ข่าวสาร
Explore one of the defining periods in world history in an experience crafted by the masters of Grand Strategy.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้:
ล่าสุด:
ผสมกัน (496 บทวิจารณ์) - 53% จาก 496 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (14,653 บทวิจารณ์) - 89% จาก 14,653 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย: 14 ก.พ. 2012

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Crusader Kings II

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้

ซื้อ Crusader Kings II: Five Year Anniversary Edition

มี 6 ผลิตภัณฑ์: Crusader Kings II, DLC - Crusader Kings II: Ruler Designer, Expansion - Crusader Kings II: Legacy of Rome, Expansion - Crusader Kings II: Sword of Islam, Expansion - Crusader Kings II: The Old Gods, Expansion - Crusader Kings II: Way of Life

ซื้อ Crusader Kings II: Collection ชุดรวม (?)

มี 62 ผลิตภัณฑ์: Crusader Kings II, Crusader Kings II: Dynasty Shields, Crusader Kings II: Mongol Faces, Crusader Kings II: Songs of Albion, Crusader Kings II: Songs of Faith, Crusader Kings II: Ruler Designer, Crusader Kings II: Songs of the Holy Land, Crusader Kings II: African Unit Pack, Crusader Kings II: Songs of the Caliph, Crusader Kings II: Sword of Islam, Crusader Kings II: Legacy of Rome, Crusader Kings II: Byzantine Unit Pack, Crusader Kings II: African Portraits, Crusader Kings II: Dynasty Shield II, Crusader Kings II: Songs of Byzantium, Crusader Kings II: Sunset Invasion DLC, Crusader Kings II: Russian Portraits, Crusader Kings II: Russian Unit Pack, Crusader Kings II: Songs of the Rus, Crusader Kings II Mediterranean Portraits DLC, Crusader Kings II The Republic DLC, Crusader Kings II Songs of Prosperity DLC, Crusader Kings II: Hymns to the Old Gods, Crusader Kings II: The Old Gods, Crusader Kings II: Norse Unit Pack, Crusader Kings II: Norse Portraits, Crusader Kings II: Celtic Portraits, Crusader Kings II: Celtic Unit Pack, Crusader Kings II: Dynasty Shield III, Crusader Kings II: Europa Universalis IV Converter, Crusader Kings II: Customization Pack, Crusader Kings II: Sons of Abraham, Crusader Kings II: Military Orders Unit Pack, Crusader Kings II: Warriors of Faith Unit Pack, Crusader Kings II: Hymns of Abraham, Crusader Kings II: Saxon Unit Pack, Crusader Kings II: Finno-Ugric Unit Pack, Crusader Kings II: Rajas of India, Crusader Kings II: Turkish Unit Pack, Crusader Kings II: Turkish Portraits, Crusader Kings II: Songs of India, Crusader Kings II: Persian Unit Pack, Crusader Kings II: Persian Portraits, Crusader Kings II: Charlemagne, Crusader Kings II: Early Western Clothing Pack, Crusader Kings II: Early Eastern Clothing Pack, Crusader Kings II: Dynasty Shields Charlemagne, Crusader Kings II: The Song of Roland Ebook, Crusader Kings II: Way of Life, Crusader Kings II: Iberian Unit Pack, Crusader Kings II: Iberian Portraits, Crusader Kings II Ebook: Tales of Treachery, Crusader Kings II: Horse Lords, Crusader Kings II: Horse Lords Content Pack, Crusader Kings II: Orchestral House Lords, Crusader Kings II: Conclave, Crusader Kings II: Conclave Content Pack, Crusader Kings II: Viking Metal, Crusader Kings II: The Reaper's Due, Crusader Kings II: The Reaper's Due Content Pack, Crusader Kings II: Full Plate Metal, Crusader Kings II: Hymns of Revelation

ซื้อ Paradox Grand Strategy Collection ชุดรวม (?)

มี 4 ผลิตภัณฑ์: Crusader Kings II, Europa Universalis IV, Stellaris, Hearts of Iron IV: Cadet Edition

เนื้อหาดาวน์โหลดสำหรับเกมนี้

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (116)

22 มิถุนายน

Paradox Interactive Will ROLL BACK Recent Pricing Changes

Hi, please see the below thread for a statement from Paradox Interactive's CEO, Fredrik Wester:

https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/pricing-change-rollback-information-thread-latest-news-here.1031635/

127 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

29 พฤษภาคม

Time to pay TributeGreetings!

Today I’d like to talk to you about a part of the game that we’ve chosen to overhaul and improve - the Tributary system! Introduced in Horse Lords, the ‘Make Tributary’ CB allowed you to go to war with a neighboring realm to make them pay you 40% of their income until the death of your current character. It was quite a simple system that didn’t always fit the intended purpose very well, so we decided to make it more advanced and capable of diverse use!

Tributaries can now come in a lot of flavors, as they are entirely definable in a new ‘tributary_types’ file. You define a name and then you set the parameters for how you would like the Tributary to work. You are able to customize a lot of things, for example; the various tribute percentages, if the Tributary should be set free on death or if the Suzerain must defend the Tributary in wars.

With this new system we have lots of ideas on where we could add new types of Tributaries, i.e. Permanent Tributaries or Nomad Tributaries. If you have any ideas for a type of Tributary (and when it would make sense to have it/when to gain access to the CB) feel free to post a suggestion in this thread!

To demonstrate, here’s the script for an example Tributary type:

example = { # name used for that type of tributary. "default" is the standard type, replacing the old tributaries, and "none" is reserved and should not be used tributary_name = TRIBUTARY_DEFAULT_NAME # localization string used for tributaries of that type (ie "Tributary" for the default type, "Permanent Tributary" for the Permanent type, etc) tributary_plural = TRIBUTARY_DEFAULT_PLURAL # localization string used for tributaries of that type, when there is more than one (ie "Tributaries" for the default type, "Permanent Tributaries" for the Permanent type, etc) suzerain_name = SUZERAIN_DEFAULT_NAME # localization string used for suzerains of that tributary type (ie "Suzerain" for the default type, "Permanent Suzerain" for the Permanent type, etc) tribute_name = TRIBUTARY_DEFAULT_TRIBUTE # localization string used for "paying $TRIBUTE$" for that tributary type breaks_at_suzerain_death = yes # yes/no value determining if the tributary relationship is dissolved when the suzerain dies. breaks_at_tributary_death = no # yes/no value determining if the tributary relationship is dissolved when the tributary dies suzerain_must_defend = no # yes/no value determining if the suzerain is forced to accept calls to arms from tributary in defensive wars (wars were the tributary is the defender) # if they decline anyway, they will lose the tributary and an amount of prestige defined in defines.lua, called SUZERAIN_DEFENDER_CALL_DECLINE_COST tributary_can_be_summoned = yes # yes/no value determining if the suzerain can calls the tributaries to war (as tribal vassals / allies) tributary_must_defend = yes # yes/no value determining if the tributaries are forced to accept defensive calls to arms tributaries_can_infight = yes # yes/no value determining if the tributaries can fight against each others, if both tributaries are of the same type # if tributaries are of different types, they will always be allowed to fight each other, even if they have the same suzerain suzerain_can_join_infighting = yes # yes/no value determining if the suzerain can join a tributary in a war against another tributaries_can_unite = no # yes/no value determining if, when trying to break, the tributaries can band together against the suzerain, à la major revolt breaks_on_realm_change=yes # yes/no value determining if the tributary relationship is dissolved when the tributary's titles change realms cbs_against_suzerain = { # list of CBs tributaries can use against their suzerain free_tributary_cb } income_tribute_percentage = { # how much of their monthly income the tributary must pay to their suzerain. # THIS IS ONLY EVALUATED WHEN THE TRIBUTARY RELATIONSHIP IS FORMED # and is not reevaluated afterwards # this value is an MTTH and should compute a value between 0 and 1, inclusive # in case the total is less than 0, it will be counted as 0 # in case the total is more than 1, it will be counted as 1 # current scope is the tributary, FROM is the suzerain value = 0.10 additive_modifier = { value = 0.05 FROM = { is_merchant_republic = yes } } } reinforce_tribute_percentage = { # How much of the tributary's reinforcement rate will go to the suzerain's instead. # THIS IS ONLY EVALUATED WHEN THE TRIBUTARY RELATIONSHIP IS FORMED # and is not reevaluated afterwards # this value is an MTTH and should compute a value between 0 and 1, inclusive # in case the total is less than 0, it will be counted as 0 # in case the total is more than 1, it will be counted as 1 # current scope is the tributary, FROM is the suzerain # this is applied by subtracting the percentage, as is, from the tributary's reinforcement rate # and adding a scaled (based on demesne size= version of the percentage to the suzerain # So, for example, the tributary loses 10% of reinforcement rate, but the suzerain gains 10% * (tributary's demesne size) / (suzerain's demesne size) value = 0.10 additive_modifier = { value = 0.05 FROM = { is_merchant_republic = yes } } } prestige_to_suzerain = { # how much of prestige the suzerain gains every month per tributary (of that type) he holds # this value is an MTTH and the raw value will be added to the suzerain's prestige every month. # current scope is the suzerain, FROM is the tributary value = 0 } prestige_to_tributary = { # how much prestige the tributary gains every month # this value is an MTTH and the raw value will be added to the tributary's prestige every month. # to make them lose prestige, return a negative value # current scope is the tributary, FROM is the suzerain value = 0 } piety_to_suzerain = { # how much of piety the suzerain gains every month per tributary (of that type) he holds # this value is an MTTH and the raw value will be added to the suzerain's piety every month. # current scope is the suzerain, FROM is the tributary value = 0 } piety_to_tributary = { # how much of piety a tributary gains every month # this value is an MTTH and the raw value will be added to the tributary's piety every month. # to make them lose piety, return a negative value # current scope is the tributary, FROM is the suzerain value = 0 } }

I’d also like to expand upon something we touched upon in the last DD; the new ‘unjust conquest’ CB (now renamed to Border Dispute). When declaring a Border Dispute over a County you first and foremost have to pay an upfront cost of Piety and Gold scaled to your tier (in the case of Pagans, prestige is used), but you also take an opinion hit from both your religious head (if you have one) as well as any landed characters of the targeted religious group in both your realm and the one you’re attacking. Note that these opinion modifiers stack! This makes the border Dispute CB dangerous to use on characters of your own religion, especially if you have a religious head capable of excommunicating you. You will primarily want to use this CB to expand early on when drawing the ire of your co-religionists is worth the risk, or against characters not of your religion.


Example is of an Irish Count wanting to conquer another Irish Count.


Note that Muslims, Nomads and in certain cases Pagans do not have access to this CB, as their current CB’s are already superior. It is also possible to turn the CB off entirely by using Game Rules.


Note that we’ve also decided to leave Fabricate Claim as it is right now.

//rageair

Read the original post


Useful links
Official Website
Crusader Kings II Wiki
Crusader Kings II Development Diary Archive

67 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“...playing is winning, and there’s something quite satisfying about leading your house to power and glory through whatever means you can, for as long as you can.”
9,5/10 – Strategy Informer

“In short, Crusader Kings II is a majestic feudal sandbox, the greatest generator of hilarious medieval soap opera ever created and Paradox Interactive’s best title to date.”
90/100 – IncGamers

“It's perfectly possible to have made a few too many enemies, anger the Pope and find most of Europe out for your blood. That's really what makes the game so damn fun.”
9/10 – Destructoid

เกี่ยวกับเกมนี้

The Dark Ages might be drawing to a close, but Europe is still in turmoil. Petty lords vie against beleaguered kings who struggle to assert control over their fragmented realms. The Pope calls for a Crusade to protect the Christians in the Holy Land even as he refuses to relinquish control over the investiture of bishops - and their riches. Now is the time for greatness. Expand your demesne and secure the future of your dynasty. Fill your coffers, appoint vassals, root out traitors and heretics, introduce laws and interact with hundreds of nobles, each with their own agenda.
A good lord will always need friends to support him. But beware, as loyal vassals can quickly turn to bitter rivals, and some might not be as reliable as they seem... Stand ready, and increase your prestige until the world whispers your name in awe. Do you have what it takes to become a Crusader King?
Crusader Kings II explores one of the defining periods in world history in an experience crafted by the masters of Grand Strategy. Medieval Europe is brought to life in this epic game of knights, schemes, and thrones...

Key features:

 • Start a game at any point between 1066 and 1337 and play until 1453
 • Pick a Christian lord and make sure his dynasty survives as you play a succession of his descendants through the ages
 • Gain Prestige for every successive character you play, furthering the glory of your Dynasty
 • Expand your feudal domain - and keep it from falling apart
 • Unravel the plots of your courtiers and vassals, each with their own opinions and agendas
 • Take up the Cross and fight the Moor, the Heathen and the Heretic.
 • Defend against the onslaught of the Mongol Horde
 • Struggle with the Pope for control of the bishops
 • Relive the Middle Ages with up to 32 other players in a competitive multiplayer mode

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  • OS: Windows 7
  • Processor: Intel® Pentium® IV 2.4 GHz or AMD 3500+
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 2 GB
  • Video Card: NVIDIA® GeForce 8800 or ATI Radeon® X1900, 512mb graphics memory required.
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: Direct X-compatible sound card
  • Additional: 3-button mouse and keyboard
  • OS: Mac OS X 10.6.8 or later
  • Processor: Intel Core Duo Processor (2GHz or better)
  • Memory: 2 GB RAM
  • Hard Disk Space: 2 GB
  • Video Card: ATI Radeon HD 6750 / NVIDIA GeForce 320 / NVIDIA GeForce
   9600 or higher, 1024MB graphics memory required
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS
  • Processor: IntelR PentiumR IV 2.4 GHz or AMD 3500+
  • Memory: 2 GB
  • Hard disk space: 2 Gb
  • Video Card: ATI Radeon HD 6750 / NVIDIA GeForce 320 / NVIDIA GeForce
   > 9600 or higher, 1024MB graphics memory required.
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด:
ผสมกัน (496 บทวิจารณ์)
โดยรวม:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (14,653 บทวิจารณ์)
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


แสดงผลเป็น:


(นี่คืออะไร?)
13 บทวิจารณ์ที่ตรงกับตัวกรองด้านบน ( แง่บวก)
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...