Tento obsah ke hraní vyžaduje vlastnictví základní hry Total War™: ROME II - Emperor Edition ve službě Steam.

Uživatelské recenze: Spíše kladné (48 recenzí)
Datum vydání: 17. pro. 2013

Přihlaste se pro přidání tohoto titulu do Vašeho Seznamu přání nebo pro označení, že o něj nemáte zájem

Stáhnutelný obsah

Tento obsah ke hraní vyžaduje vlastnictví základní hry Total War™: ROME II - Emperor Edition ve službě Steam.

Koupit Total War: ROME II - Caesar in Gaul

 

Informace o obsahu

Total War™ ROME II: Caesar v Galii

Balíček tažení

Popis:

Caesar v Gallii představuje samostatně spustitelný balíček tažení pro Total War: ROME II, který pokrývá období výbojných válek Julia Caesara proti galským kmenům. Hráči mají v tomto tažení inspirovaném Caesarovými Commentarii de bello Gallico (Zápisky o válce galské) na výběr mezi čtyřmi hratelnými frakcemi: galskými Averny, belgickými Nerviy, germánskými Svéby a Římem.

Mapa tažení Caesar v Galii nabízí detailnější pohled než Rome II, a to jak geograficky, tak časově (58–51 př. n. l.). Jedná se o rozšířený a podrobnější pohled na Galii a jižní pobřeží Británie.

V porovnání s mapou Galie z ROME II obsahuje Caesar v Galii více oblastí a provincií, více frakcí (jak hratelných, tak nehratelných) a množství slavných dobových generálů a státníků, které hráč může využít pro své služby nebo proti nim bojovat. Záleží jen na tom, kterou frakci si zvolí.

Válka Caesarovi přinesla značnou slávu a bohatství. Tento konflikt v očích římského lidu výrazně posílil jeho popularitu... Senátoři se na to nicméně dívali jinak: Viděli, jak postupně posiluje vlastní postavení a směřuje tak až ke jmenování Diktátor.

Herní zážitek z rozšíření Caesar v Galii se od ROME II liší v několika důležitých ohledech:

Nová mapa tažení:

Mapa tažení Caesar v Galii je zvětšenou a podrobnější verzí Galie, ve které hráč může expandovat přes 18 provincií s novými surovinami, osadami i sídelními městy.

Bližší zaměření na postavy:

Mnoho frakcí má k dispozici slavné dobové generály a státníky (například Řím nabízí samotného Galia Julia Caesara, Marka Antonia a mnoho dalších). Každá z hratelných frakcí má také svého vůdce, který během tažení působí jako hráčova hlavní postava.

24 tahů za rok:

Jelikož Caesar v Galii pokrývá výrazně kratší období než kampaň ROME II (58–51 př. n. l.), představuje každý tah pouze dva týdny oproti dřívějšímu roku. To znamená, že se vrátila roční období. Jejich dopady na hru nicméně nejsou snadno předvídatelné a mohou se provincii od provincie lišit. Například pozdní příchod podzimu může znamenat lepší úrodu, naopak dlouhé suché léto produkci potravin poškodí.

Kompaktní tažení pro více hráčů s jasným cílem:

Generálům, kteří hledají rychlejší tažení pro více hráčů, nabízí Caesar v Galii zajímavé možnosti. Z důvodu pokrytí menšího geografického území a přítomnosti 48 znepřátelených frakcí jsou kooperativní i kompetitivní kampaně pro dva hráče rychlejší, intenzivnější a méně časově náročné než celé tažení.

Nové výzvy pro střední část hry:

Pro hráče, kteří si chtějí užít střední část tažení, jsou připraveny nové výzvy, které nahradí občanské války z ROME II. Pokud budete hrát za galské kmeny, pocítíte železnou pěst Říma silně se vměšujícího do vašich záležitostí. V roli Říma naopak budete čelit vzpourám galských kmenů, které proti vám budou vytvářet silná spojenectví.

Nové historické bitvy:

Caesar v Galii přidává bitvu o Alesii jako hratelnou historickou bitvu. Alesie představovala v Caesarově galské válce bod zlomu. V jejím důsledku upadl do zajetí Vercingetorix, který byl později převezen do Říma a popraven během Caesarova triumfu.

Z pohledu Caesarovy frakce je hlavním úkolem udržet v Alesii obležení pevnosti Vercingetorixových Galů. Bitva začíná rozmisťováním římských vojsk v opevnění pod hradištěm. Hráč velí Římanům, kteří musí čelit útokům jak obrovské podpůrné armády, tak i ze samotné pevnosti.

Nové hratelné frakce v hlavním tažení Total War: ROME II

Kromě frakcí, za které lze hrát v nové kampani, přidává Caesar v Galii také tři nové hratelné frakce do hlavní kampaně:

• Nerviové (belgičtí barbaři)
Nerviové jako nejdivočejší a nejsilnější z belgických kmenů představují směsici keltských a germánských kultur. Tato kulturní křižovatka se odráží i v jejich seznamu jednotek, který nabízí možnost vytvářet nová jedinečná vojska.

• Bojové (galští barbaři)
Bójové jako jeden z největších galských kmenů obývali Předalpskou Galii, Bohemii a Zaalpskou Galii. Díky početnosti tohoto kmene disponují vojskem, se kterým je zapotřebí počítat. Nicméně od ostatních galských kmenů jsou geograficky izolováni a musejí se sami vypořádávat s nájezdy divokých germánských kmenů a Dáků.

• Galatové (anatolští barbaři)
Východní Galové, Galatové, po keltské invazi na Balkán přesídlili do Malé Asie. Přišli přes Thrákii kolem roku 270 př. n. l. pod velením generálů Lotaia a Leonnoria. Galatové jako Keltové usídlení hluboko v helénském území, obklopeni nepřátelskými kmeny, nabízejí zajímavý a odvážný herní styl.

Nové jednotky:

Kromě obvyklých jednotek mají frakce z kampaně Caesar v Galii (a hratelné frakce hlavního tažení ROME II přístupné díky tomuto balíčku) k dispozici i nové následující vojáky:

Bójové (ROME II)

• Následovníci meče (pěchota s meči)
Kam velitel přikáže, tam meč tne.
• Veteráni s oštěpy (pěchota s oštěpy)
Bitva posiluje šlachy a srdce a otupuje sluch vůči křiku zbabělců.

Galatové (ROME II)

• Galatští legionáři (pěchota s meči)
Keltové poskytli Římanům více vědomostí, než jsou ochotni si připustit, ale stejným způsobem i mnohé získali.
• Galatští nájezdníci (jízda s meči a oštěpy)
Zlomení nepřátelé vědí, že je lepší utéct, než se postavit jezdcům, kteří nemají v úmyslu ušetřit jejich životy.

Galské kmeny (ROME II a Caesar v Galii)

• Vybraní šermíři (pěchota s meči)
Tito muži bojují s nezpochybnitelnou odvahou a vytříbenými bojovými schopnostmi.
• Vybraní bojovníci s oštěpy (pěchota s oštěpy)
Kroužková zbroj nedokáže zchladit srdce válečníka ani jeho touhu po bitvě.
• Galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Umění lovu, maskování a náhlého úderu dělají z muže dobrého válečníka.

Nerviové (ROME II a Caesar v Galii)

• Nelítostné meče (pěchota s meči)
Jakmile Kelt jednou získá svůj meč, rozdělit je může pouze smrt.
• Partyzánští šermíři (skrytá pěchota s meči)
Tito bojovníci s meči útočí, kdekoli a kdykoli to nepřátelé čekají nejméně.
• Mocný kůň (jízda s oštěpy)
Silný kůň a prudký úder dělají z těchto válečníků hrozivé nepřátele.
• Obnažené oštěpy (pěchota s oštěpy)
Na co šaty, když máš víc odvahy než ostatní?
• Galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Umění lovu, maskování a náhlého úderu dělají z muže dobrého válečníka.

