Din, champion of the gods, has cursed you into a second life of service because you selfishly squandered your first one while causing misfortune to those around you.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวกอย่างมาก (85 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 31 มี.ค. 2010
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

เกี่ยวกับเกมนี้

Din's Curse is a single player and co-op multiplayer action RPG with 141 class combinations, infinite number of dynamically generated towns, real consequences, and a dynamic, evolving world.

Din, champion of the gods, has cursed you into a second life of service because you selfishly squandered your first one while causing misfortune to those around you. To redeem yourself, you must impress Din by building a reputation for helping others. Travel the spacious western plains of Aleria and save desperate towns from the brink of annihilation. Until you're redeemed, you're doomed to wander the earth alone for all eternity.

In Din's Curse, you will explore an extensive underground, slaying dangerous monsters, solving dynamic quests, dodging deadly traps, and in your spare time, plundering loot. Quell uprisings, flush out traitors, kill assassins, cure plagues, purge curses, end wars, and complete other dangerous quests or the danger WILL escalate. Not all is as it seems though, traitors will gladly stab you in the back, renegades can revolt against the town, spies can set up ambushes, and items might even curse or possess your friends.

Choose one of 141 class combinations and journey to an infinite number of dynamically generated towns with vastly different problems. Every game is a surprise! Your actions have real consequences in this dynamic, evolving world. Your choices actually matter!

Open the door to Din's Curse. Surprising adventures await!

Key Features

 • Uniquely created worlds for every game, with different monsters, items, quests, and even townspeople give the player a new experience every time
 • Explore a dynamic, evolving, living world
 • Many hybrid classes to experience - 6 full classes, 18 specialties, 141 total combinations
 • Your choices truly impact the game
 • Surprising, emergent gameplay
 • Co-op multiplayer to adventure with friends

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  • OS: Windows XP/Vista/Windows 7
  • Processor: 1.5 GHz Pentium 4 or better
  • Memory: 256 MB RAM
  • Hard Disk Space: 200 MB
  • Video Card: GeForce 2 (or equivalent) or better
  • DirectX: DirectX 7
  • Additional: DSL or better internet connection required for multiplayer
  • OS: OS X 10.4 or newer
  • Processor: 1.5 GHz processor (PowerPC or Intel)
  • Memory: 256 MB RAM
  • Hard Disk Space: 200 MB
  • Video Card: GeForce 2 (or equivalent)
  • Additional: DSL or better internet connection required for multiplayer
  • Processor: 1.5 GHz processor (PowerPC or Intel)
  • Memory: 256 MB RAM
  • Hard Disk Space: 200 MB
  • Video Card: GeForce 2 (or equivalent)
  • Additional: DSL or better internet connection required for multiplayer
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
14 จาก 14 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 1 เมษายน
Din's Curse is a game about substance over style. There are prettier, smoother, flashier action rpgs out there right now, but what Soldak brings to the table with their take on the genre is a game that can be fine-tuned and customized, providing a randomly generated town and a dungeon to protect it from. Layer on top of that systems of interactive NPCs both friendly and hostile (which works most of the time) and a class system that gives you the freedom to build the kind of character you want to play. These features and more allow Din's Curse to stand on it's own.

There is somewhat of a storyline. You (The Player Character) have incurred the wrath of Din, who tasks you with redeeming yourself by becoming a hero. It's mostly an excuse to send you to an infinite number of worlds so that you can delve into their dungeons and kick the crap out of pixies and orcs. Most of the quests in the game are randomly generated "kill x" and "fetch y" throwaways.

The way this is kept from turning the game completely stale is the way that these quests can have a tangible effect on the game world. You aren't just collecting metal shards for no reason - the townsfolk might be making an ice turret to fend off attackers. Leave an enemy leader alive too long and he'll start building an army which will overflow from the dungeon and endanger the townsfolk. It's possible for the town to become dehydrated and famished too as shipments are lost in the dungeon.

The combat can feel clunky at times. Though the game isn't terribly old the animations and hit feedback leave something to be desired. The dungeons themselves aren't particularly attention grabbing. They more or less look like a series of corridors filled with monsters to slay. Generic at best, mediocre at worst. The UI itself is the definition of clunky and there are features missing that have existed in most games like it for years.

The reason I have to give this game props is that it truly does build on its own unique concepts. I've had lots of fun delving into dungeons and gearing my character, and I love that I can go through and save a town in a matter of hours. It allows me to craft somewhat of a legacy for my character: He isn't just a guy who has done that one heroic thing. He's the savior of multiple universes!

This game will be hit or miss for a lot of people. I personally loved it, but that's because I had the patience to look past the clunky presentation to see the underlying systems beneath. It's sophisticated, but not outwardly so. If you're a fan of dungeon crawlers I'd say give it a go.

I give Din's Curse an 8/10

บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
18.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มีนาคม
I was a bit skeptical when I saw the graphics, don't let them fool you. This game is great and worth the 10 bucks I spent on it. I am a big fan of most Argps and this was no different. I was not disappointed.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 4 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 มีนาคม
The action RPG genre hasn't really changed. Soldak Entertainment makes an effort to make very unique ARPG's with more going on then just the same formula. All of there games are addictive and unique! Highly customizable with mod support and difficulty rulesets which can be toggled at the character selection screen! Multiplayer support, both online and LAN for Din's Curse and Drox Operative!

Drox Operative:

http://store.steampowered.com/app/274480/

Din's Curse:

http://store.steampowered.com/app/217290/

Depth of Peril:

http://store.steampowered.com/app/23600/


10/10 A+++

Do yourself and Soldak Entertainment a favor and spread the word about these great games and more to come!


They have a new game called "Zombasite" on the horizon. The hype is real!

Zombasite:

http://www.soldak.com/Zombasite/Overview.html
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 6 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
15.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 เมษายน
Oh no....I can feel it happening....another game that I sink hundreds of hours into!! Oh god, this is Binding of Isaac all over again!! Wait....WHAT....and there's multiplayer??? Oh dear lord no......
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
25 จาก 27 คน (93%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
117.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 มกราคม 2014
This is a fun little RPG. It's hugely replayable, as every town is different and you have to do different things to save each town (most of these are "Kill X monster", "Destroy X Machine", or "Collect X Items", but they're just slightly different enough to stay interesting). There are some flaws in the game, the graphics are extremely dated and can be glitchy, and townspeople behave like idiots (starving to death when 1 copper piece in debt, charging towards high level invading monsters with poor weaponry and armor, standing motionless while a tornado is heading straight for them, and so on. Worse is that you suffer a reputation penalty even when they die in stupid ways). The monster AI seems pretty rudimentary as well, once they're aggro-ed, they run in a straight line after you and attack in predictable ways. However, even with the flaws, it's still a solidly fun game and you can get engrossed in it pretty easily
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน