ข่าวสาร
Stranded on the shores of a mysterious island, you must learn to survive. Use your cunning to kill or tame the primeval creatures roaming the land, and encounter other players to survive, dominate... and escape!
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (2,506) - 67% จาก 2,506 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (163,410) - 69% จาก 163,410 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
27 ส.ค. 2017
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (253)

15 มกราคม

Structures Plus & Kibble Rework Beta Is Live & Extinction Transfers Open!

Structures Plus (S+) & Kibble Rework Beta!

It is finally here! This is the first time we've done a public beta branch for ARK, so here is a lengthy but necessary introduction.

As a quick starting note: Before accessing a beta branch you should create a backup of any single player games, characters, or server files that you may have for ARK to prevent any corruption or loss of player data from occurring. When you’re done playing with the beta you’ll need to navigate back to the branch selection dialogue and opt-out of the beta (choose NONE). You cannot access your official server while on the beta because they are not the same version. Depending on your internet connection this process could take some time so if you’re doing anything time sensitive on your official server, be cautious of swapping!How to access the beta:
From your Steam games library, right-click on ARK: Survival Evolved and choose Properties. From this new window you’ll click on BETAS at the top. Here is where you’ll swap between the beta version and the live version of the game. 

Choose the beta called qolbeta_public from the drop down list and then close the Properties window once the window says it has successfully accessed the beta. Your Steam client will begin to download the beta (at the time of this post, v290.103). 

Depending on your internet connection this process could take some time. You can tell you are successfully on the beta when [qolbeta_public] appears next to ARK: Survival Evolved on your Steam games list. 

Providing feedback:
In order for us to effectively analyze feedback from beta users we have set up two separate threads, one for Structures Plus related feedback and one for the Kibble changes. Please use these threads linked below when reporting issues, bugs, and feedback to us.

Feedback about Structures Plus changes:
https://survivetheark.com/index.php?/forums/topic/399606-structure-plus-beta-feedback/

Feedback about Kibble changes:
https://survivetheark.com/index.php?/forums/topic/399609-kibble-rework-beta-feedback/

Please see the first comment under this post for currently known issues. We will be taking your feedback into serious consideration regarding both of these changes. Once we're happy with where these features are at, we will be bringing them over to the PC main game.

Changes on the beta include:

Structures:

- Structure quick pickup time is now configurable in ini file (ServerSettings -> StructurePickupTimeAfterPlacement, default = 30)
- Added new ini config option to ignore the duration and always allow quick pickup (ServerSettings -> AlwaysAllowStructurePickup, default = false)
- Improved quick pickup HUD text to avoid overlapping other text, and duration is now formatted as a timestamp if over 60 seconds to support very long timers.
- Enabled structure quick pickup for ALL structures. For structures that previously had pickup disabled, they now auto-disable quick pickup as soon as the player interacts with the structure in any way (unless AlwaysAllowStructurePickup is set to true)

New structures/variants:

- 'Smooth' sidewall textures variants (like the stone foundation) to the stock square foundations [Adobe, Metal, Stone, Tek, Thatch, Wood]
- Triangle foundations [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Triangle ceilings [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood, Greenhouse]
- Triangle roofs [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood, Greenhouse]
- Large (4x height) walls [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Flexible pipe [Stone, Metal]
- Flexible electrical cable
- Stairs (with freely swappable ramp variant) [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Double door frames [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Double doors [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Dedicated storage (Tek structure that allows storing a large amount of a single resource)
- Fence supports (allows you to build fences that are level along the top) [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]

The blueprint paths for the new structures are listed below so you can spawn them in for testing. You can also use creative mode for easier and faster building. With admin enabled you can type cheat gcm into the console (press Tab) to enable creative mode.

Triangle Foundations
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Foundations/Triangle/Adobe/PrimalItemStructure_TriFoundation_Adobe.PrimalItemStructure_TriFoundation_Adobe'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Foundations/Triangle/Metal/PrimalItemStructure_TriFoundation_Metal.PrimalItemStructure_TriFoundation_Metal'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Foundations/Triangle/Stone/PrimalItemStructure_TriFoundation_Stone.PrimalItemStructure_TriFoundation_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Foundations/Triangle/Tek/PrimalItemStructure_TriFoundation_Tek.PrimalItemStructure_TriFoundation_Tek'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Foundations/Triangle/Wood/PrimalItemStructure_TriFoundation_Wood.PrimalItemStructure_TriFoundation_Wood'" 10 0 0

Triangle Ceilings
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ceilings/Triangle/Adobe/PrimalItemStructure_TriCeiling_Adobe.PrimalItemStructure_TriCeiling_Adobe'" 10 0 0
cheat giveitem "/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ceilings/Triangle/Greenhouse/PrimalItemStructure_TriCeiling_Greenhouse.PrimalItemStructure_TriCeiling_Greenhouse'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ceilings/Triangle/Metal/PrimalItemStructure_TriCeiling_Metal.PrimalItemStructure_TriCeiling_Meta'l" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ceilings/Triangle/Stone/PrimalItemStructure_TriCeiling_Stone.PrimalItemStructure_TriCeiling_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ceilings/Triangle/Tek/PrimalItemStructure_TriCeiling_Tek.PrimalItemStructure_TriCeiling_Tek'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ceilings/Triangle/Wood/PrimalItemStructure_TriCeiling_Wood.PrimalItemStructure_TriCeiling_Wood'" 10 0 0

Triangle Roofs
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Roofs_Tri/Adobe/PrimalItemStructure_TriRoof_Adobe.PrimalItemStructure_TriRoof_Adobe'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Roofs_Tri/Greenhouse/PrimalItemStructure_TriRoof_Greenhouse.PrimalItemStructure_TriRoof_Greenhouse'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Roofs_Tri/Metal/PrimalItemStructure_TriRoof_Metal.PrimalItemStructure_TriRoof_Metal'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Roofs_Tri/Stone/PrimalItemStructure_TriRoof_Stone.PrimalItemStructure_TriRoof_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Roofs_Tri/Tek/PrimalItemStructure_TriRoof_Tek.PrimalItemStructure_TriRoof_Tek'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Roofs_Tri/Wood/PrimalItemStructure_TriRoof_Wood.PrimalItemStructure_TriRoof_Wood'" 10 0 0

Stairs
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ramps/Adobe/PrimalItemStructure_Ramp_Adobe.PrimalItemStructure_Ramp_Adobe'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ramps/Metal/PrimalItemStructure_Ramp_Metal.PrimalItemStructure_Ramp_Metal'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ramps/Stone/PrimalItemStructure_Ramp_Stone.PrimalItemStructure_Ramp_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ramps/Tek/PrimalItemStructure_Ramp_Tek.PrimalItemStructure_Ramp_Tek'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Ramps/Wood/PrimalItemStructure_Ramp_Wood.PrimalItemStructure_Ramp_Wood'" 10 0 0

4x Height Walls
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Walls_L/Adobe/PrimalItemStructure_LargeWall_Adobe.PrimalItemStructure_LargeWall_Adobe'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Walls_L/Metal/PrimalItemStructure_LargeWall_Metal.PrimalItemStructure_LargeWall_Metal'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Walls_L/Stone/PrimalItemStructure_LargeWall_Stone.PrimalItemStructure_LargeWall_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Walls_L/Tek/PrimalItemStructure_LargeWall_Tek.PrimalItemStructure_LargeWall_Tek'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Walls_L/Wood/PrimalItemStructure_LargeWall_Wood.PrimalItemStructure_LargeWall_Wood'" 10 0 0

Double Doorframes
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Doorframes_Double/Adobe/PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Adobe.PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Adobe'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Doorframes_Double/Greenhouse/PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Greenhouse.PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Greenhouse'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Doorframes_Double/Metal/PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Metal.PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Metal'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Doorframes_Double/Stone/PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Stone.PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Doorframes_Double/Tek/PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Tek.PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Tek'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/Doorframes_Double/Wood/PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Wood.PrimalItemStructure_DoubleDoorframe_Wood'" 10 0 0

Double Doors
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Doors/Doors_Double/Adobe/PrimalItemStructure_DoubleDoor_Adobe.PrimalItemStructure_DoubleDoor_Adobe'" 10 0 0
cheat giveitem "/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Doors/Doors_Double/Greenhouse/PrimalItemStructure_DoubleDoor_Greenhouse.PrimalItemStructure_DoubleDoor_Greenhouse'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Doors/Doors_Double/Metal/PrimalItemStructure_DoubleDoor_Metal.PrimalItemStructure_DoubleDoor_Metal'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Doors/Doors_Double/Stone/PrimalItemStructure_DoubleDoor_Stone.PrimalItemStructure_DoubleDoor_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Doors/Doors_Double/Tek/PrimalItemStructure_DoubleDoor_Tek.PrimalItemStructure_DoubleDoor_Tek'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Doors/Doors_Double/Wood/PrimalItemStructure_DoubleDoor_Wood.PrimalItemStructure_DoubleDoor_Wood'" 10 0 0

Fence Supports
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/FenceSupports/Adobe/PrimalItemStructure_FenceSupport_Adobe.PrimalItemStructure_FenceSupport_Adobe'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/FenceSupports/Metal/PrimalItemStructure_FenceSupport_Metal.PrimalItemStructure_FenceSupport_Metal'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/FenceSupports/Stone/PrimalItemStructure_FenceSupport_Stone.PrimalItemStructure_FenceSupport_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/FenceSupports/Tek/PrimalItemStructure_FenceSupport_Tek.PrimalItemStructure_FenceSupport_Tek'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Structures/FenceSupports/Wood/PrimalItemStructure_FenceSupport_Wood.PrimalItemStructure_FenceSupport_Wood'" 10 0 0

Flex Pipes and Wires
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Pipes/Flex/Metal/PrimalItemStructure_PipeFlex_Metal.PrimalItemStructure_PipeFlex_Metal'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Pipes/Flex/Stone/PrimalItemStructure_PipeFlex_Stone.PrimalItemStructure_PipeFlex_Stone'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Wires/Flex/PrimalItemStructure_Wire_Flex.PrimalItemStructure_Wire_Flex'" 10 0 0

Tek Dedicated Storage
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/StructuresPlus/Misc/DedicatedStorage/PrimalItemStructure_DedicatedStorage.PrimalItemStructure_DedicatedStorage'" 10 0 0

Kibble:

All eggs have been assigned a value based on the size and rarity of the egg. These sizes include: Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large, and Special. The eggs are used in a recipe to create kibble of a coinciding value, which are: Basic, Simple, Regular, Superior, Exceptional, and Extraordinary. 

The blueprint paths for these new kibbles are listed below so you can spawn them in for testing:

cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Kibble_Base_XSmall.PrimalItemConsumable_Kibble_Base_XSmall'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Kibble_Base_Small.PrimalItemConsumable_Kibble_Base_Small'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Kibble_Base_Medium.PrimalItemConsumable_Kibble_Base_Medium'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Kibble_Base_Large.PrimalItemConsumable_Kibble_Base_Large'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Kibble_Base_XLarge.PrimalItemConsumable_Kibble_Base_XLarge'" 10 0 0
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Consumables/PrimalItemConsumable_Kibble_Base_Special.PrimalItemConsumable_Kibble_Base_Special'" 10 0 0

The recipes for these new kibbles are as follows:

Basic: 5 Fiber, 5 mejoberries, 10 tintoberries, 10 amarberries, 1 cooked meat, 1 extra small egg
Simple: 5 Fiber, 5 mejoberries, 2 rockarrot, 1 cooked fish, 1 small egg
Regular: 5 Fiber, 2 savoroot, 2 longrass, 1 cooked jerky, 1 medium egg
Superior: 5 Fiber, 2 citronal, 2 rare mushroom, 1 cooked prime, 1 sap, 1 large egg
Exceptional: 5 Fiber, 10 mejoberries, 1 rare flower, 1 focal chili, 1 extra large egg
Extraordinary: 5 Fiber, 10 mejoberries, 1 honey, 1 lazarus chowder, 1 special egg

Regarding previously crafted kibble:

- Old kibbles will not be wiped, and will inherit their new "value/color" appropriately.
- Old kibbles will still work to tame their appropriate creatures.
- Old kibble will no longer be craftable, only the new types will be craftable.

Further notes:
If you have a single player or unofficial save file it is worth loading it up on the beta and checking if there are any obvious bugs or compatibility issues. Your pre-existing structures should see no changes on the beta, and kibble that is already crafted should work as normal. If there are any inconsistencies you notice, please report them to us using the threads linked above so we can address them.

Attention builders!
Fancy yourself a top tier builder? We want to see what you can do with the new structure changes! 

Hop into the beta and build to your heart's content using any of our officially supported maps (The Island, The Center, Ragnarok, Scorched Earth, Aberration, Extinction). You can do this in your single player world or your unofficial server if you have access to one. We’ll be picking the best builds submitted to us for featuring in an upcoming video trailer showcasing the building changes to ARK similar to the announcement video we did for our latest mod contest. 

Submit pictures and/or a video of your build, your map save and coordinates to your build to arkfans@studiowildcard.com so we can take a look. You can get the direct coordinates to your build location by enabling setcheatplayer true and jotting down the coordinates presented on screen. You can upload your map save to a file sharing website such as Google Drive, Dropbox, etc, and include the link in the email. 

Entries are due by February 4th, 2018. We look forward to seeing your masterpieces!

Extinction Transfers Are Open!Server transfers into our official Extinction servers are now open.
32 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

7 มกราคม

Structures Plus & Kibble Rework Beta This Week!We're starting off 2019 strong! The promised public beta including S+ and Kibble changes will be available by the end of this week for survivors to play with. When we're ready to share the build we'll give you some more information on how to opt-in to this build through Steam.

S+ Features that will be in the beta branch:

- Made structure quick pickup time configurable in ini file (ServerSettings -> StructurePickupTimeAfterPlacement, default = 30)
- Added new ini config option to ignore the duration and always allow quick pickup (ServerSettings -> AlwaysAllowStructurePickup, default = false)
- Improved quick pickup HUD text to avoid overlapping other text, and to format durations as timestamps if over 60 seconds to support very long times if configured for that
- Enabled structure quick pickup for ALL structures. For structures that previously had pickup disabled, they now auto-disable quick pickup as soon as the player interacts with the structure in any way (unless AlwaysAllowStructurePickup is set to true)

New structures/variants:

- Added 'smooth' sidewall textures variants (like the stone foundation) to the stock square foundations [Adobe, Metal, Stone, Tek, Thatch, Wood]
- Triangle foundations [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Triangle ceilings [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood, Greenhouse]
- Triangle roofs [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood, Greenhouse]
- Large (4x height) walls [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Flexible pipe [Stone, Metal]
- Flexible electrical cable
- Stairs (with freely swappable ramp variant) [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Double door frames [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Double doors [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]
- Dedicated storage (Tek structure that allows storing a large amount of a single resource)
- Fence supports (allows you to build fences that are level along the top) [Adobe, Metal, Stone, Tek, Wood]

Kibble changes that will be in the beta branch:

All eggs have been assigned a value based on the size and rarity of the egg. These sizes include: Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large, and Special. The eggs are used in a recipe to create kibble of a coinciding value: Basic, Simple, Regular, Superior, Exceptional, and Extraordinary. This new system will make it so that creature kibble desires are based on the quality levels instead of specific creatures, which should greatly decrease the number of tamed creatures needed for the purposes of taming.

Regarding previously crafted kibble:

- Old kibbles will not be wiped, and will inherit their new "value/color" appropriately.
- Old kibbles will still work to tame their appropriate creatures.
- Old kibble will no longer be craftable, only the new types will be craftable.

We will be taking your feedback into serious consideration regarding both of these changes so we invite you to communicate with us on our social media, the forums, reddit, etc with your opinions and critique. Once we're happy with where these features are at, we will be bringing them over to the PC main game.

Modding Community Updates!

Hello, Modders!