Pomocné sbory

• Pomocní galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Tito zdatní lovci mohou dobře posloužit Římu.
• Pomocný šlechtický kůň (jízda s oštěpy)
Obrněná pěst na koni je pro římskou armádu vždy vítanou posilou.
• Pomocné obnažené meče (pěchota s meči)
Zuřiví bohové války by měli pomáhat Římu.
• Pomocné krátké meče (pěchota s meči)
V boji je pro muže občas cennější udatnost než naučené schopnosti.
Žoldnéři
• Žoldnéřští galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Lov jiných lidí často přináší tu nejlepší odměnu.
• Žoldnéřský šlechtický kůň (jízda s oštěpy)
Dokonce i urozený válečník má svou cenu a bude bojovat za zlato.
• Žoldnéřské obnažené meče (pěchota s meči)
Dokud žoldnéř bojuje statečně, bohové války budou žehnat jeho meči.
• Žoldnéřské krátké meče (pěchota s meči)
Statečnost a touhu po vítězství se často vyplatí zpeněžit.

Systémové požadavky

Windows
Mac OS X
  Minimum
  • OS: XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8
  • Processor:2 GHz Intel Dual Core processor / 2.6 GHz Intel Single Core processor
  • Memory:2GB RAM
  • Graphics:512 MB DirectX 9.0c compatible card (shader model 3, vertex texture fetch support).
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:35 GB HD space
  • Additional:Screen Resolution - 1024x768
  Recommended:
  • OS:Windows 7 / Windows 8
  • Processor:2nd Generation Intel Core i5 processor (or greater)
  • Memory:4GB RAM
  • Graphics:1024 MB DirectX 11 compatible graphics card.
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:35 GB HD space
  • Additional:Screen Resolution - 1920x1080
  Operating System: OS X 10.7.5
  • Processor: 1.7 GHz Intel Core i5
  • RAM: 4 GB RAM
  • Hard Drive: 25 GB
  • Video Card: 512 MB AMD Radeon HD 4850, NVidia GeForce 640 or Intel HD 4000
  • Screen Resolution: 1024x768.

  Unsupported graphics chipsets for Mac: NVidia GeForce 9 series, GeForce 300 series, GeForce Quadro series, AMD Radeon HD 4000 series, Radeon HD 2000 series
  • Operating System: OS X 10.7.5 (or later)
  • Processor: 2nd Generation
  Intel Core i5 (or greater)
  • RAM: 8 GB RAM
  • Hard Drive: 25 GB
  • Video Card: 1 GB NVidia 750 (or better)
  • Screen Resolution: 1920x1080.

  Unsupported graphics chipsets for Mac: NVidia GeForce 9 series, GeForce 300 series, GeForce Quadro series, AMD Radeon HD 4000 series, Radeon HD 2000 series
Užitečné recenze od zákazníků
48 z 53 osob (91%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1 osoba ohodnotila tuto recenzi jako vtipnou
Přidáno: 24. října 2014
A great scenario for Total War Rome 2, played on a new Gaul based map, with some limited neighbouring areas, such as southern Britain. You can of course play as the Romans, or as a number of the Gallic factions of the time.
The game is shorter than the standard game, and seasonal weather conditions help give the game an authentic feel.
My one gripe is that despite the campaign supposedly ending in 51BC, if you don't in fact win by that time (by achieving your factions set goals), the game just rolls on into 50BC without any kind of notification that you failed the scenario. I played a full 186 turns and then stopped once 50BC arrived. The option to play on is definitely welcome, but there should be some kind of splash screen. I would rather come back and try again within the timeframe, than spend the rest of my life trying to complete one scenario.
However, this aside, this has definitely been the best Total War experience I've had to date. Definitely recommended.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
25 z 34 osob (74%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1 osoba ohodnotila tuto recenzi jako vtipnou
Přidáno: 27. listopadu 2014
Really Amazing DLC, Great time of history, Who you are? or who you want to be? The great Caesar or The great king of Gaul, vercingetorix!! go inside of results, no I prefer you make your own history in this time of amazing battles such siege of Alesia and battle of gergovia, Amazing battles, Amazing history, amazing generals, AMAZING DLC :)
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
29 z 48 osob (60%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1 osoba ohodnotila tuto recenzi jako vtipnou
Přidáno: 16. ledna
Caesar in Gaul fails to make any meaningful attempt at recreating the actual campaign of Caesar. That is the real purpose of a mini-campaign, to be a focused map and a focused campaign based around these historical wars. As just a sandbox, it plays no differently than the base game.

The technology trees are at times lazy and poorly designed. Multiple turns per year advertised as a meaningful feature, as with seasons and attrition. TPY, seasons and attrition all should have been part of the Grand Campaign.

The Caesar tree focuses on Imperium, which is largely an unwanted effect in this campaign specifically because of the unavoidable Gallic Uprising at maximum Imperium. As well, most of the technologies aren’t anything worthwhile, while other parts are quite valuable. (ie. Elite “Legionary Equipment” and “Befriend Gallic Chieftains” are fantastic cost-saving moments, but “Appoint Legates” and “Bribe Gaius Scribonius Curio” are counterproductive at the best of times, serving to pump-up the unwanted Imperium not as a counter-measure to the player but because CA don’t seem to understand their own mechanics.

The Crassus tree is actually well done, with commerce being the focus, the bonuses being large enough to validate the overall cost of that branch of the tech tree. There is nothing special about it, nothing that meaningfully reflects what undistracted support from Crassus would mean. He was more pliable than Pompey and a lesser rival, being in his old age and not having long to last.

The Pompey side of the Roman tech tree is weird, with articles such as “Promote Hispanic Claim” which provides Level I horses and decreases unit cost, but it does not explain where those horses are from (though it can be assumed they’re imported from Hispania, nothing is said in the description of the quality of Iberian horses). Likewise “Banquet for Julia” is a meaningless tech tree that costs a hefty 4000 and offers a measly 4% decrease in unit cost and +4 public order from Latin culture. For “Support for Pompey”, you often only get a weak decrease of unit cost to some unrelated event. “Return Legion”, as the end of Pompey’s tree is nonsense. The loss of Pompey’s legion was a big deal and an intentional move to ruin Caesar, but there is nothing reflecting that via this technology. How about a large boost in one area, while resulting in the loss of allowed Army power (ie. reduction to 15 or 14 Armies allowed from 16 at Maximum Imperium)? There are better ways to use these characters and events, Pompey was his principle ally and rival.

As for the Barbarian factions, their tech trees are reshuffled versions of the Grand Campaign to fit the timing and theme of the campaign, which is acceptable. Though the pay-for-tech system leads to situations of unreasonable cost for little in return.

The Gallic Uprising and Roman Escalation are broken, the former being absurd and rendering the game to a standstill and the Roman AI completely failing to use the latter.

“New units” introduced in this should have been in the base game at release, in the case of Chosen Swordsmen, Chosen Spearmen, and Gallic Hunters (playing Arverni previously was much more dull and stark, without midtier units). The Mercenary and Auxiliary types introduced also seem like things that should have been in at release.

Massilia now being made playable in GC, they should have been “unlocked” in CiG, as they would have provided a unique start and roster. A near-Iberian and Briton faction should also have been playable, as they would similarly open unique starting points and varied rosters. The historical battles introduced are weak, and do not compare at all to the well scripted and impressive battles of Shogun 2.

There are also small details missing, such as the withdrawals of Pompey’s Legions from Caesar (the technology for it is meaningless), Caesar’s use of/access to Cretan Archers, etc. Reduced what could and should have been reasons to have trade nodes into technologies (ie. getting resources through technologies in a broken and forced tech tree, instead of actually trading to acquire them using nodes).
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
8 z 9 osob (89%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
Přidáno: 18. prosince 2014
Sets the stage plotwise for the Augustus campaign.

Okay over all, good strategy, and forces you to really strategize which faction is best to subjugate/remove entirely etc as you conquer your way across the board. Most of my campaigns were also quick, frantic affairs, with lots of back and forth so they were fun when I could get the upper hand, but also run the risk of becoming endless tug of wars.

If you can catch it on sale, i'd pick it up, otherwise don't think you're missing much with the Augustus campaign for free/If you've ever played as Rome in the Grand Campaign.
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná
10 z 13 osob (77%) ohodnotilo tuto recenzi jako užitečnou
1 osoba ohodnotila tuto recenzi jako vtipnou
Přidáno: 3. února
Started campaign in VH and two times I was close to restart the campaign because the gauls attack with thousand and thousand men every turn... Now my Caesar is lvl10 and my legion I is lvl8 and I still captured only 1/2 of Gallia...

I recommend this campaign because is more difficult then main campaign and we need to be more careful with strategic decisions!
Byla tato recenze užitečná? Ano Ne Vtipná