Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve.
Κριτικές: Υπερβολικά θετικές (3,184 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Απρ, 2012

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Legend of Grimrock

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Legend of Grimrock Bundle

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Legend of Grimrock, Legend of Grimrock 2

 

Προτείνεται από επιμελητές

"A dungeon-crawler in the classic first person perspective style which is part exploration, part puzzle-solving and part tense combat."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Κριτικές

"Captures everything that's fun about old-school RPGs."
4.5/5 – GameSpy
"The balance between exciting combat, thought-provoking puzzle work, and open-ended exploration is stellar."
8.5/10 – IGN
"I lost count as to how many times I threw my fist in the air and shouted, "YES!" after successfully completing a puzzle."
9.5/10 – Destructoid
"Undoubtedly the best Indie Game I have played so far and at a very very reasonable Price."
9/10 – Game Debate
"It’s bloody brilliant."
– Rock, Paper, Shotgun

Steam Workshop

Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve. Fill your dungeons with puzzles, traps, or even totally new items, monsters and environments with custom graphics and audio!
Click here to learn more.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Legend of Grimrock is a dungeon crawling role playing game with an oldschool heart but a modern execution. A group of prisoners are sentenced to certain death by exiling them to the secluded Mount Grimrock for vile crimes they may or may not have committed. Unbeknownst to their captors, the mountain is riddled with ancient tunnels, dungeons and tombs built by crumbled civilizations long perished now. If they ever wish to see daylight again and reclaim their freedom the ragtag group of prisoners must form a team and descend through the mountain, level by level.

The game brings back the oldschool challenge with highly tactical real-time combat and grid-based movement, devious hidden switches and secrets as well as deadly traps and horrible monsters. Legend of Grimrock puts an emphasis on puzzles and exploration and the wits and perception of the player are more important tools than even the sharpest of swords could be. And if you are a hardened dungeon crawling veteran and you crave an extra challenge, you can arm yourself with a stack of grid paper and turn on the Oldschool Mode which disables the luxury of the automap! Are you ready to venture forth and unravel the mysteries of Mount Grimrock?

Key Features:

 • Explore a vast network of ancient tunnels, discover secrets and find a way to survive in the perilous dungeons of Mount Grimrock.
 • Cast spells with runes, craft potions with herbs and fight murderous monsters with a wide variety of weaponry.
 • Create a party of four characters and customize them with different races, classes, skills and traits.
 • Pure blooded dungeon crawling game with grid-based movement and thousands of squares riddled with hidden switches, pressure plates, sliding walls, floating crystals, forgotten altars, trapdoors and more.
 • Includes the following digital extras: a beautifully crafted game manual, Legend of Grimrock world map, custom made grid paper, Grimrock theme music, art sheets illustrating foul creatures of Grimrock, and Almost Human team photo.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP Service Pack 3
  • Processor:Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:ATI Radeon X1600 or NVIDIA GeForce 7600 or better (256MB graphics memory or more. Shader Model 3.0 needs to be supported). Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768.
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS:Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better. Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Minimum
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. (256MB graphics memory or more) Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768
  Recommended
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better (512MB graphics memory or more) Hard Drive:1 GB HD space
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
28 από 35 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
34.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Ιανουαρίου
This game is great for two reasons:
1 - This is just a VERY good old-school dungeon crawler with high difficulty level, difficult puzzles and many, many secrets.
2 - This game showed other developers that true old-school game still may be the best seller. Almost Human Games - thank you for that.

VERDICT:
If you're a fan of modern cRPG and want to see how all of that had started, you should play it.
If you're a fan of Dungeon Master or Eye of The Beholder, I'm sure you already finished this and you know how good that is.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
10 από 11 άτομα (91%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
84.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Δεκεμβρίου, 2014
Unlike a lot of others, I wasn't around for the golden age of PC gaming. Back when you had to draw your own maps and read the manuals that came with the game. But when I bought this game a couple summers back, it made me wish I had.
This game has revived the dungeon crawling genre. It's fleshed out, interesting, and well done. Graphically pleasing and is one of the few games that has puzzles I enjoy. (They can certainly stump you) It's only flaws are the scenery can get a bit dull and the enemy AI is easily fooled (Only if you have four squares to dodge around. Otherwise, you're ♥♥♥♥ed, dude.) but it's certainly a good purchase if this is your type of game.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 9 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
47.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Φεβρουαρίου
Now this is a real dungeon crawl. Getting past traps, monsters and locked doors to the stairs is the whole game. Story, Cut scenes and character motivation are all minimal. Heck the textures, loot and sound effects are minimal too. Some may be bothered by that, But I wasn't.

I couldn't resist "old school mode", Break out the graph paper and DIY, Even for the first time out. Doing so, Mapping became the central focus of the game. The ambiance of the dungeon also became more pronounced as you don't want to get caught with a pencil in your hand and not a sword. I've played the old Wizardry and Bard's Tales and have always enjoyed the act of mapping. And I enjoyed it here as well.

Combat is real-time. So click on your weapon to attack or click on your hands to ready a spell, then select the rune pattern of the spell and then cast the spell. That's a lot to do for a mage, But then again, Casting spells should be more involved than swinging a sword. Turn-based would have been more “old school”, But may have lessened the importance of the ambiance as a result. The “Prepare, Attack, Move, Repeat” pattern is acceptable.

I found less than 50 secrets. I didn't try that hard as such things have never been a strong motivator for me in-and-of themselves. Getting through the dungeon had some tough spots. The worst of which was having to redraw a badly drawn map followed by some investigation/experimentation. The best of which was being thrown in a room full of nasties with my escape route closed off. Only option...run deeper into the dungeon. But you don't have time to map when your frantically running away.

For my party I decided to go sub-optimal and let a RNG choose my races, classes, initial attribute point allocations, traits (I did select a couple of racial traits myself) and pictures. I got 2 Minotaurs (A fighter and a mage) and 2 Insectoids (Both mages). Happily they all made it out alive. I'd be interested in taking another group of random criminals into the mountain.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 10 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
47.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 7 Ιανουαρίου
Wow.

This is a WOW game.

This game doesn't have cutting edge graphics, the audio is slightly better than average, and the genre is as old as, what, the 1980s?

This game isn't great because of some stupid parlor trick. It's good because it's a near-perfect implementation of a specific class of game; the old PC dungeon crawler.

If you love finding secret wall switches, solving puzzles and finding loot, and eating a giant roasted maggot-on-a-stick because you're desperate to eat, then this is the game for you.

If you want a fantasy FPS with lots of jumping and airducking, this isn't for you, GTFO.

Legend of Grimrock doesn't try and improve much on the old classic dungeon crawler game design, I think that works well for it, and I don't think they do anything really new or crazy that hasn't been done in dungeon crawlers before. They just put modern graphics and sound together into a game and implemented it well.

The game doesn't have any music beyond the title screen, but the ambient background through the game is pleasant and detailed. Turn the volume up, because sounds of the dungeon will alert you to nearby foul beasts and secrets.

The background story is compelling and interesting, but nothing too deep. Secrets are found in the dungeon, and a reason for being is evident, but they leave the details up to your imagination, which is probably for the best. You can't climb back up. Your only way out is down. The story is your journey along the way.

The last few levels are spooky and the game has a very fulfilling final battle.

Secrets are plentiful, so pay attention. There were a couple of puzzles which had me really baffled, including two that were required to proceed with the story. I don't recomend ruining the challenge for yourself by reading a walkthrough online, but if you get stuck in the story, it's there for you. The best thing to do is sit and think. With two specific exceptions that I can mention, most of the puzzles are evident if you just use your brain for more than thirty seconds.

I do have a complaint regarding the final puzzle in the game (Minor spoiler warning): There are four items which need to be placed around a single block in a room. Two of them are pretty easy to figure out, but the small gear in particular has a non-obvious arbitrary placement location which should be fixed. Even if you have the right item on the right wall, you have to click it on a very specific small area that doesn't offer any clue that it's the right part to go in the right place.

