Tento obsah ke hraní vyžaduje vlastnictví základní hry Total War™: ROME II - Emperor Edition ve službě Steam.

Všechny recenze:
Spíše kladné (84) - 77% z 84 uživatelů ohodnotilo tuto hru kladně.
Datum vydání:
17. pro. 2013
Vývojář:

Abyste mohli tento produkt přidat do svého seznamu přání nebo jej označit, že o něj nemáte zájem, musíte se nejprve přihlásit

Stáhnutelný obsah

Tento obsah ke hraní vyžaduje vlastnictví základní hry Total War™: ROME II - Emperor Edition ve službě Steam.

Zakoupit Total War: ROME II - Caesar in Gaul

 

Informace o obsahu

Total War™ ROME II: Caesar v Galii

Balíček tažení

Popis:

Caesar v Gallii představuje samostatně spustitelný balíček tažení pro Total War: ROME II, který pokrývá období výbojných válek Julia Caesara proti galským kmenům. Hráči mají v tomto tažení inspirovaném Caesarovými Commentarii de bello Gallico (Zápisky o válce galské) na výběr mezi čtyřmi hratelnými frakcemi: galskými Averny, belgickými Nerviy, germánskými Svéby a Římem.

Mapa tažení Caesar v Galii nabízí detailnější pohled než Rome II, a to jak geograficky, tak časově (58–51 př. n. l.). Jedná se o rozšířený a podrobnější pohled na Galii a jižní pobřeží Británie.

V porovnání s mapou Galie z ROME II obsahuje Caesar v Galii více oblastí a provincií, více frakcí (jak hratelných, tak nehratelných) a množství slavných dobových generálů a státníků, které hráč může využít pro své služby nebo proti nim bojovat. Záleží jen na tom, kterou frakci si zvolí.

Válka Caesarovi přinesla značnou slávu a bohatství. Tento konflikt v očích římského lidu výrazně posílil jeho popularitu... Senátoři se na to nicméně dívali jinak: Viděli, jak postupně posiluje vlastní postavení a směřuje tak až ke jmenování Diktátor.

Herní zážitek z rozšíření Caesar v Galii se od ROME II liší v několika důležitých ohledech:

Nová mapa tažení:

Mapa tažení Caesar v Galii je zvětšenou a podrobnější verzí Galie, ve které hráč může expandovat přes 18 provincií s novými surovinami, osadami i sídelními městy.

Bližší zaměření na postavy:

Mnoho frakcí má k dispozici slavné dobové generály a státníky (například Řím nabízí samotného Galia Julia Caesara, Marka Antonia a mnoho dalších). Každá z hratelných frakcí má také svého vůdce, který během tažení působí jako hráčova hlavní postava.

24 tahů za rok:

Jelikož Caesar v Galii pokrývá výrazně kratší období než kampaň ROME II (58–51 př. n. l.), představuje každý tah pouze dva týdny oproti dřívějšímu roku. To znamená, že se vrátila roční období. Jejich dopady na hru nicméně nejsou snadno předvídatelné a mohou se provincii od provincie lišit. Například pozdní příchod podzimu může znamenat lepší úrodu, naopak dlouhé suché léto produkci potravin poškodí.

Kompaktní tažení pro více hráčů s jasným cílem:

Generálům, kteří hledají rychlejší tažení pro více hráčů, nabízí Caesar v Galii zajímavé možnosti. Z důvodu pokrytí menšího geografického území a přítomnosti 48 znepřátelených frakcí jsou kooperativní i kompetitivní kampaně pro dva hráče rychlejší, intenzivnější a méně časově náročné než celé tažení.

Nové výzvy pro střední část hry:

Pro hráče, kteří si chtějí užít střední část tažení, jsou připraveny nové výzvy, které nahradí občanské války z ROME II. Pokud budete hrát za galské kmeny, pocítíte železnou pěst Říma silně se vměšujícího do vašich záležitostí. V roli Říma naopak budete čelit vzpourám galských kmenů, které proti vám budou vytvářet silná spojenectví.

Nové historické bitvy:

Caesar v Galii přidává bitvu o Alesii jako hratelnou historickou bitvu. Alesie představovala v Caesarově galské válce bod zlomu. V jejím důsledku upadl do zajetí Vercingetorix, který byl později převezen do Říma a popraven během Caesarova triumfu.

Z pohledu Caesarovy frakce je hlavním úkolem udržet v Alesii obležení pevnosti Vercingetorixových Galů. Bitva začíná rozmisťováním římských vojsk v opevnění pod hradištěm. Hráč velí Římanům, kteří musí čelit útokům jak obrovské podpůrné armády, tak i ze samotné pevnosti.

Nové hratelné frakce v hlavním tažení Total War: ROME II

Kromě frakcí, za které lze hrát v nové kampani, přidává Caesar v Galii také tři nové hratelné frakce do hlavní kampaně:

• Nerviové (belgičtí barbaři)
Nerviové jako nejdivočejší a nejsilnější z belgických kmenů představují směsici keltských a germánských kultur. Tato kulturní křižovatka se odráží i v jejich seznamu jednotek, který nabízí možnost vytvářet nová jedinečná vojska.

• Bojové (galští barbaři)
Bójové jako jeden z největších galských kmenů obývali Předalpskou Galii, Bohemii a Zaalpskou Galii. Díky početnosti tohoto kmene disponují vojskem, se kterým je zapotřebí počítat. Nicméně od ostatních galských kmenů jsou geograficky izolováni a musejí se sami vypořádávat s nájezdy divokých germánských kmenů a Dáků.

• Galatové (anatolští barbaři)
Východní Galové, Galatové, po keltské invazi na Balkán přesídlili do Malé Asie. Přišli přes Thrákii kolem roku 270 př. n. l. pod velením generálů Lotaia a Leonnoria. Galatové jako Keltové usídlení hluboko v helénském území, obklopeni nepřátelskými kmeny, nabízejí zajímavý a odvážný herní styl.

Nové jednotky:

Kromě obvyklých jednotek mají frakce z kampaně Caesar v Galii (a hratelné frakce hlavního tažení ROME II přístupné díky tomuto balíčku) k dispozici i nové následující vojáky:

Bójové (ROME II)

• Následovníci meče (pěchota s meči)
Kam velitel přikáže, tam meč tne.
• Veteráni s oštěpy (pěchota s oštěpy)
Bitva posiluje šlachy a srdce a otupuje sluch vůči křiku zbabělců.

Galatové (ROME II)

• Galatští legionáři (pěchota s meči)
Keltové poskytli Římanům více vědomostí, než jsou ochotni si připustit, ale stejným způsobem i mnohé získali.
• Galatští nájezdníci (jízda s meči a oštěpy)
Zlomení nepřátelé vědí, že je lepší utéct, než se postavit jezdcům, kteří nemají v úmyslu ušetřit jejich životy.

Galské kmeny (ROME II a Caesar v Galii)

• Vybraní šermíři (pěchota s meči)
Tito muži bojují s nezpochybnitelnou odvahou a vytříbenými bojovými schopnostmi.
• Vybraní bojovníci s oštěpy (pěchota s oštěpy)
Kroužková zbroj nedokáže zchladit srdce válečníka ani jeho touhu po bitvě.
• Galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Umění lovu, maskování a náhlého úderu dělají z muže dobrého válečníka.

Nerviové (ROME II a Caesar v Galii)

• Nelítostné meče (pěchota s meči)
Jakmile Kelt jednou získá svůj meč, rozdělit je může pouze smrt.
• Partyzánští šermíři (skrytá pěchota s meči)
Tito bojovníci s meči útočí, kdekoli a kdykoli to nepřátelé čekají nejméně.
• Mocný kůň (jízda s oštěpy)
Silný kůň a prudký úder dělají z těchto válečníků hrozivé nepřátele.
• Obnažené oštěpy (pěchota s oštěpy)
Na co šaty, když máš víc odvahy než ostatní?
• Galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Umění lovu, maskování a náhlého úderu dělají z muže dobrého válečníka.

Pomocné sbory

• Pomocní galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Tito zdatní lovci mohou dobře posloužit Římu.
• Pomocný šlechtický kůň (jízda s oštěpy)
Obrněná pěst na koni je pro římskou armádu vždy vítanou posilou.
• Pomocné obnažené meče (pěchota s meči)
Zuřiví bohové války by měli pomáhat Římu.
• Pomocné krátké meče (pěchota s meči)
V boji je pro muže občas cennější udatnost než naučené schopnosti.
Žoldnéři
• Žoldnéřští galští lovci (skrytá pěchota s luky)
Lov jiných lidí často přináší tu nejlepší odměnu.
• Žoldnéřský šlechtický kůň (jízda s oštěpy)
Dokonce i urozený válečník má svou cenu a bude bojovat za zlato.
• Žoldnéřské obnažené meče (pěchota s meči)
Dokud žoldnéř bojuje statečně, bohové války budou žehnat jeho meči.
• Žoldnéřské krátké meče (pěchota s meči)
Statečnost a touhu po vítězství se často vyplatí zpeněžit.

Systémové požadavky

Windows
Mac OS X
  Minimum
  • OS: XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8
  • Processor:2 GHz Intel Dual Core processor / 2.6 GHz Intel Single Core processor
  • Memory:2GB RAM
  • Graphics:512 MB DirectX 9.0c compatible card (shader model 3, vertex texture fetch support).
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:35 GB HD space
  • Additional:Screen Resolution - 1024x768
  Recommended:
  • OS:Windows 7 / Windows 8
  • Processor:2nd Generation Intel Core i5 processor (or greater)
  • Memory:4GB RAM
  • Graphics:1024 MB DirectX 11 compatible graphics card.
  • DirectX®:11
  • Hard Drive:35 GB HD space
  • Additional:Screen Resolution - 1920x1080
  Operating System: OS X 10.7.5
  • Processor: 1.7 GHz Intel Core i5
  • RAM: 4 GB RAM
  • Hard Drive: 25 GB
  • Video Card: 512 MB AMD Radeon HD 4850, NVidia GeForce 640 or Intel HD 4000
  • Screen Resolution: 1024x768.

  Unsupported graphics chipsets for Mac: NVidia GeForce 9 series, GeForce 300 series, GeForce Quadro series, AMD Radeon HD 4000 series, Radeon HD 2000 series
  • Operating System: OS X 10.7.5 (or later)
  • Processor: 2nd Generation
  Intel Core i5 (or greater)
  • RAM: 8 GB RAM
  • Hard Drive: 25 GB
  • Video Card: 1 GB NVidia 750 (or better)
  • Screen Resolution: 1920x1080.

  Unsupported graphics chipsets for Mac: NVidia GeForce 9 series, GeForce 300 series, GeForce Quadro series, AMD Radeon HD 4000 series, Radeon HD 2000 series
Uživatelské recenze
Bylo zjištěno velké množství nových recenzí:
Vyloučit  nebo  Zobrazit pouze
Druh verdiktu


Druh nabytí


Jazyk


Časové rozmezí
Pro zobrazení recenzí z daného časového rozmezí jej tažením vyberte v grafu výše nebo přímo klikněte na určitý sloupec.

Zobrazit grafZobrazit jako: 
Užitečnost (beta) NOVÉ!
Při použití tohoto filtru jsou recenze řazeny podle nového faktoru užitečnosti. Více informací zjistíte zde.
Zobrazit graf
 
Skrýt graf
 
Filtry
Beta verze faktoru užitečnosti
Načítání recenzí...