Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Elium - Prison Escape is a skill-based swordfighting action roguelite in a medieval setting. Play in First and 3rd Person view with shooter-like controls, in a challenging and unforgiving prison environment with the main goal of finding an escape.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (37) - 70% trên 37 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Elium - Prison Escape

 

Về trò chơi này

Elium - Prison Escape is a skill-based swordfighting action roguelite in a medieval setting.
Play in First and 3rd Person view with shooter-like controls, in a challenging and unforgiving prison environment with the main goal of finding an escape.
Take the role of Jarren Sorengar, a master swordsman seeing his days pass as a weary war prisoner. Time has come to meet fate, find an escape or die in the attempt.

Key Features:
 • 1stPerson / 3rdPerson melee action combat
  Fight with a sword, equip a shield, use your fists or even resort to fight with objects around you.
 • Reactive Combat AI
  Engage with zealous prison guards that use the same moves as the player, making for a tense and challenging experience.
 • Action and Stealth playing styles
  Hide in the shadows, turn off lights and sneak past enemies, or take your opponents by force.
 • Alone or with help
  Explore and fight on your own or rescue other prisoners to aid in your escape.
 • Random dungeon generation
  Experience a new level layout on every play, on a series of hand-crafted areas assembled procedurally.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (64 Bit)
  • Bộ xử lý: High-Performance Dual Core CPU or Quad Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD5850
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (64 Bit)
  • Bộ xử lý: AMD FX 8000 series or better / Intel Quad i7 Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 290
  • DirectX: Phiên bản 9.0c

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...