ข่าวสาร
Enter the magical world of Tangledeep, a beautifully polished dungeon crawler inspired by classic 16-bit RPGs! Colorful characters, a unique job system, tons of skills, items, and diverse environments with deep, turn-based roguelike gameplay. A different adventure every time you play!
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (12) - 91% จาก 12 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (380) - 89% จาก 380 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
1 ก.พ. 2018
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Tangledeep

ซื้อ Tangledeep Game + Soundtrack ชุดรวม (?)

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Tangledeep, Tangledeep - Soundtrack

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (48)

5 มกราคม

Patch 1.21 + Join our mailing list!

Hello adventurers! We've just launched patch 1.21 followed by a quick hotfix. This update brings lots of bug fixes and quality of life adjustments, along with a few balance tweaks.

But before we get into the notes, we want to invite you all to subscribe to our email list! This is the best way to make sure you don't miss any major Tangledeep news, or info about future projects. We hate spam as much as anyone, so we use this VERY sparingly; so far we've only sent two messages for our Early Access and 1.0 launches. The next mailouts will be for the expansion & Switch port release days.

You can sign up here: http://eepurl.com/cAFft1

And now, on to the notes! Many of these fixes and changes are due to player feedback, so if there are things that you want to see improved, be sure to let us know (Discord is best!)

BALANCE
 • Monsters should no longer have Butler Bells on their loved / hated food table
 • “Elemental King” rumors should now have a slightly larger pool of items to choose from
 • Adjusted how JP spent improves pet breeding stats. Previously, you had to spend about ~93% of the max possible value of JP to get any bonus at all. Now the bonus will scale linearly with JP spent.
 • “Aura of Growth” effect now significantly prioritizes tiles within view
 • Slightly toned down the stat scaling of monsters in Job Trials.

BUGS
 • Damage is now properly capped at 9999 per hit
 • Fixed missing campfires :(
 • Fixed occasional error when restarting game
 • Fixed display bug related to name/rarity of equipment upgraded in Dreamcaster (occurred if the gear auto-equipped upon picking it up again)
 • Fixed minor display bug when quickly cycling hotbar weapons (one frame of another weapon was being shown)
 • Removed certain debug key macros that were not intended to be in non-editor mode
 • Fixed Wild Child tier 1 emblem adding +50% crit instead of +5% crit chance against Champions
 • Attempted fix for rare bug when creating Item Dreams that ate your gold yet produced no dream
 • Fixed bug that caused old/bad summon data to sometimes be saved and loaded
 • Attempted fix for rare bug where multiple dialogues could be open at the monster rancher. This bug may have caused other issues with other dialogues as well (typically happened when exiting back to title and continuing a save again.)
 • For rumors involving “Wild Untamed” monsters, this prefix is now shown in the initial rumor dialogue
 • Fixed bug with monster food/happiness thresholds occasionally causing errors or returning incorrect values
 • Fixed bug where, in pet breeding, only the 1st parent’s rarity was used to determining JP growth scaling costs
 • Fixed bug that occasionally caused tier 1 job trials to not be winnable
 • Fixed “Examine Mode” or mouseover hover text sometimes being cut off
 • Using items while stunned will no longer consume the item
 • “Dream” items assigned to hotbar will now disappear when you exit the dream
 • Another fix to pet happiness threshold calculation (thanks Zhentar)
 • NPCs should now be shown on minimap
 • Fixed bug with “Restart Same Character” option causing game hang

ENGINE
 • Removed AssetBundle functionality originally designed for Switch (which now has its own codebase) - loading should be much faster now
 • Improved loading speeds further (thanks Zhentar)

MOD SUPPORT
 • Fixed bugs with More Earlygame Monsters and Shopping Madness not working correctly on the latest game version

QUALITY OF LIFE
 • Merchants and fungal columns now have unique minimap icons
 • The extended combat log in your journal is now substantially longer
 • The banker now displays used / max slots in the header
 • The “extra turn” popup and log text will no longer appear if you haven’t been in combat for awhile (10+ turns)
 • When entering a Job Trial, you should now be healed to full even if you’re a Floramancer and had an Energy-reserving effect (i.e. Floraconda)

WRITING
 • Fixed “Conjuration” magic mod description (numbers were switched)
 • Fixed bandit love quest text (lady bandit’s end dialogue)
 • Filled in missing name of Shadow Elemental’s vanishing passive (it’s “Vanishing”)
 • Clarified a few abilities that used the word “Instantly” but still took a turn to use.
3 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

18 ธันวาคม 2018

Patch 1.20 and Expansion Announcement (Coming Soon!)

Hello adventurers! We've just released Patch 1.20 which includes a number of fixes, tweaks, and improvements to the game. We'll cover those notes shortly, but first I wanted to formally announce the name and artwork for Tangledeep's first expansion, coming soon!

Tangledeep: Legend of SharaLegend of Shara will be Tangledeep's first DLC, a fully-featured expansion pack full of new content and features for players of all skill and experience levels. New areas, new items, an entire new story and gameplay mode, a 13th job, dozens of new monsters, new art & music... just check out the feature list below:

Expansion Key Features
 • Shara's Story: A new tale in the world of Tangledeep with a unique story, boss encounters, and new gameplay!
 • A 13th job, the Calligrapher, armed with two weapons, elemental scrolls, and devastating combo attacks!
 • Increased level cap: from 15 to 20! With this new level cap comes even more powerful items and challenges to discover.
 • Dozens of new monsters with new powers! You can capture and tame them, too!
 • Begin your ascent in Riverstone Waterway instead of Cedar Caverns: a new early-game path with slightly more challenge and greater rewards.
 • Encounter the Mysterious Wanderer and explore Wanderer's Journeys: entirely new dungeons with bizarre creatures, scenarios, and treasure.
 • Discover ancient Relics, rare items with limitless combinations of legendary powers and bonuses!
 • Strange new Item Dreams that twist and warp areas you've already visited with new events, monsters, items, and objects.
 • Unearth Runes of Knowledge, a set of tablets that teach special abilities not found anywhere else!
 • New monster sprites, tile sets, layouts, item graphics, effects, and music!

Expansion Release Date

Legend of Shara will launch in Early Access in January 2019. It will be 95% complete by then, and we will use Early Access as a way to gather broader player feedback. We'll then have our full launch in February 2019.

We can't wait for you to see & play everything this expansion has to offer!

Switch Port Update

We are still going back and forth with Nintendo to get our Switch port certified. It's been a very arduous process to say the least. The game has been complete for months now, but we've had to track down a number of Switch-specific issues necessary for shipping.

The reason this is taking so long is that each time we submit the game for approval, we have to wait up to several weeks. During that time, if Nintendo's QA finds any problem, the game is sent back for fixes. We then have to start the process all over again. This simply takes a long time, even if each issue is easily fixed.

As soon as we have a fixed release date we will announce it. We're really proud of the Switch port as we made a large number of UI and control improvements to make it feel right at home on the system. There's even some content from Legend of Shara in the port, such as the alternate starting area and a variety of new monsters.

Patch Notes 1.20

BALANCE
 • Passive abilities can no longer be swapped in non-safe areas.
 • Monsters summoned via eggs can no longer be commanded like regular pets, nor do they show up in your pet list. This means they also no longer follow you between floors.

BUGS
 • Fixed minor errors that occurred when returning to menu from main game scene
 • Fixed bug where using Reveberate Monster during boss battles could allow you to trigger cutscenes before defeating the boss.
 • Fixed Gambler’s “Lady Luck” buff disappearing sometimes
 • Fixed occasional game errors related to shops and restarting the game
 • Illusions should no longer drop items - ever
 • Fixed various bugs with Wraith’s “Haunt” ability when used by pets or charmed enemies
 • Fixed bug where you could not use your Escape Portal during Job Trials (this should be possible, it just cancels the trial)
 • Fixed bug where Shield Slam would always give you improved block, even if you had no Wrath charges.

CONTENT/GAMEPLAY
 • Cat’ie the pet trainer can now help your pets forget skills (in exchange for JP, of course!)

MOD SUPPORT
 • Fixed bug with job sprite replacements which would incorrectly use “Idle” sprites for “Walk” sprites
 • Fixed bug where custom item graphics were not showing up properly on the hotbar

QUALITY OF LIFE
 • During Daily/Weekly challenges, various cutscenes, callouts, and tutorial popups have been disabled. We will continue to work on this to streamline these timed challenges even more.
 • Friendly creatures that use summon flame attacks will now summon blue flames to indicate they will not hurt you, as opposed to red flames that hostile enemies use.
 • You can now use the search term “dream” in your inventory to display Dream-only items

WRITING
 • Added CT gain info in item description for Brew of Rapidity
 • Added damage/status info in item description for Dread Darts
 • Added exact numbers for the Mega Flavor Enhancer

15 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“Few games are as vibrant as this one, and that joy it exudes makes the deep combat and vast progression systems so much more fun to explore and master.”
Gold Plated games

“Tangledeep is like the platonic ideal of RPGs: it has everything you want in a dungeon crawling roguelike without all the mess of outdated graphics or frustrating UI. The gem evokes memories of 16-bit Super Nintendo RPGs from back in the day. Do yourself a favor, grab Tangledeep before it gets more popular, and just try it for a couple twenty hours. Did I mention there’s great replay value?”
OP Noobs

“Tangledeep feels like a solid follow-up to games like Dungeonmans. Great music and atmosphere, straightforward gameplay. Accessible and fun!”
90% – DLH

เกี่ยวกับเกมนี้

Tangledeep combines the 16-bit graphics and polish of classic SNES-era RPGs with elements from roguelikes and dungeon crawlers to create a magical experience for players of all skill levels. Trapped in underground villages with no memory of the world at the surface, you must survive an ever-changing labyrinth to discover what lies above. Experience rich, tactical, turn-based gameplay as you explore a sprawling dungeon that’s different each time you play. Tangledeep features a customizable job system and hundreds of collectible items that allow you to approach each playthrough in a totally new way!

The Setting


For hundreds of years, people have lived in the safety of underground settlements and villages – where the only route to the surface is “Tangledeep,” a mysterious and ever-changing labyrinth. With memories of the surface world long forgotten, you set out for the labyrinth to discover what lies above. With each floor – full of magical beasts, ancient automatons, bizarre environments and hybrid biomes – the mystery grows ever deeper…

Key Features

 • Experience finely-tuned, procedurally-generated and handcrafted gameplay as you fight challenging monsters, complete quests, and collect rare items.
 • Master deep, tactical turn-based combat across 12 unique jobs with over 100 skills.
 • Choose between three game modes – including Adventure Mode, which removes the pain of permadeath.
 • Capture nearly any monster in the game and raise them in the Monster Corral as a pet, or breed them with other monsters!
 • Make your experience easier, harder, or just plain wackier with over 10 included Game Modifiers
 • Share some of your progress between characters by using the banking system and planting magic trees
 • Explore ITEM DREAMS, randomized mini-dungeons where anything goes, and power up your gear!
 • Take in the scenery – comprised of beautiful 16-bit graphics and carefully handcrafted maps!
 • Relax to a beautiful soundtrack inspired by the most legendary RPGs of the SNES era, composed by award-winning composer Andrew Aversa – joined by Hiroki Kikuta (Secret of Mana), Grant Kirkhope (GoldenEye 007, Civilization: Beyond Earth), and Norihiko Hibino (Metal Gear Solid 3, Bayonetta)
 • Participate in daily / weekly challenge runs and compare to your friends with Leaderboard support!
 • Full support for Steam cloud saves, trading cards, and crafting with lovely badges, emoticons and profile backgrounds
 • Steam Workshop: Create and download player mods with new monsters, items, spritesheets, areas, and more!

Multiple Platforms and Control Methods

 • Runs on PC, Mac, and Linux!
 • Play with virtually any controller, and remap any control, binding, or shortcut
 • Old-school keyboard-only support (numpad movement) as well as WASD preset bindings available
 • Full mouse support - can even be played with ONLY the mouse!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1+, 8, 10, 64-bit versions only
  • หน่วยประมวลผล: SSE2 instruction set support
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: Graphics supporting DX10 or higher
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 1 GB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Mac OSX 10.11+
  • หน่วยประมวลผล: SSE2 instruction set support
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: Graphics supporting DX10 or higher
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 1 GB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 12.04+ / Steam OS+
  • หน่วยประมวลผล: SSE2 instruction set support
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิก: Graphics supporting DX9 or DX11 with 9.3 capabilities
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 1 GB

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 36 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...