เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Half Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเกมนี้

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"The fast paced RPG that asks the question: Can you save the world in 30 seconds? Fast paced action, multiple story modes, and 4th wall jokes."

บทวิจารณ์

“...never stops being funny.”
Rock, Paper, Shotgun

“...a fantastic and unique game worth experiencing.”
Destructoid

Get Half-Minute Hero free!

You can get this game free by buying the sequel!!

http://store.steampowered.com/app/240970/

Buy HMH2 and you will receive:

 • A free copy of the first game: Half-Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy!
 • The complete soundtrack for Half-Minute Hero: The Second Coming!

You will not receive extra copy of HMH:SMNCUB if you already have it in your Steam library

Steam Big Picture

เกี่ยวกับเกมนี้

The world is at an end, and you have 30 seconds to save it!

(30… 29… 28…) Start your quest, meet people that need help, fight through dark dungeons, earn money, upgrade your gear and level up, level up, level up until you triumph over evil and take down the final boss!

(30… 29… 28…) The critically acclaimed Hypersonic RPG action game makes its debut on PC, leveled-up and enhanced to be the ultimate version. The most complete Half Minute Hero yet, it contains all the content and the features (21… 20… 19…) from the previous versions on handheld and console platforms, such as “Hero 300” - the challenging 300 second final chapter, (11… 10… 9…) as well as the exciting Knight 30, Hero 30, and Evil Lord 30 bonus game modes, restored to their full glory...

(30… 29… 28…) Let’s try that again – Over 60 RPGs in one game, each with its own leaderboard for you to compete with your friends and full Steamworks integration. 8-bit retro graphics are available for when you are feeling nostalgic. (19… 18… 17…). With only 30 seconds to complete each mission (9… 8… 7…), it has proven to be incredibly addictive and loads of fun!

All the features. All the game modes. Let the 30 second games begin…

ความต้องการระบบ

  Minimum
  • OS: Windows XP Service Pack 3
  • Processor: Pentium 4 3.2 GHz or equivalent
  • Memory: 1GB RAM
  • Hard Disk Space: 2 GB (includes Direct X files)
  • Video Card: GeForce FX 5700 or equivalent card with 256MB VRAM
  • DirectX®: 9.0c
  • Sound: DirectX 9 compliant audio card
  • Additional: Gamepad or controller recommended
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
7 จาก 9 คน (78%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 28 พฤศจิกายน 2014
A fun and unique take on JRPGs, Half Minute Hero doesn't overstay its welcome and it ends before its formula gets old. Right now you're best off getting the sequel because you get this game for free with it and it seems like 2 improves on 1 pretty well.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
25 จาก 45 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
13.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2014
Half Minute Hero: Super Mega Neo Climax Ultimate Boy is a set of different campaigns each with their own playstyle. The first playstyle resembles a RPG, the second is a top down action game where you play as an evil summoner, the third is a top down shooter for lack of a better term. Each campaign has at least 30 lands (levels) that have a 30 second countdown with the potential to get more time. This is a dialog heavy game with a comedy slant if you couldn't tell from the Super Mega Neo Climax Ultimate Boy in the title. I'm happy there's a one button skip everything. I didn't need to read anything, because its all so simple.

The first campaign is the main appeal. In 'Hero 30' you have 30 seconds in each land to save the world. In the first land, you'll meet the Time Goddess. For a price she'll reset the timer back to 30 seconds. Each time you need her, she charges more and more. The only time the clock isn't counting down is in the towns. If you don't have enough money to reset the clock, the goddess will still grant you a reset, but she'll repossess your weapons and the timer will forever count down to 0 even in towns. There is a world map consisting of lines and dots where the lands are.

The little lands each have a few towns, caves, a castle and a boss. The only place to explore is the overworld. Towns, bosses and caves are all single screens. Combat is automatic, your character will bump into the enemies and do damage. When time is of the essence, you can run, but that costs health. When you die, you respawn with minimal health. Sometimes its quicker to die, respawn and use the Time Goddess statues in town than risk a game over from running out of time. You can also run from combat. When each land begins you start at level 1, but you can quickly grind your way back up with most battles giving you a level or two.

Before going into each land you can equip weapons and armor, but you won't be able to change them while in the land. You can only buy new things to equip them in a land. Each piece of gear has its own weight, making you slower, but preventing knock back from enemies. If you get knocked back off screen from an enemy, you don't die, but the battle has ended. So it becomes a push-of-war. If you buy equipment in further lands, the game will not let you use the gear in previous lands. Other equipment has special uses like the swimmers ring which does uh.... I forget. Some weapons are insta-kills against certain types of foes, the bug swatter, the demon slaying silver sword. It makes for nice choice when replaying a lands for the 30th time trying to kill a giant sub boss far tougher than the main boss.

Towns consist of single screens with many NPCs. Each land has at least two side quests. The world map highlights the name of each quest to give you a vague hint. Some of which unlock other lands. Its not that difficult. Most if not all lands can be finished in under 2 minutes. The tricky part is the two extra quests and fitting them in while beating the boss before you run out of time or money. Hero 30 makes use of time, because the 30 seconds are an entire day, so different events happen at different times. You may see the tide come in and block a path or a destructive fire destroy a town. Its a nice touch. After each land, the credits scroll by. Every time! Like you've just watched a 30 minute episode in under a minute! Then you are taken to a hint screen where four people don't ever have much to say unless you missed an extra path to a hidden land. Some of the lands are setup in such a way that even if you beat a level your path doesn't continue without completing certain quests.

There is a multiplayer where you can compete with people online on different lands to see who is the fastest. In a fast paced game, it makes it even faster. Plus there are leader boards for each land of the Hero 30 campaign. The game will also notify you of where your Steam friend was where you are in each land. To keep pushing the pace, your friend will beat the land in 3 2 1. It will even show you their recorded ghost in the land or your own depending who was faster.

The second campaign, 'Evil Lord 30' is a top down action game that feels more enjoyable and deeper than the Hero 30. You have three spells that summon different types of creatures. Ranged creatures, brutes that bluntly melee and nimble which dodge attacks from enemy supporters. You also have the ability to push them into battle, but I never used it. Around you is a magical set of circles. The larger your outer circle, the more powerful the creatures are. The inner circle is your current magical power to make those creatures. If you get hit, the outer maximum circle shrinks. The time goddess can restore the size though. This time the goddess hides in golden barrels and takes all the money you have each time you use her. Luckily each enemy drops coins. The goal of each land is to kill, destroy or touch something.

The third campaign 'Princess 30' is the top down shooter. You are a princess surounded by your soldiers and can shoot north, south, east and west. The longer you shoot in a direction the more focused your arrows become. When you take a hit, you lose some of your soldiers, which is your firepower. When you leave the castle you dash one direction, then collect an item at the end or defeat a boss. Then you dash back. All with the 30 second timer ticking down. If you run over a red carpet, you gain time. There are even fairies to pick up for additional firepower. It felt like a fun minigame, but it was the same every time, just with different enemies. In fact all of these feel like minigames turned into a campaign. Its perfect for on the go like a PSP or DS.

'Knight 30' is a top down action strategy game where you are a knight defending a sage against monsters. This fourth campaign needs to be unlocked. It can be more difficult than the others. When the mage is standing still on her own, the 30 second clock will count down to 0. Once it reaches zero you complete the area. Control wise you can grab and use the sage or other objects. You can dash, call the sage over to you and set traps such as fences, spikes, bombs and scarecrows to bait birds. When you dash it will drain your stamina. Without any stamina you put down what you're carrying. If you die, your spirit rises and will need to touch the sage before you can do anything else. If the sage dies, its game over. It is more difficult than the other modes since there is a lot to keep track of. Its interesting and employs strategy.

Overall, everything feels very easy even with a 30 second timer. I never ran out of time in all 30 lands of Evil Lord and Princess. They were a breeze. For the hardcore out there, you can unlock Hero 300 and Hero 3. The 'Hero' campaigns all have a good dynamic of gold vs time, forcing you to complete each land before you can't earn enough gold to reset the clock. The non Hero campaigns feel more fun than the Hero campaigns even if they end quickly. I also have to question why the game says the 360 controller is the Ultimate way to play and then has keys for everything on screen instead of buttons.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 5 คน (80%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 22 มีนาคม
30s to rescue the world. izi kappa.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
3.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 กุมภาพันธ์
How to enjoy Half Minute Hero:
1. do not watch any gameplay prior to installing
2. immediately change the graphics to retro
3. go straight to multiplayer and invite everyone on your steam friends list
4. turn the music up as loud as you can bear to have it
5. don't forget to pray
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 2 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 กุมภาพันธ์
i like this game!

i'm usually not a big fan at all of time-trials, quick-time events, ANYTHING that makes me feel rushed/pressured, but the whole 30-second thing in this game is more kinda upbeat and exciting-- to me at least.

plus, it's kinda nice that, in most cases, u can kinda just go about it however u want. speed it up or just forever turn the time back to complete it at ur leisure (if u got fat enough wallet to tame that greed beast called a goddess)

get it!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
13.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 กุมภาพันธ์
DUDETHIRTYSECONDSDUDEWHATODOTODOWAAAAAAAAAAAAAAA- *game over*

that was my first reaction to this game
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 กุมภาพันธ์
It's a great game, though it was slightly better on the PSP. The original graphics don't scale well to a PC screen, and the new alternative graphics are terrible. The sequel is even better, and it comes with a free copy of the first game, so buy that. But make sure you play the first game before the sequel.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
3.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มกราคม
Don't take this game seriously.

No, really, don't.

If you can't tell from the title and the concept of the game, it's a silly game. If you can embrace that, and slog through the mediocre gameplay, it's great for a few laughs. It burns through ALL the fantasy game tropes at a blinding pace, and does so somewhat compitantly. It might not be enough to make up for some of the failings of this game, but it will for some people. so yea, pick it up if your thinking you'll be ok with that.

Don't go in looking for a chalange or anything overly complex. this is not that kind of game.

Play for the sillyness. not much else to it, and I don't think that's necisaraly a bad thing...
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 มกราคม
A parody game that takes a few stabs at JRPG cliches, in a good way. Just don't expect there to be alot of gameplay.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 4 มกราคม
Fun game, quite addictive. The levels are a couple minutes long, but before you know it an hour has passed.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
12.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มกราคม
This game is wildly fun, and a style / mechanism that I never thought would work. It works fantastically and in an incredible manner. I truly have not played anything quite like this, and that is a complete rarity in this day and age.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 พฤษภาคม
Its good at some points then it is hard at some points that why im going to give it a 5 star cause of the hard gameplay & also make more 30 min heros like a 3d one
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
25.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 พฤษภาคม
GOTTA GO FAST!!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
2 จาก 3 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 17 เมษายน
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
3 จาก 5 คน (60%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
5.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 มกราคม
Finally, an RPG that doesn't bore me to death. There are a lot of levels in this game, and there are quite a few jokes and laughs to be had.

10/10, would save the world in 30 seconds again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 7 คน (57%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
4.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ธันวาคม 2014
Run around, times up. God gave me more time, run around somemore and BAN! I beat the game. 10/10 would do it again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 9 คน (56%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
2.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 26 พฤศจิกายน 2014
A chief gave me comfy sandals for saving the world from mass destruction from a really ♥♥♥♥♥♥ off tree.
10/10. Would save again.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
7.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ธันวาคม 2014
It's like a JRPG made for ADHD people... a ADHDJRPG

Overall the game is pretty good, the story has a good sense of humor and the whole "beat a level under 30 seconds" game mechanic is quite unique although it does start to get repetitive after awhile. There is a bit of replay value though, there are titles for beating the missions in certain ways, items to find, allies to ally with, alternate paths in some missions and just simply trying to get the best completion time. The graphics look quite nice (the new graphics not the classic graphics) and the music and sounds are quite nice. I should also add that the dialog is actually quite nice. It's got a sort of adorable feel to it, through the dialog, graphics and humor. Did I say quite nice a few too many times? Yes I did. Anway I give it 4 out of 5 gottagofasts.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 8 ธันวาคม 2014
Witty and fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 19 ธันวาคม 2014
A half minute review for half minute hero.

game is okay/10 kojima agrees, don't bother him about it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน