Lambda Wars is a free standalone multiplayer Source Engine modification set in the Half-Life 2 universe that brings the war between mankind and their brutal Combine overlords to a traditional real-time strategy (RTS) setting.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (55) - 72% trên 55 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (6,384) - 92% trên 6,384 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg12, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mod cộng đồng

This is a free community-made modification for Alien Swarm set in the Half-Life 2 universe.

Bấm vào đây để biết thêm về các bản mod trên Steam.

Cài đặt Lambda Wars

Free Alien Swarm Mod

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Lambda Wars is a free multiplayer Source Engine modification for Alien Swarm set in the Half-Life 2 universe that brings the war between mankind and their brutal Combine overlords to a traditional real-time strategy (RTS) setting. Lead the uprising as a commander of the Resistance or crush the rebellion as an overlord of the Combine, with both factions featuring a full host of units, abilities, buildings, research and defenses. Lambda Wars features full-fledged RTS gameplay and a robust RTS interface and is focused on multiplayer but strategic AI opponents and dedicated singleplayer missions are also included.

features


 • Classic real-time strategy (RTS) gameplay in the Half-Life 2 world
 • Multiplayer support and game lobby including spectator mode
 • Wide variety of maps for up to 8 human or AI players
 • Play as either Combine or Resistance (and also Antlions in Sandbox mode)
 • Full unit tech tree that allows you to command everything from Manhacks to Striders
 • Full-fledged RTS interface and HUD with everything from minimap and fog of war to unit and production building groups
 • Build production and research facilities to requisition better units and unlock abilities and upgrades
 • Defensive structures, turrets and mines help defend your headquarters and vital resource points
 • Multiple game modes
 • Singleplayer missions, tutorial map and offline AI skirmish mode

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz / Quad-Core Intel at 1.33 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics, nVidia Geforce 8600GT, AMD Radeon HD2600 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0c compatible sound card
  • Ghi chú thêm: These are the minimum requirements to be able to run on lowest settings
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Ghi chú thêm: Being able to go easy on us devs for all the bugs and glitches :(
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

31 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...