Battlefleet Gothic: Armada 2 is the new real-time strategy game adapted from Games Workshop’s famous tabletop game that portrays the epic space battles of the Warhammer 40,000 universe.
Όλες οι κριτικές:
Χωρίς κριτικές χρηστών
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
24 January 2019
Δημιουργός:
Εκδότης:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Διαθέσιμο: 24 January 2019

Προ-αγορά Battlefleet Gothic: Armada II

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (8)

19 Οκτωβρίου

Devblog #3 - FactionsWelcome back to the devblogs for Battlefleet Gothic: Armada 2. Today we’re providing a brief descriptor of every faction in the game, as well as showcasing one of their ships in screenshot or video form, and an in-game portrait from that faction.

https://www.youtube.com/watch?v=XVghX8opHJU
There are many more ships and portraits in the final game, of course, so this is just a quick taster of each faction’s lore and looks.

Imperial Navy

The Imperial Navy is the greatest space-going military force of the 41st Millennium - and perhaps in the whole of history. Only its need to safeguard the million worlds of the Imperium prevents it from dominating the entire galaxy.

The Imperial Navy boasts a vast array of ship classes and a great variety of tonnage, offering balance and a versatility to any fleet. Its ships are resilient, move at average speed and shoot at medium range.

Adeptus Astartes

https://www.youtube.com/watch?v=g5YKHQdw7Q8


The Adeptus Astartes - the Space Marines - are the foremost defenders of Mankind; the Emperor's spear thrust deep into the heart of his foes. These genetically-engineered warriors are implacable, unyielding, and know no fear.

Adeptus Astartes vessels are expensive and therefore few in number. However, they are swift, mobile and offer substantial firepower. Space Marines are renowned for dealing ferocious damage during boarding actions or by conducting surgical teleport strikes on critical sections of enemy ships. In addition, the Space Marines' training renders them entirely immune to morale effects.

Adeptus Mechanicus

The Adeptus Mechanicus are the guardians of the Imperium's fading technology, and custodians of secrets deemed too dangerous or corrupting for the eyes of lesser men. They are stewards of terrifying mechanical might.

The Adeptus Mechanicus field ships that are every iota as efficient as those of the Imperial Navy - further augmented by the most advanced technology at the Imperium's disposal. Their fleets are oftenly led by an Ark Mechanicus, a specialised battleship unique to the Adepts of Mars. The Adeptus Mechanicus prefer to engage the foe at a distance, and make extensive use of nova cannons and macro batteries.

Chaos

Like their masters, the ships of the Chaos fleet were once loyal to the Emperor of Mankind. But the corrupting influence of the Dark Gods has warped them into something fouler, and more dangerous. Now, imbued with hellish energy, they come to take revenge on an Imperium they once served.

The Chaos fleet offers a wide variety of ships spread across a great range of tonnage, allowing it to muster a force suitable for any engagement. Its vessels favour swiftness and long-range engagement.

Aeldari Craftworlder

Aeldari craftworlds are cosmic lifeboats, the last remnant of a star-flung civilisation all-but consumed by its own hubris. Forever teetering on the brink of annihilation, the craftworlders fight to defend their existence with ancient technology and the power of prophecy.

Aeldari Craftworlders fight from swift vessels that favour hit-and-run strategies over sustained engagement, often using the cover of gas fields to shield their approach. Though more heavily armoured than other aeldari vessels, craftworlder ships are fragile compared to those of other races and demand careful manoeuvre to achieve victory.

Aeldari Corsairs

Wild-hearted aeldari corsairs can be found wherever the galaxy offers adventure and experience to thrill their heightened senses. Reckless and mercurial, they owe no loyalty save for that they choose to give - only a fool would trust them without good cause.

Aeldari Corsairs fight from highly advanced spacecraft that are lighter and faster than comparable vessels, but are also much more delicate. As such, their vessels rely on the extreme speed offered by their solar sails to avoid incoming fire, rather than on the ability of armour to absorb it.

Drukhari

https://www.youtube.com/watch?v=icdcLpczedY


Striking from the dark depths of Commoragh, the drukhari enter the killing fields of realspace in search of captives to slake their abominable desires, and fuel their quest for immortality. Expect no mercy, for the drukhari have none to offer.

A drukhari fleet is a collection of swift, deadly raiders crammed with advanced technology that puts Imperial equipment to shame. Concealed by shadow fields, drukhari vessels ambush unsuspecting victims to unleash barrages of lethally sophisticated weaponry and launching remorseless boarding parties before their target has chance to react.

Orks

Orks live for the violence of war, for the ceaseless contest to prove themselves 'da strongest'. Once an ork Waaagh! gets underway, there can be no hope of peace until every last greenskin is slaughtered. Even then, they will soon return…

Ork ships are rusty, ramshackle, and assembled from whatever parts the mekboy had to hand rather than a grand design. Nonetheless, they are every bit as potent as any ships used by other races. Orks offer little threat at long range but are festooned with heavy guns and grow increasingly dangerous as they close the distance. Moreover, the "Big Red Button" offers the prospect of heavy ramming damage to anyone foolish enough to be caught in their path.

Necrons

Ageless masters of the galaxy, the necrons emerge from stasis tombs to reclaim worlds lost to the ravages of time and the encroachment of lesser races. Coldly regal and slow to acknowledge outsiders as beings worthy of survival, the necrons will sweep aside all in their path in their quest to restore lost glories.

Necron warships are costly, and often outnumbered. However, their living metal hulls are heavily armoured and capable regenerating damage even in the heart of battle. Mastery of Gauss technology lends their weaponry extreme precision, allowing the necrons to inflict crippling damage on an unprepared foe.

Tyranids

https://www.youtube.com/watch?v=khihnv-FWRs


Tyranids exist only to feed, to reduce living matter into thick, nutrient-rich gruel to sustain the hive fleet in its nomadic voyage across the stars. There is no common cause to be struck; no negotiation to be attempted. You either fight the Great Devourer until you can fight no more, or yield to its hunger.

Tyranid bio-ships are numerous, fast, and expendable. Few individual vessels pose a substantial threat, but when arrayed in overwhelming numbers they are almost impossible to defeat through conventional tactics. Tyranid vessels are at their most dangerous at close range, where they can devour enemy ships whole. The foe's only hope is to take advantage of their weak armour as they close, because once the feeding begins, nothing can stop them.

Tau Protector Fleet

The Protection fleet, known as the Kor'or'vesh in the Tau language, was a purposeful extension and overhaul of the Tau Empire's merchant fleet. As the Tau Empire expanded, the increasing scope and scale of threats to the Greater Good demanded that dedicated warships be created, lest the Tau be overwhelmed, and their noble conquest throttled by selfish aliens.

The Protection Fleet is composed of well-equipped, high-efficiency ships capable of devastating long-range engagements. However, their relative fragility and lack of speed make these ships vulnerable to swifter, more resilient foes.

Tau Merchant Fleet

In the early days of their space-borne expansion, the Tau made little distinction between trade and conquest, for both offered opportunity. The heavily-armed and armoured trading vessels served them well in early conflicts, blazing a trail of expansion that has never since guttered.

The Tau Merchant Fleet is composed of very few, slow, and well-equipped vessels. Each is equally capable of destroying the foe at a variety of ranges, relying on their formidable shields to keep the vessel intact while barrages of ordnance and torpedoes reduce the enemy to ruin.

Battlefleet Gothic: Armada 2 releases on Steam 24 January 2019. You can already pre-order for Beta Access early December, and a 10% discount!

Returning Battlefleet Gothic: Armada players on Steam instead benefit from a 25% loyalty discount on their preorder of Battlefleet Gothic: Armada 2.


https://store.steampowered.com/app/573100/Battlefleet_Gothic_Armada_2/
14 σχόλια Περισσότερα

19 Οκτωβρίου

Release Date and Beta InfoBattlefleet Gothic: Armada 2, the space RTS based on the classic tabletop game set in the Warhammer 40,000 universe, will run two pre-order beta phases ahead of its release on January 24th next year.

On this occasion, discover brand new screenshots of the game captured during gameplay, showing a few of the 12 factions playable in the game.

The betas will feature a selection of content, including all of the 12 factions aforementioned, the introduction of two of the three massive narrative campaigns, and much more. Players who pre-order between now and release will receive access to both betas, and their vital feedback will help make Armada 2 the best game possible.The first beta will take place in early December and is focused on multiplayer and balance. All 12 factions, the full multiplayer progression system, custom games, plus 2v2, 1v1, and versus AI will be available to everyone who pre-orders before or during this week-long event.

We will use this opportunity to listen to feedback on everything, from the balance of individual ships to the rate of unlocks. Custom fleets built of any combination of ships from a faction allow for a totally open system and Tindalos are looking forward to seeing what fans will cook up.Beta 2 will begin in January and run up to the launch of the game on the 24th. This will include all the content from Beta 1, including patches and improvements developed during the downtime, plus hours of single-player campaign content. Included will be the Campaign Prologue - acting as a tutorial and story set up - as well as the first sectors of two campaigns. It will give a preview of the ship-building, empire-conquering, narrative-driven offerings of Armada 2 and will be just a taste of the full game.Throughout and between both betas, we will be providing constant updates to fix bugs, apply balance changes, and track all the most important issues of the community.

All pre-orders will receive access to both betas, and come with a 10% discount. Those who own the original Battlefleet Gothic: Armada will instead benefit from a 25% discount.

Battlefleet Gothic: Armada 2 releases 24 January 2019 on PC. Beta 1 begins early December, and is available to all Steam pre-orders.

https://store.steampowered.com/app/573100/Battlefleet_Gothic_Armada_2/
11 σχόλια Περισσότερα

Προσφορά προαγοράς


* To benefit from the offer, make sure you are logged into your Steam account and Battlefleet Gothic: Armada is available in your library. Offer available until the game’s release.
** Beta 1 will take place in early December and is focused on multiplayer and balance. Beta 2 will begin in January and run up to the launch of the game on the 24th. This will include all the content from Beta 1, including patches and improvements developed during the downtime, plus hours of single-player campaign content.

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

Battlefleet Gothic: Armada 2 is the new real-time strategy game adapted from Games Workshop’s famous tabletop game that portrays the epic space battles of the Warhammer 40,000 universe.

Expanding on the groundwork laid out by the first game, Battlefleet Gothic: Armada 2 is a full-blown sequel - bigger, richer, more impressive and more ambitious than the original game. It will include, at launch, all 12 factions from the original tabletop game and its expansions it is based on: the Imperial Navy, Space Marines, Adeptus Mechanicus, Necrons, Chaos, Aeldari Corsairs, Aeldari Craftworld, Drukhari, the T’au Merchant and Protector Fleets, Orks, and finally, the Tyranids.

The latest dramatic story development in the Warhammer 40,000 universe, the Gathering Storm and the 13th Black Crusade, serves as the canvas for three extensive and dynamic campaigns with high narrative values, focusing on the Tyranids, the Necrons, and the Imperium. Explore the systems in the Eye of Terror, with or against renowned characters such as Belisarius Cawl, Gulliman and more.

With bigger battles, refined gameplay, improved multiplayer modes and features for a better and more balanced online experience, as well as improvements across the board and even more customisation options for fleets and ships, Battlefleet Gothic: Armada 2 promises to be the ultimate Warhammer 40,000 space battle experience.

MAIN FEATURES

 • The ultimate Warhammer 40,000 space naval warfare experience
 • All 12 factions from the original tabletop game
 • Three dynamic solo campaigns (Tyranids, Necrons and Imperium)
 • An ambitious, full-blown sequel featuring epic battles with far larger fleets
 • Refined and improved gameplay, including new choices for ship customization
 • Improved multiplayer modes and features for a better online experience
 • The first videogame in Games Workshop's new "Gathering Storm" setting

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • Επιπλέον σημειώσεις: To be announced soon.

Τι λένε οι επιμελητές

5 επιμελητές αξιολόγησαν αυτό το προϊόν. Πατήστε εδώ για να τους δείτε.
Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν

Μπορείτε να γράψετε την κριτική σας για αυτό το προϊόν για να μοιραστείτε την εμπειρία σας με την κοινότητα. Χρησιμοποιήστε την περιοχή επάνω από τα κουμπιά αγοράς σε αυτή τη σελίδα για γράψετε την κριτική σας.