I just wanted to remind everyone that the application for the sponsored mod program is open again. There is still a month to prepare your projects and apply for the program. Remember that these sponsorships are longer-term support, so I want to see what everyone has planned for up to a year of sponsorship time.

Head over here to find the application:
https://survivetheark.com/index.php?/modding/apply-for-sponsorship/

For anyone that isn't familiar with the program, we have a rolling set of community projects for which we provide support to the mod authors. You can check out the current sponsored projects here:
https://survivetheark.com/index.php?/ark-sponsored-mods/

Be sure to read the weekly Community Crunch over on our website, survivetheark.com!
79 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

As a man or woman stranded naked, freezing and starving on the shores of a mysterious island called ARK, you must hunt, harvest resources, craft items, grow crops, research technologies, and build shelters to withstand the elements. Use your cunning and resources to kill or tame & breed the leviathan dinosaurs and other primeval creatures roaming the land, and team up with or prey on hundreds of other players to survive, dominate... and escape!Dinosaurs, Creatures, & Breeding! -- over 100+ creatures can be tamed using a challenging capture-&-affinity process, involving weakening a feral creature to knock it unconscious, and then nursing it back to health with appropriate food. Once tamed, you can issue commands to your tames, which it may follow depending on how well you’ve tamed and trained it. Tames, which can continue to level-up and consume food, can also carry Inventory and Equipment such as Armor, carry prey back to your settlement depending on their strength, and larger tames can be ridden and directly controlled! Fly a Pterodactyl over the snow-capped mountains, lift allies over enemy walls, race through the jungle with a pack of Raptors, tromp through an enemy base along a gigantic brontosaurus, or chase down prey on the back of a raging T-Rex! Take part in a dynamic ecosystem life-cycle with its own predator & prey hierarchies, where you are just one creature among many species struggling for dominance and survival. Tames can also be mated with the opposite gender, to selectively breed successive generations using a trait system based on recombinant genetic inheritance. This process includes both egg-based incubation and mammalian gestation lifecycles! Or put more simply, raise babies!You must eat and drink to survive, with different kinds of plants & meat having different nutritional properties, including human meat. Ensuring a supply of fresh water to your home and inventory is a pressing concern. All physical actions come at a cost of food and water, long-distance travel is fraught with subsistence peril! Inventory weight makes you move slower, and the day/night cycle along with randomized weather patterns add another layer of challenge by altering the temperature of the environment, causing you to hunger or thirst more quickly. Build a fire or shelter, and craft a large variety of customizable clothing & armors, to help protect yourself against locational damage & extreme temperatures using the dynamic indoor/outdoor insulation calculation system!By chopping down forests full of trees and mining metal and other precious resources, you can craft the parts to build massive multi-leveled structures composed of complex snap-linked parts, including ramps, beams, pillars, windows, doors, gates, remote gates, trapdoors, water pipes, faucets, generators, wires and all manner of electrical devices, and ladders among many other types. Structures have a load system to fall apart if enough support has been destroyed, so reinforcing your buildings is important. All structures and items can be painted to customize the look of your home, as well as placing dynamically per-pixel paintable signs, textual billboards, and other decorative objects. Shelter reduces the extremes of weather and provides security for yourself and your stash! Weapons, clothing & armor gear can also be painted to express your own visual style.Pick seeds from the wild vegetation around you, plant them in plots that you lay down, water them and nurture them with fertilizer (everything poops after consuming calories, which can then be composted, and some fertilizer is better than others). Tend to your crops and they will grow to produce delicious and rare fruits, which can also be used to cook a plethora of logical recipes and make useful tonics! Explore to find the rarest of plant seeds that have the most powerful properties! Vegetarians & vegans can flourish, and it will be possible to master and conquer the ARK in a non-violent manner!By bringing sufficient rare sacrificial items to special Summon locations, you can capture the attention of the one of the ARK’s god-like mythical creatures, who will arrive for battle. These gargantuan monstrosities provide an end-game goal for the most experienced groups of players and their armies of tames, and will yield extremely valuable progression items if they are defeated.Create a Tribe and add your friends to it, and all your tames can be commanded by and allied to anyone in your Tribe. Your Tribe will also be able to respawn at any of your home spawn points. Promote members to Tribe Admins to reduce the burden of management. Distribute key items and pass-codes to provide access your shared village!All items are crafted from Blueprints that have variable statistics and qualities, and require corresponding resources. More remote and harsh locales across the ARK tend to have better resources, including the tallest mountains, darkest caves, and depths of the ocean! Level-Up your player character by gaining experience through performance actions, Level-Up your tames, and learn new "Engrams" to be able to craft Items from memory without the use of blueprints, even if you die! Customize the underlying physical look of your character with hair, eye, and skin tones, along with an array of body proportion modifiers. As you explore the vast ARK, you'll find clues left by other Survivors who have made the ARK their home in ages past, in the form of collectible detailed 3D "Explorer Notes". By uncovering all of these, you can begin to piece together the true nature of the ARK, and discover its purpose!Everything you craft has durability and will wear-out from extended use if not repaired, and when you leave the game, your character remains sleeping in the persistent world. Your inventory physically exists in boxes or on your character in the world. Everything can be looted & stolen, so to achieve security you must build-up, team-up, or have tames to guard your stash. Death is permanent, and you can even knock out, capture, and force-feed other players to use them for your own purposes, such as extracting their blood to for transfusions, harvesting their fecal matter to use as fertilizer, or using them as food for your carnivorous tames!The mysterious ARK is a formidable and imposing environment, composed of many natural and unnatural structures, above-ground, below-ground, and underwater. By fully exploring its secrets, you’ll find the most exotic procedurally randomized creatures and rare blueprints. Also to be found are Explorer Notes that are dynamically updated into the game, written by previous human denizens of the ARK from across the millennia, creatively detailing the creatures and backstory of the ARK and its creatures. Fully develop your in-game ARK-map through exploration, write custom points of interest onto it, and craft a Compass or GPS coordinates to aid exploring with other players, whom you can communicate with via proximity text & voice chat, or long-distance radio. Construct & draw in-game signs for other players to help them or lead them astray... And yet.. how do you ultimately challenge the Creators and Conquer the ARK? A definitive end-game is planned.On the 100+ player servers, your character, everything you built, and your tames, stay in-game even when you leave. You can even physically travel your character and items between the network of ARK's by accessing the Obelisks and uploading (or downloading) your data from the Steam Economy! A galaxy of ARKs, each slightly different than the previous, to leave your mark on and conquer, one at a time -- special official ARKs will be unveiled on the World-map for limited times in singular themed events with corresponding limited-run items! Furthermore, you can now design or randomize your own unique 'Procedurally Generated ARKs', for infinite replayability and endless surprises.You can play single-player local games, and bring your character and items between unofficial player-hosted servers, back and forth from singleplayer to multiplayer. Mod the game, with full Steam Workshop support and customized Unreal Engine 4 editor. See how we built our ARK using our maps and assets as an example. Host your own server and configure your ARK precisely to your liking. We want to see what you create!The over-the-top hyper real imagery of the ARK its creatures is brought to expressive life using a highly-customized Unreal Engine 4, with fully dynamic lighting & global illumination, weather systems (rain, fog, snow, etc) & true-to-life volumetric cloud simulation, and the latest in advanced DirectX11 and DirectX12 rendering techniques. Music by award-winning composer of "Ori and the Blind Forest", Gareth Coker!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or better
  • DirectX: เวอร์ชัน 10
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 60 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Requires broadband internet connection for multiplayer
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: OSX 10.9 or Higher
  • หน่วยประมวลผล: 2 GHz Equivalent CPU
  • หน่วยความจำ: แรม 4000 MB
  • กราฟิก: OpenGL 3 Compatible GPU with 1GB Video RAM
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20000 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu Equivalent Distro
  • หน่วยประมวลผล: 2 GHz 64-bit CPU
  • หน่วยความจำ: แรม 4000 MB
  • กราฟิก: OpenGL 3 Compatible GPU with 1GB Video RAM
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20000 MB

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 1,614 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...