Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Artifact now features two games: Artifact Classic, the original Dota 2 trading card game, and Artifact Foundry, a special edition with streamlined gameplay, new cards, new single-player content, and an improved new player experience.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (24) - 45% trên 24 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (24,817) - 46% trên 24,817 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Dota trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Artifact Foundry

Chơi Artifact Classic

 

Về trò chơi này

ARTIFACT FOUNDRYSTREAMLINED GAMEPLAY
We've taken the essence of Artifact and refined it based on community feedback:
• All 3 lanes are in view at the same time.
• Unified mana pool across lanes.
• Dramatically reduced the degree to which randomness affects gameplay.

ALL-NEW CONTENT
• Over 100 new cards, including over 20 new heroes!
• Extended tutorial and playable demo scenarios for each hero.
• New PvE content: Beginner campaign and standalone challenges.
• New PvP mode: Hero Draft.

FREE AND OPEN
Artifact Foundry is free to play. Cards are unlocked solely through gameplay, with no pack purchasing.

ARTIFACT CLASSICTHE CARD GAME REIMAGINED
A collaboration between legendary card game designer Richard Garfield and Valve, Artifact Classic is a digital card game that combines deeply strategic, competitive gameplay with the rich setting of Dota 2. The result is an immersive and visually stunning trading card game unlike any other.

STRATEGY UNBOUNDED
Wield your deck across three lanes of combat, answer every move of your opponent with one of your own. Unlimited hand size. Unlimited number of units you control. Unlimited mana you can employ.

FREE AND OPEN
Artifact Classic is free to play! Furthermore, all cards are now available to all players. If you paid for the original Artifact, your cards are promoted to Collector's Edition cards. Paid game event tickets have also been phased out.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel i5, 2.4 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated HD Graphics 520 w/128 MB or better
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS 10.13.6 or newer
  • Bộ xử lý: Intel i5, 2.4 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD GCN-based GPU, Nvidia Kepler-based GPU or newer, Intel HD 4000 or newer (requires Metal)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 16.04 or newer
  • Bộ xử lý: Intel i5, 2.4 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Vulkan-capable GPU from NVIDIA, AMD, or Intel
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: OpenAL Compatible Sound Card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Xem thêm từ Dota

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...