Also, the level 9 riddle room had me really stuck for awhile. I just didn't get the clues and had to randomly guess at it until I figured it out.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 7 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
30.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 14 Φεβρουαρίου
I love this game, hard but charming.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
73.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 6 Απριλίου
Game looks like a couple Amiga 500 games, Ishar + Eye of the beholder + Black Crypt. Did you know these games, consider to buy Legend of Grimrock.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 4 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
19.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Μαρτίου
This game just rocks. I never played this kind of game before, so I can't say it's an old-school experience for me, but I can see what they mean.

 • There are no auto generated dungeons
 • The loot is carefully placed and hand selected
 • The fights involve you being skilled with you directional movement
 • There are no shops or farms or anything, when you can't carry stuff anymore you have to discard something, so keep you inventory organized. Every item counts
 • There are secrets all over the place and it is actually rewarding to find them
 • Ammo is scare, I found a total of 22 arrows and bolts in my play through, if you waste them, your problem (you can collect them from dead enemies)
 • There is no auto-aim or anything like that - you need to run, choose your direction, click on specific runes and hit your weapons all that the same time! oh and noticed that hole in the floor, whaaaaaaaaa
 • Everything is wrapped in really awesome graphic package
So if you like a game that challenges you, that makes you think and explore. Get this one now!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
75.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 9 Δεκεμβρίου, 2014
Fantastic old school game, with the playstyle based on Eye of the Beholder. Its a game full of puzzles, secrets and lots of sideways movement. I would highly recommend this to anyone on a nostalgia kick or who particularly enjoys the dungeon crawler style of gaming.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
19 από 34 άτομα (56%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Δεκεμβρίου, 2014
I'm the biggest fan you will ever meet of tile-based rpgs.
Lands of Lore! Eye of the Beholder! YES!!
I've been playing Xeen since '92.
Why doesn't someone make a game like that again?!!
No seriously, let me know if you see one, because that's what this game seems to be going for but it sadly misses the mark.

I would be more forgiving and I would even give this game a positive except that the mis-steps they took are downright bewildering.

First what do I love about this title...
It really is incredibly challenging. The puzzles, battles, and resource management is unforgiving which is a nice throwback to the "good old days". I love that they took that risk here, because usually it makes the difference between a grind and compelling, rewarding gameplay. Grimrock is a nice reminder of the days when games weren't all just an endurance contest, and not everyone could beat every game given enough time.

The first thing you'll notice is that this game is fun. Actually, really fun. You can jump right in without any help and start adventuring. The puzzles feel like first-person zelda and the written "clues" are a great homage to the first-generation of PC rpg titles. I love the creepy dream sequences, and the customizable party pics are a great touch that is long overdue. The biggest issue this game struggles with slowly becomes apparent with the combat system.
There is a gaping hole in what should be simple mechanics and functionality of the UI and especially combat. The spellcasting system is pretty original, but the act of casting like other actions just doesn't jive with "real-time" battle. Every battle quickly devolves into a scramble to CLICK ALL THE THINGS and it often leaves the player feeling cheated when things go wrong, especially considering how clunky the menus can be. The frenzy of battle becomes a tedium of switching gear, passing potions around, and constantly equipping new projectiles.
There are no hot keys, you pretty much have to rely on the mouse for everything. The cerebral aspects of the game (puzzles, carefully managing resources, distributing skill points) is lost every time you encounter an enemy, because battle feels too much like a chore rather than fun. To excel in this combat system you have to play a perpetual game of hopscotch with your enemies as you desperately try to click the next action square that lights up at the right time. In addition, the characters here can't seem to hit the broad side of a barn. Had this game incorporated turn-based combat or at least an option for it, this game still wouldn't be a home run but this would be a positive review.

I love that these devs dusted off an sadly neglected style of RPG, but other than a nice facelift there's not much else to see here. I respect the risks they took here but the potential here is tragically lost in the tedium of the clunky and frenzied comat system and a general lack of polish.
You get 4 party members and there are 3 classes.
Scarce resources is one thing I respect, but for an RPG the equipment is so scarce that your characters are still half-naked 8 hours into the game.
Thrown weapons, torches, and food all need to be perpetually "maintained", and inventory management becomes a chore.
There seem to be no status icons, save for "over-encumbered", which doesn't even seem to function properly as the numbers don't make sense. Maybe as part of the homage to old games they decided to add a dash of "WTF" just for good measure I don't know what else to chalk some of this up to.

There's something here for those of us who remember this classic style, but this just feels like a poorly designed RPG reluctantly wedged into a brilliant dungeon puzzler. Maybe it would be great on a tablet for poop breaks, but as a PC title it feels half-baked. I haven't played the sequel yet but I'm hopeful that they learned some things from this release and improved on what is an intriguing foundation here. I'm not giving up on this series. Don't get me wrong, despite the mis-steps there really is a lot of potential here.

I give it 2 out of 4 skeleton archers, with skeleton-shaped shadow lurking in the corner chattering "tuuuuurn-BASED!!" and another chattering "statusssss iconssssss...master warp portalsssssss between levels...one or two more classsesss......chchchchchchchhc"
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 3 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 12 Ιανουαρίου
https://www.youtube.com/watch?v=TRh5EtboE2A&feature=youtu.be

Legend of Grimrock: a classic dungeon crawling role-playing game. Legend of Grimrock gets it right by keeping the premise simple and making the game easy and interactive while making sure to put the challenge in the combat and the puzzle solving.

You were four prisoners who were shoved into the depths of Mount Grimrock to atone for your crimes, you are free the moment you fall, however you have to escape Grimrock if you want to enjoy your freedom, and that’s the story. There are tidbits of lore and story in scroll, text on walls and various objects you find throughout Grimrock, its simple and that’s honestly for the best.

The game plays up the survival part well with needing to keep your guys fed or risk of getting hungry, health and energy regenerate although slowly, you can rest but risk getting attacked while resting.

Graphics weren’t top notch for the time it came out, but they don’t feel dated or old, they’re more than adequate and the style of the dungeon and its inhabitants is very realistic in tone. There is no music throughout most of the game; instead you get this creepy ambiance similar to Amnesia or Penumbra games. It isn’t meant to scare as much as it is to create a tone of dread from hearing ‘things’ in the distance, again the game feels like it’s going more for a realistic immersion.

Combat is much more interesting and tactical, your team is in a 2x2 formation, two in front and back, the two in front are taking the brunt of the damage while the two in back are support, you can switch these positions easily and you often will in order to save companions from death or to rotate dealing damage, spells are cast by selecting the correct rune sequence, you can do this as long as your skill level lets you and you know the combination, you can find scrolls that tell you correct rune combinations, but these aren’t required, you can find them through experimentation, or if you don’t care about finding it out, the internet.

You can also craft in this game various potions from the reagents you find in Grimrock, potions can be simple healing or energizing potions to better damage or even invisibility, again you can find the correct combination through experimentation or scroll and recipes.

Finally the puzzles in the game are much more challenging, there are a few simple and easy ones to begin with, but, even in the first room you start in there are various secret switch to hidden treasures, and as you progress the game starts putting more challenging riddles up for you to solve, some necessary to progress others to great treasures to help you survive. Overall, I felt the puzzle solving in this game was a good balance between challenging while also not needing to be overly difficult.

Legend of Grimrock is a great throwback to dungeon crawling RPGs, it shows that this type of game can easily be done and be fun if done well, it’s simple and easy to get into and actually gave me quite a challenge and I was really impressed once I finished the game, it took me about 20 hours to beat the game, and for $14.99 USD that is not bad at all. I highly recommend this game if you’re looking for good ole fashioned role-playing games, or just something different from the standard fair now-a-days, if you need that more action oriented role-playing game, Grimrock may not be for you, although I still feel it’s just as fun, if not more.

TL/DL; Legend of Grimrock is a classic dungeon crawling RPG with up to 20 hours of gameplay at only $14.99 USD, it’s a steal and well worth the price, its challenging, creepy, and interesting, it’s simple in its gameplay and story making it easy to jump in, it’s worth checking it out of you enjoy RPGs in general, if you need more action oriented RPGs, it may not be for you, but, I encourage you to check it out, you won’t regret it.

-Double Thumbs Up from Royial

Video Reviews: https://www.youtube.com/RoyialNetwork
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 5 άτομα (80%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
23.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Ιανουαρίου
Repetitive, Tedious, Boring. Three words that accurately describe the square dancing that this game calls combat. Fortunately, the atmosphere, level design and fantastic puzzles swing the overall experience back around to being pretty enjoyable. A deep and challenging combat system is nowhere to be found, but if that sort of thing isn't too important to you, then I can recommend this game.

7.5/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 7 άτομα (71%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Δεκεμβρίου, 2014
Amazing rebirth of the old school dungeon-crawling rpgs. I recommend to all, even those who have arachnophobia because there is a mod in the steam workshop which replaces spiders with other mobs :P
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
3.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 25 Δεκεμβρίου, 2014
Legend of Grimrock
A 3D take on a RPD board kind of style. The game is based in a dungeon which is situated inside a mountain, Your 4 characters are prisoners and your only chance of survival is to escape the dungeon.

You slowly progress floor by floor down a grid style environment. It is in a way turn based but it does it very well. The controls are very easy to learn and everything is taught to you pretty early in the game.

The art style is very typical of a dungeon rpg you have the vines hanging from the walls and the cobblestone bricks but for a dungeon it can look very pretty the monsters especially have been made very well with their stationary movements and attacks.

One of the only issues I had with this game was that some of the puzzles I just didnt understand or they just werent obvious so I had to check some youtube videos but that could just be down to my own incompetence.

I rate it a 8/10

Definately check out the sequel as well!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
24.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Μαρτίου
If you're below a certain age (around 25-30) you may be wondering why this game is in a tile format; why you can't just walk around freely in any direction like in Skyrim, for example. It's because this game is a modern take on old dungeon crawler games from the 80's and early 90's. They were made like this because of technological limitations but in my opinion they work just as well today as they did then and Legend of Grimrock captures the feel of that perfectly. You are 4 prisoners who have been accused of unknown crimes and tossed in to the dungeons of a mountain. As you were thrown in your crimes were absolved and if you can make it through the maze of tunnels, monsters and puzzles and come out the other side in one piece your crimes will be forgotten.

You can choose from 4 races (human, minotaur, lizard or insectoid) and each has certain differences that make them unique. Minotaur are very aggressive and strong and so make great fighters, for example. There are also 3 classes to choose from: warrior, rogue and mage. As you level up you can further customize your characters by spending skill points, so as a mage you can choose to focus on fire magic and become very proficient in that, or you can spread your points out evenly and be good at all schools of magic. Similarly with a rogue you can choose between missile weapons, throwing weapons or fast melee weapons/backstabs with daggers and the like.

The puzzles and monsters start off easy but get harder as the game progresses - all the clues to solve them are there though in the form of cryptic messages written on walls and notes left by other prisoners who have tried to escape before you. Each level has secret rooms that can usually be found by pushing a "button" - a loose rock hidden in a wall somewhere. They're not too difficult to find but you do have to keep your eyes open.

I love this game and it reminds me of the good old days of classic dungeon crawlers like Eye of the Beholder. If I was forced to say something negative about it (which I guess I am because this is a review) then it would be that some enemies are quite easy to defeat by hitting them and then sidestepping before they can hit you - though this is actually a valid tactic in games these. Even so, a mistake can get you killed, for example if you allow yourself to be cornered a troll - it'll wear your hit points down fast because they hit like a train. You need to give yourself room to manouver.

I'd give it a 4/5. It's one of the best quality indie games you'll ever find, it is completely bug-free and it isn't a DLC/microtransaction cash grab like so many games are today. You buy the game, you get the full game. If you're tempted to try a Grimrock game I'd definitely try this one first. It's cheaper (because it's older) then the second one and if you like this then you'll definitely like the second one too, and if you don't then you won't like the second one.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 1 Ιανουαρίου
Steam osa mettere un tasto "Valuta negativamente" questo gioco.

Pros:
- Difficile
- GDR vecchio stile
- Disegna la mappa

Verdict 8/10.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
3 από 4 άτομα (75%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
25.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 22 Δεκεμβρίου, 2014
This is the best crawler I have played in a long time. the controls are responsive, puzzles are made well, secrets are a challenge to find. Overall a well made game and very fun to play. if you enjoy old school crawlers then you will like LoG. After I do my hard/oldschool run im starting the second LoG and hope its just as good or better. Enjoy.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
4 από 6 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 17 Δεκεμβρίου, 2014
Excellent dungeon crawler, it brings together nice visuals with classic gameplay. Reminded me of Portal but with a D&D twist.

+Graphics, dungeons, and monsters all look great.
+3 classes to choose from (Fighter/Mage/Rogue), each with different skills
+Create your own party of 4 characters, even import portraits if you like (takes a little know-how)
+A decent variety of skill choices and couple weapon choices per class, with adaptability through leveling
+Story and puzzle elements blend together well, some challenging puzzles
+Unique spellcasting system using runes like a combination lock
+Lots of secrets to uncover and feel rewarded with both equipment and achievements
+Probably the most impressive part is that it comes with a dungeon editor - play others' or make your own!

-Few default portrait choices for characters
-No animations or models for your characters themselves, no voiced dialogue
-No cross-classing for any skills/abilities
-No shops or salvage system makes looting feel pointless/lackluster at times
-Availability of some items unnecessarily punishes some skill choices
-Spell system can become more of a chore in combat as the game goes on
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
36.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 11 Ιανουαρίου
I didn't know what to expect from this game, I only knew it belonged to a genre that diverges from what I usually play, but a few minutes in and I was in love with it. The secrets, the combat, the atmosphere, it sucked me in and I just had to complete it, and so I did. I'll share my experience now.

About it's mechanics, you control a party of 4 characters. You're able customize their race, class, attributes and set custom portraits, I myself made an epic party with my closest friends. The battle formation is a square, so 2 characters lead and the others stay in the back, this encouraged me to balance my party members with melee or ranged attacks. The combat happens in real time and you can only move in tiles, each character have two available slots that you can place weapons, potions or other items into, you click these slots to perform actions, ones that depending on your char skills may "cool-down" faster. ( One of my chars had max level sword ability, so he could strike twice as fast ). I enjoyed the combat A LOT, and after a while getting used to, you'll be predicting enemies actions and flanking them. Just be careful not to end up cornered, I can still.. hear.. their.. screams.. *arghhhhhh*.

There are potions to be crafted, magic to be discovered, secret areas which may grant you powerful unique weapons or a headache in case you didn't save often. Puzzles are well crafted, I didn't feel the need to "google" my way trough the game, though one or two times I was stuck searching for a solution.

The graphics are Okay considering you spend all your game time inside of a dungeon, there will be variety as of three or four ambient styles for about 10 levels and another metal based theme at the end game. It does a good job making you believe that you're really trapped inside a place and there is no way out, they nailed atmosphere! Sound is of good quality as well.

I don't have anything bad to say about this game, honestly. The dungeon's ambiance may get repetitive for some people, or the combat may be hard to get used to, but I enjoyed the whole game since each level is clever and has it's own set of characteristics, puzzles, etc... Can't wait to play the second game now!

tl;dr

+ Puzzles and more puzzles
+ Replay value ( try new builds or custom maps! )
+ Length, not too long, not too short
+ Nostalgia aspect for some people

- Managing consumable items during combat can be a painfull thing
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
15.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 18 Ιανουαρίου
Epic RPG, even if i've played for only 5.2 hours, I'll continue with the story and gameplay happily.
Legend of Grimrock make me feel like playing D&D Next, thanks to its well-strucured game mechanics, the PC's party, its own dungeon filled with monsters and riddles.
The gameplay is dynamic and amazing, the enemies are different with their own strengths and weaknesses.
As my brother said, Legend of Grimrock is simply awesome.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
16.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Δεκεμβρίου, 2014
Love this grame. Great remodel of a classic play style. Just adding the movement mechanic makes is so much more chellenging.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία