A joyful, casual puzzle game that will tease both your wits and your memory!
Κριτικές: Κυρίως θετικές (58 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Απρ, 2014
Δημοφιλείς ετικέτες χρηστών για αυτό το προϊόν:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

 

Προτείνεται από επιμελητές

"You are a millipede with a dream of flying!"

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (2)

7 Ιουλίου

Millie soundtrack edition!

Due to the popular demand we are releasing the game soundtrack for free. You will find it in Millie local files in the OST folder.

To access it please go to your Steam game library in the Steam client, find Millie, right click on the name and press preferences. In the newly opened window choose the 'LOCAL FILES' tab and click browse local files. The OST folder will be there

1 σχόλια Περισσότερα

Steam Greenlight

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

A joyful, casual puzzle game that will tease both your wits and your memory!

You've always dreamt of flying. Roaming high in the clouds, free from all worries. Just gliding through air like a bird. Unfortunately, you were born as a millipede, and your best chance of launching to the sky is probably in some crows mouth... or is it?
Rumor has it that the local Aviation School is accepting new recruits for a pilot course. Seeing an opportunity to make your dreams come true, you seize the moment and embark on a journey of your life. Your path is full of dangers, mazes and obstructions, but the end goal is more than worth it!

So rise on your feet, all 100 of them, and get going!

Control a millipede, roaming through over 90 diverse levels. Solve the elaborate mazes laying on your way. Gather and use multitude of power-ups that will help you with your struggles. Enjoy three types of immersing mini games. Grow bigger and bigger; and remember: try not to eat your tail.


- Almost a hundred challenging and diverse levels
- 3 totally different environments.
- Tons of power-ups and helpers
- Varied and colorful levels
- Immersing mini-games
- Really enjoyable, casual gameplay

Απαιτήσεις συστήματος

PC
Mac
Linux
  Minimum:
  • OS: Windows 7
  • Processor: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz
  • Graphics: nVidia GeForce 7800, ATI/AMD Radeaon HD2600/3600
  Minimum:
  • OS: OSX 10
  • Processor: OSX 10
  • Graphics: nVidia 320M or higher, or Radeon 7000 or higher, or Intel HD 3000 or higher
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.4
  • Processor: 2 GHz
  • Graphics: OpenGl 2.1 compatible
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
61 από 83 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.0 ώρες στο μητρώο
This is more a mixed review than a negative one.

The gameplay is basically Snake, but in Pac-Man-styled levels. Navigate mazes filled with corridors, collect all the pellets, and reach the exit, all without running into your own body, which elongates as you eat pellets. Familiar with Rattlesnake from Windows Entertainment Pack, which I recall had easier levels, I wanted to see how this compared.

It was fun for me in the beginning, but this was because the levels started out small enough that you could see the entire playing field on screen at once. By the time you access world 2 of 3, they become so big that even the zoom button won't show you the whole thing. This is important, because as you progress the levels become trickier, with more bottlenecks that you have to identify and clear early before emptying the rest of the stage. So, there's an increasingly heavy trial-and-error aspect that I don't really like. In addition, Millie's body becomes so long in these larger levels that, in order to eat those last few pellets you're missing, you have to take the long way around the whole area multiple times, just to avoid running into yourself. I've gone from taking 1 or 2 minutes to clear a stage, to taking multiple 5-minute attempts to clear just one, and I'm not even halfway done with the game as of this writing.

The zoom button pauses gameplay, and because the default camera is often zoomed in too close to anticipate bottlenecks and such, you'll have to zoom out constantly to make sure you aren't going down the wrong path. Not only does this make the pacing tedious, it suggests the developers wanted to enforce a memory aspect, which again is something I don't really like.

There are powerups, like hammers that break cracked walls and sirens that let you go both ways on one-way streets. I was hoping these would add variety to the levels, since there are nearly 100 of them, but they never seemed to make enough of a difference in the gameplay. They activate instantly upon pickup and last less than 30 seconds, so you have to know where to use them first, but again, since the levels become so large, you often have to make a preliminary attempt just to discover all the noteworthy areas. I feel the levels become challenging less by creative use of different mechanics, and more by increasing level size and number of bottleneck areas.

If the premise interests you, and the above points don't bother you, go ahead and give it a try. Otherwise, be warned that it becomes much more difficult than the mood of its trailer suggests.
Αναρτήθηκε: 23 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
14 από 16 άτομα (88%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
20.0 ώρες στο μητρώο
Millie is a blast to play, for the first couple of hours and if you need some time without having to think. It's a kind of remake on a large scale of the well-known snake-games, where you have to eat your way through labyrint-like levels of increasing difficulty and complexity. While Millie eats her heart out, she grows longer and longer, and so there is an ever-increasing chance of eating ... your own tail. Happily, there are several means provided to make life a bit easier: there are clocks to rewind the time, hammers to smash through walls and even scissors ... to cut a bit off your own tail. Ouch.
By going through tons of levels, one can obtain stars (needed to buy the extra items), and shoes. With these shoes, one unlocks new levels. Quite simple, well-tried, and still effective. Graphics are nice and colourful, sounds are pretty good - I love the sound of Millie eating ;-).
But it takes hours and hours to really progress through the levels, as some are really very difficult, and only the most stubborn will reach the end of it I suppose. I got bored after a couple of hours, but my daughter isn't yet ;-). The game has full controller support, which is nice, but the controls seems to be rather sluggish and get some time to get used too. All in all, a good game to kill some hours, but nothing more than that.

Gameplay: 18/30
Graphics: 14/20
Sound: 9/10
Longelivety: 14/20 (no multiplayer, but more levels than you'd probably ever swallow)
Technical: 7/10 (some points deducted for the controller sluggishness)
Personal appreciation: 5/10

Overall: 67/100
Αναρτήθηκε: 30 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
18 από 25 άτομα (72%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
7.8 ώρες στο μητρώο
Addictive little game. Like the classic "snake", you eat dots that makes you grow and must not eat your tail or body, in puzzle levels that require a little bit of thinking to make it through without leaving a dot being and thus getting full score. There are a few constrains making it original, like one-way paths and ice patches on which you can't change direction, forcing more thinking.

Also, I encounter an issue and the developpers correct it within 2 days, which is really great!
Αναρτήθηκε: 23 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
10 από 12 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
9.1 ώρες στο μητρώο
Millie a puzzle game that uses the same basic concept as the classic Snake: you’re trying to lead a cute little millipede through a series of mazes, collecting pellets and shoes and navigating in such a way that she does not collide with herself. Millie doesn’t suffer from any big gameplay drawbacks, bugs, or anything like that; the biggest problem of all is perhaps the fact that there simply isn’t anything new under the sun. The premise is cute, but there’s not much of a story going on beyond that. Controls work well, but the gameplay itself offers nothing new or even somewhat innovative. In the end though, Millie’s joyful quest to fly, the brightly colored graphics, and simple gameplay mechanics are likely enough to leave younger audiences satisfied, however the game doesn’t quite make it beyond that.
Αναρτήθηκε: 19 Ιουλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
30.3 ώρες στο μητρώο
This is a nice game to pass some time and relax. A little addictive though :). It is a combination of old and well known snake with little puzzle solving and nice music. You have to earn enough boots that will unlock you next levels. Most of all I love bridges and complex paths in each level. I certainly recommend it to those who like to solve puzzles and have a pleasant time. :)
Αναρτήθηκε: 13 Μαΐου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι
56 από 71 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.7 ώρες στο μητρώο
A fun, joyful, creative puzzle game! Millie's graphics stand out most, but look fantastic and very adorable. It can really give a great way to kill some time, and rack your brain a bit. The levels are very beautiful and nicely designed, and over all give the game some depth and more to offer. What would be a nice feature, is online play. going head to head with a buddy on seeing who finishes first. If you got 4 bucks to spend. grab this. It's a delight. or grab it on sale. might be a better way, but overall, not a waste of money!
Αναρτήθηκε: 19 Απριλίου
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι