You're on your own. No one to come for you. No one to help you. No one to hear you scream. Slender: The Arrival is the official videogame adaption of Slender Man, developed in collaboration with Eric "Victor Surge" Knudson, creator of the paranormal phenomenon that has been terrifying the curious-minded around the world since...
วันที่วางจำหน่าย: 28 ต.ค. 2013
ดูวิดีโอ HD

ซื้อ Slender: The Arrival

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (8)

Easter Egg Contest Over

29 เมษายน

The three winners have been randomly drawn for the Easter contest. Check your emails if you had entered! Thanks to everyone who played and we hope you had a great Easter weekend.

The latest update contains nothing in particular, aside from the Easter eggs now removed.

12 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Slender Bunny's Easter Egg Hunt

14 เมษายน

Easter is coming and Slender Bunny needs your help!

The Slender Bunny has lost 10 of his Easter Eggs that he needs to hide for his vict..*ahem*…umm…victORIOUS Easter Egg hunters!

Help Slender Bunny by sending screenshots of all 10 Easter Eggs hidden in Slender: The Arrival to contests@blueislestudios.com and he’ll reward 3 entries with a $50 Steam gift card.

The contest will start Tuesday, April 15 and submissions will not be accepted after Monday, April 21 at midnight EST. You need to submit all 10 screenshots in order to be placed into the draw for the prize.

Good luck!

Blue Isle Studios

---------------------------

Patch 1.5.6 fixes:

-Fixed tree leaves being rendered black rather than vibrant color.
-Fixed an issue where a number of objects on screen would disappear unexpectedly.
-Fixed an issue with grass rendering in chunks rather than smoothly fading out in a distance.
-Removed leaderboard achievements, those that have already obtained those achievements will retain them. For new players, the achievements will not appear to exist.

41 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“A significant improvement over Parsec Production's original game, featuring a much more robust narrative, and a darker, more foreboding atmosphere.”
90 – The Escapist

“One of the most terrifying games in recent memory.”
85 – GameSpot

“The Arrival pushed me to the edge of sanity. With its clever combination of unsettling pictures and disturbing sounds this is one of the most intense horror experiences available today.”
85 – 4Players

ข้อมูลเกม

You're on your own. No one to come for you. No one to help you. No one to hear you scream. Slender: The Arrival is the official videogame adaption of Slender Man, developed in collaboration with Eric "Victor Surge" Knudson, creator of the paranormal phenomenon that has been terrifying the curious-minded around the world since its inception, with Mark Hadley and Blue Isle Studios.

Back in 2012, Mark Hadley (AgentParsec) created a game that captivated gamers around the world. Slender: The Eight Pages was a short, experimental first-person game that helped breathe new life into the horror genre through its use of unadulterated tension and fear.

Experience the horror all over again.

Slender: The Arrival is the official re-imagining and expansion of the original game created by Mark Hadley, teamed up with the writers behind the Marble Hornets series and the development team at Blue Isle Studios. The Arrival features a brand new storyline, improved visuals, great replay value, and most importantly, survival horror at its best.

The Arrival officially supports the Oculus Rift – a next generation virtual headset designed for super immersive gaming! The Rift intensifies the fear-factor, and gives players a brand new, immersive horror experience.

ความต้องการระบบ

  Minimum:
  • OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
  • Processor: Dual core CPU @2GHz (Pentium D or better)
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA 6800, 7600, 7800, 8xxx or better, ATI 1950 or better - Intel HD series currently not supported
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 2 GB available space
  • Sound Card: 100% DirectX 9.0c compatible audio device
  Recommended:
  • OS: Windows 7
  • Processor: Quad Core Intel or AMD
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: GeForce 260 1GB or AMD HD4850 1GB
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 2 GB available space
  • Sound Card: 100% DirectX 9.0c compatible audio device
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
176 จาก 239 คน (74%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
343 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
83 บทวิจารณ์
5.6 ชั่วโมงในบันทึก
I play a lot of horror games. I mean A LOT. I'm always in search of that thrill which horror MOVIES can rarely give me any more, which means I want a game to SCARE me. Slender: The Arrival is definitely scary. In fact, it's possibly the single scariest game I've ever played. You want to know why? BECAUSE IT CHEATS.

Okay, a confession before I go on. I'm seriously beginning to suspect I'm actually really BAD at video games. I mean, all that hand-eye coordination and lightning reflexes stuff...it's just not me. I have the reflexes of a snail (a fast and lively snail, perhaps, but a snail regardless), and I can barely even shoot straight in first-person shooters. I'm pretty crap, honestly. So how, you ask, do I manage to complete so many games, some even on the hardest difficulty levels? Because I'm not afraid to go back to the last save/checkpoint and redo sections a bit better than last time (waste less ammo and medkits, etc), and I'm smart enough to learn from my mistakes. THAT'S IT. Nothing else. Enough of talk of ME, then, and let's get back to this game...

Let's start with save/checkpoints. There AREN'T any, basically. You complete a Chapter, and you unlock the next one for future play. But not much of anything DURING said Chapters (of which there are a mere six). Which means if you manage to turn on FIVE out of SIX freaking generators, then DIE, you have to go back to the FIRST generator. I know this is some people's idea of a "challenge", but personally, it just infuriates the living CHRIST out of me. But hey, you know what? Sometimes this style of game design CAN work, up to a point, as long as the player: a. Doesn't get thrown back a full TWENTY MINUTES of gameplay, and b. Can apply what they've learned the last time to the new round of play. Say, for example, in the scenario I've mentioned above, you can learn WHERE the final generator is, just before you are unceremoniously snuffed. The problem here is...THE LOCATIONS OF THE GENERATORS ARE RANDOMLY CHOSEN. Which means that while the game does arguably still have a "learning curve" of sorts, such as vaguely getting to know your way around the humungous bloody mine complex, the learning curve is very limited because you still basically have to stumble around blindly looking for the next blessed generator. So it's that kind of situation where you'll activate three generators the first time you try, four the next time, TWO the time after that, FIVE the time after that and then all the way back to TWO for the, what are we up to, FIFTH BLOODY TIME?!? In other words, there isn't much of a feeling of PROGRESS, something which I'm afraid I need to feel in ALL aspects of life, or else I just feel like GIVING THE ♥♥♥♥ UP. A well-designed game will make you feel like you're getting gradually CLOSER to conquering the bit which is troubling you, and DOESN'T give the impression that whether or not you make it through THIS time is just down to sheer blind LUCK...

Which brings us to the NEXT problem with this game. Far from feeling like it's all your own dumb fault when you DO cark it, this game is basically like playing a game of hide-and-seek where your pursuer has a distinct advantage over you, like being able to basically just APPEAR RIGHT NEXT TO YOU when they damned-well feel like it. Not to mention, as each successive generator/note/whatever is found, the stakes are upped, which means that if generator number five is in a confined little room, activating it will in all probability cause your antagonist to immediately appear in doorway of said room, thereby reducing your chances of escaping them to precisely ♥♥♥♥-ALL. All because of the sheer, dumb luck of where the generator randomly generated. Sure I could probably try to muster up the courage to carefully stake out the entirety of the mine complex before touching a single generator, but by now my patience is LESS THAN ZERO and I could almost STRANGLE A PUPPY, and besides, I'd probably DIE before I even laid eyes upon all six generators, and really, IT'S JUST A ♥♥♥♥ING VIDEO GAME, NOT A MATTER OF LIFE AND DEATH, AND I HAVE OTHER THINGS I'D LIKE TO ACHIEVE WITH MY REAL LIFE BEFORE DYING IN IT, THANK YOU VERY MUCH.

The bottom line is this: Yes, I seek a decent "challenge" in a game, but I'm really not seeking the video game equivalent of banging my head against a brick wall. Or if I do, I want to feel like that wall is gradually crumbling under MY weight, not the other way around.

Now, you ready for the biggest shock of all? I'm about to give this game a RECOMMENDATION. I'm going to recommend it to all the people out there who believe that games SHOULD be stupidly hard, and believe that a game tossing in "unfair" random elements to make things harder is a perfectly legitimate way of creating a more "challenging" experience (and making a rather short game somewhat lengthier, I might add). I'm also recommending it to anyone who, like me, enjoys a game which is ♥♥♥♥-scary and relentlessly atmospheric (which this is); though I would certainly suggest caution to anyone who requires things like STORY and LOGIC in order to enjoy a game (to wit: "Here I am looking for pieces of paper in the woods, for no apparent reason, while some tall demonic being is zipping about trying to kill me...and while I do this, I have a flashlight in one hand and a video camera in the other, the latter seemingly just an attempt to emulate the vastly superior Outlast, in which the video camera WAS the only light source, and the protagonist was at least a journalist willing to risk it all to get a great story, not just some girl looking for her sister...which I think is who I am and what I'm doing here. Something like that. To be honest, I forgot about fourteen retries ago")...

No doubt about it, this is definitely one game which will "frazzle the nerves", in both a good AND bad way. For now I'm giving up on it, roughly half-way through, in spite of the fact that looking at other people's reviews/criticisms suggests that the third Chapter which I'm stuck on is by far the HARDEST of all the Chapters, which would suggest more inherent problems in the game's design which I'm yet to enjoy. Maybe I'll feel the bravery to tackle this one again some day...or maybe I'll just decide to live out the rest of my years without the guilt of being a crazed PUPPY KILLER (see above, about fourteen frustrated paragraphs ago). To anyone who hasn't yet bought this...make sure you buy Outlast first. That's a game which knows how to RESPECT its players, without resorting to heavy-handed, bully-like tactics to make sure the experience is indeed a "scary" one. So close, but so far...

Verdict: 7/10.
โพสต์: 25 มีนาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
33 จาก 42 คน (79%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1,708 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
38 บทวิจารณ์
3.6 ชั่วโมงในบันทึก
Slender: The Arrival is the follow-up to the popular freeware horror game, Slender: Eight Pages, being made by the people responsible for making Slender so popular (Mark J. Hadley, creator of Slender: Eight Pages, and the Marble Hornets team who made a series of Slender-themed YouTube videos). It's not just another Slender clone though, it goes for a more cinematic approach to gaming, and not as in fixed cutscenes or QTEs, but in providing an interactive cinematic horror experience.

The stories pretty simple. You are going to check in on a friend who lives deep in the forest who hasn't been responding to calls, texts, or emails for the last few days. Turns out, there's evil that lurks in these woods... Now can you escape?

Slender: The Arrival is probably the closest you'll get to playing a found-footage horror film in game form, at least yet. The way everything is told through the gameplay's lens, the 'folk-story' tone the game goes with the legend, the execution of how Slender and the events that transpire work, feels very much in-line with a found-footage horror film, except you are the driver and the one tasked with capturing it all and surviving.

In that regard, Slender: The Arrival is a very cool experience. It has some good build-up, atmosphere, and escalates the situation while still retaining a more down-to-earth feeling. All through gameplay, you experience a series of events and have to respond to them.

The basic Slender gameplay is still there... Collect different items and avoid the big tall man in the suit, but there's more to it here, and this is often where the split in opinion on this game begins.

The game is rather short, and honestly you probably spend more time just exploring places in-between the game's 'main' stages than you do actually playing the core Slender gameplay.This mainly involves going around locations, like a forest trail or a house, and opening doors to get to the next story location.

Slender: The Arrival is split into seven 'stages', five of them in the story, one as a secret hidden level, and one as a bonus stage. Beating the story should take 2-4 hours the first time (the five main stages), and consist of two stages with you actually collecting items, two scenarios with you avoiding Slender via other means 'cinematically', and most of these stages as well as one stage entirely having 'build-up' situations where nothing actually happens, but it builds-up to the next main gameplay scenario.

The length and the cinematic direction the game takes will turn some people off, but on my part it actually made me enjoy the game more. It legitimately feels like a playable found-footage horror film, and has charm and atmosphere in its design and oppressive stages. I found myself enjoying it during its short course.

I even got scared a few times, something the original Eight Pages and many Slender clones don't do to me. Scariness is subjective, but a feat I must mention as I don't actually find the character of Slender to be scary in general.

This said, I found myself more terrified by Slender's 'unidentified' midget mask girl in a cloak than Slender himself. She's a stalker who appears in a specific stage in the game, and her sounds, appearance, animations, and the environment you encounter her in legitimately made me afraid of her for a time.

However, for all of this 'cinematic charm' I'm spouting about, the game maybe alienated its main audience in some ways, as part of the charm of the original Slender game was with its minimalistic atmospheric gameplay and dreary feeling without need for story, explanation, and just throws you right in. This is a very different experience and very different game, and these changes completely alters the audience the game is designed for... And unfortunately, with a character who's been popularized like Slender, it can mean the game's audience is potentially very small, as some have come to ridicule or dislike his popularity and character, and those that like him may not like the way the game is designed differently and more aimed as a playable cinematic horror game.

I feel fond of it though, and it happens to be my favorite Slender-based game for the very reason of how its different. I find it to be enjoyable to play, and to experience, and craft an interesting world and scenario that was enjoyable to go through.

This all said, the best parts of the game maybe came out of the optional content. The 'bonus stage I mentioned is simply a recreation of the original Eight Pages game you can play outside of the main story, but a lot prettier. The game has difficulty levels and randomized features through all of its stages which is interesting. There are a variety of secrets and Easter eggs in the game, including a hidden ending.

And for me, the absolute best part of the game was the secret level. I don't want to spoil it here, but at least for me, it was definitely the creepiest part of the whole game, but a shame most probably wouldn't find it without looking it up... It's pretty well hidden.

Slender The Arrival isn't for everybody and ditches the minimalist direction for something more akin to a game version of a found-footage horror film, but during its short duration it delivers an interesting different take on both Slender and cinematic horror games. I'd say worth a trip for those who think the idea of playing a found-footage horror film sounds appealing.
โพสต์: 9 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
44 จาก 61 คน (72%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
23 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
5 บทวิจารณ์
7.3 ชั่วโมงในบันทึก
♥♥♥♥ my pants a fair amount of times. 10/10
โพสต์: 23 มิถุนายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
13 จาก 14 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
28 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
5.2 ชั่วโมงในบันทึก
Rule number 1. Dont look behind you.

Just like outlast, it has a storyline behind it, you collect notes, you collect pages, and you collect alot of other things, Its only you, Slender man, and his proxies, Really good background music for the eight pages part, The *thump thump* noise when you get your first page, but the music escalates with every 2nd page gotten, 3 to 5 to 7, the music gets higher, making you rush to get that final page.

Rule number 2. dont go to the house in between pages, like on 3-5 pages

^^^ doing that will just get you killed, I dont reccomend going into the building while your on your 3rd 4th or 5th page, I would instead Recommend going there first so thats out of the way. (This should be a guide not a Review LOL)

Graphics, and Atmosphere are good, depending on your graphics card, Storyline is somewhat good, but still a good way to get that adrenaline pumping, Slender man popping out of no where (atleast around 10-20 feet in front of you) thus scaring the fudge out of you.


10/10 Reccomended! (Not for small children, or elders who can get scared real easily, and get a heart attack)
โพสต์: 1 สิงหาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
27 จาก 41 คน (66%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
119 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
2 บทวิจารณ์
3.3 ชั่วโมงในบันทึก
He's gunnagetcha!!! And if he gets you just right, he'll give you a cookie. :)
โพสต์: 18 กรกฎาคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
5 จาก 6 คน (83%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
626 ผลิตภัณฑ์ในบัญชี
23 บทวิจารณ์
1.8 ชั่วโมงในบันทึก
I'm so scaries!!! When he looked at me!! M.T.F.K!! TwT
โพสต์: 9 มกราคม
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่