Fight The Dragon is a USER CREATED Hack'n Slash RPG where players can team up and tackle exciting adventures made by other users in our in-game Adventure Construction Kit (ACK).
วันที่วางจำหน่าย: 27 มี.ค. 2014
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:
ดูวิดีโอ HD

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ:เกมระหว่างการพัฒนานี้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในตลอดช่วงเวลาของการพัฒนา หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นเกมนี้ในช่วงสถานะปัจจุบันนี้ คุณอาจต้องการที่จะรอจนกว่าความคืบหน้าในการพัฒนาเกมไปไกลมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

Adventurers Wanted!

You get access to Fight The Dragon in an early, unfinished but very playable state, where you can go adventuring in SP, Local Split-screen and online MP games as well as create, play and share your own adventures with other players.


This is your chance to get in early and help us shape the final features and content for Fight The Dragon.

Ongoing Development

Fight The Dragon development is in high gear and we are adding new features weekly, fixing bugs promptly and listening to our users feedback and using that to improve the game.

We have a long list of features and content we plan to add and here are just a few of them that are already in development...

- New character classes
- Customisable character skins and heads (including Steam Workshop)
- More enemies and more enemy behaviours
- More loot & weapons including ranged player weapons
- More content for the Adventure Construction Kit
- Procedural dungeon system for alternate gameplay mechanic
- Online PvP death-match arena (battle out your best characters)
+ LOTS MORE

A regularly updated current & planned feature list and FAQ can be found here...
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751660786031250/


Come join us on this awesome adventure and help us make Fight The Dragon the ultimate short form Hack'n Slash game!”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Fight The Dragon

ซื้อ Fight The Dragon Two Pack

ซื้อ Fight The Dragon Four Pack

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (24)

Alpha 4.1 is out (Update #21)

17 กรกฎาคม 2014

Welcome to Alpha 4.1

New Enemy Mutators
Mutators are a new system that randomly assigns new attributes and behaviours to enemies. It’s designed to increase replayability in existing maps, as well as make our combat more interesting in general.

A mutated rat and skeleton:
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=283876484

Mutated enemies have a coloured glow as well as a HUD element on the health bar, so you’ll have some idea of what to expect when fighting the enemy.

While Mutators are assigned to enemies randomly, creators can help guide the system by marking enemies for mutation. Any enemies marked for mutation will be prioritised by the system and will receive mutators when possible.

As characters level up, the number of mutators they see in any adventure will increase.


New Static Spawner enemy types
Static spawners are special props that can be placed by creators that will spawn enemies in-game, and can be killed by players. As a Creator, you can adjust the spawn rate, maximum number of enemies alive at once, and pick from a few enemy options to customise the experience for players.

A spawner set to spawn Rats and Skeletons:
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=287189186


New network aware loot drops
Loot dropped from your inventory while in a networked game will now be network aware! This means that other players will be able to see the loot and pick it up, allowing you to share loot amongst your party. Loot that is network aware will glow blue, it will also say who dropped the item when inspecting it on the ground.

A networked item. Notice the blue glow and “Dropped By” information:
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=282882175

Loot dropped from enemies in a multiplayer game will still only be visible to you and will still glow yellow.


New LAN server option
Included with every install is a new standalone server executable. Look for the server in the following folder…
FightTheDragon/FightTheDragon_Lan_Server_Win32

Running the executable will start a server and display an IP address, allowing you to connect to that IP address from the LOCAL SERVER tab in the “Online” menu in-game. The standalone server can only be run on a Windows machine, but we are including it for all platforms in case players on OSX or Linux has access to a Windows box to host a server on.

By running a server locally, you’ll have dramatically reduced ping times ( 5-10ms in our case ), obviously making gameplay a lot smoother and more predictable. It feels like you’re playing split-screen!


Alpha 4.1 Change List

New
 • New network aware loot
 • New online player arrows to show which direction other players are
 • World map now auto expands indefinitely
 • New LAN server
 • New enemy mutator system
 • New enemy spawner types
 • New throwing hatchets for fighters
 • Raised level cap to 40
 • Added extra modifiers for Dual Daggers and Dual Swords
 • Added new game hints on loading screen

Changes/Improvements
 • Check adventures on game start to ensure any owned by the player are marked as owned by player
 • Improved game cleanup when game fails to launch when steam client is not available
 • Wall props now raise and lower at 1/4 height increments to allow for proper placement
 • Reimplemented bad word checker for NPC dialogue and Adventure description text
 • No more re-spawning the character on every online server change - YAY!
 • All armour attachments on an enemy will now flash correctly when hit, not just the base skin
 • Improved character and enemy movement jitters in online play

Fixes
 • Fixed spear not being equipable on Rogue
 • Fixed spear attack secondary effect using wrong direction
 • Fixed being able to rate 3 Sprockets adventures when in online mode
 • Fixed Vsync option being ignored on LOW quality settings
 • Fixed animation issue when attacking in online games
 • Fixed online missing game icons
 • Fixed being able to secondary attack immediately after switching weapons
 • New shields being dropped will no longer have modifiers for 2 handed weapons
 • Fixed being able to shift click/ [Y] in inventory when in a category list
 • Fixed pause menu and special attack UI showing controller info when online using mouse & KB
 • Fixed not being able to click on special attacks or potions UI when in online mode if not host
 • Fixed being able to reach the visual boundary of the world map
 • Fixed character model not updating visually when equipping a piece of loot in a slot that has nothing in it
 • Fixed ability to DONATE in Loot Shrine when currently in "PICK REWARD" mode

8 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Our BEST "Dev Let's Play" Video Yet!

11 กรกฎาคม 2014

We are so excited about how crazy this video gets, I thought it worthy of an Announcement post!
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=284431797
Includes a sneak peek look at some alpha 4.1 features on the way.
Watch it... totally worth it :-)

0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

ข้อมูลเกม

Build, Explore, Battle & Loot in this GAUNTLET inspired USER CREATED hack’n slash

Create & share Adventures like a true Dungeon Master of old!

Fight The Dragon is a USER CREATED Hack'n Slash RPG where players can team up and tackle exciting adventures made by other users in our in-game Adventure Construction Kit (ACK).

Our Latest Dev Let's Play 6 Video... 18th July 2014
https://www.youtube.com/watch?v=kgM5Cq0MyUM
See all of our Dev Let's Play videos here...
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/43099721603885411/

Players can play single player, local split-screen (2 players) or online multiplayer (4 players) to complete 10-15 minute adventures in a non-linear order, which allows players to jump in for a quick fix or play multiple adventures over longer play sessions. Collect loot, level up, conquer enemies and become a master adventurer!

Become the ultimate Dungeon Master you always dreamed of being!
Fight The Dragon ships with a highly flexible in-game Adventure Construction Kit (ACK) that allows players to design, play and share their own adventures with other players on all platforms around the world.

The ACK (as is the gameplay) is designed to be as intuitive to use via a gamepad as it is via mouse and keyboard. Creators are able to sculpt and paint environments, place props, enemies, NPCs, Traps, checkpoints and other key game elements including hooking up basic logic systems for switches/gates and traps.

The Fight The Dragon community have already published over 1600 fantastic adventures, which means we have hundreds of hours of gameplay already created.

ACK FEATURES
 • Great assortment of Melee, Ranged and Mini-Boss Enemies
 • Large selection of textures to paint environments with
 • Static & Dynamic props including realtime lights, traps, bridges & more
 • Super intuitive editor allowing rapid design
 • In editor play testing at any time

Dragon Battle Arena
As heroes complete adventures and reach milestones, they earn tickets that allow them to go “Fight The Dragon” in the ultimate dragon battle arena.

Every player has their own dragon to fight, and each dragon has MEGA HP, so killing your dragon will require many encounters and a lot of skill. The damage you do to your dragon is persistent between play sessions, so collect as many tickets as you can and go battle it out! Each ticket grants the player 3 lives, but be warned, there are more ways to die in the dragon arena than just the dragon, so stay alert!

Key Game Features

 • In-Game Adventure Construction Kit – Create and share Adventures!
 • Over 100 hours of unique gameplay created by our community so far!
 • Action packed Hack-and-Slash Adventuring in your own creations
 • Female and Male versions of all of our classes
 • Local Drop-In Split-Screen Co-Op
 • Up to 4 player online Co-Op (cross platform)
 • LAN server for local 4 player Co-Op
 • Intense Dragon Fights with special dragon loot
 • Full gamepad support & Big Picture support

State Of the Game - FAQs


Game - Current State & FAQ
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751660786031250/

Adventure Construction Kit - Current State & FAQ
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751812695879447/

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:
  • OS: Windows XP+
  • Processor: Intel i3+ or equivalent
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8000, Radeon HD3000, Intel HD 4000+
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 7+
  • Processor: Intel i5+ or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia 560+ or equivalent
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space

ความต้องการระบบ (Mac)

  Minimum:
  • OS: OSX 10.6+
  • Processor: Intel i3+
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8000, Radeon HD3000, Intel HD 4000+
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: OSX 10.6+
  • Processor: Intel i5 or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia 560+ or equivalent
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space

ความต้องการของระบบ (Linux)

  Minimum:
  • OS: Ubuntu
  • Processor: Intel i3+ or equivalent
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: NVidia only
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Ubuntu
  • Processor: Intel i5+ or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia only
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
183 จาก 202 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
36 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
11 บทวิจารณ์
14.9 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
http://youtu.be/iI_b2U23eR0

Fight the Dragon is a hack and slash RPG that is clearly made by people who love the genre. It takes gameplay elements of games like Torchlight 2 and combines them with a level creation system that reminds me of a cross between Little Big Planet and Minecraft.

The game starts at your house where you can manage characters and access things like the level creator or user adventures. Once in the game you fight off monsters, find keys, and pull levers to reach the end. As you play your character gains levels, skills, and tons of loot. You will constantly be scouring the ground for helmets, armor, weapons, and more.

Damage is done with a primary weapon of choice, a heavy attack, or class specific skills.
All skills and items carry over between levels and every adventure scales with you so whether you play a an adventure for the first time at level one or replay it at level 5, it’s still fun and challenging.

The level editor or "Adventure Construction Kit", feels like a 3d modeling program and is simple yet deceptively powerful. You can place monsters, traps, treasure, and sculpt the landscape as you see fit.

I loved this game and can’t wait for more.
โพสต์: 27 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
57 จาก 62 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,155 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
27 บทวิจารณ์
243.1 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
With the help of a robust, user-friendly adventure map creation tool and an already very active and tight-nit community, Fight the Dragon is an incredibly addictive social interaction unlike anything I've seen on Early Access.. or Steam in general for that matter.

Even in it's earliest form it already has a massive set of tools allowing anyone of virtually any skill level to create whatever is in their head from dark mines to open snowing forests, the variety here presented only in it's first week is enough to give every aspiring map creator the ability to conjure up something totally unique and special from one another. And this isn't taking into account the almost weekly updates the game will be receiving, already one in it's first week adding two entirely new sections of props to diversify your creations with. In short, map making is extremely addictive, often time consuming, and in the end EXTREMELY rewarding.

The gameplay itself is very fun and straightforward, almost arcade-y in a Gauntlet sort of way moreso than how modern grindy ARPGs of today play. There's already a great loot system in place that scales to your level (max 30 currently), with legendary and rare items to find that give you additional stat boosts and sometimes elemental attacks. The adventures themselves are all user-generated (outside of a small handful of high-quality maps created by the develepor to show off what you can make), which is awesome for both the person exploring levels and the people creating maps, because everyone gets a fair chance at having what they made getting played. There is one other mode, a really cool concept which the game gets it's name from where you fight a dragon in an arena with a ridiculous amount of health (millions). Killing the dragon in one, or even dozens of tries is impossible so you'll have to earn Dragon Tickets by completing Adventure maps created by the community in order to keep chipping away at it's health. There are currently no end-game rewards for the dragon that I know of (to be honest, it's so tough I don't think it's even been beaten by more than a few people yet) but it already has a leaderboard to rank you against other players based on damage done. I can't wait to see where this mode goes.


These are only the basics really, the game has so much to do already and there's a lot more to come. If you're at all interested in creating worlds or playing other peoples' then check this out and come by the community hub, the community is very active and the developer is amazingly responsive to feedback and questions!
โพสต์: 2 เมษายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
81 จาก 105 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
204 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
4 บทวิจารณ์
19.1 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Updated my review.
Now after 16 Days of playing this i make a first review-update. As you can see in my profile i usually dont write much reviews but this game is a exception.

The devs are pushing updates nearly every day. And every update brings new stuff for the players, like Items, new gameplay mecanics and so on. There also seems to be a community who making maps already, I played a couple of very well made usermaps.

The gameplay, to be more specific, is a classic dungeon crawler. You have your hero, fight your way through the (usermade) adventures and get loot for that. The enemys stay dangerous so you will not reach the point when you can rush then levels without getting in trouble. Even with a nice shiny suit of armor a big troll can kill you with one or two hits. (Oh i really hate these trolls ;))
For every adventure you finish you will get a access to the dragon arena, where you can fight a gigantic (i`m sure you know whats coming) Dragon! The dragon dont regenerate his health between the battles, so you can fight him between your adventures.
The controlls work pretty solid, the graphics are lovely, and thanks to the usermade levels you will have an unique adventure every time you play the game.

Ans that`s pretty much what it`s all about for me in this game. Having an new adventure every time i play.

I dosent publish my own adventures for now, but im working on it. The editor works fine and making maps is pretty easy. With that editor you can create maps with exact the same features as the developer does. So theres no difference between user maps and developer maps except what the person behind the map-editor does.

Well invested money for me, one of the best games i have in my steam library.

-----------------------------------------------------------------------
A very nice game. Lots of loot, traps and enemys. And (thank devs!) it`s not one of these to fast, to colourfull game that makes you headaches. It`s a very fun game and a nice mix of building you dungeon and explore others.

This game is what i thought or hoped to get when i installed "The quest for mighty loot".

I highly recommend this great game and looking forward for the next updates.
โพสต์: 27 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
48 จาก 65 คน (74%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
519 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
1 บทวิจารณ์
96.7 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Playing that game since the first Private Alpha build and I sure don't regret to have bought it!

The idea of the game is really nice, a fast play Hack'n'Slash game for small to long play sessions. The look/style of the game and the characters look to be unique. (It also look like a bit "Lego" style) The gameplay is really interesting as simple, just attack monsters, find look, solves puzzles, fight tougth bosses, find more loot, upgrade your character, etc... Then the dragon fight is also really nice as it is hard and fun at the same time (and also really long, since you have to do it in multiple sessions) Still the game need to be balanced right now, but it sure is only in Alpha too! (So I don't pay attention to this)

The Adventure Construction Kit is the main thing that made me buy the game, it is really what I always have dream to see in a RPG/Hack'n'Slash game: Being able to build your own levels/adventures in a simple easy way! As time goes the number of stuff we can use in the ACK is getting bigger and bigger and this just help to give more ideas!

The co-op drop-in/drop-out work really nicely and it's always fun to be able to play with a friend in the same room! The online mode is also really nice so you can also play with your friends but also with other people around the world!

So in general you play levels made by the dev or other people, get loot, upgrade your character and get Dragon Scrolls to fight the dragon AND/OR also create levels how you always have dreamed or let your imagination free.

I really recommend this awesome game and I can't wait for more updates!
(Mostly for more props, the character customisation, more classes, more enemies and more loot!)

Thanks 3 Sprockets for this game!

(Note: Sorry for my english, usualy speak French, but wanted to make an english review)
โพสต์: 27 กุมภาพันธ์ 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
40 จาก 53 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
198 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
15 บทวิจารณ์
117.5 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Fight the Dragon is a micro ARPG with an action-figure aesthetic and a full-featured level creator dubbed the Adventure Construction Kit. From the clean and minimal UI to the condensed gameplay loop, Fight the Dragon provides a surprisingly rewarding experience in an adorable and cleverly-shrunken package. Think 10-minute-Torchlight II; heaps of random loot, simple character progression, and tight hack 'n' slash combat. 3 Sprockets has taken the the staples of a genre it clearly adores and compressed them into a shining little diamond.
โพสต์: 22 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่

รางวัล


Best in Play - GDC Play 2014