ข่าวสาร
Talisman Digital Edition - The Magical Quest Game for 1 to 6 players.The officially licensed multiplayer version of the classic fantasy adventure board game, Talisman.In Talisman Digital Edition, there are 14 characters a player can control, from the heroic Warrior to the powerful Sorceress.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (25 บทวิจารณ์) - 84% จาก 25 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,629 บทวิจารณ์) - 81% จาก 1,629 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 25 ก.พ. 2014

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Talisman Digital Edition

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 5 กรกฎาคม

ซื้อ Talisman: Digital Edition - Six Pack

Includes six copies of the game - Send the extra copies to your friends.

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 5 กรกฎาคม

ซื้อ Talisman: Digital Edition - Gold Pack

Includes Talisman Digital Edition, Talisman Prologue, and all future DLC as described in the Season Pass.

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 5 กรกฎาคม

ซื้อ Talisman - 3 Game Bundle ชุดรวม (?)

มี 3 ผลิตภัณฑ์: Talisman Prologue, Talisman Digital Edition, Talisman: The Horus Heresy

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (42)

27 เมษายน

Firelands Patch Notes #4.

Hello all,

A new update is now live – v. 49772

Patch Notes

Characters
 • Warlord no longer loses alignment based conscripted followers when changing alignment.
 • Warlord no longer loses conscripted Jester at the tavern space.
 • Dervish can now view cards on spaces while using his move after defeating enemy ability.
 • Dervish will now work properly when encountering the Ekor on a multi card space.
 • Toad can now have items sent to it with the Beggar King and will correctly leave them on the space.
 • Apprentice Mage no longer sees the top card of the Spell deck.
 • Thief is no longer able to steal while rolling for the Gremlin follower.

Enemies
 • Water Elemental’s effect no longer uses your attack roll.
 • Ekor will stop you from encountering cards on a space when it evades you with it's effect.

Spells
 • Displacement can now be cast by someone in the Inner Region.
 • Black Ice can no longer be cast on a character that’s only able to move one space at a time.
 • Using the Hydra Spell on the Syphon Strength/Craft Spell will send the Strength/Craft to the correct player.
 • Teleport spell has it’s 'travel here' button again.
 • Haunting Poltergeist can now be discarded on spaces like the Temple and the Vampire’s Tower.

Objects
 • Holy Water now appears in the card reminder when you are on the Desert spaces.
 • The Brass Bottle will now have a +1 icon when you place a Spirit or Elemental on the card.

Followers
 • Rolling twice for the Wart has been fixed for some specific character encounters.
 • Taleweaver now has a 'show cards' button for local player games.
 • Old Man of the Sea no longer affects you when you miss a turn.
 • You can now use the Riding Horse to land on City shop spaces that have terrain cards on them.
 • Camel now appears in the card reminder when you are on the Desert spaces.

Strangers
 • An issue where completing a quest while encounter the Piped Piper can cause a block has been fixed.
 • Corpse Collector now has the correct encounter number of 4.
 • Corpse Collector is now in the correct place when viewing the my collection page.

Spaces/Terrain/Places
 • Placing a terrain card on the Mountain Pass will no longer cause a block.

AI
 • AI will now try to get rid of the Old Man of the Sea.
 • AI will not over use the Royal Masons card.
 • AI Merchant will no longer use his ability to evade enemies he can beat.
 • AI won’t sell everything to the Pawn Shop card.
 • AI will no longer use the Wooden Stake in a fight it can’t win.
 • AI will not use the Luna card when it doesn’t need to during a fight.
 • AI will re-roll when fighting the Nether Blight if it can to avoid instant death.
 • AI Priest will now use it's ability to destroy spirits instead of using the Holy Water card.
 • AI will use the Arnkell card.
 • AI is now more ruthless when using the Assassin Stranger card.
 • AI will no longer become stuck on the Soothsayer space.

Other
 • Fixed issue where cards disappeared when returning to a space.
 • Wanted Posters will no longer disappear from view after encountering them.
 • The High Temple will no longer send you to the Warlock’s Cave if there is a terrain card on it.
 • You can no longer see what a face down Gauntlet card is when clicking to view it.
 • The Werewolf NPC has been fixed so when a character is defeated by a lycanthrope they have to roll for the Werewolf chart.
 • Completing a quest while in the middle of a fight and then trying to roll for the Reaper/Werewolf will no longer cause a block.
 • Fixed slow down issues for the android version.
 • Spaces will now glow red when there is a fire token them.
 • Spaces that glow red will switch to white when colour blind mode is turned on.

Thank you all for your continued feedback and helping us improve the game.

12 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

10 เมษายน

Firelands Post Release Patch #3.

Hello all,

There is a new update that is live - v. 49381.

Patch Notes

Characters
 • Pirate doesn't get gold from other players Tavern rolls unless they have gold to lose.
 • Warrior can now use the Wooden Stake.
 • Swashbuckler now, correctly, gets extra turns from Creatures.
 • Players can no longer cast Spells whilst the Sage is viewing cards (was causing crashes).
 • Auto-killing Elementals with str/cft choices as the Elementalist no longer results in crashes.

Enemies
 • Metamorph will replace 'pick your combat type enemies' with enemies of the same combat type chosen at the start of the fight.
 • Enemies that can be evaded (e.g. City Watch) no longer prevent players from encountering more cards if the player chooses to evade.

Spells
 • Marked for Glory no longer gives an extra +6 on rerolls.
 • Players can no longer cast spells they have begun discarding.

Objects
 • Hungering Artefact correctly discards cards in a players space at the end of the turn.
 • No longer able to alchemise wanted posters whilst they're being redeemed.
 • Issue fixed where multiple Objects could discard an enemy at the same time (e.g. Suleiman's Seal + Holy Water) causes crash.

Events
 • During Witching Hour you don't gain Spells if you miss a turn.

Followers
 • Devout Blacksmith uses the correct discard pile.
 • You can use Champion of Light multiple times in a turn.
 • No longer have to roll twice for Wart after a Character encounter.
 • Encountering multiple Objects with the Gremlin (Treasure Chest > Gremlin > Talisman from Chest > Gremlin) causing crashes fixed.

Strangers
 • Nefarious Vizier can't force alignment changes in alignment locked characters.
 • Lantern Spirit draws cards from the correct Adventure Deck.
 • Teleport now works correctly when cast via the Grumpy Wizard.

Spaces/Terrain/Places
 • A 13-15 roll at the High Temple awards 1 Strength and Craft when you have the gain 1 Strength quest.
 • Planeswalker no longer allows players to teleport to squares that have been moved or removed.
 • Preventing life loss doesn't prematurely end the City of the Ifrit encounter.
 • Town Square no longer crashes if all cards in the deck are burnt and no other cards are in play.
 • Pawnshop should now be able to handle concealed iteams (Bag of Carrying etc).

AI
 • AI should be smarter with how it uses the Alchemy spell.
 • AI should be better at evaluating chances of winning combat.
 • AI less likely to alchemise wanted posters with Assassins Guild ending.
 • AI Spy's evaluation of which Characters to Shadow improved.
 • AI less likely to try to change alignment during Lightbearers.
 • AI valuation of Sunshield improved.
 • AI better evaluates taking a quest from the Portent on the Crown of Command.
 • AI should no longer use Hopper when it doesn't need to.
 • AI Devil's Minion teleporting evaluation updated.
 • AI should no longer place Terrain cards on the same space type (e.g. Desert Terrain on Desert space). (*)
 • AI no longer gets stuck using Conflagration when other Characters are immune to magic.
 • AI crash caused by it having Barrier whilst certain combinations of spaces have Terrain changes now fixed.

Other
 • No longer able to burn completed warlock's quest
 • Players who miss a turn after rolling a 1 for movement can now move the Reaper and/or Werewolf regardless.
 • Player on the Crown no longer ends their turn if the Merchant evades a Dragon during the Pandora's Box ending.
 • Evading life loss no longer negates 'in addition to' effects when defeated.
 • Issue with claiming dead player's discarded spells causing loops resolved.
 • Cards that offer menus (Enchanter, Pixie, Cerberus etc) no longer have disappearing card art.
 • Lycanthropes now kill opponents when the Blood Moon ending has been triggered.
 • Cards now return to their space if you have clicked to view cards on space.

Misc.
 • Problem where turns occasionally save mid-move now fixed, all turns will reset to the start if saved and reloaded.
 • Unpurchased expansions and Characters show as available to purchase instead of coming soon. (*)
 • Colourblind mode now introduced in game. This can be found by going to Options > Advanced Options and toggling the mode off. This is a quick fix solution that keeps the Stat numbers white at all time so they contrast better - for the Dragon expansion we will research this problem further to find better solutions.
 • Rare instances where new players to join an online lobby not sharing their expansions should now be fixed, the host should have access to all expansions owned within the lobby.

(*) - these are things that have had fixes but need comprehensive testing, if you see thing still wrong with these things please let us know.

14 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“extremely addictive...many hours of fun, faithful to the original”
8/10 – Eurogamer Poland

“Talisman: Digital Edition is the kind of game that you can spend hundreds of hours playing and is for all intents and purposes a solid port of the popular board game. - Vincent Paone of Dad's Gaming Addiction”
9/10 – Dad's Gaming Addiction

“...easy to pick up and play and you don't have to know anything about the board game version to play and enjoy the video game version.”
9/10 – Game Saga

เกี่ยวกับเกมนี้

Talisman Digital Edition - The Magical Quest Game for 1 to 6 players.

The officially licensed multiplayer version of the classic fantasy adventure board game, Talisman.

In Talisman Digital Edition, there are 14 characters a player can control, from the heroic Warrior to the powerful Sorceress. In this perilous adventure, players battle it out to journey across a dangerous land and be the first to claim the Crown of Command, a magical artefact with the power to destroy all rivals and make the bearer the true ruler of the kingdom. On your travels, you will need strength, courage and some good dice rolls to survive the dangers you face and beat your opponents to the centre of the board.

Features -


 • Multiplayer modes for up to 6 players.
 • Play against AI opponents.
 • 14 characters to choose from.
 • 17 powerful spells to cast.
 • Many expansions available post-release.
 • Detailed, interactive tutorial.
 • Based on the Revised 4th Edition by Fantasy Flight Games

Frequently Asked Questions
What is Talisman?
Talisman is a board game in which you move around the board building up your character’s strength and magic power by battling monsters, finding treasures, completing quests and trying to be the first player to reach the centre space – the Crown of Command.

How is Talisman: Digital Edition different to Talisman: Prologue?
Talisman: Prologue is a single-player only game in which you tried to complete a series of challenges using the rules of Talisman. Talisman: Digital Edition is the full board game experience for up to 6 players, using the same rules as the board game.

Can I play dirty?
That’s at the very core of Talisman! Cast spells at other players to make them miss turns! Steal from them! Turn them into toads! Send powerful allies to do your fighting for you!

How replayable is the game?
The emergent nature of the game means that every game will tell its own tale. The board starts with just the playing pieces and builds up to become a land filled with terrible danger and fabulous treasure! As you move around the board, you must make careful decisions about where to travel as each space can become more dangerous or more helpful as the game progresses. To help you get around, players can use things like teleporting, magic portals and fate, which allows you to re-roll your dice to get different results.

How long is a game of Talisman?
The physical board game can take 2-5 hours with 6 players, but our digital version cuts that down drastically, with an offline 6 player game typically taking no more than 1 hour. Offline and online games can be saved and resumed at any time so your adventures can take as long as you like! We’ve also added some features which decrease the length of games – House rules and Runestone cards. House rules change the basic rules slightly to speed-up the game and Runestone cards, exclusive to this digital edition, give characters extra abilities and allow them to become very powerful much quicker, making for shorter games.

Is there a hotseat mode?
Yes! Look your opponents in the eyes as you face them in deadly combat or sneak up from the shadows and steal their favourite items! All of the fun and social enjoyment of the physical game is captured in the digital version, but with no setup time!

What’s included with the base game and are there expansions?
For the initial purchase, everything that you get with the physical board game is included – all of the characters, spells and adventure cards, plus a few bonuses we've added. Expansions will be added and the first six, The Reaper, The Frostmarch, The Dungeon, The Highland, The Sacred Pool and The City are available to purchase now. These add lots more spells, events, monsters, characters and alternative endings! Extra characters are also available to purchase, including rare characters from Talisman’s history.

Talisman © Games Workshop Limited 1983, 1985, 1994, 2007. Talisman: Digital Edition © Games Workshop Limited 2015. Games Workshop, Talisman, Talisman: Digital Edition, the foregoing marks’ respective logos and all associated marks, logos, characters, products and illustrations from the Talisman game are either ®, TM and/or © Games Workshop Limited 1983–2015, variably registered in the UK and other countries around the world. This edition published under license to Nomad Games Ltd. Nomad Games is the registered trademark Nomad Games Limited. All Rights Reserved to their respective owners.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
  • หน่วยประมวลผล: 1.6 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 512 MB
  • กราฟิก: 1024x600 resolution
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 600 MB
  • การ์ดเสียง: On board
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: OS X 10.8
  • หน่วยความจำ: แรม 512 MB
  • กราฟิก: 256MB Video Memory
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 600 MB

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 82 คนได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (25 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,629 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
2 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...