รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (37 บทวิจารณ์) - 89% จาก 37 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกอย่างที่สุด (3,816 บทวิจารณ์) - 95% จาก 3,816 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 11 เม.ย. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Legend of Grimrock

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Legend of Grimrock Bundle

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Legend of Grimrock, Legend of Grimrock 2

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 4 กรกฎาคม

 

บทวิจารณ์

"Captures everything that's fun about old-school RPGs."
4.5/5 – GameSpy
"The balance between exciting combat, thought-provoking puzzle work, and open-ended exploration is stellar."
8.5/10 – IGN
"I lost count as to how many times I threw my fist in the air and shouted, "YES!" after successfully completing a puzzle."
9.5/10 – Destructoid
"Undoubtedly the best Indie Game I have played so far and at a very very reasonable Price."
9/10 – Game Debate
"It’s bloody brilliant."
– Rock, Paper, Shotgun

Steam Workshop

Use the Dungeon Editor to build entirely new adventures and challenges for other players to solve. Fill your dungeons with puzzles, traps, or even totally new items, monsters and environments with custom graphics and audio!
Click here to learn more.

เกี่ยวกับเกมนี้

Legend of Grimrock is a dungeon crawling role playing game with an oldschool heart but a modern execution. A group of prisoners are sentenced to certain death by exiling them to the secluded Mount Grimrock for vile crimes they may or may not have committed. Unbeknownst to their captors, the mountain is riddled with ancient tunnels, dungeons and tombs built by crumbled civilizations long perished now. If they ever wish to see daylight again and reclaim their freedom the ragtag group of prisoners must form a team and descend through the mountain, level by level.

The game brings back the oldschool challenge with highly tactical real-time combat and grid-based movement, devious hidden switches and secrets as well as deadly traps and horrible monsters. Legend of Grimrock puts an emphasis on puzzles and exploration and the wits and perception of the player are more important tools than even the sharpest of swords could be. And if you are a hardened dungeon crawling veteran and you crave an extra challenge, you can arm yourself with a stack of grid paper and turn on the Oldschool Mode which disables the luxury of the automap! Are you ready to venture forth and unravel the mysteries of Mount Grimrock?

Key Features:

 • Explore a vast network of ancient tunnels, discover secrets and find a way to survive in the perilous dungeons of Mount Grimrock.
 • Cast spells with runes, craft potions with herbs and fight murderous monsters with a wide variety of weaponry.
 • Create a party of four characters and customize them with different races, classes, skills and traits.
 • Pure blooded dungeon crawling game with grid-based movement and thousands of squares riddled with hidden switches, pressure plates, sliding walls, floating crystals, forgotten altars, trapdoors and more.
 • Includes the following digital extras: a beautifully crafted game manual, Legend of Grimrock world map, custom made grid paper, Grimrock theme music, art sheets illustrating foul creatures of Grimrock, and Almost Human team photo.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  Minimum:
  • OS:Windows XP Service Pack 3
  • Processor:Dual Core 2GHz Intel or 2.8GHz AMD
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:ATI Radeon X1600 or NVIDIA GeForce 7600 or better (256MB graphics memory or more. Shader Model 3.0 needs to be supported). Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768.
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Recommended:
  • OS:Windows Vista or Windows 7
  • Processor:Quad Core 2.66GHz Intel or 3.2GHz AMD
  • Memory:4 GB RAM
  • Graphics:Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better. Shader Model 3.0 needs to be supported)
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:1 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  Minimum
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core 2 Duo
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: Graphics card supporting OpenGL 2.1 or later. (256MB graphics memory or more) Minimum supported resolutions 1280x720 and 1024x768
  Recommended
  • OS: Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) or newer
  • Processor: Intel Core i5
  • Memory: 4 GB RAM
  • Hard Disk Space: 1 GB HD space
  • Video Card: ATI Radeon HD 2900 or NVIDIA GeForce 8800 or better (512MB graphics memory or more) Hard Drive:1 GB HD space
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ระบบบทวิจารณ์จากผู้ซื้อได้รับการอัปเดตแล้ว! เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกอย่างมาก (37 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกอย่างที่สุด (3,816 บทวิจารณ์)
โพสต์ล่าสุด
Andresgv
( 26.2 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 29 มิถุนายน
This is the first dungeon-crawler that I've played and I gotta say that I'll be playing many more of this genre again.
A very immersive experience and even some scare jumps are things that you can find in Legend of grimrock. It has good looking dungeons and some quite challenging puzzles on every level. The only con that I would say is the AI, because after some time playing you'll be able notice some tricks that make fighting the monsters much easier. Other than that, it's a great game that fullfills prettymuch everthing about sounds/graphics and any other in-game characterists for the year that this game came and for considering that it was made by an indie company.
I totally recommend it.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Dödskatten
( 6.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 27 มิถุนายน
Legend of Grimrock took me totally by surprise. I bought it expecting some kind of mild distraction that I would drop shortly after picking it up, but even after only a handful of hours, I'm hooked.

The gameplay is nearly identical to the dungeon crawlers of yesteryear (Eye of the Beholder, for example). And while I was never a big fan of those types of games, Grimrock is a blast to play. Exploration is entirely tile based, and simple as it may be, the grid-based format allows for some truly interesting map layouts. After the first couple of areas, it becomes quite easy to get lost, but this only adds to the experience. It's refreshing to play a game that doesn't lead you by the nose with quest markers and waypoints. "Old school" mode makes navigating the maze-like levels of Grimrock even more compelling by removing the map. The combat, at first glance, is very basic and shallow. However, like the grid-based level design, there is a certain amount of depth to be found in the enemy encounters. Since the game is so reliant on the grid system, navigating around mobs of enemies has a certain strategic feel to it. As the enemies become stronger, it becomes essential to position yourself in such a way that your back row doesn't get hit. This provides a pleasant tactical challenge to Grimrock's combat.

Where Grimrock truly shines, though, is in its puzzles. It speaks to the game's elegance, that I, a person that despises games that have puzzles for their own sake, have loved every puzzle and riddle I've come across so far. Consisting of stepping on pressure plates in the right order, pressing switches in the right way, and using certain items on objects in the level, all of Grimrock's puzzles are well-planned and well-implemented. I never encountered a puzzle that I felt like I couldn't figure out. You are always given the necessary information to progress, and the puzzles are never reduced to just random clicking hoping to get lucky. Furthermore, there are tons of hidden switches and mini-puzzles that you can find that unlock hidden treasure stashes or high quality gear. Clever thinking and careful observation are always rewarded by the game.

All of this probably sounds familiar to gamers who (unlike myself) are veterans of the old dungeon crawlers, but the presentation of the game makes it much more accessible to younger gamers and strangers to the genre. The graphics, while not mind blowing, are excellent. There is a high level of detail in all the textures. Even the enemy models are well done and interesting to look at. Additionally, the sound design is phenomenal. The ambience includes shuffling monsters, footsteps, and barely audible muttering. Combined with how dark the game is, the ambient sounds create a very creepy and foreboding atmosphere, perfect for the theme of the game. There were even a few times that I got so caught up in the sounds around me, I was startled by a previously undetected monster jumping at me from the edge of the screen.

The game isn't perfect (there is no actual music aside from the title theme, the lack of combat animations may seem silly to some, and the distribution of gear is a bit questionable), but all in all, this is a fantastic dungeon crawler that everyone should try.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
ManWich
( 27.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 26 มิถุนายน
I thought at first that the simple grid based navigation and 90 degree view transitions would have been a hindrance to immersion. I was completely wrong. The navigation makes this game what it is, and you spend a lot of time figuring out the right combination of moves to avoid obstacles and conquer the AI. The game is tough as well, and one of the first in a long time where I found myself forced to explore beyond save points, then reload the save points to actually progress (albeit, mostly due to running out of food or mana). Give this a try if you want a new RPG experience.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
savvym
( 4.1 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 มิถุนายน
Excellent game which requires you to think otherwise you can not get easily through enemies. You would mostly want attack one enemy at time, as getting surrounded leads to quick death of your 4 heroes. At the start you can choose your own three classes: fighter, rogue & mage and there are also races which make some advantages over others. I let it by default. Game is very similar to old M&M. Movement is chess-like, only step by step. Your party occupies one square, you can get trapped, you need to figure out the way out and solve puzzles (read your puzzle & try to understand its meaning & use instinct for solving). The game is though pretty simple to understand and I can only recommend the game to every RPG player who likes strategy, chess or puzzles.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Wojciu
( 17.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 มิถุนายน
Amazing music, amazing graphic, amazing puzzles, amazing game :)
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Redking
( 34.5 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 25 มิถุนายน
Oldschool but updated RPG. Great mechanics if somewhat repetitive, but the puzzel keep it fresh, though sometimes frustrating.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Gospel
( 22.6 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 21 มิถุนายน
As someone who grew up with JRPGs instead of American PC RPGs, I am not overwhelmed with a sense of nostalgia playing this game, but I enjoyed it immensely none the less. It is richly atmospheric and a joy to explore.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Flatline
( 364.9 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 20 มิถุนายน
Puzzles like Portal, feeling like your favourite RPG. Editor better than anything. Both Grimrock 1 & 2 are among teh best games ever for me.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
The Bizarre Hermit
( 26.0 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 19 มิถุนายน
Addicting as ♥♥♥♥.
I have a huge boner for Dungeon Crawlers like these.
More please.
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
Old Gregg
( 23.3 ชม. ในบันทึก )
โพสต์: 18 มิถุนายน
I’ve just completed the game in 24 hours and now I feel I should write a review about my experience.

*INTRO*
First of all, I never thought these games would be my type, and I didn’t even know that it was a ‘tile based’ so when I got into the game I was like ‘oh it’s like this is it?’ but as I brought the game I persevered with it, and actually found myself enjoying it.
Also I want to state that I’m not a reviewer so don’t expect some top of the line review, I’m dumb as ♥♥♥♥ and can’t form a sentence properly so please don’t hurt me. :)

*PUZZELS*
The puzzles weren’t too difficult but as it got towards the end of the game they just became annoying, As in the starts is all about the combat with a few puzzles, but towards the end it just seems to be all puzzles and some of them are really needless, (Spoiler Warning Start) For example when you fight the end boss, you need to go to a portal, which the game never tell you too (I looked up a guide) and this takes you to a place where you get the weapon that can damage the boss, but instead of the game just letting you get the weapon you have to go through 2 puzzles the get 2 keys, they’re easy puzzles but it’s just seems really pointless and tedious, then when you think you have the weapon nooooooo, the game give you a fire elemental to fight which I swear down has 4x more health than the others, then after you defeat that guy there is yet another puzzle which is really cryptic just like 50% of the other puzzles towards the end, this part was just a little rant but I feels like you reading this needs to know. (Spoiler End)
RATING: 5/10
Fun and no so challenging to begin with but annoying and pointless towards the end at times

*COMBAT*
The combat I found to be fun but rather difficult and challenging at times, especially towards the end, and I can’t stress that enough, the end 2 levels are really challenging.
You will find yourself just kiting enemies and walking around them ‘tactically’ most of the time, but they seem to ‘pre-fire’ there attacks as soon as you move like they know the tile which you’re going to land on, which isn’t a bad thing otherwise you wouldn’t get hit at all.
It’s all really well balanced and fun, one of the strong point of the game in my opinion.
RATING: 9/10
Fun and balanced but not perfect

*STORY*
(Spoiler Warning I Think)
The story in my opinion is well crafted, you’re a prisoner that gets thrown into a dungeon, and sometimes someone will speak to you in your dreams, there are a bunch of scrolls scattered around of the stories of other prisoners, and that’s all there is to say really, there is a surprise at the end :)
RATING: 7/10
Well crafted, but it’s not in your face so it doesn’t seem like there is one for 70% of the game.

*GRAPHICS*
I think the Graphics in the game are really good, but im one of the few people that couldn’t care less if a game looks good or not, but what you see in the screenshots is what you get so judge for yourself :)
RATING: Judge for yourself/10

*MECHANICS*
Here I will just go over a few things in the game which I will bullet point
- Sleeping
The sleeping is a really neat feature to get your characters health back, you will find yourself sleeping a lot be careful where you’re sleeping is safe as you can get attacked and it WILL scare the ♥♥♥♥ out of you.

- Magic/Spellcasting
In my opinion this is okay at best, to cast a spell you have to right click the wand and you get 9 tiles of symbols, and you have to click the right combination of symbols to cast a certain spell, and as you can imagine in combat this can be annoying, but there are some useful spells and you find yourself getting faster as casting as the game progresses.

- Food
There is a ‘survival’ aspect to this game as you have to keep your characters fed, but this really isn’t a problem, as the game throws food at you left right and centre and I never found myself running out, at the end of the game all my characters were full food and I had 2 crates (8x2=16 slots) of food items.

There’s probably a few things I’ve missed in this review but I don’t usually review games to this extent unless I feels they deserve it and this one took me by surprise so it does, and also I’m not a reviewer, so if you’ve got this far then thank you for reading, I hope my review helped you decide to buy it or not, if you have bought it and you like it then I hope you enjoy as much as I do :)

OVERALL: 8/10
เป็นประโยชน์? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ใน 30 วันที่ผ่านมา
27 จาก 29 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
5.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 มิถุนายน
I recommend the game to people who like puzzle type games. Personally I didn't enjoy it and stopped playing in level 4. I can see the appeal for other people though.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 6 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
23.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 มิถุนายน
I’ve just completed the game in 24 hours and now I feel I should write a review about my experience.

*INTRO*
First of all, I never thought these games would be my type, and I didn’t even know that it was a ‘tile based’ so when I got into the game I was like ‘oh it’s like this is it?’ but as I brought the game I persevered with it, and actually found myself enjoying it.
Also I want to state that I’m not a reviewer so don’t expect some top of the line review, I’m dumb as ♥♥♥♥ and can’t form a sentence properly so please don’t hurt me. :)

*PUZZELS*
The puzzles weren’t too difficult but as it got towards the end of the game they just became annoying, As in the starts is all about the combat with a few puzzles, but towards the end it just seems to be all puzzles and some of them are really needless, (Spoiler Warning Start) For example when you fight the end boss, you need to go to a portal, which the game never tell you too (I looked up a guide) and this takes you to a place where you get the weapon that can damage the boss, but instead of the game just letting you get the weapon you have to go through 2 puzzles the get 2 keys, they’re easy puzzles but it’s just seems really pointless and tedious, then when you think you have the weapon nooooooo, the game give you a fire elemental to fight which I swear down has 4x more health than the others, then after you defeat that guy there is yet another puzzle which is really cryptic just like 50% of the other puzzles towards the end, this part was just a little rant but I feels like you reading this needs to know. (Spoiler End)
RATING: 5/10
Fun and no so challenging to begin with but annoying and pointless towards the end at times

*COMBAT*
The combat I found to be fun but rather difficult and challenging at times, especially towards the end, and I can’t stress that enough, the end 2 levels are really challenging.
You will find yourself just kiting enemies and walking around them ‘tactically’ most of the time, but they seem to ‘pre-fire’ there attacks as soon as you move like they know the tile which you’re going to land on, which isn’t a bad thing otherwise you wouldn’t get hit at all.
It’s all really well balanced and fun, one of the strong point of the game in my opinion.
RATING: 9/10
Fun and balanced but not perfect

*STORY*
(Spoiler Warning I Think)
The story in my opinion is well crafted, you’re a prisoner that gets thrown into a dungeon, and sometimes someone will speak to you in your dreams, there are a bunch of scrolls scattered around of the stories of other prisoners, and that’s all there is to say really, there is a surprise at the end :)
RATING: 7/10
Well crafted, but it’s not in your face so it doesn’t seem like there is one for 70% of the game.

*GRAPHICS*
I think the Graphics in the game are really good, but im one of the few people that couldn’t care less if a game looks good or not, but what you see in the screenshots is what you get so judge for yourself :)
RATING: Judge for yourself/10

*MECHANICS*
Here I will just go over a few things in the game which I will bullet point
- Sleeping
The sleeping is a really neat feature to get your characters health back, you will find yourself sleeping a lot be careful where you’re sleeping is safe as you can get attacked and it WILL scare the ♥♥♥♥ out of you.

- Magic/Spellcasting
In my opinion this is okay at best, to cast a spell you have to right click the wand and you get 9 tiles of symbols, and you have to click the right combination of symbols to cast a certain spell, and as you can imagine in combat this can be annoying, but there are some useful spells and you find yourself getting faster as casting as the game progresses.

- Food
There is a ‘survival’ aspect to this game as you have to keep your characters fed, but this really isn’t a problem, as the game throws food at you left right and centre and I never found myself running out, at the end of the game all my characters were full food and I had 2 crates (8x2=16 slots) of food items.

There’s probably a few things I’ve missed in this review but I don’t usually review games to this extent unless I feels they deserve it and this one took me by surprise so it does, and also I’m not a reviewer, so if you’ve got this far then thank you for reading, I hope my review helped you decide to buy it or not, if you have bought it and you like it then I hope you enjoy as much as I do :)

OVERALL: 8/10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 11 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
1.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มิถุนายน
i got the ♥♥♥♥ scared out of me by a spider and i had no further desire to escape this dungeon
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
56.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 มิถุนายน
Legend of Grimrock aims to give players an old school dungeon crawl experience which harkens back the old Dungeon Master games, and it does an admirable job doing that. . Legend of Grimrock is a faithful addition to the genre, yet gives it a modern level of accessibility. This is a great dungeon crawler for new players to get introduced to the genre as well as for veterans to relive the nostalgic goodness of the old dungeon crawlers.

All the ingredients that made Dungeon Master so great are here. The game has a simplistic presentation on the surface, but with a fairly deep level of gameplay underneath. The party begins with nothing, and the player must explore the dungeon and find items that will help the party survive including weapons, armor, and even food. Everything takes place in real time where the player must click each party member’s action buttons for the party members to attack with either melee, ranged, or magic attacks. Starving characters take severe penalties on their ability to fight, and the food meter is always ticking. This gives some level of urgency to find food to keep your party effective throughout the game. The player can make the game as difficult as desired by options like increasing the power of monsters (mobs), turning on ironman mode, or even turning off auto-mapping and bringing out the graph paper (now that’s old school!).

Besides combat with the horde of mobs crawling around the multilevel dungeon, players will be engaged with the many puzzles obscuring the player from progression further into the dungeon or from finding the many secrets that the dungeon holds. The game does a decent job of rewarding the player for problem solving. There is always some hidden room or passage that may hold a useful item that will help the player. Item distribution and progression is somewhat flawed, though. You’ll often come across items that are obsolete the moment you find them because you found something much better already.

There are three classes to choose from (fighter, rogue, and mage). Each class has a unique set of skills that the player can spend skill points on to develop the characters. You can come up with some interesting builds that suit your playstyle. You can have characters specialize in certain melee weapons or ranged weapons, you can have characters play more defensive with skills such as armor and dodge, or you can also have characters specialize in unarmed combat for some “kung fu” action. The magic system may feel somewhat clumsy at first and takes some getting used to. It is faithful to an old school feel, though, and an interesting system that gets away from a mundane menu system that is typical of spell systems. There may be some balance issues that make some attributes and skills more desirable than others, but just about any build you can think of is viable enough to complete the game.

The visuals are what you’d expect from a dungeon crawler made in 2012. The ambient sounds, with the footsteps and growl of mobs on the other side of doors, walls, or around corners, create a spooky and claustrophobic atmosphere. It does a good job of immersing you in the dungeon and keeping an eye over your shoulder to make sure you’re not being creeped up on by anything.

This is a cool game that I highly recommend to anyone who is a fan of dungeon crawlers and especially the old Dungeon Master series. This is also a good introduction to dungeon crawlers for those new to them. Get this game.

A Warning to those who suffer from Arachnidphobia. The spiders in this game are creepy as hell.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
44.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 มิถุนายน
Reminds me of Games like Lands of Lore 1 and Stonekeep wich i played back in the 90s and it proved to me DungeonCrawling is still alive and kickin !
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
17.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 มิถุนายน
Amazing music, amazing graphic, amazing puzzles, amazing game :)
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
17.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 มิถุนายน
Insanely good dungeon crawler and puzzle game.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
บทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุด  ทั้งหมด
283 จาก 293 คน (97%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
410.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 พฤศจิกายน 2013
The basic premise of Legend of Grimrock is that it is a modern take on the classic grid-based,dungeon-crawling,RPG games of old, like Dungeon Master, Eye of the Beholder etc. You start out with a party of 4 adventurers (arranged in a 2x2 formation)... in this case convicted as criminals and thrown into a secure prison.. and must explore the prison/dungeon to learn its secrets and find a way out. Movement is directional, plus rotate left and right, around a series of 2 dimensional grid based levels. There are various monsters to fight and puzzles to solve in order to progress through the game. Fighting is done by means of clicking on the items equipped in your characters' hands, often whilst performing a "Square dance" with the monsters to avoid letting them hit your party

The graphics have been updated, especially the lighting engine, which is amazing, but repeating textures are still used widely, and the gameplay itself is very reminiscent of the early games. Objects are interacted with by click on the screen e.g. to press a button or open a door and items can be picked up and carried/used by your party of adventurers. The adventurers attack by left-clicking the items that are placed in their hands, and spells can be cast by choosing the right combination of runes for a spell the adventurer has learnt.

There are 4 races:- Humans; Minotaurs; Lizardmen; and Insectoids, and 3 character classes - Fighter; Mage; Rogue. and you can either play with a default party, or create one of your own.

According to Steam I have racked up 410 hours of playing time on Legend of Grimrock... mostly that is because a dungeon editor was released and I have spent a huge amount of time working on my own creations. I have however also completed the main game at least 3 times. Firstly with a hand-picked party of 4 characters, then again with a special unlockable solo character, and finally a hard,old-school playthrough with no automap. I've also spent a large amount of time using the Dungeon Editor and writing scripts to create my own levels/puzzles/spells etc. My first play through took 19 hours 35 minutes of playing time, which took 26 hours in total according to steam (including re-loads and breaks).


Overall.. I used to love the old DM/EOB games and I absolutely love this modern take... And what's even better is that the designers continued to support their creation by giving the modding community a brilliant dungeon editor that allowed those of us with an interest to exert our creative muscles.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
90 จาก 111 คน (81%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
แนะนำ
71.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กันยายน 2015
An indie game that made an impact so hard that Ubisoft resurrected Might & Magic title (in the M&M X Legacy), after so many years of oblivion.
An old-school dungeon crawler which is a perfect picture of how the progress goes.
See, when somebody invents a new mechanic or some better technology, it doesn't mean we should wipe all that was made before. And sometimes older tricks are better than newer ones. Take the chess game as precedent. Or even better example: Horses. We still ride them, but now we don't need to drive them to death to catch up with something. Riding horses today can be educational, emotional, engaging boost of experience. It can even heal some poor hearts, you know.

The Elder Scrolls Arena was much like the Grimrock by the mechanics, but eventually we've got Skyrim, which gives a completely another experience than that brilliant of game design we're talking there. The Skyrim can get you on the top of the world... but in the Legend of Grimrock you'll get much more emotions per time spended. And more challenges, both of fighting and exploring nature.

Remember Tomb Raider game (2013)? The sequence where Lara found an old bow, and a good notation from Roth? "You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus"... Yeah, focus is the best thing that game can teach you about. There are so many hidden buttons, levers and other stuff, so if you're find it all, I'm sure you'll get your boost to perception. That's an education of kind, and we need something like that to experience at least from time to time.

Well, do that. Buy the game and make sure you're finish it. It is not that long, but in my book that's a musthave item. My mark 9/10.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
73 จาก 87 คน (84%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
แนะนำ
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 กรกฎาคม 2012
this game scared the ♥♥♥♥ out of me within 10 minutes
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน