Heroes of Steel is a tactical RPG set in a grim post-apocalyptic fantasy world. Coordinate your party of four heroes in turn-based combat and navigate a engaging world and story.
Κριτικές: Κυρίως θετικές (71 κριτικές)
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23 Απρ, 2014

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το παιχνίδι στη λίστα επιθυμιών σας ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Heroes of Steel: Tactics RPG

Αγορά Heroes of Steel: Two Pack

 

Προτείνεται από επιμελητές

"Bringing all that sweet indepth combat of D&D and putting it on your PC; with an interesting story, and extra characters to keep things fresh."
Διαβάστε ολόκληρη την κριτική εδώ.

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (56)

3 Μαρτίου

Steam Update #36 - Right Click Added

Thanks to all of our supporters, we've now released v3.2.11 for Steam - our #36 update. This one includes a ton of content and story fixes, as well as adding Right Click support for PC, Mac, and Linux.

For quick access to an enemy's stats, right click on the target. Even if you have a Talent active, the monster detail box will pop up. Fast, safe access to the details. If you want a character's immediate status, right click on one of your heroes and the status screen will pop. We're excited to move forward with this new set of UI enhancements, and we'll be continuing working on this in next releases.

v3.2.11 - 3/2/2015
- Improved Accuracy bonuses of Vraes' Juggernaut
- Resolved story bugs in Ember Tower, Red Hill Keep, Hunting Lodge
- Fixed bugs with Moonstones and Bloodstones throughout Underdeep
- Fixed bugs with HP / SP restore in Way Stations / Inns
- Improve availability of 1 AP blades & Throwing Knives in weapon shops
- Fixed bugs with mouse-wheel on Talents UI
- Right Click on enemy monster to see monster details
- Right Click on character to open character's status

4 σχόλια Περισσότερα

22 Φεβρουαρίου

Steam Update #36 - Re-Spec with Moonstone Crystals

Your heroes fight, conquer, fail, and rise to fight again. You plan, scheme, and perfect your group tactics and try another build. In Heroes of Steel, you invest in your group strategy, tune it, perfect it -- searching the right set of curses, Empowered Attacks, the ultimate mix of buffs and gear.

But sometimes things can go wrong -- a Talent point that you regret or needing more HP or SP than you thought. Plans go awry, or you want to try something new altogether -- and for those times there is now Re-Spec.Re-Spec allows you to restart a character -- setting your Attributes, Skills, and Talents back to the way they were in the first minutes of play in the Red Hill Dungeons. Then, enjoy the glorious process of re-spending all of those points in a flurry of activity, and take your new build out into the dungeon to see if you built something that will last.You can collect enough Moonstone Crystals - which legend says are slivers of the All-Father's soul. With 20 Crystals, you can Re-Spec a single character at any Way Station or Inn. More than 80 Moonstone Crystals have been scattered across the Underdeep with this release.Also keep an eye out for Bloodstone Crystals, whose use will become clear in near updates.

Finally, be careful with your Re-Spec. It's a lot of power, and we found in testing that it can be easy to make some mistakes. Take your time, write down your plan, and spend your points deliberately. Don't neglect critical stats like Constitution and Intelligence, and make sure you are spending well. Once you've spent the points, there is no way to revert your decisions.Please Leave a 5 Star Rating if you enjoy this game

v3.3.1 - 2/20/2015
- Re-Spec a character at a Way Station or Inn for 20 Moonstone Crystals
- 85 Moonstone Crystals scattered and hidden across 3 Episodes
- 13 Bloodstone Crystals scattered across 3 Episodes
- Improved scrolling and flow of leveling screens; maxed out stats shown

1 σχόλια Περισσότερα

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Command your party of four heroes as they fight to protect the last remnants of humanity. Born in a time of warring gods and dark powers, your four unlikely heroes embark on a grim journey set in the sprawling and immense post-apocalyptic medieval world of Steel.

