Divine Divinity is an epic role-playing game with hack-and-slash action, offering a huge world to explore and thousands of items to investigate, trade and use.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (558 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 20 ก.ย. 2002

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Divine Divinity

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Divinity Anthology

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Beyond Divinity, Divine Divinity, Divinity II: Developer's Cut

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Diablo meets Ultima 7 meets Belgian humor - wonderful Action CRPG from Larian - recommended!"

บทวิจารณ์

“A well-designed, open-ended, lengthy role-playing game sporting impressive graphics and sound and a lot of replay value.”
8.6/10 – Gamespot

“I went straight from Neverwinter Nights to Divine Divinity, and I enjoyed them equally.”
84/100 – PC Gamer

“If you liked Diablo 2, but are perhaps looking for a gaming experience with more depth and story, look no further.”
91/100 – PC Gameworld

เกี่ยวกับเกมนี้

Listed among the "Top 100 PC Games Of All Time" by PC GAMER (2012), Divine Divinity is an epic role-playing game with hack-and-slash action, offering a huge world to explore and thousands of items to investigate, trade and use.

The game chronicles the never-ending battle between valiant heroes and the destructive powers of Chaos harnessed by the Black Ring, a cult of enduring evil. You play the role of the prophesised Chosen One who under the guidance of the wizard Zandalor must unite the seven races of Rivellon so that you may become the Divine One and stop the birth of the Lord of Chaos.

This new re-mastered version offers support for Windows 7 and higher resolutions.

Key Features:

 • An RPG of Epic Proportions
  Experience an adventure that will last you over 100 hours, filled with tons of non-linear quests and offering an enormous world to explore!
 • Classless Character Development
  You decide what kind of character you want to be! Start out as a warrior, wizard or survivor – each with his own unique ability – then freely choose between 96skills, regardless of your class.
 • Hack & Slash with a Twist
  Fight dozens of different enemy types and obliterate them in visceral, fast-paced combat. Things getting a bit hectic for you? Then pause the game at will, and take your time to look over the battlefield - or drink that much needed health potion.
 • Interaction Galore
  Discover the enormous amount of objects that can be investigated, traded, used and combined. Found some empty flasks and picked up some colourful mushrooms? Create potions! Obtained some vile-smelling poison? Daub it on your blade or arrow tips: your foes won't know what hit 'em!
 • Award-winning Soundtrack
  Enjoy the dulcet melodies composed by Kirill Pokrovsky, the two-time winner of IGN’s "Outstanding Achievement in Music” award.

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP
  • Processor: Pentium IV 1 GHz
  • Memory: 256 MB RAM
  • Hard Disk Space: 1.7 GB
  • Video Card: DirectX compatible 3D card
  • DirectX®: DirectX 9.0c
  • Sound: DirectX compatible
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
41 จาก 42 คน (98%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
74.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 10 มีนาคม
After finally finishing this gem of a game I can only but recommend this game to any RPG lover out there. Beneath the now dated graphics lies a sound game with a complex world, rich lore and funny little gameplay gimmicks that made me smile a lot.

The good:
- Rich lore, decent story (if a bit cliché by now)
- Plenty of content (Took me appr. 70 hours to finish)
- Pretty extensive and flexible RPG elements (create whatever character you like as you go)
- Easy to get into, but challenges along the way
- Lot's of little tricks and secrets hidden in the world

The bad:
- A couple of the dungeons look mostly the same
- Some rare and random game crashes
- No tutorial in the beginning (some actions in the game could use explanation)
- Addicitive
- Rare side-quest breaking bugs (hint: keep a walkthrough at hand)

Divine Divinity is a RPG that is focussed around hack-and-slashing and that is something you do a lot.
The world is littered with all kinds of different enemies and dungeons and all have something special. That is mostly because of the lore and quests that even challenges you in small ways you could easily miss. For example: there are many books to find and read, some of them contain hints for quests and how to complete them.

In roleplaying terms the modern gamer will find various ways to develop his or her character. The game starts with the choice of three classes: Warrior (Fighter), Survivor (Rogue) and Mage (Wizard). But don't worry, once the game is underway, all skills are available for the choosing so you can create any character you wish. For example, I created a powerful mage with great bow skills because I like to keep my distance in combat.

In terms of loot and interactivity in the world this game surprised me. Pretty much every object that is not stuck to something can be picked up or interacted with. Haven't got lockpicks with you? Just drag the closed container to your inventory and open it later. Found a closed door you can't pick? There could be a switch hidden behind some stacked boxes. Looking for a hidden dungeon? Try under some barrels. Are you out of potions? Use your alchemy skills to create a potion from a plant, etc, etc. There is also plenty of loot. There are the usual magical weapons and armor, but also item-upgrade runes, may different potions, spellbooks, and countless miscellaneous items.

The game's difficulty level was okay. If you stick to the story, especially in the beginning, you get balanced combat situations and will have plenty of opportunity to find your own style. Enemies don't scale with your level, but have fixed levels and are found in fixed places in the world. If you stray from the path as a level 10 character, get ready to be insta-killed. But don't worry, as you develop your character you get to kick more and more ♥♥♥.
Note: most of the game you are a lone wolf. The only companions you get are the ones you magicaly spawn yourself. In many a situation I found that some tactical thinking is required to get through combat as a wave of 10 or more enemies at once is not that rare.

Lastly I would like to mention the technical aspects of this game. What surprised me is that I was able to play this game instantly after installing it. Believe me, older games often have trouble on a powerful 64bit machine.
I found the graphics to be charming and 'oldschool' and the sound decent for it's age. I also liked the voicework that was both fitting and refreshing at times (you have to read a lot).
I only had a few crashes but when you save often that is only a minor problem.
Warning: this game requires manual saving! No automatic checkpoint system that holds your hand as you play!

I hope you found this review helpful. Have fun with this awesome game!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
12 จาก 13 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 มิถุนายน
An early 2000's RPG, Divine Divinity appears to be trying to capture the success of the Diablo games. As a top-down action roleplaying game it is along the same lines as Diablo; However, it seems to have a more comprehensive conversation system in place, allowing for branched conversation trees. You can also develop your character according to your own personal play style regardless of the class you choose. This is actually not a concept found in many earlier RPG's, which gives Divine Divinity an added layer of appeal. All in All I thought it was fairly well done. It is an older game, so the visuals are not what you have probably come to expect, but the game still has charm and is still interesting and has a well thought out storyline. The background ambience is a nice touch, as is the changing music depending on where you go. I think if you are a fan of old school RPG's you will like Divine Divinity. Good choice for the RPG fan out there.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
127.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 24 พฤษภาคม
Though it shows its age at times, this game is engrossing and challenging, and sports a wicked sense of humor. The only real complaints that I can level at this game are that some of the skills are buggy, and there is a strange audio glitch sometimes. Other than that, this game is a 10/10, with an excellent soundtrack, to boot.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 30 เมษายน
tl;dr -> I rolled a mage and felt bad that my weapons would break quickly whenever I ran out of mana so I decided to go the hybrid warrior route. 11/10 worse decision ever - battlemage not OP.

I won this game in a giveaway and was excited to try it out because I've always loved isometric action RPGs (aRPGs). I was satisfied with my gameplay experience.

If you like isometric aRPGs, exploring a lore- and loot-heavy world, and fantasy elements, then you will enjoy this game. It reminded me a lot of the Diablo franchise (1 and 2), 2 being the game that I still have played for the longest in my entire life (2 entire summers).

The aesthetics are good - the amount of detail in the massive game world is very nice. The different effects for spells and skills is numerous enough to keep things interesting. Extra lore is provided in the form of readable text like books and pages, adding to the well-written story. I liked that the characters in the selection screen actually speak out their bios (and that they were actually different for each hero, even though they were simple male/female variants of the mage, warrior, and rogue/survivor). The music and sounds are good, adding to the fantasy atmosphere.

Controls are easy to familiarize yourself with, but may take some time if you are not experienced with aRPGs. There is no tutorial, so a new player's start may progress slowly at first. The learning curve is minimal to moderate depending on your familiarity with aRPGs - because the skill tree allows you to select from all three heroes' routes, it is possible to roll/develop a character that is horribly underlevelled/underpowered. I strongly recommend you save often, and in multiple slots.

Gameplay consists of you moving around the game world, with attacks hotkeyed to your left- and right-mouse click. For example, I can have a weapon (dagger) assigned to my left-click and a spell (fireball) assigned to my right-click when using my mage. Before you begin your game, you will be able to select a character from 6 options - male or female mage, warrior, or rogue. You cannot customize how they look, but you can change the character portrait. Each character starts with different stats (ex: warrior is combat oriented and has more health than the other heroes), however, you have access to the entire skill network, so it is possible to select abilities from the mage and rogue trees when you level up and are playing a warrior. This allows you to experiment with different character combinations to suit your playstyle. The heroes also have different special attacks (ex: mage can teleport a short distance). When you level up, you can also allocate skill points to your base stats like constitution and strength.

The game world is fairly expansive, and there are plenty of opportunities to explore hidden areas and dungeons if you are thorough enough. These extra locations are great for farming levels and loot, however, be sure to bring a lot of potions. There is a minimap that you can toggle to help with navigation.

Combat is typical of your standard aRPG - spam your attacks and spells/abilities until your opponents are dead. Enemies will sometimes drop loot like gold and weapons. Feedback is given whenever you hit or are hit, indicating how much damage is traded; experience gain is also shown.

Overall, the game is a very good aRPG, and anyone interested in the genre should definitely give it a try.

Recommend!

Cheers,
DJSF @DJSF's Rogue Reviews
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
58.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 มีนาคม
Excellent game, which easily gave me 60 hours of good old-timey-rpg fun. It's got a light-hearted storyline and a lot of very original side-quests (which I must admit I enjoyed more than the main quest line). You will encounter situations where you'll go "oh, snap", admiring the ideas thrown in and it really shows that the developers were having fun making the game. The graphics are beautiful (for 2d fans) and didn't feel dated at all to me. The soundtrack is enjoyable, although it may sound a bit low-budget.
The only remark I have is that if you decide to do every side quest in the game, you'll get crazy powerful and the late game will bore you. I found myself just skipping around the mazes and ignoring the enemies in the last level, just because it felt like a chore to kill the minions, which were no challenge. Last boss was a 4 second piece of cake.

8.5/10. Not as good as Arcanum/Baldur's Gate or the other timeless classics, but a must play nevertheless.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน