Road Not Taken is a roguelike puzzle game about surviving life’s surprises. You play as a ranger adventuring through a vast, unforgiving forest in the aftermath of a brutal winter storm, rescuing children who have lost their way.
Κριτικές: Πολύ θετικές (192 κριτικές) - Το 87% από τις 192 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Αυγ, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Road Not Taken

 

Προτείνεται από επιμελητές

"So brutal."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

“It looks like a cute fairy tale, but this is a turn-based game that’s thorny with challenge and packed with an incredible number of gameplay secrets.”
Should you play this game: YES – Kotaku

“Road Not Taken is the cutest catalyst for an existential crisis I've ever encountered”
4.5 out of 5 – Joystiq

“It’s as mean as life, as cruel as the universe, and it still manages to be one of the most intriguing and moving titles released this year.”
90 out of 100 – GamesBeat

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Road Not Taken is a roguelike puzzle game about surviving life’s surprises. You play as a ranger adventuring through a vast, unforgiving forest in the aftermath of a brutal winter storm, rescuing children who have lost their way. Randomly generated levels deliver a limitless supply of possibilities to explore and challenges to overcome. Your actions will influence not only your own story, but that of the villagers you hope to befriend and the town you call home.

Story Details:


Each time you play Road Not Taken, you're likely to experience a very different story. The paths you take will change; the relationships you pursue will twist in ways you did not expect. Which, as it happens, is just like real life.

The villagers of Road Not Taken believe that there is an optimal path through life: a good person gets a job, falls in love and has children. You won't follow this path. Can you find your own unique way through a life?

Gameplay Details:


No path leads to the same destination in Road Not Taken. The trails you take will change, the relationships you pursue will twist in ways you might not expect, and the narrative you create with every action will be yours to decide. Every playthrough offers new and unusual creatures to encounter, secrets and items to discover, townsfolk to build relationships with, and devilish, hand-crafted puzzle rooms to solve.

Brains, Not Brawn

Your character has the magical ability to levitate and move objects. You must figure out how to use your talents and tactics to circumvent or defeat a wide variety of dangerous creatures, obstacles, and boss encounters.

Get Lost in the Wild

Road Not Taken is brought to life with gorgeous 2D artwork, expressively charming sprite design, and an evocative, atmospheric soundtrack. Every puzzle is a challenge of exploration and strategy, testing players to think before taking each step forward.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  Ελάχιστες:
  • ΛΣ: Windows XP
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  Προτεινόμενες:
  • ΛΣ: Windows 7
  • Μνήμη: 6 GB RAM
  Ελάχιστες:
  • ΛΣ: Mac OS X v10.6 or later
  • Μνήμη: 2 GB RAM
  Προτεινόμενες:
  • ΛΣ: Mac OS X v10.6 or later
  • Μνήμη: 6 GB RAM
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
31 από 44 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
27.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Σεπτεμβρίου
I would want to like this game, I really do. Still for me it was much more frustration than fun experience. At first Road Not Taken looks absolutely charming - cute graphics and characters with some hints of personality, fun puzzles and mechanic. But unfortunately game becomes more and more hard with each level, until you find a point that you couldn't take. For me it was 9 level. Any "undo" button simple doesn't exist and it's super easy to make a mistake and grab item, that you don't want and BAM! - you screwed it all. You cannot just replay one level, you need to play all over again. I understand, that part of my disappointment comes from the fact, that it's a roguelike game (and i never try one before), still all this "one simple mistake and you lose a game" feels pretty unfair and frustrating.
So I suggest you: don't look on on cute side, think it over! If you like hard games, that punish you for every mistake, if you like puzzles and roguelike in general - consider to buy Road Not Taken. If you like me and not a fan of whole "screw all in few seconds with simple wrong move and start all over" thing - better think again.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Οκτωβρίου
A cute puzzle game. It's hard to describe.
Your goal: To save all the lost children in the woods and reunite them with their parents.

Your energy free controls are to move up/downleft/right, to pick up everything around you in the four directions, and to throw them all at once. If you move while holding something it will take precious energy. You can match several of similar items, or different items, depending on "secrets" (crafting recipe?) that you learn through play or from villagers. Like throwing the axe at a tree makes a log, and throwing two logs next to each-other makes a campfire which reduces the cost of carrying things on that screen, or putting three beehives together makes a jar of honey which gives you a little bit of energy.

Sounds simple, but while the controls are simple, the puzzle nature of trying to get to the kids, get them to their parents (or vice versa), get the kids to the starting area, or open pathways to another part of the forest can be complex. Sometimes it's downright frustrating but not in a bad game design way, just a yell obsceneties at the angry racoons who claw you if get next to them, or ninja bears who might block your path randomly way.

Don't let the art style fool you, this game starts off fairly easy, but difficulty can spike. You won't always save all the kids, but that's okay. You can quit trying to help them at any time, but saving half or more of the kids is the minimum to make the mayor okay with your work. (Edit: Apparently failing to save half the kids 2x in a row kills you causing the revive mechanics to fire where you lose some of your items.)

There's an aspect of the game of getting to know the villagers that essentially breaks down to giving them the right gifts to raise your friendship bar. I got married to one just before the end of my first game! I'll definitely be playing at least one more full game of this title because the levels are somewhat randomly generated so it has replayability.
One full game took me between 5-6 hours.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
17.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Νοεμβρίου
Road Not Taken is an excellent game.
Challenging enough to keep you interested, super cute characters and scenery, interesting story.
It's also very fun to discover the secrets of what everything can do in the game and what you can combine to make things.
The characters and character interactions + humour in the game make it very enjoyable to play. 100% recommend!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 3 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Οκτωβρίου
I really like the graphics, for me it's very important and is the reason I bought and played this game, but the puzzles were terebly frustrating!!!! Really, really frustrating! I could never save all the kids and sometines not even 1, I couldn't reply and try again. I never enjoyed that much puzzle games and this was a reminder why. If you're like me you should just watch the walkthought or cutscenes on youtube and really enjoy the story.

I almost gave it a negative review but I just really love the graphics and since I bought it at sale, I can't say it was money wasted. Those bunnies alone were definetly worth the 2 bucks. :3
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
181 από 201 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
137.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Αυγούστου, 2014
Lore-wise, this game is interactive poetry. Instead of beating you over the head with a point that can't be avoided, it delivers bits and pieces to not tell just a story, but to provide deep themes about life, love, and loss. The keenly aware will pick up on the things that make up these themes, and what the final message appears to be, yet there's plenty of room for interpretation - In much the same way classic poetry does. I wish more games were like this.

Gameplay-wise, it takes elements of classic block sliding puzzles and crafting-based matching, dresses it up with beautiful art, and packages it in rougelike tropes. Success relies on thoughtfulness, planning, and situational adaptability. It's both casual and challenging. The better you get at the game, the more rewarding it becomes to finish each year with all the children saved and at a minimum cost to your energy levels.

There are lots of secrets, tactics and strategies, and surprises.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία