Play With Gilbert is a third-person sandbox game created for young children (Ages 3+) which encourages curiosity and role-play while helping them become familiarized with 3D games and gameplay.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (100) - 88% trên 100 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise TeamV Offical trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Play With Gilbert Demo

Mua Play With Gilbert

Mua Gilbert's Games Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Play With Gilbert, Play With Gilbert - Unicorn Pack, Spookity Hollow

-10%
$20.67

Mua Team V Collection BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: STARDROP, STARDROP - OST, Play With Gilbert, Play With Gilbert - Unicorn Pack, Spookity Hollow

-15%
$33.95
 

Đánh giá

“Players will be put in control of a fluffy kitten ready to explore the world and make new friends around the city, freely wandering about, collecting fish, and meeting other kitties in this child-friendly adventure.”
IndieGames

Về trò chơi này

Play as Gilbert or create your own customized kitty. Choose from a wide variety of options and unlock new ones. Traverse a number of child-friendly levels (ages 3+) to explore and role-play in and find other cat-friends to play with.Gilbert and his friends are easy to control making traversing each level easier and more fun. The game can be played both single-player or local-co-op, working together to accomplish goals.
 • CHARACTER CUSTOMIZATION

  Customize your character to your own liking! Fur types, Hats, Glasses and moods are among the options to make your kitty look unique.
 • DAY & NIGHT CYCLE + SEASONS

  Explore each level during the day or at night. When it's spring, summer, autumn or winter based on the time of the year or whenever you want to!
 • INTERACTIVE OBJECTS AND NPC'S

  There are lots of things to do in each level. Play around with physics objects or hang out with your cat-friends. Eat a pizza or become a delivery cat! Drive around in cars, glide through the air with a hang glider or take a balloon ride, it's up to you! There's a lot to do in Play With Gilbert - Remake!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Quad Q9550
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 640
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-4770
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ TeamV Offical

Thẩm định viên nói gì

23 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...