ΑΡΧΙΚΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ
A RETRO CLASSIC REBORN In 1993 the world witnessed the birth of a new type of super hero. Now, twenty years later, Superfrog is back! But wait! Before you get all gooey-eyed, Superfrog HD isn’t just some quick and easy port of the 16-bit version but with fancy graphics!
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Σεπ 2013
Δημοφιλείς ετικέτες για αυτό το παιχνίδι:

Αγορά Superfrog HD

Σχετικά με το παιχνίδι

A RETRO CLASSIC REBORN

In 1993 the world witnessed the birth of a new type of super hero. Now, twenty years later, Superfrog is back!

But wait! Before you get all gooey-eyed, Superfrog HD isn’t just some quick and easy port of the 16-bit version but with fancy graphics! It’s a complete re-imagining with tweaked gameplay, reworked levels and, of course, enhanced high definition cartoon style artwork. A nod to the 16-bit platformers of old, Superfrog HD is a retro classic reborn.

In the greatest traditions of fairy tales our story sees a handsome prince turned into a slimy frog by an evil and jealous witch… who, in turn, kidnaps the prince's bride to be and heads for the hills. Our little green friend happens upon a mystery potion (wow, how lucky was that?). Chugging on the vial, the frog prince is bestowed with amazing powers. Determined to defeat the witch our hero sets out on an adventure that, with your help, will lead him to his true love.

You must explore and traverse 24 finely crafted levels and additional boss levels across 6 differently-themed worlds. The goal of each level is to collect a set number of coins, and then reach the exit. The ultimate aim, as ever, is to save the day, beat the witch and get the girl.


Features:

 • Enhanced cartoon-style HD graphics
 • 24 new levels based on the original designs
 • 6 differently themed worlds
 • Classic arcade platform gameplay
 • Frog Trials – Endless Runner mode
 • The original level layouts unlockable (for the hardcore only, you’ve been warned)
 • Includes Steam Trading Cards

Απαιτήσεις συστήματος PC

  Minimum:
  • CPU : Intel P4 1.8 Ghz
  • RAM : 2GB
  • GPU : Intel GMA 950 GeForce 7 Series Radeon X1000 series
  • HDD : At least 90MB for Game Core and Sound File

Απαιτήσεις συστήματος Mac

  Minimum:
  • Operating System: Mac OS X 10.7
  • Processor: Intel chipset
  • CPU Speed: 1.8 GHz or faster
  • Memory: 512 MB or higher
  • Hard Disk Space: 2 GB free disk space
  • Video Card (ATI): X1600 / (NVidia): GeForce 7300
  • Video Memory (VRam): 128 MB

Απαιτήσεις συστήματος Linux

  Minimum:
  • CPU : Intel P4 1.8 Ghz
  • RAM : 2GB
  • KERNAL : 32-bit (some users experience issues when using 64-bit)
  • GPU : Intel GMA 950 GeForce 7 Series Radeon X1000 series
  • HDD : At least 90MB for Game Core and Sound File
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
33 από 49 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
664 προϊόντα στο λογαριασμό
87 κριτικές
2.0 ώρες στο μητρώο
If Sonic and Rayman decided to throw caution to the wind in a night of unbridled passion, the resulting abomination would probably be something like Superfrog. A clumsy lazy lad, he'd cheat his way through life feeling content to emulate his parent with poor success, all the while denying his obvious refusal to branch out on his own. The awkward kid of the class always vying for attention, it wouldn't be until his later years that he realized that- oh wait, this is still a game after all.

An updated version of the mildly popular 1993 Amiga game of the same name, Superfrog HD is perhaps the most generic and dull platformer I have ever played, easily ranking with the likes of most movie tie-ins and poorly developed flash games. It does everything you would expect a platformer to do, but with such unimaginable mediocrity that I am simply astounded it is actually a retail game and not something a free browser distraction.

Controls are a case of extremes, with the titular amphibian moving far too fast on foot only to change to an excessively floaty feather-like feel once he gets off the ground. With the exception of a punch and glide pickup (which are pointlessly taken away after each new level/death), items are needlessly prolific despite doing nothing but add to your meaningless hi-score, sending you down the numerous dead ends barely disguised as "secret areas". The levels themselves are tediously designed, only matched by the boss fights which are literally the exact same broken stage each and every time.

I will admit to never having played the original, but if it's anything like this I have no desire to. Despite it's self proclamation as a timeless classic, I can't help but feel this was a needless remastering that would have been better left unremembered. As far as the HD update goes the artwork is so simply drawn to begin with that it isn't even worth mentioning, and for those looking to replay the original game be forewarned you have to unlock those levels by means of a terrible slot-machine mini-game, which requires you of course to play the new levels to get tokens.

Whether you have fond memories of the original or not, I would recommend skipping Superfrog HD. It's a poorly made game and an insult to whatever fans there were of the franchise. I am glad that Team17 tried to branch out from their typical Worms games, but if this is going to be the result, I'd prefer they stick to what they know.
Αναρτήθηκε: 6 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
10 από 12 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
235 προϊόντα στο λογαριασμό
36 κριτικές
3.9 ώρες στο μητρώο
I would possibly go for no for this game. Because I was kinda expecting more additional features and maybe include the original version for young gamers to show what the Original 1993 Amiga version of Superfrog really looked like; maybe add some archives or video footage of it, for this HD Remake game to make it a bit more exicting.

The problem I am finding with this game is the spud shooter aiming diagonally.

So personally if some gaming industries want to make a remake as well in HD then I think they should include the original version, but most importantly wipe those long-term discovered bugs that came in the original near the 16-bit era. Save states would be useful if the original SF game came too.
Αναρτήθηκε: 14 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
17 από 27 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
628 προϊόντα στο λογαριασμό
7 κριτικές
0.5 ώρες στο μητρώο
It's good but it's easier to say what it's lacking:

* Eric Schwartz's intro animation. The remastered stills do a damn good job of copying his trademark style but they could've at least animated it!
* Allister Brimble's kickarse soundtrack, unless you're playing the {spoiler}
* The ability to throw Destructospud diagonally.
* Blatent product placement. It's now just a magic potion, not Lucozade

As a result it's slap bang in the uncanny valley of remasters/remakes, so close but you can tell it's soul is missing. If any of that bothers you, buy the original on GOG instead.
Αναρτήθηκε: 3 Νοεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 11 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
247 προϊόντα στο λογαριασμό
3 κριτικές
6.8 ώρες στο μητρώο
This game is a throwback to an ancient Sonic clone on the Amiga. Because this remake attempts to remain faithful to that, various mechanics will feel a lot like Sonic 1 on the Master System, and this is why.

The default camera behaviour is terrible. This is an unusual point to mention at the start of a review, but it's the point that stands out the most as some players report it making them nauseous. Fortunately it can be fixed, although this requires tweaking a configuration file.

While you're there you might also want to disable level introductions as they waste a lot of time and offer nothing.

So now you're in the game. You'll soon find that, like Sonic 1, acceleration and deceleration are almost instant. I personally prefer this as turning doesn't take an age (you hearing this New Super Mario Bros?), but it makes some of the areas that demand precise control a bit tricky.

Early on, you may find enemies hard to see. This is really only a problem in the first chapter as the blue ones blend with the background and look like a powerup. It's not a problem after this as you get used to it and later enemies stand out more.

For the most part enemies are a mere nuisance. You get 5 hits before dying and potions that restore those completely are very common - sometimes occurring more frequently than every 5 threats! Spikes are the stark exception, as they kill you instantly and some are placed in a way that makes avoiding them awkward.

The overall difficulty is... strange, to say the least. The original required getting 80% of the coins in a level before the exit was available; that has been removed, although there is still an achievement for the feat. You get star ratings each level, and to get the maximum 3 stars you can't die. Considering some levels can take 8-10 minutes, this makes those spikes needlessly punishing.

Then again, star ratings don't actually do anything. They aren't required for progress and don't even contribute to any achievements. So unless you want to thoroughly beat the game maybe those spikes aren't that punishing after all.

Secret areas were a large part of the original's charm, and these were remembered. Levels generally have around 10 hidden in walls, which gives a nice focus to exploration. One bizarre occurrence is that when a secret area is revealed, your vertical inertia is killed. This feels untested as it means when you reveal a secret during an ascent, you'll fall before being able to enter it.

The downside to secrets is that sometimes collectables are placed behind walls over spikes. When this happens the wall is never a secret, but unless you're aware of that fact in advance you may feel like testing every time, and dying every time.

The worlds are colourful and varied although somewhat stereotypical. Some environments like the circus and the pyramid are as boring as they always are, but others like the green hills are pleasant and enjoyable. I must note that this game has one of the few ice worlds that I've actually liked in any platform game ever.

The game has a main mode with 24 levels, a further 24 levels from the original Amiga release which you'll unlock as the game progresses, and a challenge mode called Frog Trials. The main mode is the important one, the others mostly feel like extras. Obscurely every achievement is linked to the main mode too, so hunters can completely ignore the remaining content which seems like a strange choice.

Overall the game is a fun throwback for 5-10 hours. I wouldn't recommend buying it for anything less than a 75% discount on Steam, but it does appear in bundles from time to time and if you happen to have it in your library I'd definitely recommend giving it a chance.
Αναρτήθηκε: 18 Ιανουαρίου 2014
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
12 από 19 άτομα (63%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
572 προϊόντα στο λογαριασμό
54 κριτικές
1.1 ώρες στο μητρώο
Trying to make a bad rip on a fast speed platformer like Sonic. The character is hard to control, going way to fast. Small, unnoticeable enemies are scattered around the map having you constantly running into them and getting hurt. The game also (from what I've seen) does not let you regain health, which is key noting how often you'll be getting hurt. I did enjoy the graphical presentation which was great, after watching the high quality story book intro, I was pumped! Sadly, the game just doesn't meet my expectations.
Αναρτήθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2013
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι