Megabyte Punch is a fighting/beat ‘em up game in which you build your own fighter! As you travel through different environments, you battle other creatures to get their parts. Parts have their own powers and bonuses, like gun arms for a shoot ability or powerful hips for a devastating pelvic thrust attack.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (302 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 15 ต.ค. 2013

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มเกมนี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ หรือทำเครื่องหมายเป็น ยังไม่สนใจ

ซื้อ Megabyte Punch

เทศกาลลดราคาวันหยุดสิ้นปี! ข้อเสนอจะจบลง 2 มกราคม

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"A really neat brawler-platformer with bright visuals and a solid combat system. A little known, but enjoyable game about robots hitting each other."
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

บทวิจารณ์

“So. F***ing. Good.”
Rock, Paper, Shotgun

“Kicking a robot so hard that it tears through the air at high speed and crashes into the wall, destroying parts of it in the process. Beautiful.”
Indiestatik

เกี่ยวกับเกมนี้

Megabyte Punch is a fighting/beat ‘em up game in which you build your own fighter!

As you travel through different environments, you battle other creatures to get their parts. Parts have their own powers and bonuses, like gun arms for a shoot ability or powerful hips for a devastating pelvic thrust attack. Then, using the abilities of your customized fighter, you can compete in the tournament or battle against other players in a destructible arena.

The game takes place in an computer world where you protect the Heartcore of your village against the likes of the Valk Empire and the dreaded Khoteps in 6 different levels with each 3 stages and a boss fight!

Key Features

 • Chunky stylish graphics.
 • 6 unique electro-worlds with boss fights
 • 150 parts to collect and endless combinations to customize your character.
 • Pumpin' Electro Soundtrack.
 • Compete in the tournament for rare parts.
 • Up to 4 player local co-op and versus mode.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: XP or higher
  • Processor: Core 2 Duo 2GHz+
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 256 MB Video Memory
  • DirectX: Version 9.0
  • Hard Drive: 400 MB available space
  Minimum:
  • OS: OS X 10.6.8
  • Processor: Core 2 Duo 2GHz+
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 256 MB Video Memory
  • Hard Drive: 400 MB available space
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.4
  • Processor: Core 2 Duo 2GHz+
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 256 MB Video Memory
  • Hard Drive: 400 MB available space
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
20 จาก 23 คน (87%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
41.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 กรกฎาคม
Megabyte Punch comes within inches of being a truly great game. It takes a working formula and overhauls it with loads of customization, while cutting out unneeded mechanics. This creates a fast-paced fighting game with a fun adventure game stacked on top. Unfortunately, the lack of ability to create your own custom matchups as well as the lack of online multiplayer drags the game down to being merely "really good".

The meat of the game revolves around exploring levels, destroying enemies, and taking their broken parts as your own. The game uses a Super Smash Bros. style damage system, where the more damage a character has, the further an attack will send them flying. Non-boss adversaries can be destroyed by bashing them against a wall at high enough velocities, while bosses are fought in a classic Sumo-wrestling slugfest.

The game is much more fast-paced than Super Smash Bros. and actively encourages building combos; A skill you'll need to master if you want to defeat bosses or win the tournament. As an aside, smacking an enemy hard enough to send them destructively cratering through the terrain is extremely satisfying.

Fallen enemies will drop either currency or one of their body parts, which you can install on your own character. Each part has a different ability attatched to it, ranging from increasing the number of double jumps you have to giving you a chaingun for an arm. You can have drills attatched to all of your limbs, allowing you to tear through destructable blocks with ease... or you can equip a bunch of parts that increase your damage output, turning you into a close-range terror. It's even possible to build a perfect replica of every humanoid character in the game - even the shopkeeper and the final boss!

The presentation uses chunky 3D models and colorful if not cliche environments - the overrall presentation manages to evoke some level of nostalgia without looking like a ♥♥♥♥♥♥ NES game. More people need to figure out that this is possible.

The soundtrack is similarilly modern-nostalgic, combining the composition of chiptune music with modern synthesizers and drumkits. While I do feel that some of the level themes are a bit too cliche for their own good (looking at you, Ancient Tech Ruins) the overall soundtrack is pretty catchy, and in some cases, pretty hype too.

Now, as with any good game, Megabyte Punch has some serious flaws. Firstly, finding some rare parts doesn't involve "finding" them so much as going through the same level over and over again until you randomly encounter a version of the enemy carrying that part. I must have played through Frostbyte Deep five times before one of the enemies decided to spawn with the Frostbyte Leg part. Additionally, while the game does tell you that certain rare parts can only be won in the tournament, it does not tell you that certain postgame parts can only be found in the shop... the shop which only carries duplicates of parts you already have 99% of the time.

Another flaw with the game is the predictability of the AI. It's unfair to expect AAA-level brilliance from a game made by two guys, but the fact that I can repeatedly spam the Submachine Gun until the enemy shields, break said shield, and then KO them with a tornado kick without fail is a bit... disappointing. Additionally, the boss opponents become easilly confused when faced with more than one player character, rendering them unable to decide who to attack. And any enemy with a plasma cannon will annoyingly spam projectiles.

All of these flaws are forgiveable. The game was made by two programmers and one composer, give them a break. However, there is ONE flaw with this game that I absolutely do not understand: there is no online multiplayer in Megabyte Punch. The official reason for this is that neither of the programmers had any prior knowledge of netcode and they didn't want to incorporate a flawed feature, so they left it out entirely instead. As far as co-op adventure mode or random matchmaking goes, this seems like a rational desicion. But can't I at least play peer-to-peer versus mode with a friend? I want to see what kind of character they've built, and I want to see how they fight, but I can't. For a PC exclusive fighting game, this is completely absurd.

Despite the glaring flaws in the game's design, however, I still had a crapload of fun with Megabyte Punch. The game's customization and two singleplayer game modes add a ton of replay value to the game, especially if you like to experiment with building new characters. If you're a fan of Super Smash Bros. style fighting, Cave Story style exploration, and Custom Robo style character building, I seriously suggest you play this game.

Oh yeah, and when the wise old robot tells you to seek out Three Flowers, keep in mind that they're stacked vertically. Now go kick some walking robo-heads!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
16 จาก 16 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
46.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 16 ตุลาคม
IF THE REASON YOU ARE READING THIS REVIEW IS TO SEE IF THERE IS ONLINE MULTIPLAYER, THERE ISN'T. THIS GAME ONLY SUPPORTS LOCAL CO-OP AND VERSUS MODES.

I'm really not one to write reviews because I believe other people are able to better define why or why you shouldn't buy the game, but because I've burned so many hours into this, I felt I needed to speak about it.

Megabyte Punch is what would happen if Super Smash Brothers met Custom Robo and created a multiplayer campaign.

Overview:

When you load the game you're given a few options: Campaign, Tournament (the 1-player stage fighter) or Versus (the multiplayer stage fighter). You can play the campaign with up to four players, and the screen is split so you can explore on your own without trapping players in a corner (a la Gauntlet style).

Campaign:

Playing Campaign allows you to unlock new colors and parts for the game. The game boosts 30 color schemes and 150 parts (some of which are duplicates for different body parts).

You play through 6 worlds, each having 3 levels and a boss at the end. Each world can take about 15 - 30 minutes, depending on if you're trying to find the colors/parts or just racing for the finish. There are also two bonus levels, one of which is fairly difficult.

Overall, the Campaign is a solid 7/10. Story is okay, the levels are fun, the bosses are great, but it doesn't have any replay value unless you want to play with friends.

Multiplayer:

This is where the game shines. I recommend getting some parts and colors from the campaign, then playing Multiplayer with some friends.

The game has full X360 controller support, and you can change the controls to best suit you (that said, I've never changed them because they're perfect for this game).

The first time you play Multiplayer (Campaign or Versus) be prepared for about 5 minutes per player of setup time. The nice thing is you can save your Megac Set to the game, making for a quick load the next time you play together.

Once you get into Versus mode and everyone is ready, you'll enter the stage select screen. There are 15(?) stages to select, along with 3 custom stages you can create.

The Multiplayer is exactly like Super Smash Bros with no items: Just you and your abilities trying to knock your opponents off the stage.

The big downside to Multiplayer is the lack of match customization. You can only play 4-stock, no time limits. While I've never run into any problems with this ruleset, it would be nice to have a time mode, or items.

Overall, Multiplayer receives a 9/10, and is the main pull for this title. The lack of online Multiplayer prevents me from playing with a few friends, but this game is really meant to be played with people right next to you with everyone yelling at the monitor/TV.

Other/General

Tournament mode is quite the challenge, but allows you to unlock a few secret parts in the game that you can't get through Campaign. There is also the task of tracking down all 30 color schemes and all 150 parts, so there's plenty of exploration to be done, and the game has a lot of replay value.

Final Verdict

I recommend this game to anyone who enjoys Super Smash Brothers, Custom Robo, or has friends who enjoy Co-Op Campaigns. While I did mention the Campaign is lacking a little, it's still an absolute blast with several people, but the main pull will still be the customization and the Versus mode.

I look forward to any future updates or Megabyte Punch 2 (f there are any plans).
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
7 จาก 8 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 ตุลาคม
If MegaMan and Super Smash Brothers had a baby, it would be this game.

With a little cave story mixed in there.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 กันยายน
If the idea of Smash Bros with customizable fighters, destructible terrain, and non-linear levels full of secrets appeals to you, you will love this game. You can do local co-op or versus with up to 4 players as well. You know, if you're into that.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 3 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
17.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 20 ตุลาคม
Great game!
A Megaman X Smashbros perfectly done with a Sonic-like retro design.
The sound track is pretty cool too.

The online part is the only missing point for this game to become a must-have.

Now i'm looking for similar games :D
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
11.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 25 ตุลาคม
I got this in The Green Light Bundle's 'Best of' Bundle. It took around 10 hours to get to the end, no 100%.

I heard the comparisons to Super Smash Bros. and Custom Robo and didn't believe it at first, but it got me interested in the game. And I'm really glad I picked this up now.

So you're a super fighting robot, and it's your mission to go beat up other robots in the Levels and beat the boss at the end of the third stage of each Level. Controls felt pretty tight. On a controller, left stick moves, you have a button for jump, normal attacks, special attacks, and the parts menu. You can wall jump, sprint, double jump, and have a variety of normal attacks based on tilting the stick or if you're in the air (no smash attacks here). But the rest of the fancy stuff comes from parts.

Megabyte Punch is part exploration, part platformer, part fighter, part collectathon. The basic premise of the game is to find the door in each stage to advance to the next section until you get to the end of the third stage and fight the boss to clear the level. On your way, you'll fight other custom-made robots both in the field and in arenas that seal themselves off when you enter. Like Smash, you still have to raise the unseen damage number for your enemies, and like Smash, a particularly hard hit will send them flying. But if your foe slams into a hard surface, it explodes, leaving behind life-granting Bits or a custom part. Or if they go into the soft blocks, they'll cut right through them and explode. And the same applies to you.

Boss battles twist the basic formula and turns it into an itemless match of Smash. Smack the boss around and get his damage up and then send him into the black killzones around the area a few times. And of course, try not to burn all your lives in the process, or you'll have to start the entire level over.

I liked exploring, though outside of the forced-fight arenas, you're allowed to rush to the end. The issue then is finding the right way to go. The damage you take is permanent until you die and respawn, so rushing may end up being the better option for some. You can carry a small inventory of extra parts from the robots you destroy and from there you can swap out with what you currently have on, but everything not equipped goes to your inventory at home when you go through any door. You more or less start each stage with the clothes on your back, but you can break down any spare parts for Bits--64 of which give an extra life, and you start each Level with three no matter what.

I wouldn't say the platforming was necessarily hard, but I went with more jumps and most of the challenge was maneuvering around obstacles with enemies present, or dealing with dangers like damage plates and mines in the arenas. Each stage is pretty big though, especially if you try to drill through the soft blocks.

Parts do a variety of things, like give you passive mobility boosts or extra jumps, or some give you special attacks you assign to Neutral, Up, Down, and Side B. While there are a lot of parts, there aren't as many unique effects, but you could argue it's partly for aesthetics reasons too. You can equip to your torso, head, shoulder, left and right arms each, left and right legs each, and hips. And there are color palettes to collect too, though you can't customize each part's color--it's everything or nothing. You can save quite a few parts and color loadouts too.

Progression in specials felt a little stagnant, but it was less "ever-powerful moves in later stages" and more "everyone is mostly on the same playing field." The strongest special is the 25-damage Megabyte Punch, and I had a move that did 18 in the first level, though it was slow coming out. Every move felt like it had a use, as opposed to 100 moves of which you'd use 10 at best.

Overall, if you enjoyed Adventure Mode/Subspace Emissary in Smash, you'd probably like this game. It has local 2-4 coop for Adventure, there's Versus, and a Tournament Mode to get rare parts. No online, but desyncs and lag would hamper enjoyment for a game like this. Lots of parts, lots of things to beat up, great length for the price.

And I had a smile on my face from the first time I spiked one of those little robots through the ground.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
32.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 สิงหาคม
This game is paradise for Smash fans. Getting to make your own character is really fun, and you have a lot of options for parts and colors. It can get annoying at times (like all fighting games) but I only have one problem with it, a lack of online multiplayer, but the local is fun. 7/10.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
3 จาก 4 คน (75%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 สิงหาคม
This game is great. The levels not only look pretty, but are layed out with multiple paths and multiple boss rooms. It's great fun putting together your perfect Megac. Controls can be a bit wonky sometimes and the final boss is a headache on a Monday morning, but it feels rewarding and it's definitely worth playing.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 ตุลาคม
Worth every penny. For a small indie, this has got to be one of the most fun and addicting games I've ever played. Sure it gets a bit repetitive at some points, but there are just so many different styles of play one can take on this challenge with, and I say that because that's what it is; a challenge. Too many games these days hold your hand and waltz you to the end without much difficulty. Even Skyrim at it's hardest can become unbeatable thanks to being able to quickload until you get it right. You wanna play a fun but difficult game that will beat you up and keep you coming back for more? You wanna buy Megabyte Punch!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 กรกฎาคม
Okay, this one is special. Being a child of three awesome parents (Castlevania, Megaman and Super Smash Bros Meele), it would be near perfect and over the top. But I'll get into that. Let's kick some cyber butts!

The story is kind of cool, yet really easy to work out. Someone wants your village cyber-core (or whatever) and you need to protect it (or whatever). Meanwhile, after kicking some asses somebody stoles it (or whatever) and it happens to be the most obvious villain in the game. That's the whole plot, no kidding.

Controls are good. Of course I'm playing on keyboard, so it's far from perfect, but they are fluent and responsive. The fast paced action, as fast as it could be, doesn't cripple keyboarders, which is also nice.

Gameplay is really basic, but fun. You run around, punch some robots in the face, collect parts and occasionally color schemes. The posibilities are of course limited, but you can make a Megac (thats the official name) just whatever you want it to be. As long as it's bipetal humanoid.

Graphics are well done, kind of clunky and polygon, just like in old imagining of late 80's and early 90's about future games. It's nice, old-school, and doesn't give you a feeling, that you need to put something in your eyes (a screwdriver for example).

Music is in pair with graphics. Kind of clunky yet strangely well made and vigorous. Another job well done.

Okay, now, why it would be great and not is? Well, the game is almost officialy dead. There was no update since forever, because developers, after hoarding cash decided, that they need to make a sequel. Not, that I'm against it, but devs of Terraria for instance can do both. It's kind of ♥♥♥♥♥♥♥-much behaviour in my opinion, but hell, the game is great.

Okay, last word. Buy this game. If you have friends, then play with them either on split screen (kinda) or over IP. It's fun, it's well made and lots of fun. The olny disadvantage would be, it will probably never get updated, but it's a beat em up with SSB style, so whatever.

Zawisza out.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 กันยายน
It was a fun game, but its not really my type of game tbh.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 กรกฎาคม
10 of 10
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
13.9 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 กรกฎาคม
It's like Rockman, Smash Bros., and Cyborg Justice had a three-way and this is what popped out nine months later.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 ตุลาคม
this game is like the offspring of smash bros and custom robo, with a little cave story thrown in for extra flavor.

the combat is very much like smash bros, the attacks all work the same, and damage increases knockback.

the character customization is straight out of custom robo, which is awesome. as you kill things you find parts, build yourself out of these parts, different parts have different abilities.
some of these abilities are new moves, which you can then assign as you like.

this has got to be the best platformer ive played in a few years. i picked it up for the local co-op, and figured id give it a play with a few friends. i did not expect it to be anywhere near as great as it is, and was pleasantly surprised.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 ธันวาคม
it's exactly like smash brothers but without licensed nintendo chars. you have a button for standard attack and another button for special attack and arrow keys determins how you perform your attacks. take dammage and deal damage and characters eventually get sent flying in different directions just like smash bros. basically imagine the latest vbersion of smash bros but stripped of all the characters except the custom mii characters and you just about got this game. alot of the attacks are similar too. this makes a great alternative to smash bros

AND IT WORKS ON LINUX!!! XDi would also like to point out to newbies that the z x and c for attack with arrow keys for movement is the standard control scheme for most fighting and some shoot-em-up doujin games on the pc. this game deviates only slightly from this to accomodate for the gameplay featured in this gamethis game is also oldschool hard in adventure mode.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
10.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 ธันวาคม
I would describe this game as Megaman meets Smash Bros. It is a fighter/platformer where you break your enemies to customize your robot with their parts, and defeat them by throwing them into walls and off platforms. A little short, but also contains a lot of unlockables and a multiplayer mode. This was one of my top buys from the Summer Sale.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 15 กันยายน
Essentially it's Smash with no items, and you play as a robot who can swap bodyparts Armored Core style. Each part either gives a bonus to some kind of stat or grants you a special move. Amusingly, most of the abilities found by the end of the first level specifically replicate Fox's moveset.

There is versus fighting available, but the main campaign involves a story with Subspace Emissary style levels to explore, dotted with lesser enemies to collect parts and money from, and then a boss at the end who must be defeated via ring-outs.

It may be a little more casual than most hardcore smash players would prefer, but I'm enjoying it and curious to see what kind of parts and abilities I'll grab further into the game...

Oh, did I mention there's a button JUST for pelvic thrusting, and it's both a taunt AND the go-to shield-breaking attack?
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 กันยายน
✓ Super Smah Bros-like combat mechanics
✓ Very tight controls, solid platforming
✓ Steal abilities from your ennemies, customize them the more you progress through the story
✓ Destructible environments, ennemies get smashed left and right and everything explodes
✓ Good animations, camera motions are fine
✓ Could actually be a standalone versus fighting game, up to 4 players
✓ DRM-free version exists
✓ Linux support !

✘ Limbs look and feel a bit short most of the time, attacks lack some extra animations/effects
✘ Lacks multiplayer over LAN
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน
The game is very very good but Im so disappointed when I see its local co-op
F*ck split screen
Still recommend tho!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่
34 จาก 37 คน (92%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 มีนาคม
Megabyte Punch delivers a solid mix of fighting, platforming and character customization within a quirky mecha universe. I am perhaps a bit biased towards mecha games because I just love mechs in all shapes and sizes but I think most players will get a kick out of customizing their own character. Unlocking many different parts with their special abilities and looks in adventure mode and then playing around with different builds in splitscreen versus matches is a lot of fun. As mentioned in many other reviews there are a lot of similarities to Super Smash Bros. I think Megabyte Punch stands enough on it's own due to it's quirky polygon art style and the addition of character customization.

It's not a perfect game obviously, it is a bit on the short side (Considering current price: euro 13,99) and could in my opinion greatly benefit from an online multiplayer part to extend replayability. However, as a first in the series and considering I bought this within an indiegala game bundle incl. 8 other games for only 5 euros (roughly $7) I really am positively surprised. My hope is that the developers will create DLC or a sequel with even more parts, levels and more importantly more extensive multiplayer options incl online.

Conclusion: Get this game as soon as it is on sale! Current price is a bit steep but this really is a little gem of a game and offers lots of local multiplayer fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่