Only the Dead Survive. A massive deep-space mining ship goes dark after unearthing a strange artifact on a distant planet. Engineer Isaac Clarke embarks on the repair mission, only to uncover a nightmarish blood bath — the ship's crew horribly slaughtered and infected by alien scourge.
Κριτικές: Πολύ θετικές (4,636 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Οκτ, 2008

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Dead Space

Πακέτα που περιέχουν αυτό το παιχνίδι

Αγορά Dead Space Pack

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Dead Space, Dead Space™ 2

 

Προτείνεται από επιμελητές

"One of my favorite horror games of all time. Unlike most horror games, it actually has a very compelling story arc, and pushes you to continue."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδιOnly the Dead Survive.
A massive deep-space mining ship goes dark after unearthing a strange artifact on a distant planet. Engineer Isaac Clarke embarks on the repair mission, only to uncover a nightmarish blood bath — the ship's crew horribly slaughtered and infected by alien scourge. Now Isaac is cut off, trapped, and engaged in a desperate fight for survival.

 • Strategically dismember the Necromorph enemies limb by bloody limb.
 • Zero gravity combat means terror can strike from anywhere.
 • Uncover the horrific truth of this shocking thriller.

Απαιτήσεις συστήματος

  • Supported OS: Microsoft Windows® XP SP2 or Vista
  • Processor: 2.8 GHz or faster
  • Memory: 1 GB RAM or more for Windows XP (2 GB for Vista)
  • Graphics: DirectX® 9.0c compatible video card, Shader Model 3.0 required, 256 MB or better, NVIDIA GeForce 6800 or better (7300, 7600 GS, and 8500 are below minimum system requirements), ATI X1600 Pro or better (X1300, X1300 Pro and HD2400 are below minimum system requirements)
  • Hard Drive: 7.5 GB free space
  • Sound: DirectX® 9.0c compatible sound card
  • INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM.
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
68 από 74 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
36.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 26 Απριλίου
Yep, I'm 6 years late to the party with Dead Space, and even though it is that old, it still holds up well to being one of the most well-made games I have ever had the pleasure of playing. This is one of the few games that I was able to carry on straight into a second play through after finishing the first one.

This is a third person, action, horror survival game, and you play the ever mute engineer Isaac Clarke.

The scariness of the game is very much factor that dwindles as you play more and more. To begin with, every little noise kept me from turning a corner, but towards the end, the jump factor worse thin on most things.

Even though the game is 6 years old, it still looks absolutely stunning, giving you plenty of chances to show off that lens flare in screenshots. The combat can seem very difficult to get to grips with at first, but I bloody love how each part of the aliens can just blow up and be removed from the

The game is locked at 30 fps until you turn off v-sync, which is on by default for some reason, although once you do turn it off, your mouse controls become very slow and the only way I could get round this was by turning my DPI settings all the way up to max on my mouse itself.

All in all, Dead Space is one of the past decades classic must play titles.

Find more reviews at http://www.completingthebackloggroup.com/
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
27 από 34 άτομα (79%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
14.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Μαρτίου
Steven King, that very prolific author, delineates three types of fear. First is the gross-out, or disgust; the thing you want to get away from. The second is horror, the unkown; an aversion to things that you do not quite understand. And finally there is terror, the creepiness; when something is so close to being normal, but off by a tiny bit that makes it completely uncomfortable to look at. Dead Space wants to be scary, so it taps into all three fears. However, it ultimately relies more on disgust and the jump-scare than anything else.

Dead Space is a third person survival shooter set in space. You play Isaac Clarke, an engineer sent to repair the deep-space mining craft 'Ishimura'. Unfortunately, the ship is overrun with space-zombies called necromorphs and something really shifty is going on there so your job quickly becomes to get off that metal hunk before you're brutally murdered.

As mentioned earlier, Dead Space is more like a shooter than a horror game. The trope of horror is invoked, with the shadows creeping along the walls and monsters scurrying in the vents while you can only hope they don't jump you when you're looking the other way. When the horror subsides the gross-out takes over as the monsters are disgusting amalgamtions of bodyparts with claws where hands used to be and tentacles from every orifice looking to turn you into deli-meat if you don't shred them before they get in your face. Is the game terrifying at any time? Once, in a cutscene for a second or so, but when you do the math, Dead Space is a survival disgust shooter.

The reason why it isn't horror is because you get a good glimpse and understanding of your foes. The necromorphs all waddle toward you and they'll let you pick them off. Dead Space does not work quite like most zombie games. Necromorphs are completely unimpressed when you behead them. No, you have to dismember them; tear them limb from limb. This creates for some cool gameplay mechanics where you'll aim for the legs to slow them down and then tear their arms off to finish the job. Yet, some enemies require a more measured approach where you have to get around them or prevent them from falling in the first place, otherwise they'll spawn more trouble. Occasionally one will get the drop on you, but you're not scared of the creeps; you're spooked, anxious and thrilled, but not fearful. You're armed to the teeth to such an extent that you only really fear for your life, and that is classified as suspense.

Dead Space plays much like Resident Evil 4 and 5 in terms of controls. You aim with a laser pointer and use your ammo conservatively. You can use special powerups to slow enemies down or to throw the set pieces at them. You're a veritable slayer of monsters and everytime you gear up with new tools you start to look the part as well. What also helps the suspenseful atmosphere is the intergrated HUD. You don't have a screen overlay; your health and ammo are displayed on your character's model and interacting with the world is done in the same manner. It creates a keen level of immersion that not many shooters can attain.

When all is said and done, Dead Space makes good use of its atmosphere and lighting to build suspense and to release that tension at the best moments. You're on the edge of your seat, holding on for dear life as you fight off the hordes of disgusting creatures. Even the bossfights are a well measured and carefully calculated ordeal that keep you sucked in and fighting for survival without resorting to cheap set-pieces or quick-time events. Dead Space is an amazingly atmospheric thrill shooter that needs to played if only for its amazing presentation.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
17 από 19 άτομα (89%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
8.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Απριλίου
I got this game years ago on another... online... game distrobution platform. A friend told me to play because I love horror games. I played the first few chapters and was so stressed out I ended up taking a break for over a year! I finally finished the game a few months before Dead Space 2 came out. It still stands out as THE most stressful, scary, and panic inducing games I have ever played.

Even though it's "old" it has aged well and even through all the blood and gore, it's still beautiful. Dig into the story and you'll enjoy this even more. Dead Space is the only game series that I've geeked out hard enough to read books about, it's that good. I hold the DS series at the top of my list of best games, right along with the Half-Life, Portal, and Mass Effect games.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 10 άτομα (90%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
42.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιουνίου
I finally got around to this game. I played it bit by bit over time and it was quite enjoyable.

Although it's in the horror genre, I didn't find it to be too scary, instead it felt like a slower-paced FPS dungeon crawler in space, which was great.


I loved the theme of using engineering tools as weapons, and they made things interesting by making it more effective to dismember the enemies rather than just shooting for headshots or at the center of mass.


There are a few caveats though.

It is not a very good port. The mouse cursor feels terrible by default. You can fix the in-game mouse by locking the framerate to 60fps (see the PC Gaming Wiki for info) and use the keyboard for the inventory and menus.

I also didn't care for the default camera view, so increasing the FOV using the Widescreen Fixer app helped a lot. I set mine to +0.31.


In all, it was a good game and I am looking forward to moving on in the series, hoping that a little more thought was put into the ports for the sequels.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
7 από 7 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
19.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Αυγούστου
There's nothing that can be said about this game that can't be communicated by way of hysterical girly throat-noises.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία