A joyful, casual puzzle game that will tease both your wits and your memory!
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (192 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 3 เม.ย. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"You are a millipede with a dream of flying!"

Steam Greenlight

เกี่ยวกับเกมนี้

A joyful, casual puzzle game that will tease both your wits and your memory!

You've always dreamt of flying. Roaming high in the clouds, free from all worries. Just gliding through air like a bird. Unfortunately, you were born as a millipede, and your best chance of launching to the sky is probably in some crows mouth... or is it?
Rumor has it that the local Aviation School is accepting new recruits for a pilot course. Seeing an opportunity to make your dreams come true, you seize the moment and embark on a journey of your life. Your path is full of dangers, mazes and obstructions, but the end goal is more than worth it!

So rise on your feet, all 100 of them, and get going!

Control a millipede, roaming through over 90 diverse levels. Solve the elaborate mazes laying on your way. Gather and use multitude of power-ups that will help you with your struggles. Enjoy three types of immersing mini games. Grow bigger and bigger; and remember: try not to eat your tail.


- Almost a hundred challenging and diverse levels
- 3 totally different environments.
- Tons of power-ups and helpers
- Varied and colorful levels
- Immersing mini-games
- Really enjoyable, casual gameplay

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows 7
  • Processor: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz
  • Graphics: nVidia GeForce 7800, ATI/AMD Radeaon HD2600/3600
  Minimum:
  • OS: OSX 10
  • Processor: OSX 10
  • Graphics: nVidia 320M or higher, or Radeon 7000 or higher, or Intel HD 3000 or higher
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.4
  • Processor: 2 GHz
  • Graphics: OpenGl 2.1 compatible
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
18 จาก 21 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
17.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 มีนาคม
Millie is a game that resembles the Snake game found on old school TI-82 calculators, QBASIC, or cell phones. However, instead of an open screen, you are stuck in a maze picking up a bunch of dots like Pacman, minus the ghosts. You're given a few tools in your toolkit to help you along you way and you must finish the level by collecting a certain number of dots and a certain number of shoes. The game itself is perfect. It plays very well, the artstyle fits the genre of the game and makes it perfect for kids. The game towards the end takes a long time per level, which can make it frustrating when you are stuck or die and have to start all over. However, the story line is very mediocre. It's a story of a milipede that dreams to fly. So that means that every third level you find yourself in a flying game. The flying games are not well done and can be frustrating if you're looking to get a good score on them. Overall, the game is fun and I highly recommend it if you enjoy a casual snake like game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 21 กรกฎาคม
Snake meets Pac-Man! Game is a beauty! For .39 cents i def got my moneys worth. Im glad there are still developers that go for a family type of game.

Pros
nice graphics
Logic
trading cards
soundtrack
Great if you have kids or littles kids (that you dont want them playing bloody games)

Cons
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กรกฎาคม
The concept seems fun and the game is surprisingly challenging, but there is one thing I just can't get past. You permanently lose items (scisors to shorten you, clock to reverse time, etc.) you used in a level even if you failed and restarted it.
Sure, you can buy them, but you'll probably run out of stars eventually when you hit a difficult level.
I don't recommend this game unless you're a pro at snake, have very good memory or just want to torture yourself.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
51 จาก 56 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
1.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 เมษายน 2014
The game „Millie“ reminds me of the same basic concept as the classic game „Snake“ has. With eating / collecting pellets your body grows and you have to take care that you don’t colide with yourself.

In Millie you play a cute colorful millipede which is detailed designed. Also the music and comic influences are in a cute childish style.

The aim in Millie is to get all pellets (+ maybe upgrades) and to get her to aviation school so that she can become a pilot. But the story does not match the gameplay. It’s more something additionally.
The upgrades in the game can help you in different ways, for example making the body of Millie shorter again or destroying walls. So you should better collect them.

With finishing levels you also unlock minigames which are really challenging if you want to get good playing times and always full rewards.

But in general I think this game is just something for boring times in between. I don’t regret that I bought this classic game for such a cheap price and I think I will play it from time to time.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
76 จาก 99 คน (77%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
6.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 เมษายน 2014
This is more a mixed review than a negative one.

The gameplay is basically Snake, but in Pac-Man-styled levels. Navigate mazes filled with corridors, collect all the pellets, and reach the exit, all without running into your own body, which elongates as you eat pellets. Familiar with Rattlesnake from Windows Entertainment Pack, which I recall had easier levels, I wanted to see how this compared.

It was fun for me in the beginning, but this was because the levels started out small enough that you could see the entire playing field on screen at once. By the time you access world 2 of 3, they become so big that even the zoom button won't show you the whole thing. This is important, because as you progress the levels become trickier, with more bottlenecks that you have to identify and clear early before emptying the rest of the stage. So, there's an increasingly heavy trial-and-error aspect that I don't really like. In addition, Millie's body becomes so long in these larger levels that, in order to eat those last few pellets you're missing, you have to take the long way around the whole area multiple times, just to avoid running into yourself. I've gone from taking 1 or 2 minutes to clear a stage, to taking multiple 5-minute attempts to clear just one, and I'm not even halfway done with the game as of this writing.

The zoom button pauses gameplay, and because the default camera is often zoomed in too close to anticipate bottlenecks and such, you'll have to zoom out constantly to make sure you aren't going down the wrong path. Not only does this make the pacing tedious, it suggests the developers wanted to enforce a memory aspect, which again is something I don't really like.

There are powerups, like hammers that break cracked walls and sirens that let you go both ways on one-way streets. I was hoping these would add variety to the levels, since there are nearly 100 of them, but they never seemed to make enough of a difference in the gameplay. They activate instantly upon pickup and last less than 30 seconds, so you have to know where to use them first, but again, since the levels become so large, you often have to make a preliminary attempt just to discover all the noteworthy areas. I feel the levels become challenging less by creative use of different mechanics, and more by increasing level size and number of bottleneck areas.

If the premise interests you, and the above points don't bother you, go ahead and give it a try. Otherwise, be warned that it becomes much more difficult than the mood of its trailer suggests.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน