Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Hanako: Honor & Blade is a multiplayer melee experience set in Feudal Japan, with up to 24 players. Become one of four distinct warrior classes. Dominate the battlefield through multiple game modes and maps.
Đánh giá
Đánh giá chung:
Khá tích cực (89) - 78% trên 89 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (78% trên 89) Trước nay
Ngày phát hành
Đã phát hành
9 Thg10, 2017
Nhà phát triển :
Nhà phát hành :

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access gives us the opportunity to grow a community on Steam and playtest, engage and allow the community to help drive development. We are a small 7 man team that works on the game after our jobs and we've largely used Early Access to help server as an Alpha/Beta that's open to anyone who is interested. It allows us to do events weekly or at any frequency we choose and constantly release new updates.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We have been in Early Access for a few years and will be releasing the game in Q3 2021. We have a release roadmap that is on track to hit that mark.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Early access will feature the following content:
 • 4 character classes (Kenshi, Naginatashi, Ninja, & Ite [Archer])
 • 5 campaign maps (Half of the campaign line) and possibly some smaller dueling type maps and a tutorial.
 • The full combat system featuring two stances of 4 attacks for the melee classes, two firing modes for the Archer.
 • Per-Match Skill Trees with 6 ability choices (picking 3) before unlocking a Master skill.


The full version will contain the full-feature set of the game that we have marketed and discussed, including but not limited to:

 • All 4 character classes complete (Kenshi, Naginatashi, Ite and Ninja).
 • Full 7 map campaign covering both Hanako and Yamai Clan territories.
 • Replacement of 3 set abilities with our Skill Tree/Leveling system to offer players more options.
 • Better game flow, menus, UI treatments.

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Current State: Pre-Early Access v.3 (April 5th, 2019 release).

 • 6 Campaign maps, One tutorial map and one co-op vs. AI map (will be expanding rapidly to the other maps.
 • 6 Game Modes: Battle (TDM), Capture the Scroll, Village Siege, Castle Raid, Co-op vs. AI, Duel
 • 4 Character Classes (will launch with these 4): Kenshi, Naginatashi, Ninja & Ite.
 • Party/Friends System w/ Inviting, Social, Leaderboards and Simple Matchmaking.

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and ideas. The first Early Access release will roughly be about half of what our release price will be, specifically because it won't be a content-complete version of the game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will release a variety of surveys and hold "Play with the Devs" events to gather feedback through Discord chats, forms and other means to gather data and do our best to develop a strong family and community to serve as the foundation for the full release of our studio's first game.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hanako: Honor & Blade Early Access

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Official Discord: http://discord.gg/playhanako
This is the best place for events, finding matches/other players and dev talk.


Journey across feudal Japan
March into battle on a symbolic campaign representing a personal trial of life and death of lost loved ones. Experience multiple levels and game modes to bring peace or chaos, in (up to) 24 player online battles.

Dominate the battlefield
Play as one of four distinct warrior classes including the capable swordsman, powerful spearman, eagle-eyed archer, or nimble ninja.


Master combat
Master the blade or bow through discovery of different attacks, abilities and combos. Our combat system features multiple offensive stances driven by your movement, defensive techniques (such as the grappling hook) and skills (ranging from acrobatic combos to multi-enemy sweeps to multi-hit combos).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 630 GT
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 or higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 960 or higher
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...