviews

“…we are having a ton of fun with the game!”
Epos & Chu | Lets Play Together

เกี่ยวกับเกมนี้

Build, Explore, Battle & Loot in this GAUNTLET inspired USER CREATED hack’n slash

Create & share Adventures like a true Dungeon Master of old!

Fight The Dragon is a COMMUNITY CREATED Hack'n Slash RPG where players can team up and tackle exciting adventures made by other community members in our in-game Adventure Construction Kit (ACK).

It's DIABLO meets LITTLE BIG PLANETRPG Gamer interview at PAX Prime 2014
https://www.youtube.com/watch?v=_2_ZCZhrStE
Our Latest Dev Let's Play 7 Video... 1st August 2014
http://steamcommunity.com//sharedfiles/filedetails/?id=294385674
See all of our Dev Let's Play videos here...
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/43099721603885411/

Players can play single player, local split-screen couch co-op (2 players) or online multiplayer (4 players) to complete 10-15 minute adventures in a non-linear order, which allows players to jump in for a quick fix or play multiple adventures over longer play sessions. Collect loot, level up, conquer enemies and become a master adventurer!

Become the ultimate Dungeon Master you always dreamed of being!
Fight The Dragon ships with a highly flexible in-game Adventure Construction Kit (ACK) that allows players to design, play and share their own adventures with other players on all platforms around the world.

The ACK (as is the gameplay) is designed to be as intuitive to use via a gamepad as it is via mouse and keyboard. Creators are able to sculpt and paint environments, place props, enemies, NPCs, Traps, checkpoints and other key game elements including hooking up basic logic systems for switches/gates and traps.

The Fight The Dragon community have already published over 1600 fantastic adventures, which means we have hundreds of hours of gameplay already created.

ACK FEATURES
 • Great assortment of Melee, Ranged and Mini-Boss Enemies
 • Large selection of textures to paint environments with
 • Static & Dynamic props including realtime lights, traps, bridges & more
 • Super intuitive editor allowing rapid design
 • In editor play testing at any time

Dragon Battle Arena
As heroes complete adventures and reach milestones, they earn tickets that allow them to go “Fight The Dragon” in the ultimate dragon battle arena.

Every player has their own dragon to fight, and each dragon has MEGA HP, so killing your dragon will require many encounters and a lot of skill. The damage you do to your dragon is persistent between play sessions, so collect as many tickets as you can and go battle it out! Each ticket grants the player 3 lives, but be warned, there are more ways to die in the dragon arena than just the dragon, so stay alert!

Key Game Features

 • In-Game Adventure Construction Kit – Create and share Adventures!
 • Over 100 hours of unique gameplay created by our community so far!
 • Action packed Hack-and-Slash Adventuring in your own creations
 • Female and Male versions of all of our classes
 • Local Drop-In Split-Screen Couch Co-Op
 • Up to 4 player online Co-Op (cross platform)
 • LAN server for local 4 player Co-Op
 • Intense Dragon Fights with special dragon loot
 • Full gamepad & Big Picture support

State Of the Game - FAQs


Game - Current State & FAQ
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751660786031250/

Adventure Construction Kit - Current State & FAQ
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751812695879447/

ความต้องการระบบ

PC
Mac
Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP+
  • Processor: Intel i3+ or equivalent
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8000, Radeon HD3000, Intel HD 4000+
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 7+
  • Processor: Intel i5+ or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia 560+ or equivalent
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space
  Minimum:
  • OS: OSX 10.6+
  • Processor: Intel i3+
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8000, Radeon HD3000, Intel HD 4000+
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: OSX 10.6+
  • Processor: Intel i5 or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia 560+ or equivalent
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu
  • Processor: Intel i3+ or equivalent
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: NVidia only
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Ubuntu
  • Processor: Intel i5+ or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia only
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
93 จาก 104 คน (89%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
243.3 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
With the help of a robust, user-friendly adventure map creation tool and an already very active and tight-nit community, Fight the Dragon is an incredibly addictive social interaction unlike anything I've seen on Early Access.. or Steam in general for that matter.

Even in it's earliest form it already has a massive set of tools allowing anyone of virtually any skill level to create whatever is in their head from dark mines to open snowing forests, the variety here presented only in it's first week is enough to give every aspiring map creator the ability to conjure up something totally unique and special from one another. And this isn't taking into account the almost weekly updates the game will be receiving, already one in it's first week adding two entirely new sections of props to diversify your creations with. In short, map making is extremely addictive, often time consuming, and in the end EXTREMELY rewarding.

The gameplay itself is very fun and straightforward, almost arcade-y in a Gauntlet sort of way moreso than how modern grindy ARPGs of today play. There's already a great loot system in place that scales to your level (max 30 currently), with legendary and rare items to find that give you additional stat boosts and sometimes elemental attacks. The adventures themselves are all user-generated (outside of a small handful of high-quality maps created by the develepor to show off what you can make), which is awesome for both the person exploring levels and the people creating maps, because everyone gets a fair chance at having what they made getting played. There is one other mode, a really cool concept which the game gets it's name from where you fight a dragon in an arena with a ridiculous amount of health (millions). Killing the dragon in one, or even dozens of tries is impossible so you'll have to earn Dragon Tickets by completing Adventure maps created by the community in order to keep chipping away at it's health. There are currently no end-game rewards for the dragon that I know of (to be honest, it's so tough I don't think it's even been beaten by more than a few people yet) but it already has a leaderboard to rank you against other players based on damage done. I can't wait to see where this mode goes.


These are only the basics really, the game has so much to do already and there's a lot more to come. If you're at all interested in creating worlds or playing other peoples' then check this out and come by the community hub, the community is very active and the developer is amazingly responsive to feedback and questions!
โพสต์: 2 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
110 จาก 151 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
The recommendation is based on the alpha stage gameplay.

The Good:
I enjoy the conept of incorporating the gaming community into the actual creation of game content. This means lots of diversity. It also constantly improves the idea of a good "map": as one plays different maps from different users, his own taste for a "good" map diversifies and shifts.

What's even better is that, there are quality maps. Some maps you can tell the designer spent hours on perfecting. The map creation kit also handles very well-- easy to grasp and almost anyone can build a map. The creation kit is also powerful enough to allow users to create very different environments-- a very elegant blend of simplicity and power.

The game is easy to get into. Jump into a game, and click on the bad guys. Key bindings are laid out clearly. The gear is diversified, and your character changes appearance with each piece of equipment equipped. The loot system is balanced in terms of statistics, and it constantly poses questions like, "would you sacrifice LUCK(magic find and crit chance) for damage?"

The bad:

Combat... feels a bit slippery. Sometimes it feels like youre walking on ice: as you take damage you slide around, and so do your enemies. Your special abilities are limited. You have only 4. Worse, you don't unlock all of them until higher levels. This makes lower level combat repetitive and at times, monotonous.

There are also certain balancing issues in the game. As you reach levels 10+, you begin to encounter enemies that can 1 shot you... even with gear deemed rare, extraordinary, and legendary. (Gear ranks from junk, common, rare, extraordinary, and legendary.)

The downside to incorporating the gaming community into content creation is that there will be inevitably faulty maps that are incompletable or maps that overreward you/ under reward you. While I understand the developer has taken steps to mitigate such problems, the issues still exist. I have encountered very hard challenges on maps marked as "easy".

Multiplayer is bare bones. You can join on players (though, I have NEVER seen more than 2-3 joinable games within the US at any given point in time). However, you can't trade, share, or give loot.

BOTTOM LINE:
I say hold off on this one.See what else the developer has to offer. Right now, the game is still rough (of course, its in alpha), and still needs some tweaking. With the features it has right now, it just isn't worth purchasing for 15 bucks.
โพสต์: 13 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
23 จาก 26 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
28.9 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I generally don't write reviews but this game has me hooked!

I'm a huge fan of open source and this game is exactly that. The levels are designed by you! The tool for map design is beyond powerful. I was able to pick it up and know how to do just about everything there was to do.

The game is still in Alpha and yes it has bugs and exploits and still a fair amount of work to be done. However the game play it offers and design posibities are simply wonderful.

If you like hack and slash games with a unique 3d design that takes you back a few years and enjoy a community customization this is a must have. Bravo "3 Sprockets" continue to evole this game and you will have a #1.
โพสต์: 11 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
18 จาก 19 คน (95%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.2 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Very neat game! Even being Early Access this game feels nearly complete, with few bugs. Seem's like the main thing left to do is just add some essential features that will just make the game even more enjoyable than it already is.

There is more content in this game than you will find in almost any other game and this is early access! With tons of USER GENERATED levels, you will never run out of something new to do.

On the outside, it is a simple hack'n'slash. On the inside there are RPG elements (gearing/leveling), as well as multiplayer, customization and many more features that will be implemented.

In every early access game I have played, I have NEVER see the developer support so awesome, as the ones at 3Sprockets. I reported a simple typo to them that I had spotted, within minutes I had a response from the Dev, stating that it will be in the next update. That too me is very important.

You can play this game for 10 minutes or for hours. I highly suggest getting this title, despite being early access. It's a great game for a low price.
โพสต์: 15 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
16 จาก 16 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
43.9 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
This is the Little Big Planet of Hack and Slash RPGs. Do not expect torchlight or diablo or titan quest or any of the other AAA hack and slash games with this one. What you get is a quirky art style and a ton of bite sized adventures. ( Campaigns are incoming and will likely link together two or more adventures ).

The main reason to get this game is the fact that the ACK ( Adventure Creation kit ) allows you to design and create a variety of adventures ranging from simple 1 room arena battles to complex dungeons with puzzles, switche,s traps, platforming, and locked doors that require you to get a color coded key - ( Doom anyone? ).

I've only had this game for two days but have already created and published 3 adventures.

If you want a hack and slash game that looks overly simple but has suprising depth and limitless content, pick this up.

If you want to create short engaging little adventures that range from 5 minutes of gameplay to 30 minutes of gameplay pick this up. The ACK is the easiest to use editor I have ever used.

Oh I almost forgot that unlike most games, this one has a BOSS DRAGON that you need to earn scrolls to be able to teleport to the Dragon's Lair and try and defeat him. He has persistent health and this is a must considering he has 1,000,000 health and the firs titme I fought him I managed to deal 50 damage total with 3 lives. Second time I dealt 650 and that was after levelling up for hours!

โพสต์: 18 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
210 จาก 231 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.9 ชม. ในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
http://youtu.be/iI_b2U23eR0

Fight the Dragon is a hack and slash RPG that is clearly made by people who love the genre. It takes gameplay elements of games like Torchlight 2 and combines them with a level creation system that reminds me of a cross between Little Big Planet and Minecraft.

The game starts at your house where you can manage characters and access things like the level creator or user adventures. Once in the game you fight off monsters, find keys, and pull levers to reach the end. As you play your character gains levels, skills, and tons of loot. You will constantly be scouring the ground for helmets, armor, weapons, and more.

Damage is done with a primary weapon of choice, a heavy attack, or class specific skills.
All skills and items carry over between levels and every adventure scales with you so whether you play a an adventure for the first time at level one or replay it at level 5, it’s still fun and challenging.

The level editor or "Adventure Construction Kit", feels like a 3d modeling program and is simple yet deceptively powerful. You can place monsters, traps, treasure, and sculpt the landscape as you see fit.

I loved this game and can’t wait for more.
โพสต์: 27 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่