Fight The Dragon is a USER CREATED Hack'n Slash RPG where players can team up and tackle exciting adventures made by other users in our in-game Adventure Construction Kit (ACK).
วันที่วางจำหน่าย: 27 มี.ค. 2014
ดูตัวอย่างทั้ง 3 ตอน

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที; มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ:เกมระหว่างการพัฒนานี้อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในตลอดช่วงเวลาของการพัฒนา หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นเกมนี้ในช่วงสถานะปัจจุบันนี้ คุณอาจต้องการที่จะรอจนกว่าความคืบหน้าในการพัฒนาเกมไปไกลมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

Adventurers Wanted!

You get access to Fight The Dragon in an early, unfinished but very playable state, where you can go adventuring in SP, Local Split-screen and online MP games as well as create, play and share your own adventures with other players.


This is your chance to get in early and help us shape the final features and content for Fight The Dragon.

Ongoing Development

Fight The Dragon development is in high gear and we are adding new features weekly, fixing bugs promptly and listening to our users feedback and using that to improve the game.

We have a long list of features and content we plan to add and here are just a few of them that are already in development...

- New character classes
- Customisable character skins and heads (including Steam Workshop)
- More enemies and more enemy behaviours
- More loot & weapons including ranged player weapons
- More content for the Adventure Construction Kit
- Procedural dungeon system for alternate gameplay mechanic
- Online PvP death-match arena (battle out your best characters)
+ LOTS MORE

A regularly updated current & planned feature list and FAQ can be found here...
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751660786031250/


Come join us on this awesome adventure and help us make Fight The Dragon the ultimate short form Hack'n Slash game!”
อ่านเพิ่มเติม

ซื้อ Fight The Dragon

ซื้อ Fight The Dragon Two Pack

Includes two copies of the base game - Send the extra copy to your friends.

ซื้อ Fight The Dragon Four Pack

Includes four copies of the base game - Send the extra copies to your friends.

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (29)

Fight The Dragon at Indie MEGABOOTH @ PAX Prime

25 สิงหาคม 2014

I am off tomorrow morning to Seattle, USA to showcase Fight The Dragon at the Indie MEGABOOTH at PAX Prime.

If you are going to PAX, please stop by and say hi :-)

We'll be quiet on the forums over the next 10 days, but I'll try to get on whenever I can to check for any posts and questions, but if you don't get a quick response, now you know why :-)

See you all on the flip side!

4 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Alpha 4.4 - Update 24 - Desert Dreams!

19 สิงหาคม 2014

Welcome to Alpha 4.4 - Update 24!

This is a small update to fix a few outstanding bugs and issues before we leave for PAX/Holidays, so we might be a bit quieter than usual over the next couple of weeks. That said, because we can’t help ourselves, we’ve added some cool new content as well. Enjoy!

Auto-Jump system changes
We’ve been hearing all of your feedback on the jumping system and with that in mind, we’ve made a few changes. If your character can find a safe tile to jump to it will jump automatically (as before), but if you are at the edge of an adventure or in front of an extra long jump, you will now need to hold Sprint as you move off the edge to make your character jump.

This means that you should see the same behaviour as before when jumping between tiles, but your character will no longer jump automatically when on the edge of objects with nowhere to jump to.

More help for abilities
To help players understand their class abilities more thoroughly, we’ve added a few new help areas that explain each of the abilities. You can now access a detailed description of your character’s abilities via the Pause Menu, just click the button at the bottom of the menu to access it.

We’ve also added some condensed tooltips when hovering over the ability icons for mouse/keyboard players.

Community Adventure Montage Video
We’ve also put together a new video showcasing some of our Community Adventures - this will be shown at PAX Prime next week and we have also added it to our Steam Store page.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=302981047

Alpha 4.4 Change List

New
 • New “Featured” category in the Adventure Gallery - Curated by us.
 • Added info for abilities in Pause Menu
 • Added tooltips to ability icons when hovered over with mouse
 • ACK: 10x new cactus props
 • ACK: 3x Palm Trees
 • ACK: New dark sand paint
 • ACK: New White crystals

Changes/Improvements
 • Raised level cap to 50
 • Improved Jumping behaviour, must now hold Sprint to jump if there is no tile to jump to
 • Can now sprint in menu
 • Better looking weapon trails for melee weapons
 • Some weapon modifiers will now alter the trail of the weapon ( fire trail for weapons that set enemies on fire )
 • Increased loot drop rate in split-screen
 • “Press A/Space to start” message now flashes to grab your attention

Fixes
 • Fixed character running while map was open (played footstep sound effects)
 • Fixed being able to delete all characters when using Controller
 • Fixed character not taking damage if they were frozen/shocked while dodging
 • Fixed zombies running mutators while “knocked out”
 • Fixed ragdoll heads flashing when the player character takes damage
 • Fixed ragdolls having helmet and hair visible at the same time ( ragdolls will now always just show hair )
 • Fixed being able to navigate down to rooms and friends in Online UI then no rooms or friends are listed
 • Fixed friends/rooms buttons on Online UI floating in wrong place

4 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

ข้อมูลเกม

Build, Explore, Battle & Loot in this GAUNTLET inspired USER CREATED hack’n slash

Create & share Adventures like a true Dungeon Master of old!

Fight The Dragon is a USER CREATED Hack'n Slash RPG where players can team up and tackle exciting adventures made by other users in our in-game Adventure Construction Kit (ACK).

Our Latest Dev Let's Play 7 Video... 1st August 2014
http://steamcommunity.com//sharedfiles/filedetails/?id=294385674
See all of our Dev Let's Play videos here...
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/43099721603885411/

Players can play single player, local split-screen (2 players) or online multiplayer (4 players) to complete 10-15 minute adventures in a non-linear order, which allows players to jump in for a quick fix or play multiple adventures over longer play sessions. Collect loot, level up, conquer enemies and become a master adventurer!

Become the ultimate Dungeon Master you always dreamed of being!
Fight The Dragon ships with a highly flexible in-game Adventure Construction Kit (ACK) that allows players to design, play and share their own adventures with other players on all platforms around the world.

The ACK (as is the gameplay) is designed to be as intuitive to use via a gamepad as it is via mouse and keyboard. Creators are able to sculpt and paint environments, place props, enemies, NPCs, Traps, checkpoints and other key game elements including hooking up basic logic systems for switches/gates and traps.

The Fight The Dragon community have already published over 1600 fantastic adventures, which means we have hundreds of hours of gameplay already created.

ACK FEATURES
 • Great assortment of Melee, Ranged and Mini-Boss Enemies
 • Large selection of textures to paint environments with
 • Static & Dynamic props including realtime lights, traps, bridges & more
 • Super intuitive editor allowing rapid design
 • In editor play testing at any time

Dragon Battle Arena
As heroes complete adventures and reach milestones, they earn tickets that allow them to go “Fight The Dragon” in the ultimate dragon battle arena.

Every player has their own dragon to fight, and each dragon has MEGA HP, so killing your dragon will require many encounters and a lot of skill. The damage you do to your dragon is persistent between play sessions, so collect as many tickets as you can and go battle it out! Each ticket grants the player 3 lives, but be warned, there are more ways to die in the dragon arena than just the dragon, so stay alert!

Key Game Features

 • In-Game Adventure Construction Kit – Create and share Adventures!
 • Over 100 hours of unique gameplay created by our community so far!
 • Action packed Hack-and-Slash Adventuring in your own creations
 • Female and Male versions of all of our classes
 • Local Drop-In Split-Screen Co-Op
 • Up to 4 player online Co-Op (cross platform)
 • LAN server for local 4 player Co-Op
 • Intense Dragon Fights with special dragon loot
 • Full gamepad support & Big Picture support

State Of the Game - FAQs


Game - Current State & FAQ
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751660786031250/

Adventure Construction Kit - Current State & FAQ
http://steamcommunity.com/app/250560/discussions/0/558751812695879447/

ความต้องการระบบ (PC)

  Minimum:
  • OS: Windows XP+
  • Processor: Intel i3+ or equivalent
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8000, Radeon HD3000, Intel HD 4000+
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windows 7+
  • Processor: Intel i5+ or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia 560+ or equivalent
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space

ความต้องการระบบ (Mac)

  Minimum:
  • OS: OSX 10.6+
  • Processor: Intel i3+
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Nvidia 8000, Radeon HD3000, Intel HD 4000+
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: OSX 10.6+
  • Processor: Intel i5 or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia 560+ or equivalent
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space

ความต้องการของระบบ (Linux)

  Minimum:
  • OS: Ubuntu
  • Processor: Intel i3+ or equivalent
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: NVidia only
  • Hard Drive: 500 MB available space
  Recommended:
  • OS: Ubuntu
  • Processor: Intel i5+ or equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: NVidia only
  • Network: Broadband Internet connection
  • Hard Drive: 1 GB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
189 จาก 208 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
36 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
11 บทวิจารณ์
14.9 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
http://youtu.be/iI_b2U23eR0

Fight the Dragon is a hack and slash RPG that is clearly made by people who love the genre. It takes gameplay elements of games like Torchlight 2 and combines them with a level creation system that reminds me of a cross between Little Big Planet and Minecraft.

The game starts at your house where you can manage characters and access things like the level creator or user adventures. Once in the game you fight off monsters, find keys, and pull levers to reach the end. As you play your character gains levels, skills, and tons of loot. You will constantly be scouring the ground for helmets, armor, weapons, and more.

Damage is done with a primary weapon of choice, a heavy attack, or class specific skills.
All skills and items carry over between levels and every adventure scales with you so whether you play a an adventure for the first time at level one or replay it at level 5, it’s still fun and challenging.

The level editor or "Adventure Construction Kit", feels like a 3d modeling program and is simple yet deceptively powerful. You can place monsters, traps, treasure, and sculpt the landscape as you see fit.

I loved this game and can’t wait for more.
โพสต์: 27 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
60 จาก 65 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,188 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
36 บทวิจารณ์
243.3 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
With the help of a robust, user-friendly adventure map creation tool and an already very active and tight-nit community, Fight the Dragon is an incredibly addictive social interaction unlike anything I've seen on Early Access.. or Steam in general for that matter.

Even in it's earliest form it already has a massive set of tools allowing anyone of virtually any skill level to create whatever is in their head from dark mines to open snowing forests, the variety here presented only in it's first week is enough to give every aspiring map creator the ability to conjure up something totally unique and special from one another. And this isn't taking into account the almost weekly updates the game will be receiving, already one in it's first week adding two entirely new sections of props to diversify your creations with. In short, map making is extremely addictive, often time consuming, and in the end EXTREMELY rewarding.

The gameplay itself is very fun and straightforward, almost arcade-y in a Gauntlet sort of way moreso than how modern grindy ARPGs of today play. There's already a great loot system in place that scales to your level (max 30 currently), with legendary and rare items to find that give you additional stat boosts and sometimes elemental attacks. The adventures themselves are all user-generated (outside of a small handful of high-quality maps created by the develepor to show off what you can make), which is awesome for both the person exploring levels and the people creating maps, because everyone gets a fair chance at having what they made getting played. There is one other mode, a really cool concept which the game gets it's name from where you fight a dragon in an arena with a ridiculous amount of health (millions). Killing the dragon in one, or even dozens of tries is impossible so you'll have to earn Dragon Tickets by completing Adventure maps created by the community in order to keep chipping away at it's health. There are currently no end-game rewards for the dragon that I know of (to be honest, it's so tough I don't think it's even been beaten by more than a few people yet) but it already has a leaderboard to rank you against other players based on damage done. I can't wait to see where this mode goes.


These are only the basics really, the game has so much to do already and there's a lot more to come. If you're at all interested in creating worlds or playing other peoples' then check this out and come by the community hub, the community is very active and the developer is amazingly responsive to feedback and questions!
โพสต์: 2 เมษายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
40 จาก 53 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
195 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
15 บทวิจารณ์
117.9 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
Fight the Dragon is a micro ARPG with an action-figure aesthetic and a full-featured level creator dubbed the Adventure Construction Kit. From the clean and minimal UI to the condensed gameplay loop, Fight the Dragon provides a surprisingly rewarding experience in an adorable and cleverly-shrunken package. Think 10-minute-Torchlight II; heaps of random loot, simple character progression, and tight hack 'n' slash combat. 3 Sprockets has taken the the staples of a genre it clearly adores and compressed them into a shining little diamond.
โพสต์: 22 มีนาคม 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
28 จาก 37 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
80 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
7.5 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
The recommendation is based on the alpha stage gameplay.

The Good:
I enjoy the conept of incorporating the gaming community into the actual creation of game content. This means lots of diversity. It also constantly improves the idea of a good "map": as one plays different maps from different users, his own taste for a "good" map diversifies and shifts.

What's even better is that, there are quality maps. Some maps you can tell the designer spent hours on perfecting. The map creation kit also handles very well-- easy to grasp and almost anyone can build a map. The creation kit is also powerful enough to allow users to create very different environments-- a very elegant blend of simplicity and power.

The game is easy to get into. Jump into a game, and click on the bad guys. Key bindings are laid out clearly. The gear is diversified, and your character changes appearance with each piece of equipment equipped. The loot system is balanced in terms of statistics, and it constantly poses questions like, "would you sacrifice LUCK(magic find and crit chance) for damage?"

The bad:

Combat... feels a bit slippery. Sometimes it feels like youre walking on ice: as you take damage you slide around, and so do your enemies. Your special abilities are limited. You have only 4. Worse, you don't unlock all of them until higher levels. This makes lower level combat repetitive and at times, monotonous.

There are also certain balancing issues in the game. As you reach levels 10+, you begin to encounter enemies that can 1 shot you... even with gear deemed rare, extraordinary, and legendary. (Gear ranks from junk, common, rare, extraordinary, and legendary.)

The downside to incorporating the gaming community into content creation is that there will be inevitably faulty maps that are incompletable or maps that overreward you/ under reward you. While I understand the developer has taken steps to mitigate such problems, the issues still exist. I have encountered very hard challenges on maps marked as "easy".

Multiplayer is bare bones. You can join on players (though, I have NEVER seen more than 2-3 joinable games within the US at any given point in time). However, you can't trade, share, or give loot.

BOTTOM LINE:
I say hold off on this one.See what else the developer has to offer. Right now, the game is still rough (of course, its in alpha), and still needs some tweaking. With the features it has right now, it just isn't worth purchasing for 15 bucks.
โพสต์: 13 เมษายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
8 จาก 8 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
48 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
7 บทวิจารณ์
28.8 ชั่วโมงในบันทึก
บทวิจารณ์ในช่วงระหว่างการพัฒนา
I generally don't write reviews but this game has me hooked!

I'm a huge fan of open source and this game is exactly that. The levels are designed by you! The tool for map design is beyond powerful. I was able to pick it up and know how to do just about everything there was to do.

The game is still in Alpha and yes it has bugs and exploits and still a fair amount of work to be done. However the game play it offers and design posibities are simply wonderful.

If you like hack and slash games with a unique 3d design that takes you back a few years and enjoy a community customization this is a must have. Bravo "3 Sprockets" continue to evole this game and you will have a #1.
โพสต์: 11 เมษายน 2014
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่

รางวัล


Best in Play - GDC Play 2014