It is the dawn of the Seventy First Year after the world has fallen. Four of the Thirteen Gods rose up against their creator, the All-Father, and destroyed him in a cataclysmic event. In the following years of darkness and ruin, the kingdoms of man fell in war and flame. In the final days before all was lost, under the guidance of an ancient order of druids, the survivors retreated to a mysterious underground labyrinth; the Underdeep. Now, in the Underdeep, the last remnants of humanity are scratching out a living and trying to rebuild a society, but are quickly discovering that evil has followed them beneath the surface.

Heroes of Steel is a tactical turn-based RPG in which you lead a group of four unique characters, each with their own talents, special powers, and abilities on their quest through the world of Steel. Engage in tactical combat with the ferocious, devious, and magical enemies who threaten humanity's last settlements. You must decide how to develop each character’s individual strategy in order to build a powerful and dynamic team capable of triumphing over the impossible odds. As you traverse the sprawling world of Steel, your party will face a myriad of challenges, battles, extensive mazes and fearsome enemies of all varieties.

Savor full character customization, deciding how to increase your attributes, skills, and powerful talents. Equip each of your characters with a variety of weapons, armor, and up to three mundane or magical accessories. As your party explores the dungeons, cities and crypts of the world, you will decide the overall strategy and approach your team takes. Choose between hundreds of levels of talents and thousands of combinations of equipment.

Our indie role playing games dev team is actively continuing development to make this the top RPG. We are very receptive to feedback to help Heroes be the best RPG it can be.

With full control of every turn and aspect of your four characters, you can plan every turn with exacting control. Heroes was made for fans of adventure RPGs, board games, and roguelikes. If you enjoy strategy games or tactical RPGs, you will enjoy this classic RPG.

Snag a Two Pack

The Heroes of Steel Two Pack includes two copies of the game - one for you and one to gift to a friend. The second copy is at 50%! Share this awesome tactics epic with a friend today!

What's in the Box?

Heroes of Steel: Tactics RPG includes the Prologue, two major story Episodes, and four optional characters! As we continue to expand the game, new story Episodes and characters will be released to you free of charge in our weekly updates. This games does not contain any chargeable DLC - all content is included in the price.

Prologue & Episode 1: Death's Consort
Under the shadow of Baron Arhaive, your group forms into a unified cohort.
 • 20+ new enemy types
 • 26 Dungeons
 • 2 Towns
 • Hundreds of unique weapons, items, and gear

Episode 2: The Gathering Shadow
Heading east into the territory of the Braeys Family and Baron Koda, you face off against relentless threats and growing dangers.
 • 35+ new enemies
 • 32 Dungeons
 • 6 Towns
 • Hundreds of unique weapons, items, and gear

Episode 3: Whispers over Steel
All roads lead into the City of the Dead on the surface world to face whatever dark sorcery and darker secrets lurk there.
 • 20+ new enemies
 • 24 Dungeons
 • 7 Towns
 • Hundreds of unique weapons, items, and gear

Additional Characters
 • Kincaid the Dueler
 • Selen the Rogue
 • Vincent the Sorcerer
 • Fyona the Paladin

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP, Windos Vista, or Windows 7 / 8
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: Requires OpenGL 2.0 or higher
  • Hard Drive: 200 MB available space
  • Additional Notes: Requires MS Visual Studio C++ Runtime 2012 x86
  Minimum:
  • OS: OSX 10.8, 10.9, 10.10
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: Requires OpenGL 2.0 or higher
  • Hard Drive: 200 MB available space
  Minimum:
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: Requires OpenGL 2.0 or higher
  • Hard Drive: 200 MB available space
  • Additional Notes: Requires LibGLFW 2 (apt-get install libglfw2)
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
85 από 88 άτομα (97%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
307.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Νοεμβρίου, 2014
Heroes of Steel is an old school "pickup and play" tactical party combat RPG. It shares common ground with systems in the Ultima series and Final Fantasy Tactics (overhead grid tactics) along with the wizardry style dungeon crawlers (Fixed party of 4 with specific roles to make a party).

I emphasize this is a combat game because that really is what the game is: a COMBAT game! 80% of what you do is fight and kill enemies, the other 20% is a mix of exploring and gear/stat management with some light story sprinkled in to keep a cohesive experience.

The combat turn is free forming where any character can do any action in whatever order you wish. The characters don't have to complete all of their actions before selecting the next character, and there is no turn order. For example you have have a caster debuff a monster, have your fighter run up to it and smack it, then have the caster nuke a different monster, then retreat your fighter back to support your caster all in 1 turn.

The game is a slow burn and takes a couple hours to get off the ground.The combat can seem like a foot slog at times, especially in the beginning when your party are just starting out and don't have many options. It takes some time for the game to open up. Most RPGs are also guilty of this, but it is worth mentioning that you wont be tearing through the enemy with ease right from the get go.

There will be tough situations and battles of attrition where you have combat waves of adds or large engagements and heavy odds. Some of these battles can last the better part of an hour. For some people this may be off putting or exhausting, but the game auto saves all the time so you can quit out and continue anytime midbattle so this isn't nearly the hassle it can be in other games.

The game is challenging but fair. Enemies aren't pushovers, the threat of dying from careless play or overextending is always there. Often you kill enemies fast, but if you are careless they will kill you fast. It's important to figure out a fighting style or general group strategy that suits you and then SPECIALIZE. The whole party is a UNIT, each individual fulfilling a specific role. Damage and healing are obvious but good crowd control, and positioning are more subtle and just as important.These subtleties are important as you advance through the game into episode 2 (20-30 hours) and beyond when the enemy AI behavior ramps up to where things like: tactical retreats, luring/pulling, stealth attacks, cursing, repositioning midbattle, and using terrain are paramount or you will die a lot.

Speaking of death, it is handled in a very intuitive way. There is no resurrection or revive mechanic. If any of your characters die, you are given the option to retry the turn (this rewinds the game back one turn so you can try again, or you can reset back to the beginning of the dungeon area before the engagement. This is handy to start the fight from scratch or leave the area to resupply. The only negative for death is a hit to your total learderboard score.

The game encourages you to explore every nook and cranny and to kill EVERYTHING you come across. Stealth basically boil down to a way of getting the first turn in combat (getting an edge on buff/debuffs and positioning) and getting high critical bonuses on sneak attacks.

In fact, the game is so combat focus that it is hard to avoid most fights. There is no "escaping combat" mechanic. This can be a problem if fights goes badly. In this situation it is usually best to try and salvage by a tactical retreat for a few turns and regroup, or to let yourself die and restart before the engagement.

The story and dialog adds purpose and life to the game without destroying the game pacing or getting in the way of the combat. Story and dialog are pretty well done. The highlight here is the interaction between your characters and their reactions to things in the world around them.There are some cliche things but nothing too grating. It uses some common themes like a post-apocalyptic world and Norse myths, but it has enough twists and different situations to keep things interesting. There are some critical choice paths to make throughout, but interactions are never meant to take away from the combat focus.

The UI is easy to understand and the battle system and descriptions are clear and well explained. But some things need improvemen like: more general graphic and ui options, more keyboard shortcuts, more ways to sort equipment, ways to quickly check buffs and character status. Some of this just comes from its trappings as a mobile game first but they could definitely help.
Edit: In an update the devs added a mini status bar with buff and status effect duration which helps a lot. Good job on them improving this.

Rebuffing between fights can sometimes be a chore due to certain buffs needing a specific formation to optimize the buff and apply to all party members at once.
Edit: In a recent update this problem has be resolved with a new feature: Auto Buff! This basically refreshes all buffs on all party members with one button click, no more repositioning and having to individually cast every buff!

Health and Mana management is done mostly through camping at specific sites spread around the dungeons or consumable items (potions, scrolls, etc) There are some skills that can help this along, like a skill that lets you sacrifice mana of one character to refill anothers sort of like a mana "battery." This system works well for the most part. If you do struggle sometimes its better to go back to the local town or camp to refill your HP and Mana for free instead of consuming a ton of potions. Being conservative and walking back and forth isn't instant and can slow the game's pacing down a lot at times. Something like a town portal or zone teleport for dungeons you have already explored would help with the downtime here. Edit: The devs added a fast movement option which does help with downtime.

Raising your statistics and leveling up is handled in a traditional D&D sense where you raise an attribute like strength or constitution, then raise a martial mastery like a weapon or magic skill like blades or conjuration, and then allocate points to improve a specific active skill like "Crushing Blow," "Healing" or "Fireball." Theses skills often have the trend where as you increase them they are more potent but cost more, so you need to balance it. This isn't too difficult to figure out and you can sit on points if you don't know what to pick, but it is important to not spread your talents too thin and to have a goal or strategy in mind. It takes some critical thinking and planning as it is possible to make a counter intuitive build and there isn't yet a respec option.

The music ambience isn't bad, but it lacks variety and needs more songs added to the score, sound effects could use a volume slider since you can only toggle on/off currently.This area really needs some attention and would help enhance the atmosphere and mood of the game dramatically.

In Summary:
Overhead Tactical Grid Combat System
Explore subterranean world in post-apocalyptic environment with fantasy and Norse influence.
Traditional RPG stat and level progression
PRO
The pull is the simple, fun, challenging combat, and shear amount of content offered, this game is LONG.
The difficulties and the various ways combat can play out helps give it even longer legs.
The setting and writing are interesting and not drab
The devs are very involved with and receptive to the community, the game is always receiving updates and improvements
CON
UI can use some more improvement, it still evolving from its mobile game trappings
Music and sound lacks variety and needs more general options
Minor tweaks to the the system like addressing escaping combat, fast travel, respec would help the games pacing and ease of access.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
18 από 21 άτομα (86%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
11.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 20 Οκτωβρίου, 2014
I would recommend this game to others especially if you enjoy a long story that is well-written and based in the framework of a squad-based tactical game. The story does have it's moments of cheese, but underneath the artwork and first-time PC dev interface is a game system that's been honed over years in table-top play.

Basically from what I can gather on their forums, the devs have been world-building and playing out RPGs for decades and that really shows in the care and balance that goes into building out the game mechanics. I've played more than a few RPGs that are beautiful visually and have a slick interface, but have zero thought going into skill advancement or how a squad can be built out.

The one thing I'd love people to realize about this game is that it's both long and evolving. You can get a taste through the prologue of the game but the full flavors don't develop until you're well into it. Also, this game has had 22 updates on Steam as of the writing of this review and there are more in the works. These are devs that engage with players and are doing it the right way with a small staff.

Definitely buy this game if you are looking for a tactical game for the long haul.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 12 άτομα (92%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
58.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 27 Ιανουαρίου
I look at this game as an RPG with a long story and a ton of turn based fun fighting. I didnt realize how big this game was till I played it for around 60 hours(I didnt finish I had alot more to do). The world map is done really well. I used it alot to find where I was becase the dungeons are so MASSIVE. At every turn there is an enemy or creature ready to take you and your team out. So many twists and turns. I found myself very challenged. I was thankful to find citys and merchants where I could buy gear, potions, and rest up. I loved that about this game. Also you run into alot of people in the world that need quests taken care of. I really felt like my team and I were on a long journey through a dangerous world. The upgrade system is fun. Each of my team members were all so different with different fighting styles. The auto buff system works really well. Also so much gets added by the Devs and they are really helpfull and hands on. Their rep is great for that. I will be starting over because so much has been added that I missed out on before. One thing I would like to see is better sound. Where as it kind of loops the same sounds. But not a game breaker at all. Overall I found this game to be really good.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 5 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
7.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Φεβρουαρίου
Now guys let me tell you:

This game has more WARHAMMER QUEST feeling to it than even the Warhammer Quest mobile port. It's my opinion, not fact, but I really felt that WQ boardgame flavor when I played, and I can tell you it is a great feeling.

How can it be so?
It doesn't have random quests and although it seems to possibly have some random loot, Heroes of Steel has a real story to live, not a short theme for a quick mission.

I believe it comes from its top view and tactical combat system, but also thanks to the danger the game puts your heroes through. In WQ mobile port, you do not feel the threat. In Heroes of Steel, you do - you feel hunted, you want to survive until the next safe spot, and you'll do your best to get to it.


Now let's get deeper into this review.

Good points are that:
Heroes of Steel surprised me with quality tactical combat, interesting choices and great dialogues! Enough qualities to make you purchase it.

Read below to know more about the weak spots in the game, but if you want to enjoy nice boardgame tactical combat, well written dialogues, and a nice "party roleplaying" aspect, you may go for it.


The dialogues are very well written and make us feel like on a serious tabletop RPG. There are nice reactions between teammaters and we know something more is to discover here. We want to see the next steps. The game also feels like having a great duration to it. I only got to the first town here and there surely are a lot more hours to put into the game.

The choices themselves, though sometimes limited between two paths to get through, are interesting enough; the game makes you feel the danger, threats can get really oppressive (I so much wanted to get out of the caverns!) and the camp spots make sure you are always on your guard as you'll always be lacking healing options. In an atmosphere like this, even picking a path is great, especially as taking the dangerous one also triggers nice dialogues (see above :) ) between your characters.


As for the tactics, some combats are really tough, but moreover, the skill and AP system is very well implemented. With each character's progression you have to make some interesting decisions. After playing dozens of roguelikes and RPGs, I feel Heroes of Steel has a very nice system deserving to be at the top 10 of these games.

The art and UI were the two elements that really frustrated me at the beginning. The art is original but doesn't always have the "pro" touch. 2D indie games need great 2D art (at least a few pics of them) and here this is something that is a bit lacking. Some arts are "hit or miss". Still, the game is more than good enough to make you enjoy the rest. It's just an area that could have given me even more pleasure.

The UI especially made me uneasy. I wasn't used to it. I left first, but after coming back to the game and going through just a few fights, I began to like it more and now the UI is as good as the rest.


I really think the strengths of the game are:
- the quality of its writing and dialogue: a very good surprise here,
- the quality of its combat system: even though there are sometimes LOTS of fights, it still stands as a very good system.
- quality in character progression, I mean that with four characters to upgrade, most games fail here but this one still keeps interesting choices.
- and a strong Warhammer Quest boardgame flavor!


Heroes of Steel then ends as a very good indie RPG and a game to recommend.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 11 άτομα (73%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 8 Οκτωβρίου, 2014
This game has a great very old school feel. I really enjoy it and its huge! I cant believe how big this game is. Reminds me of great memories of playing pen and paper rpgs when I was a little kid.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
9 από 13 άτομα (69%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
8.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Οκτωβρίου, 2014
I Kickstarted this game because of the developers - so glad I did. It's an old-school turn-based RPG by a pair of developers who love gaming. Just check out how often it's updated with bugfixes and changes suggested by the fans.

Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
5 από 6 άτομα (83%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
36.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Νοεμβρίου, 2014
It can get slow at times (I can watch a movie while playing this game), but the story is interesting and it keeps me interested enough to continue playing. It is very similar to Avernum in the sense that it takes place underground. It does have a few rough edges, like no help in the user interface, and a few minor bugs, like after completeing the temple and exiting the characters say they found a temple and want to enter. Overall, it's a fun, casual, slow going game... just what I was looking for.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 9 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
4.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Οκτωβρίου, 2014
Just getting started playing this on my Mac -- I've been playing on my iPad since Episode 1. Game is definitely faster with keyboard shortcuts and I really enjoy hearing the music from real speakers instead of the iPad internal ones.

The artwork has a hand-drawn almost comic book style which some people may not like, but personally I don't mind it. A game doesn't have to have perfect graphics if the mechanics, balance and pacing are good -- and for me, this game hits all three of those.

Each of the four character slots has two options, each with different styles. I purchased all of the add-ons for my iPad and was VERY happy to see they were all automatically included and available on Steam. The replayability of the game comes from two things for me -- the different character builds (the Barbarian can be a Tank or a carry, depending on how you build him) and the plot options.

The first time I played through the game, I didn't realize how many of the choices would have impacts in later episodes. Think carefully about which side you want to support, if you support the warlord's rebellion, and which family is telling the truth.

My advice would be to build your fighting characters around one or two major talents, and focus on raising them to at least level 5. For Vraes I think his Savage Strike is better than Crushing Bash. If you use the archer, make sure you raise Aimed Shot and the "critical hit" buff.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
2 από 2 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
12.6 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Μαρτίου
I have been playing this on other platforms as well, this has been a great rougelie with a very easy learning curve. I would recommend this to anyone and it also runs very well on older laptops.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
13.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Φεβρουαρίου
Old school, turn based fun.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
19.5 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 4 Μαρτίου
I wanted to give you my opinion about the gameplay I encountered so far in Heroes of Steel. The more I play this game, the more I am falling in love with it. Let me start first with telling you a bit about the battlesystem. As a Turn Based RPG fanatic, this battlesystem works great for me. You have 4 partymembers (for example Tank, Rogue, Wizard, Cleric), a turn based combat system with action points (like Jagged Alliance or Divine Divinity Original Sin) and some very enjoyable encounters to overcome. I started playing on hard and I think that's the right way to play this game.

There is a good story in this game, all characters in your party have their own 'goal' and I love reading their chats and thoughts. The skillsystem works great, each character has like 10 different skills to upgrade each level up (each skill has 10 levels to improve them) so for replayability that's a good thing, you can make very different party setups at start and through the game with the different skills.

The game graphics aren't 3D and it doesnt look like an AAA title but gameplay goes first for me and this game surely delivers in gameplay (specially when you reach the first town, the game really starts). I recommend watch some gameplay videos on youtube or here on Steam to see if it's to your liking or not.

Developers keep on bringing new content for free, like new dungeons and weapons. So NO micro transactions for new content, just a free update from steam and it's in your game. Developers are also very active on the forum and will help wherever they can.

Now it's time to continue with my game, I hope this was usefull for you.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
8 από 16 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1 άτομο βρήκε αυτή την κριτική αστεία
16.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Σεπτεμβρίου, 2014
Really enjoying the leadeboards for this game. I love any game that features Ironman leaderboards!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
385.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 21 Ιανουαρίου
I love all of the Trese brother games. Heroes of Steel is probably their largest and most in depth yet. I have played most of the way through the game on my tablet and didn't even realize it was available on the PC until yesterday. I immediately downloaded it and started playing. Thanks to the guys for making such a great game!
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
50.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 15 Φεβρουαρίου
Top notch game, this is another classic from the Trese brothers. Excellent sopport from the developers and new content and features regularly added.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 2 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.1 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 16 Φεβρουαρίου
A fun game that could use a little more depth.

Also I would prefer a slightly isometric view as opposed to the straight down overhead angle.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
11 από 22 άτομα (50%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
0.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 2 Ιανουαρίου
Very very very basic. If you have nothing else to do, this is a nice little RPG, but steam has soooo many other titles that are prettier and may offer more. If there were greater ability to: Choose Dialog, effect how your character looked, use different solutions to problems... or if the loot system had more depth... That said, I keep telling myself maybe I'll come back to this. Will I?
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
144 από 206 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.8 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 24 Απριλίου, 2014
I applaud the Trese Brothers for their attempt at making a solid turn-based RPG, however, it unfortunately falls pretty short. This is glaringly a mobile port, without even trying to mask it—there's even sort of ads to purchase the game on iOS and Android. Usually I don't have an issue with mobile ports, but I think the transition may have perhaps affected the controls. The responsiveness of the commands is hit or miss, which is what really breaks this game for me. I won't dog the art style as I saw many people do when this was in Greenlight, because it's much better than I could do.

I'm surprised I'm the first negative reviewer, but I'm sure most players received the game for free from a Groupees bundle(as I did) and are just being grateful. Most of the positive reviewers seem to have less than 30 minutes logged—take that how you will. I'm glad I didn't pay for this, as $12 about $10 too much. 4/10
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
37 από 55 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
129.0 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 23 Απριλίου, 2014
I've been playing this game for several months on my Kindle Fire. I'm so glad it's finally on Steam. The PC version is great because you get the bigger screen, keyboard commands and quick keys, and easy zoom. The game is otherwise the same as the mobile versions. This is an enormous game which is not yet complete, and is constantly changing. I keep telling myself I will play something else but everytime there is a new update (which is very frequent, sometimes 2 per week) I have to try out the changes. There is one more character to be released, the Dueler, a warrior. To briefly describe the game: it is a turn based RPG with the standard 4 characters of warrior, cleric, thief and magician. The tactics part comes as you learn to fight the various monsters in this world and work on building your party with talents that complement and enhance each other. You can spend months just trying different character builds to see how they work and which characters they work best with. The replayability is incredible. Don't think you'll become bored by seeing the same maps over and over. The updates I mentioned often come with new bosses, new secret doors, new sidequests, new areas . . . as I mentioned before the game is constantly changing. You can play at several difficulty levels from easy to nightmare (for those gluttons for punishment). I know that other reviews will tell about the storyline plus you can read the description from the developers, so I won't go into that except to say that it is complex and very interesting. Heroes of Steel provides you so much value for your money. It is larger than many games I have bought at two or three times the price and will keep you entertained far longer.
This review has gotten too long, I need to go back to the game!

If you want to see a tutorial to learn more about gameplay go to: http://www.indiegameguides.com/Heroes-of-Steel/tutorial
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
30 από 43 άτομα (70%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
6.2 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 19 Ιουλίου, 2014
Graphics (3/5): HoS is one of those games that has an odd dissonance when it comes to graphics. The tile system used is well-done, and the spell effects are pretty good for this grade of indie RPG. However, the portraits are fairly crude in comparison. Given the limitations of an indie dev, I can't really rag on this too much, but it's a little jarring to see nice effects and tilesets while the portraits look like they've been done in photoshop solely with a round brush. I don't demand mindblowing graphics, but this is just something that I've always found kinda funny with a lot of indie RPGs.

Sound (3/5): I have to admit, when I'm gaming casually I often turn off the sound effects and listen to an audiobook or something instead. However, what I have heard from HoS is quite pleasing. The opening theme is decent, the sound effects and ambiance are nice, and overall it's quite acceptable.

Interface (1/5): This is HoS' biggest stumbling block by far. While HoS may have a compelling story and a decent advancement system, these are overshadowed by the fact that navigating the game is a clunky, inefficient affair. Two main examples stand out:
First, movement. On the combat screen one must double-click to move a character. This is a smart way to do things, preventing the player from making a wrong move due to an accidental misclick. Yet outside of combat clicking once moves the character, while clicking a second time while the character is in transit cancels the move. The difference means that right after combat when I've been double-clicking to get around, I must take a few seconds to re-train myself to NOT double-click once I'm heading back to town. While this sounds like a mild annoyance, consider having to do this after each combat.
It gets worse, however. Moving across a map is a sluggish affair in any game, and good design means streamlining this as much as possible. For example, a Run option helps you zip around just a bit quicker. Tales of Maj'Eyal takes this to a major extreme, where the player zooms around the map faster than the eye can follow.
With HoS however, a player must click a point around 7-8 spaces away, wait while the sprite trots to the spot, then click again to move another 7-8 spaces. While the lag time between clicks is no more than two seconds, it adds up to a player pressing a button for an instant and being forced to wait, while remembering not to click again if you get impatient as this would halt the character. In any good game, you want the player to interact as much as possible with the game itself, and in HoS movement is an exercise in absolute tedium as interaction occurs in sporadic instants, with forced waiting in between.
Why not have the movement operate as in, say, Baldur's Gate, and every other game of this like, where a second click moves you to that new position? Or add WASD functionality that grants the player real-time control of movement? Even if it's just moving a character, at the very least the player is INTERACTING.
The second major problem is the menu system, which smacks of recycled code. This is particularly egregious when leveling your character: each character must click through three independent screens to modify stats, skills, and talents, and each screen only allows three or four options to be displayed at a time. This organization of the data is crude, as comparison between different items or skills must be done by scrolling up and down, limiting effective side-by-side analysis.
Dialogue uses the same menu system: in one instant the player is on the game map clicking on a store icon, and in the next the entire screen is obscured by dialogue options (again, showing only three or four at a time). The player is thus dragged back and forth between talking portraits and a full-screen list of options. Not only does this break game immersion, it's again impossible to think over the options carefully and weigh your choices.
At best the menu interface is just inelegant. At worst it hinders the player's ability to weigh his choices well. While the designers had good intentions by wanting to offer a good quantity of information for each choice, the fact that this data forces us to analyze so few options at a time (and in sequence no less) utterly eliminates this minor advantage. This is by far the worst interface I've seen in an RPG.

Story (2/5): HoS may have decent story going for it, but it unveils this poorly. The trope of four prisoners banding together to break out is a good starter, but at the same time we are offered very little lore about the world. I don't know anything about the enemy or the protagonists at the outset, so I feel no awe, trepidation, or empathy in the first few hours of play.
Consider this: A solid novel grabs the reader and immerses him in its world by the first chapter, hopefully with the first paragraph. It quickly introduces enough details about the world and the characters within it that the reader gets a good frame of reference to how things work and what the characters are like. The intro inspires him to keep going. A game must be able to do the same thing.
We get a bit of solid interaction between the four protagonists in the prison, and hints of their personalities bubble to the surface. It then takes perhaps half an hour to an hour of play to escape the compound they've been trapped in. It is at this point that some more character and worldbuilding would be appropriate.
Instead, the characters must slog through a maze of tunnels to reach the first town. That not only means a LOT of tedious navigation (as mentioned earlier), but it blocks any opportunities for motives, personalities, culture, or history to be revealed. It's only after a couple more hours of combat that we get some small cutscene where the characters are chatting in an inn and their quirks and goals rise to the surface.
There's definitely a world to explore and people to come to love. However, there's too long of a fuse and very little payoff that I've seen after four hours of play.

Gameplay (2/5): HoS is moderately fun, past the interface. The combats are decently scripted, and the system is straightforward. The four class choices are the standard fantasy tropes of warrior, wizard, cleric, and thief. These tropes are fine, yet not nearly enough work is invested in making these classes novel or interesting. Each class has only about ten or so unique talents: some of which unfortunately make others redundant (giving wizards the ability to unlock doors and disarm traps has ALWAYS robbed thieves of their unique utility). Frankly, even the high-level talents aren't anything to write home about, and so it's very hard to get excited about leveling up.

Overall (2/5): I decided to review HoS not because I had a particularly good or bad experience. Rather, I decided to take my time reviewing this because I see genuine potential in the indie dev's work. Unfortunately, not enough care was given to the logistics of gameplay, the appeal of the setting, or the fun factor of the system. I bought this game hoping for a tactical RPG experience that would grab me, but was ultimately disappointed with clunky controls, an uninspiring class system, and insufficient development to tell me "Hey this game promises a great experience. PLAY ME!"
With so many indie games coming out and so little time in one's life to play them all, a game has to grab a player immediately with the promise that the time investment is worth it, and operate smoothly enough to ensure that this promise is fulfilled quickly. Unfortunately, HoS does neither of these. Yet I do wish the Trese Brothers the best, and hope that they learn and grow from this experience.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
26 από 39 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
1.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 5 Μαΐου, 2014
I made a video review to show off some of the features and gameplay of this game!
http://youtu.be/dLOGlDCVy_o
I hope you enjoy!
Martyr
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία